Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 8. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi

  Davetli Konuşmacı

  Konya, Türkiye

 • 2019 T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, BM Yüksek Düzeyli Siyasi Forumu için Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme Raporunun Değerlendirilmesi Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2018 SOLARTR 2018, Solar Conference & Exibition

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 SOLARTR 2018, Solar Conference & Exibition

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 ISES Solar World Congress, SWC 2017

  Çalışma Grubu

  Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri

 • 2018 Yenilenebilir Enerjiyle İklimlendirme Semineri

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2018 T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Biyokütle Potansiyelinin Değerlendirilmesi Toplantısı

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2018 GAPYENEV-2018 Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Şanlıurfa, Türkiye

 • 2018 International Renewable Energy and Energy Efficiency Congress “GAPYENEV-2018

  Oturum Başkanı

  Şanlıurfa, Türkiye

 • 2018 T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2018 International Renewable Energy and Energy Efficiency Congress “GAPYENEV-2018”

  Çalışma Grubu

  Şanlıurfa, Türkiye

 • 2018 Uluslararası Şırnak Enerji ve Maden Çalıştayı

  Davetli Konuşmacı

  Şırnak, Türkiye

 • 2018 Uluslararası Şırnak Enerji ve Maden Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  Şırnak, Türkiye

 • 2017 TMMOB 11. Enerji Sempozyumu, Enerjinin Geleceği

  Davetli Konuşmacı

  Adana, Türkiye

 • 2017 TMMOB 11. Enerji Sempozyumu, Enerjinin Geleceği

  Çalışma Grubu

  Adana, Türkiye

 • 2017 3. Bakırçay Ekonomi Zirvesi

  Panelist

  İzmir, Türkiye

 • 2017 Temiz Enerji ve Ege Bölgesi’nin Durumu, Mevcut Yatırımlar, Gelecek Senaryoları, DEÜ

  Moderatör

  İzmir, Türkiye

 • 2017 The International Solar Energy Society (ISES) Solar World Congress, SWC 2017

  Katılımcı

  Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri

 • 2017 Dokuz Eylül Üniversitesi İZİSYÖM Farkındalık Toplantısı

  Moderatör

  İzmir, Türkiye

 • 2017 V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi

  Oturum Başkanı

  İzmir, Türkiye

 • 2017 V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi, III.Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu

  Moderatör

  İzmir, Türkiye

 • 2017 VII. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi

  Davetli Konuşmacı

  Mersin, Türkiye

 • 2017 VII. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi

  Panelist

  Mersin, Türkiye

 • 2017 SOLARENA: İş’te Güneş Buluşmaları, İş’te Güneş Paneli

  Panelist

  İzmir, Türkiye

 • 2017 “Sürdürülebilir Anadolu" Ilgaz Enerji Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  Çankırı, Türkiye

 • 2017 “Sürdürülebilir Anadolu" Ilgaz Enerji Çalıştayı

  Panelist

  Çankırı, Türkiye

 • 2016 SOLAR TR2016, Solar Conference & Exibition

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 SOLAR TR2016, Solar Conference & Exibition

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 İzmir ve Ege Bölgesinde Hayvansal ve Organik Atıklardan Biyogaz Yatırımlarının Değerlendirilmesi Semineri

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2016 SOLAR TR2016, Solar Conference & Exibition

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 10th International Clean Energy Symposium (ICES’16)

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 13. International Symposium on ‘Smart MicroGrids for Sustainable Energy Sources enabled by Photonics and IoT Sensors’ ( IEEE HONET Conference)

  Davetli Konuşmacı

  Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc)

 • 2016 10th International Clean Energy Symposium (ICES’16)

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 13. International Symposium on ‘Smart MicroGrids for Sustainable Energy Sources (IEEE HONET Conference)

  Çalışma Grubu

  Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc)

 • 2016 Federal Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Enerji İhracat İnisiyatifi-Türkiye’de Atıktan Biyoenerji Sempozyum

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2016 Federal Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Enerji İhracat İnisiyatifi-Türkiye’de Atıktan Biyoenerji Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2016 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge Reform Paketi ve İkincil Mevzuat Uygulamaları Bilgilendirme Semineri

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2016 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında “İklim Teknoloji Merkezi ve Ağı” nın oluşturulması

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2016 Energy Cities’ Annual Conference, Bazaar Forum Sessions

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2016 Energy Cities’ Annual Conference (co-organised with the City of Bornova)

