Prof.Dr.

GÜNNUR KOÇAR


Güneş Enerjisi Enstitüsü

Güneş Enerjisi

E-posta: gunnur.kocar@ege.edu.tr
Diğer E-posta: gkocer@gmail.com
İş Telefonu: +90 232 311 1010 Dahili: 7048
Fax Telefonu: +90 232 388 6027
Web: http://eusolar.ege.edu.tr/

Eğitim Bilgileri

1989 - 1993

1989 - 1993

Doktora

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

1986 - 1989

1986 - 1989

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri (Yl) (Tezli), Türkiye

1981 - 1985

1981 - 1985

Lisans

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Türkiye

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2014

2014

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği Uzmanı (C Sınıfı)

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Ziraat, Tarımda Enerji, Tarımda Enerji Kullanımı, Biyoyakıt Teknolojisi, Biyoyakıt Bitkileri, Enerji, Yenilenebilir Enerji, Biyoteknoloji, Enerji, Alternatif Enerji Kaynakları, Güneş Enerjisi, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Enerji Teknolojisi Anabilim Dalı

2001 - 2006

2001 - 2006

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Enerji Teknolojisi Anabilim Dalı

1994 - 2001

1994 - 2001

Yrd.Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi Anabilim Dalı

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Etik Kurul Üyesi

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

2017 - 2019

2017 - 2019

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

2017 - 2019

2017 - 2019

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Başkanı

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

2017 - 2019

2017 - 2019

Araştırma Enstitüsü Müdürü

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

2017 - 2019

2017 - 2019

Senato Üyesi

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

2017 - 2019

2017 - 2019

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

2017 - 2019

2017 - 2019

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Güneş Enerjisi

2015 - 2016

2015 - 2016

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Başkanı

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

2010 - 2016

2010 - 2016

Birim Kalite Komisyonu Başkanı

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

2010 - 2016

2010 - 2016

Birim Stratejik Plan Komisyonu Başkanı

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

2010 - 2016

2010 - 2016

BAP Komisyonu Başkanı

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

2010 - 2016

2010 - 2016

Araştırma Enstitüsü Müdürü

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

2010 - 2016

2010 - 2016

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Güneş Enerjisi

2010 - 2016

2010 - 2016

Senato Üyesi

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

2010 - 2016

2010 - 2016

Birim Stratejik Plan Komisyonu Başkanı

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

2006 - 2016

2006 - 2016

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

1998 - 2016

1998 - 2016

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

2004 - 2010

2004 - 2010

Birim Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

2001 - 2010

2001 - 2010

Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

2001 - 2010

2001 - 2010

BAP Alt Komisyon Üyesi

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Güneş Enerjisi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

YENİLENEBİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ

Lisans

Lisans

YENİLENEBİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ

Doktora

Doktora

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE KULLANIMI

Doktora

Doktora

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ TARIMDA KULLANIMI

Lisans

Lisans

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME

Doktora

Doktora

BİYOYAKITLAR

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

BİYOKÜTLE ENERJİSİ

Doktora

Doktora

BİYOENERJİ ÜRETİMİ VE UYGULAMALARI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ROLÜ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEMELLERİ

Doktora

Doktora

ENERJİ-ÇEVRE İLİŞKİSİ, ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE PLANLAMASI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ

Doktora

Doktora

BİYOGAZ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ II

Doktora

Doktora

GÜNEŞ VE DİĞER YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE KULLANIMI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

BİYOENERJİ ÜRETİMİ VE UYGULAMALARI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

YENİLENEBİLİR ENERJİ UYGULAMALARI

Yönetilen Tezler

2019

2019

Yüksek Lisans

Biyogaz Sistemlerinden Elde Edilen Fermente Gübrenin Marul Yetiştiriciliğinde Bitki Gelişimine Etkilerinin İncelenmesi

Koçar G. (Danışman)

B.BAŞTABAK(Öğrenci)

2018

2018

Yüksek Lisans

Hibrit Sistemle Isı ve Elektrik Enerjisi Üretimi

KOÇAR G.

M.DÜZENLİ(Öğrenci)

2018

2018

Doktora

Biyogazın çift yakıtlı bir dizel motorunda ana yakıt olarak kullanımının deneysel incelenmesi

KOÇAR G.

E.AYTAV(Öğrenci)

2017

2017

Doktora

Enerji bitkilerinin ön işlem uygulamaları ile biyometan potansiyelinin artırılması

KOÇAR G.

