Araştırma Alanları

 • Tarımsal Bilimler

 • Ziraat

 • Tarımda Enerji

 • Tarımda Enerji Kullanımı

 • Biyoyakıt Teknolojisi

 • Biyoyakıt Bitkileri

 • Enerji

 • Yenilenebilir Enerji

 • Biyoteknoloji

 • Enerji

 • Alternatif Enerji Kaynakları

 • Güneş Enerjisi

 • Mühendislik ve Teknoloji