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2016 III. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi

  Oturum Başkanı

  Muğla, Türkiye

 • 2016 1. International Urban Environment and Health Congress

  Davetli Konuşmacı

  Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc)

 • 2016 1. International Urban Environment and Health Congress

  Çalışma Grubu

  Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc)

 • 2016 II. ICCI Anadolu Enerji Toplantısı

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2016 Biyogaz, Biomass Energy Expo 2016 Biyokütle, Biyodizel Enerji Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2016 Biyogaz, Biomass Energy Expo 2016 Biyokütle, Biyodizel Enerji Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı

  Oturum Başkanı

  Ankara, Türkiye

 • 2016 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanımı Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2016 Biyogaz, Biomass Energy Expo 2016 Biyokütle, Biyodizel Enerji Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2016 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanımı Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2015 T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, UNBP Projesi Paydaş Toplantısı

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2015 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, Ar-Ge Reform Paketi Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2015 2.Kojenerasyon ve Trijenerasyon ile Enerji Verimliliği Konferansı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’nin Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminin Güçlendirilmesi Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2015 Gaz Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (GAZTEM) Ulusal Paydaşlar Toplantısı

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2015 2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları Çalıştayı II

  Çalışma Grubu

  Kütahya, Türkiye

 • 2015 TÜBİTAK Gaz Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (GAZTEM) Ulusal Paydaşlar Toplantısı

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2015 Sürdürülebilir Yaşam Konferansı

  Çalışma Grubu

  Bursa, Türkiye

 • 2015 JRC Support to Low Carbon Society, University of St Cyril and Methodius

  Çalışma Grubu

  Skopje, Makedonya

 • 2015 Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 5. Ulusal Çalıştayı

  Moderatör

  Bursa, Türkiye

 • 2015 Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 5. Ulusal Çalıştayı

  Moderatör

  Bursa, Türkiye

 • 2015 T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Havzalarında Sıfır Enerji Açığı Sıfır Atık ve Enerji Verimliliği Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2015 TÜBİTAK Kadın Araştırmacılar Ufuk 2020 Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2015 T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,​ Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği ​Alanlarında AB Hibelerinden Faydalanılması Toplantısı

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2014 1st International Biogas and Compost Workshop

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2014 SOLARTR 2014 Solar Conference and Exhibition

  Moderatör

  İzmir, Türkiye

 • 2014 İzmir Bölgesi Enerji Forumu

  Oturum Başkanı

  İzmir, Türkiye

 • 2014 “Güneydoğu Avrupa’da Enerji Güvenliği”, Enerji Güvenliği Zirvesi

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2014 SOLARTR 2014 Solar Conference and Exhibition

  Moderatör

  İzmir, Türkiye

 • 2014 7th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-7)

  Çalışma Grubu

  Uşak, Türkiye

 • 2014 Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 4. Ulusal Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  Samsun, Türkiye

 • 2014 2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları Çalıştayı

  Davetli Konuşmacı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2014 2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2014 T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2013 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  Konya, Türkiye

 • 2013 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Konya, Türkiye

 • 2013 T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Alanda Altyapı Yatırımları ve Kırsal Alanda Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplantısı

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2013 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu 2013

  Panelist

  Girne, Kıbrıs (Kktc)

 • 2013 V. Teknoloji ve AR-GE Günleri, GEKA

  Çalışma Grubu

  Denizli, Türkiye

 • 2013 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM-2013)

  Çalışma Grubu

  Girne, Kıbrıs (Kktc)

 • 2013 V. Teknoloji ve AR-GE Günleri

  Davetli Konuşmacı

  Denizli, Türkiye

 • 2013 The 2nd International Conference on Solar Heating and Cooling for Buildings and Industry, SHC 2013

  Çalışma Grubu

  Freiburg, Almanya

 • 2013 International Conference on Solar Heating and Cooling for Buildings and Industry, SHC 2013

  Çalışma Grubu

  Freiburg, Almanya

 • 2013 Ekoloji Forumu

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2013 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TAGEM Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Araştırmaları Program Değerlendirme Toplantısı

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2012 SEA-EU-NET Conference “Sustainable Development of Biomass Use in View of Future Research Initiative “

  Çalışma Grubu

  Warszawa, Polonya

 • 2012 Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi 2012

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2012 Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi 2012