N.CİVAŞ(Öğrenci)

2017

2017

Doktora

İzmir iklim şartları için fotovoltaik evirici ağırlıklı verim modeli

KOÇAR G.

İ.ONGUN(Öğrenci)

2017

2017

Yüksek Lisans

Kurutulmuş arıtma çamurunu biyokömürleştirerek kullanım olanaklarının araştırılması

KOÇAR G.

E.GÖDEKMERDAN(Öğrenci)

2017

2017

Doktora

Su sümbülü ve diğer lignoselülozik atıkların kullanımıyla ikinci nesil biyoetanol üretimi

KOÇAR G.

A.GÜL(Öğrenci)

2017

2017

Yüksek Lisans

Yenilenebilir enerji kooperatiflerinin kırsal kalkınmadaki önemi: Tunceli Pertek ilçesi örneği

KOÇAR G.

S.ÖZGÜL(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

Rüzgar-fotovoltaik- biyogaz hibrit güç sistemlerinin akıllı mikro şebekelerde kullanımının kontrol ve dizaynı

KOÇAR G.

M.HABIBULLAH(Öğrenci)

2016

2016

Doktora

Biyokömürleştirme için parabolik güneş yoğunlaştırıcılı sistem tasarımı, kurulumu ve farklı biyokütle kaynakları için optimum işletme koşullarının belirlenmesi

KOÇAR G.

Ö.ERSÖZ(Öğrenci)

2015

2015

Doktora

Pv-termal kolektörlerin tasarımı, üretimi ve verimini etkileyen parametrelerin belirlenmesi

KOÇAR G.

H.İBRAHİM(Öğrenci)

2013

2013

Yüksek Lisans

Fotovoltaik- termal (PV-T) kolektörler ile biyogaz sistem tasarımı ve verimlilik testi

KOÇAR G.

E.MAGHSOODİ(Öğrenci)

2012

2012

Doktora

Biyodizele antioksidan eklenmesinin nox emisyonuna etkilerinin deneysel olarak incelenmesi

KOÇAR G.

E.İLERİ(Öğrenci)

2011

2011

Doktora

Gıda ürünlerinin vakum soğutma ve klasik soğutma yöntemleri ile soğutulmasının karşılaştırılması

KOÇAR G.

H.MUTLU(Öğrenci)

2010

2010

Yüksek Lisans

Büyükbaş hayvan atığından biyogaz üretimi ve Uşak ili için çevresel etkilerinin değerlendirilmesi

KOÇAR G.

A.GÜÇ(Öğrenci)

2010

2010

Yüksek Lisans

Pamuk yağı metil esterinde farklı yıkama yöntemlerinin biyodizel kalitesine etkisi üzerine bir çalışma

KOÇAR G.

T.BUKET(Öğrenci)

2009

2009

Yüksek Lisans

Bir biyogaz üretim prosesinin ekserji analizi

KOÇAR G.

Ö.KUTLU(Öğrenci)

2009

2009

Doktora

Gıda kurutma sistemlerinin ekserji analizi

KOÇAR G.

N.ÇOLAK(Öğrenci)

2009

2009

Yüksek Lisans

Devlet hava meydanlarına ait motorlu taşıtlarda biyodizel kullanımının ekonomik ve çevresel etkileri

KOÇAR G.

Ç.ELA(Öğrenci)

2009

2009

Yüksek Lisans

Prototip bir biyogaz reaktörünün otomasyonu

KOÇAR G.

A.DURMUŞ(Öğrenci)

2009

2009

Doktora

Türkiye'de yenilenebilir enerji teknolojilerinin gelecek öngörüsü

KOÇAR G.

M.SONER(Öğrenci)

2009

2009

Doktora

Küçük ölçekli bir biyodizel sisteminin oluşturulması, elde edilen pamuk yağı metil esterin motor performans testleri, enerjetik ve ekserjetik değerlendirilmesi

KOÇAR G.

B.DEMİR(Öğrenci)

2009

2009

Yüksek Lisans

Değişik biyokütle kaynaklarından biyoetanol'ün elde edilmesi üzerine bir araştırma

KOÇAR G.

A.GÜL(Öğrenci)

2009

2009

Yüksek Lisans

Biyogaz üretiminde farklı tarımsal atıkların birlikte fermentasyonunun biyokimyasal parametreler açısından incelenmesi

KOÇAR G.

