Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2006 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Enerji Teknolojisi Anabilim Dalı

 • 2001 - 2006 Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

 • 1994 - 2001 Yrd.Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

Yönetimsel Görevler

 • 2020 - Devam Ediyor Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

  Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

 • 2017 - Devam Ediyor Etik Kurul Üyesi

  Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

 • 2017 - 2019 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

 • 2017 - 2019 Araştırma Enstitüsü Müdürü

  Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

 • 2017 - 2019 Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Başkanı

  Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

 • 2017 - 2019 Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

  Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

 • 2017 - 2019 Senato Üyesi

  Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

 • 2017 - 2019 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Güneş Enerjisi

 • 2015 - 2016 Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Başkanı

  Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

 • 2010 - 2016 Birim Kalite Komisyonu Başkanı

  Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

 • 2010 - 2016 Birim Stratejik Plan Komisyonu Başkanı

  Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

 • 2010 - 2016 Birim Stratejik Plan Komisyonu Başkanı

  Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

 • 2010 - 2016 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Güneş Enerjisi

 • 2010 - 2016 BAP Komisyonu Başkanı

  Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

 • 2010 - 2016 Senato Üyesi

  Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

 • 2010 - 2016 Araştırma Enstitüsü Müdürü

  Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

 • 2006 - 2016 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

 • 1998 - 2016 Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

  Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

 • 2004 - 2010 Birim Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

  Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

 • 2001 - 2010 Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

 • 2001 - 2010 BAP Alt Komisyon Üyesi

  Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

Verdiği Dersler

 • Doktora BİYOYAKITLAR

 • Yüksek Lisans YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ TARIMDA KULLANIMI

 • Lisans YENİLENEBİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ

 • Lisans YENİLENEBİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ

 • Lisans SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME

 • Yüksek Lisans BİYOKÜTLE ENERJİSİ

 • Doktora YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE KULLANIMI

 • Doktora YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

 • Doktora BİYOENERJİ ÜRETİMİ VE UYGULAMALARI

 • Yüksek Lisans SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ROLÜ

 • Yüksek Lisans YENİLENEBİLİR ENERJİ TEMELLERİ

 • Doktora ENERJİ-ÇEVRE İLİŞKİSİ, ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE PLANLAMASI

 • Yüksek Lisans TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ

 • Doktora BİYOGAZ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ II

 • Doktora GÜNEŞ VE DİĞER YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE KULLANIMI

 • Yüksek Lisans ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

 • Yüksek Lisans BİYOENERJİ ÜRETİMİ VE UYGULAMALARI

 • Yüksek Lisans YENİLENEBİLİR ENERJİ UYGULAMALARI

Yönetilen Tezler

Tasarladığı Dersler

Verdiği Kurs ve Eğitimler

 • 2019 - 2019 İzmir Enerji Zirvesi’19

  Akademik Birimler - Eğitim

  Koçar G.

 • 2018 - 2018 EMO-Biyogaz Enerjisi Sistemleri Tesisatı Eğitimi

  Akademik Birimler - Eğitim

  Koçar G. , Eryaşar A. , Arıcı Ş.

 • 2016 - 2016 Biyogaz Sistemleri ve Teknolojileri Eğitimi

  Akademik Birimler - Eğitim

  Koçar G. , Eryaşar A.

 • 2016 - 2016 Biyogaz Sistemleri ve Teknolojileri Eğitimi

  Akademik Birimler - Eğitim

  Koçar G. , Eryaşar A.

 • 2016 - 2016 EMO-Biyogaz Enerjisi Sistemleri Tesisatı Eğitimi

  Akademik Birimler - Eğitim

  Koçar G. , Eryaşar A. , Arıcı Ş.

 • 2016 - 2016 EMO-Biyogaz Enerjisi Sistemleri Tesisatı Eğitimi

  Akademik Birimler - Eğitim

  Koçar G. , Eryaşar A. , Arıcı Ş.

 • 2015 - 2015 Biyogaz Eğitimi

  Akademik Birimler - Sertifika Programı

  Koçar G. , Eryaşar A.

 • 2015 - 2015 Biyogaz Sistemlerinin Tasarımı ve Projelendirilmesi

  Akademik Birimler - Sertifika Programı

  Koçar G. , Eryaşar A.

 • 2015 - 2015 II. Biyokütle Enerji Teknolojileri Kış Okulu

  Akademik Birimler - Sertifika Programı

  Koçar G.

 • 2014 - 2014 Biyokütle Enerji Teknolojileri Kış Okulu

  Akademik Birimler - Eğitim

  Koçar G.

Araştırma Altyapısı Bilgileri

 • Şubat 2020 Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

  Uygulama Araştırma Merkezi - Müdürlük

  Koçar G.

 • Mart 2019 Yeni Nesil Fotovoltaik Teknolojilerin Üretim ve Karakterizasyon Altyapısı

  Laboratuvar - Sorumlu Yöneticilik

  Koçar G.

 • Aralık 2018 Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi

  Tematik Araştırma Laboratuvarı - Sorumlu Yöneticilik

  Koçar G.