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2012 TÜSSİDE, Nanoteknoloji Konusunda Ülkemizde ve Dünyada Yapılan Çalışmalar ile Nanoteknoloji Konusunda Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 TÜBİTAK, Kömür Teknolojileri Proje Pazarı Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2012 Ege Üniversitesi Jeotermal Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2012 Ege Üniversitesi Jeotermal Kongresi

  Oturum Başkanı

  İzmir, Türkiye

 • 2012 Ege Üniversitesi Jeotermal Kongresi

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2012 III. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi (UGHEK 2012)

  Çalışma Grubu

  Eskişehir, Türkiye

 • 2012 III. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2012 6th International Ege Energy Symposium and Exhibition

  Moderatör

  İzmir, Türkiye

 • 2012 Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar II. Ulusal Çalıştayı

  Davetli Konuşmacı

  Tokat, Türkiye

 • 2012 Enerji Yönetimi ve Politikaları Çalıştayı, İzmir Ekonomi Üniversitesi

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2012 Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar II. Ulusal Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  Tokat, Türkiye

 • 2012 Temiz Çevre Günleri-Yenilenebilir Enerji Paneli, KALDER İzmir Şubesi

  Panelist

  İzmir, Türkiye

 • 2011 Alternative & Renewable Energy Resources Panel

  Panelist

  İzmir, Türkiye

 • 2011 İzmir İlinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı

  Panelist

  İzmir, Türkiye

 • 2011 V. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi

  Panelist

  Mersin, Türkiye

 • 2011 V. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi

  Çalışma Grubu

  Mersin, Türkiye

 • 2011 9. Ankara Biyoteknoloji Günleri, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2011 İzmir İlinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2011 Anadolu Enerji Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Elazığ, Türkiye

 • 2010 The Turkish International Renewable Energy Congress (TIREC)

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 Energy Workshop

  Çalışma Grubu

  Tbilisi, Gürcistan

 • 2010 The Turkish International Renewable Energy Congress (TIREC)

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 The Turkish International Renewable Energy Congress (TIREC)

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 International Turkish Energy Symposium

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2010 International Turkish Energy Symposium

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2010 D-8 Working Comittee Meeting”, The Ministry of Energy and Natural Resources

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2010 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5)

  Çalışma Grubu

  Denizli, Türkiye

 • 2009 4. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyum ve Sergisi

  Davetli Konuşmacı

  Mersin, Türkiye

 • 2009 IV. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyum ve Sergisi

  Çalışma Grubu

  Mersin, Türkiye

 • 2009 5. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Kayseri, Türkiye

 • 2009 Ege Bölgesi Enerji Forumu

  Çalışma Grubu

  Denizli, Türkiye

 • 2009 17th European Biomass Conference

  Çalışma Grubu

  Hamburg, Almanya

 • 2009 17th European Biomass Conference

  Çalışma Grubu

  Hamburg, Almanya

 • 2008 16th European Biomass Conference & Exhibition

  Çalışma Grubu

  Valencia, İspanya

 • 2008 Ar-Ge Proje Pazarı “ARGEPP 2008”

  Çalışma Grubu

  Konya, Türkiye

 • 2008 ICCI 2008, Wow Convention Center

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2008 IV. Ege Enerji Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2007 VII. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2007 The 3rd International Exergy Energy and Environment Symposium (IEEES3)

  Çalışma Grubu

  Evora, Portekiz

 • 2007 III. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyum ve Sergisi

  Çalışma Grubu

  Mersin, Türkiye

 • 2006 III. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi

  Çalışma Grubu

  Muğla, Türkiye

 • 2005 The Second International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES2)

  Çalışma Grubu

  Ayios-Nikolaos, Yunanistan

 • 2004 TÜBİTAK, Enerji Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2004 Cooperation Meeting for Renewable Energy Technologies, Pakistan Council of Renewable Energy Technologies (PCRET)

  Çalışma Grubu

  Islamabad, Pakistan

 • 2003 The First International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES1)

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2002 IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2001 Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi

  Çalışma Grubu

  Şanlıurfa, Türkiye

 • 2001 VI. Türk-Alman Enerji Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  İzmir, Türkiye

 • 2001 VI. Türk-Alman Enerji Sempozyumu

  Moderatör

  İzmir, Türkiye

 • 2000 3. GAP Mühendislik Kongresi

  Çalışma Grubu

  Şanlıurfa, Türkiye

 • 1999 Güneş Günü Sempozyumu '99

  Çalışma Grubu

  Kayseri, Türkiye

 • 1999 1. Ekolojik Tarım Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 1998 Enerji Workshop 1