Ş.ARICI(Öğrenci)

2007

2007

Yüksek Lisans

Biyokütle enerji kaynağı olarak pirinanın doğrudan yakılmasında klinoptilolit kullanımının ısıl davranış ve emisyon değerlerine etkilerinin incelenmesi

KOÇAR G.

Ş.KIRVELİ(Öğrenci)

2007

2007

Yüksek Lisans

Biyodizel kullanımının dizel motoru üzerindeki etkilerinin uzun süreli testlerle ve motorinle karşılaştırmalı olarak incelenmesi

KOÇAR G.

A.DİNÇBAŞ(Öğrenci)

2007

2007

Doktora

Kırsal kesime yönelik bir biyogaz sisteminin tasarımı, kurulumu, testi ve performansına etki eden parametrelerin araştırılması

KOÇAR G.

A.ERYAŞAR(Öğrenci)

2005

2005

Yüksek Lisans

Kanola yağı metil esterinin dizel motor performansı ve emisyonlarına etkilerinin deneysel olarak incelenmesi

KOÇAR G.

E.İLERİ(Öğrenci)

2005

2005

Doktora

Doğal klinoptilolitlerin Türkiye'deki kullanım olanakları ve Gördes klinoptilolitlerinin ısıl özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma

KOÇAR G.

S.ÖZAYDIN(Öğrenci)

2004

2004

Yüksek Lisans

İzmir koşullarında aspir ve kanola yetiştiriciliğinde zeolit uygulamalarının bitki gelişimi ve verim üzerine etkisi

KOÇAR G.

S.AĞI(Öğrenci)

2004

2004

Yüksek Lisans

Güneş enerjisi destekli sürekli beslemeli tip biyogaz üreticinin oluşturulması

KOÇAR G.

B.İLLEEZ(Öğrenci)

2000

2000

Yüksek Lisans

Değişik örtü materyallerinin toprak solarizasyonuna etkisi

KOÇAR G.

S.ŞAFAK(Öğrenci)

Tasarladığı Dersler

Lisans

Lisans

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME

Koçar G.

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ROLÜ

Koçar G. , Eryaşar A.

Doktora

Doktora

BİYOENERJİ ÜRETİMİ VE UYGULAMALARI

Koçar G. , Eryaşar A.

Lisans

Lisans

YENİLENEBİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ

Koçar G.

Doktora

Doktora

ENERJİ-ÇEVRE İLİŞKİSİ, ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE PLANLAMASI

Koçar G.

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

BİYOKÜTLE ENERJİSİ

Koçar G.

Doktora

Doktora

BİYOYAKITLAR

Koçar G.

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ TARIMDA KULLANIMI

Koçar G.

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

BİYOENERJİ ÜRETİMİ VE UYGULAMALARI

Koçar G.

Verdiği Kurs ve Eğitimler

2019 - 2019

2019 - 2019

İzmir Enerji Zirvesi’19

Akademik Birimler - Eğitim

Koçar G.

2018 - 2018

2018 - 2018

EMO-Biyogaz Enerjisi Sistemleri Tesisatı Eğitimi

Akademik Birimler - Eğitim

Koçar G. , Eryaşar A. , Arıcı Ş.

2016 - 2016

2016 - 2016

Biyogaz Sistemleri ve Teknolojileri Eğitimi

Akademik Birimler - Eğitim

Koçar G. , Eryaşar A.

2016 - 2016

2016 - 2016

Biyogaz Sistemleri ve Teknolojileri Eğitimi

Akademik Birimler - Eğitim

Koçar G. , Eryaşar A.

2016 - 2016

2016 - 2016

EMO-Biyogaz Enerjisi Sistemleri Tesisatı Eğitimi

Akademik Birimler - Eğitim

Koçar G. , Eryaşar A. , Arıcı Ş.

2016 - 2016

2016 - 2016

EMO-Biyogaz Enerjisi Sistemleri Tesisatı Eğitimi

Akademik Birimler - Eğitim

Koçar G. , Eryaşar A. , Arıcı Ş.

2015 - 2015

2015 - 2015

Biyogaz Eğitimi

Akademik Birimler - Sertifika Programı

Koçar G. , Eryaşar A.

2015 - 2015

2015 - 2015

Biyogaz Sistemlerinin Tasarımı ve Projelendirilmesi

Akademik Birimler - Sertifika Programı

Koçar G. , Eryaşar A.

2015 - 2015

2015 - 2015

II. Biyokütle Enerji Teknolojileri Kış Okulu

Akademik Birimler - Sertifika Programı

Koçar G.

2014 - 2014

2014 - 2014

Biyokütle Enerji Teknolojileri Kış Okulu

Akademik Birimler - Eğitim

Koçar G.

Araştırma Altyapısı Bilgileri

Aralık 2018

Aralık 2018

Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi

Tematik Araştırma Laboratuvarı - Sorumlu Yöneticilik

Koçar G.

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Current and future aspects of bioethanol production and utilization in Turkey

Ozdingis A. G. , Koçar G.

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.81, ss.2196-2203, 2018 Özet

2017

2017

Microbial analysis of meatballs cooled with vacuum and conventional cooling

Ozturk H. M. , Ozturk H. K. , KOÇAR G.

JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, cilt.54, ss.2825-2832, 2017 Özet

2015

2015

The Effect of Adding Maize Silage as a Co-Substrate for Anaerobic Animal Manure Digestion

ARICI Ş. , KOÇAR G.

INTERNATIONAL JOURNAL OF GREEN ENERGY, cilt.12, ss.453-460, 2015 Özet

2014

2014

Second generation bioethanol (SGB) production potential in Turkey

BAYRAKCI A. G. , KOÇAR G.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, cilt.38, ss.822-826, 2014 Özet

2013

2013

An overview of biofuels from energy crops Current status and future prospects

Koçar G. , Civas N.

Renewable & Sustainable Energy Reviews, cilt.28, ss.900-916, 2013

2013

2013

Biodiesel from the perspective of Turkey: Past, present and future

AYTAV E., KOÇAR G.

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.25, ss.335-350, 2013 Özet

2013

2013

Telescopic drilling view for future: A geothermal foresight study in Turkey

Çeliktaş M. S. , Koçar G.

TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE, cilt.80, ss.148-160, 2013 Özet

2013

2013

Exergy analysis of solar energy assisted biogas plants for Turkey

ERSÖZ O., KOÇAR G.

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, cilt.12, ss.162-182, 2013 Özet

2012

2012

The use of anaerobically digested slurry combined with natural zeolite for rapeseed production

Kocar G.

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, cilt.30, ss.545-552, 2012 Özet

2012

2012

Foresight analysis of wind power in Turkey

Çeliktaş M. S. , Koçar G.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, cilt.36, ss.737-748, 2012 Özet

2012

2012

Gasometer with the function of gas purification for the biogas systems in the rural AREA

ERYAŞAR A. , KOÇAR G.

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, cilt.28, ss.657-668, 2012 Özet

2012

2012

Utilization of renewable energies in Turkey's agriculture

BAYRAKCI A. G. , KOÇAR G.

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.16, ss.618-633, 2012 Özet

2011

2011

Exergy assessment of biodiesel production process: application

DEMİR B. , Utlu Z., KOÇAR G. , HEPBASLI A.

JOURNAL OF THE ENERGY INSTITUTE, cilt.84, ss.236-245, 2011 Özet

2010

2010

Hydrogen is not an utopia for Turkey

Çeliktaş M. S. , Koçar G.

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.35, ss.9-18, 2010 Özet

2008

2008

Anaerobic Digesters from Waste to Energy Crops as Alternative Energy Source

Koçar G.

Energy Sources Part A-Recovery Utilization And Environmental Effects, cilt.30, ss.660-669, 2008

2007

2007

An application of solar energy storage in the gas: Solar heated biogas plants

Kocar G. , Eryasar A.

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.29, ss.1513-1520, 2007 Özet

2006

2006

Potential and Utilization of Natural Zeolites in Energy Applications

Özaydın S., Koçar G. , Hepbaşlı A.

Energy Sources Part A-Recovery Utilization And Environmental Effects, cilt.28, ss.1425-1431, 2006

2006

2006

Natural zeolites in energy applications

ÖZAYDIN S., Kocar G. , HEPBAŞLI A.

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.28, ss.1425-1431, 2006 Özet

2005

2005

The potential of biogas energy

ACAROGLU M., Kocar G. , HEPBASLI A.

ENERGY SOURCES, cilt.27, ss.251-259, 2005 Özet

2004

2004

Geothermal Heating Applications of Greenhouses

Özgener Ö. , Koçar G.