  Çalışma Grubu

  Konya, Türkiye

 • 1998 Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi

  Çalışma Grubu

  Aydın, Türkiye

 • 1998 DAAD destekli “Jeotermal Enerji Kursu”

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 1997 Güneş Enerjisi Sistemleri ve Güneş Mimarisi Semineri

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 1997 Çevre ve Enerji Kongresi

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 1996 Muğla Temiz Enerji Günleri Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Muğla, Türkiye

 • 1995 V. Türk-Alman Enerji Sempozyumu

  Moderatör

  İzmir, Türkiye

 • 1994 Jeotermal Uygulamalar Sempozyumu '94

  Çalışma Grubu

  Denizli, Türkiye

Ödüller

 • Ekim 2016 En İyi Bildiri Ödülü

  10Th International Clean Energy Symposium (Ices’16)

 • Ekim 2016 En İyi Bildiri

  10Th International Clean Energy Symposium (Ices’16)

 • Mayıs 2016 Akademik Ödül

  I. International Urban Environment And Health Congress

 • Aralık 2007 TTGV, Dr. Akın Çakmakçı Üniversite-Sanayi İşbirliğinde En İyi Tez ve Kuruluş Ödülü (Tez Danışmanı)

  Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 896

h-indeksi (WOS): 15

Davetli Konuşmalar

 • Kasım 2019 8. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi

  Konferans

  TMMOB-Makina Mühendisleri Odası, Türkiye

 • Eylül 2018 Yenilenebilir Enerjiyle İklimlendirme Semineri

  Seminer

  TTMD, Türkiye

 • Aralık 2017 3. Bakırçay Ekonomi Zirvesi

  Konferans

  Bergama Ticaret Odası, Türkiye

 • Mayıs 2017 SOLARENA: İş’te Güneş Buluşmaları, İş’te Güneş Paneli

  Konferans

  Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu – Türkiye Bölümü (GÜNDER), DEÜ Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi, DEÜ Teknoloji Transfer Ofisi , Türkiye

 • Ocak 2017 İzmir ve Ege Bölgesinde Hayvansal ve Organik Atıklardan Biyogaz Yatırımlarının Değerlendirilmesi Semineri

  Seminer

  Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ), Türkiye

 • Ocak 2016 Güneş Enerjisi Stratejik Yol Haritası Çalıştayı

  Çalıştay

  GÜNDER, Türkiye

 • Ocak 2016 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanımı Sempozyumu

  Konferans

  TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası , Türkiye

 • Aralık 2015 2.Kojenerasyon ve Trijenerasyon ile Enerji Verimliliği Konferansı

  Konferans

  Türkiye Kojenerasyon Derneği, Türkiye

 • Eylül 2015 JRC Support to Low Carbon Society

  Konferans

  Skopye Kiril i Metodi Üniversitesi, Makedonya

 • Şubat 2015 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TAGEM Enerji Bitkileri Araştırmaları Program Değerlendirme Toplantısı

  Çalıştay

  T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TAGEM , Türkiye

 • Ekim 2014 Sürdürülebilir Yaşam Konferansı

  Konferans

  Bursagaz-KALDER, Türkiye

 • Aralık 2012 Düşük Sıcaklık Üreten Güneş Kollektörleri İçin Dünya Pazarı ve Türkiye’de Teşvik Gereksinimi

  Konferans

  Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü, Türkiye

 • Kasım 2012 SEA-EU-NET Conference “Sustainable Development of Biomass Use in View of Future Research Initiative

  Konferans

  POLISH ACADEMY OF SCIENCES, Polonya

 • Mayıs 2012 Enerji Yönetimi ve Politikaları Çalıştayı

  Çalıştay

  İzmir Ekonomi Üniversitesi, Türkiye

 • Mart 2012 Temiz Çevre Günleri-Yenilenebilir Enerji Paneli

  Konferans

  KALDER İzmir Şubesi- Bornova Belediyesi, Türkiye

 • Aralık 2011 Alternative & Renewable Energy Resources Panel

  Konferans

  İzmir Bakırçay Üniversitesi, Türkiye

 • Ekim 2011 9. Ankara Biyoteknoloji Günleri

  Konferans

  Ankara Üniversitesi, Türkiye

 • Aralık 2004 Enerji Çalıştayı

  Çalıştay

  TÜBİTAK-MAM, Türkiye