Energy Sources Part A-Recovery Utilization And Environmental Effects, cilt.24, ss.353-360, 2004

2001

2001

Geothermal Energy Utilisation in Turkey

Günerhan G. G. , Koçar G. , Hepbaşlı A.

International Journal Of Energy Research, cilt.25, ss.769-784, 2001

1999

1999

Effective use of geothermal energy for greenhouses in Balcova Izmir

Koçar G. , Eltez M.

Energy & Environmental Science, cilt.2, ss.217-219, 1999

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Türkiye’ nin Biyoenerji Gerçeği

Koçar G.

EGİAD Yarın Dergisi, ss.76-78, 2017

2017

2017

Güneş Enerjisi Teknolojisinin Modern Seralara Entegrasyonu Üzerine Bir İnceleme

Koçar G. , Eryaşar A. , Gödekmerdan E., Özgül S., Düzenli M.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.20, 2017

2016

2016

Biyokütle Enerjisi

Koçar G.

Halbank’ta Beraber Dergisi, ss.66-67, 2016

2016

2016

Güneş Enerjisi

Koçar G.

GÜNDERGİ, ss.42-44, 2016

2016

2016

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Koçar G.

Halbank’ta Beraber Dergisi, ss.66-68, 2016

2015

2015

Biyokütle Enerji Teknolojileri

KOÇAR G.

Enerji ve Çevre Dünyası Dergisi, cilt.120, ss.24-26, 2015

2015

2015

Biyokütle Enerji Sistemleri

KOÇAR G.

Tesisat Dergisi, cilt.236, ss.26-24, 2015

2015

2015

Biyokütle Enerji Sistemleri Teknolojileri

KOÇAR G.

Enerji ve Maden Dergisi, cilt.12, ss.124-125, 2015

2013

2013

Availability of Biochar in Agricultural and Energy Sector for the Province of İzmir

Ersöz Ö., Koçar G.

Renewable Energy Sources Energy Policy and Energy Management, cilt.1, ss.117-124, 2013

2013

2013

Sustainability and Optimization of Energy Crops for Producing Biogas

Koçar G. , Civas N.

Renewable Energy Sources Energy Policy and Energy Management, cilt.1, ss.150-156, 2013

2013

2013

Optimization of Second Generation Bioethanol Production

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G.

Renewable Energy Sources Energy Policy and Energy Management, cilt.1, ss.12-17, 2013

2012

2012

Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretim Pilot Tesisi

Yağmur A., Yaldız O., Koçar G. , Saraç H. İ.

3eElectrotech Dergisi Enerji, Elektrik, Elektronik Teknojiler Dergisi, ss.10-15, 2012

2009

2009

Biyogaz Üretiminde Basıncın Etkisi

Eryaşar A. , Koçar G.

Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.15, ss.187-193, 2009

2007

2007

Güneş Enerjisi Destekli Biyogaz Sistemleri

Koçar G. , Eryaşar A. , İlleez B., Atayol A. A.

Tesisat Mühendisliği Dergisi, ss.19-26, 2007

2006

2006

Yeni bir Yerli Yenilenebilir Enerji Biyodizel

Koçar G. , Demir B.

Tübitak Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.2, ss.36-39, 2006

2006

2006

Atıktan Mutfağa Biyogaz

Koçar G.

Tübitak Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.1, ss.42-47, 2006

2001

2001

Farklı Renklerde Polietilen ile Malçlamanın Sera Marul Yetiştiriciliğine Etkileri

Koçar G.

ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.47-56, 2001

2000

2000

Geothermal Turkey Year End Development Status

Gülden Gökçen G., Koçar G. , Hepbaşlı A.

Geothermal Resources Council (GRC) Bulletin, cilt.29, ss.179-183, 2000

1999

1999

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyelimiz

Koçar G. , Özbalta N.

E.Ü. Güneş Enerjisi Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.5-10, 1999

1999

1999

Heating Greenhouses With Geothermal Energy

Koçar G.

FAO Newsletter, cilt.5, ss.14-17, 1999

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

“The Utilization of Concentrated Solar Power For Biofuel Production”

GÖDEKMERDAN E., KOÇAR G.

SOLARTR 2018, Solar Conference & Exibition, İstanbul, Türkiye, 29 Kasım 2018, ss.303-307

2018

2018

“Supplying the Heat Requirement of a House Through by Off-Grid Solar and Biomass Gasification Hybrid Systems”

Sabanlı B. H. , Eryaşar A. , Koçar G.

SOLARTR 2018, Solar Conference & Exibition, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2018, ss.10-15

2018

2018

“The Role of Renewable Energy Cooperatives in Rural Development: A Case Study”

Koçar G. , Eryaşar A. , Özgül S.

SOLARTR 2018, Solar Conference & Exibition, İstanbul, Türkiye, 29 Kasım 2018, ss.208-215

2018

2018

“An Overview on The Environmental Impacts of Photovoltaic Panel Production”

Gündoğan Yağbasan B., Koçar G.

SOLARTR 2018, Solar Conference & Exibition, İstanbul, Türkiye, 29 Kasım 2018, ss.216-219

2018

2018

“Investigation From Agricultural Perspective of Areas Selected for Installation of Solar Power Plant in Turkey”

Baştabak B., Koçar G.

SOLARTR 2018, Solar Conference & Exibition, İstanbul, Türkiye, 29 Kasım 2018, ss.220-226

2018

2018

“The Role of Solar Energy in Smart Cities”

Özgül S., Eryaşar A. , Koçar G.

SOLARTR 2018, Solar Conference & Exibition, İstanbul, Türkiye, 29 Kasım 2018, ss.276-280

2018

2018

“A Review of Floating Solar Power Plants”,

Düzenli M., Koçar G. , Eryaşar A.

SOLARTR 2018, Solar Conference & Exibition, İstanbul, Türkiye, 29 Kasım 2018, ss.281-283

2018

2018

Investigation of lignocellulosic ethanol production potential of Turkey and Sanlıurfa

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G.

International Renewable Energy and Energy Efficiency Congress (GAPYENEV-2018), Şanlıurfa, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.35-38

2018

2018

A Molecular Overview of the Microbial Consortium in BiogasProduction

Gündoğan Yağbasan B., Koçar G.

International Renewable Energy and Energy Efficiency Congress (GAPYENEV-2018), Şanlıurfa, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.66-70

2018

2018

Investigation Of Cooling Performance In Chamber Designed For Torrefied Biomass

KUTLU Ö. , KOÇAR G.

3rd International Energy & Engineering Congress, Gaziantep, Türkiye, 18 Ekim 2018, ss.763

2018

2018

A Perspective Of The Utilization Of Activated Carbon Based From Lignocellulosic Biomass Sources

Koçar G. , Eryaşar A. , Gödekmerdan E., Özgül S.

3rd International Energy & Engineering Congress, Gaziantep, Türkiye, 18 Ekim 2018, ss.920-931

2018

2018

Research of the Usability of Dried Biogas Fermented Fertilizer in Solanum lycopersicon L. Seedling Production

KOÇAR G. , Baştabak B., Gündoğan Yağbasan B.

6th ASM International Congress of Agriculture and Environment (ICAE 2018), Antalya, Türkiye, 11 Ekim 2018, ss.27

2018

2018

Ülkemiz ve Bölgemizde Yenilenebilir Enerji Potansiyeli ve Fırsatlar

KOÇAR G.

Yenilenebilir Enerjiyle İklimlendirme Semineri, İzmir, Türkiye, 22 Eylül 2018, ss.1-10

2018

2018

Türkiye ve Şanlıurfa ilinin lignoselülozik etanol üretim potansiyelinin incelenmesi

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kongresi GAPYENEV-2018, Şanlıurfa, Türkiye, 10 Mayıs 2018, ss.35-38

2018

2018

Opuntia ficus indica ve Sığır Atığının Kofermentasyonu ile Biyogaz Üretiminin Araştırılması

Sabanlı B. H. , Baştabak B., Eryaşar A. , Arıcı Ş. , Koçar G.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kongresi GAPYENEV-2018, Şanlıurfa, Türkiye, 10 Mayıs 2018, ss.136-139

2018

2018

Evaluation of biomass energy technology and sector

KOÇAR G.

GAPYENEV-2018 International Renewable Energy and Energy Efficiency Congress, Şanlıurfa, Türkiye, 10 Mayıs 2018, ss.1

2018

2018

Hybrid Use of Biomass and Solar Energy in Rural Areas

Koçar G.

Uluslararası Şırnak Enerji ve Maden Çalıştayı, Şırnak, Türkiye, 22 - 24 Mart 2018, ss.1

2017

2017

Characteristics of products produced by torrefaction of poultry litter

Kutlu Ö. , Koçar G.

1st International Conference on Energy Systems Engineering ICESE, Karabük, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.98

2017

2017

Investigation of Torrefaction Process Condition According to Characterization and Process Yield for Poultry Litter

Kutlu Ö. , Koçar G.

International Conference on Engineering Technologies (ICENTE’17), Konya, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2017, ss.816-820
Link

2017

2017

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

Koçar G.

3. Bakırçay Ekonomi Zirvesi, İzmir, Türkiye, 08 Aralık 2017

2017

2017

Hastanelerde Kojenerasyon / Trijenerasyon Uygulamalarının Sağladığı Faydanın Vaka Analizi

Teksan A. E. , Koçar G. , Eryaşar A. , Aytav E.

V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017

2017

2017

Co-torrefaction sewage sludge and pine chips to enhance solid fuel qualities

GÖDEKMERDAN E., KOÇAR G.

VI. International School on Energy Systems (ISES 2017), Munich, Almanya, 03 Eylül 2017, ss.2

2017

2017

The effects of renewable energy cooperatives in rural development

ÖZGÜL S., KOÇAR G.

VI. International School on Energy Systems (ISES 2017), Munich, Almanya, 03 Eylül 2017, ss.5

2017

2017

Comparison of Vacuum and Conventional Cooling of Cooked Breaded Chicken Meat

Mutlu Öztürk H., Öztürk H. K. , Koçar G.

Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, cilt.905

2017

2017

Integration of solar technology to modern greenhouse: Prospect and current status

Koçar G. , Eryaşar A. , Özgül S., Düzenli M., Gödekmerdan E.

3rd International Conference on Sustainable Development (ICSD), Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 23 Nisan 2017, ss.25
Link

2017

2017

Ege Bölgesinin Biyogaz Potansiyeli ve Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi

Koçar G.

İzmir ve Ege Bölgesinde Hayvansal ve Organik Atıklardan Biyogaz Yatırımlarının Değerlendirilmesi Semineri, İzmir, Türkiye, 20 Ocak 2017

2016

2016

Economic Challenges of Hybrid Microgrid: an Analysis and Approaches for Rural Electrification

Habidullah M., Mahmud K., KOÇAR G. , ISLAM A. K. M. S. , Salehin S.

7th Bangladesh-Society-of-Mechanical-Engineers (BSME) International Conference on Thermal Engineering (ICTE), Dhaka, Bangladeş, 22 - 24 Aralık 2016, cilt.1851 Özet

2016

2016

The Investigation of Possible Utilization of Renewable Energy Resources in Greenhouse

Koçar G. , Eryaşar A. , Özgül S., Gödekmerdan E., Düzenli M.

SOLAR TR2016, Solar Conference & Exibition, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2016
Link

2016

2016

Application of Torrefaction Technology Integrated with Parabolic Trough

Ersöz Ö., Koçar G.

SOLAR TR2016, Solar Conference & Exibition, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2016
Link

2016

2016

An Investigating of Unsettle Operation on A Solar Heated Biogas System under Mesophilic Thermofilic Conditions

Eryaşar A. , Büyük P., Koçar G.

SOLAR TR2016, Solar Conference & Exibition, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2016
Link

2017

2017

Güneş Enerjisi Teknolojisindeki Gelişmeler

Koçar G.

TMMOB 11. Enerji Sempozyumu, Enerjinin Geleceği, Adana, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2017
Link

2016

2016

Commercial Biochar Production and Application

Ersöz Ö., Koçar G.

10th International Clean Energy Symposium (ICES’16), İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2016
Link

2016

2016

The Role of Biogas in the Sustainable Energy Supply in Turkey Grid Installation

Koçar G.

13. International Symposium on ‘Smart MicroGrids for Sustainable Energy Sources enabled by Photonics and IoT Sensors’ ( IEEE HONET Conference), Girne, Kıbrıs (Kktc), 13 - 14 Ekim 2016
Link

2016

2016

Türkiye’de Tarımsal Atıklardan Biyoenerji Potansiyeli ve Bunların Ekonomik Olarak Değerlendirilmesi

Koçar G.

Federal Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Enerji İhracat İnisiyatifi-Türkiye’de Atıktan Biyoenerji Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 27 Eylül 2016

2016

2016

Utilization of agricultural residues as bioethanol feedstock case of Turkey

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G.

International Conferance - Bioeconomy in Agriculture, Warszawa, Polonya, 21 - 22 Haziran 2016

2016

2016

Utilization of residues as bioethanol feedstock Case of Turkey

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G.

Bioeconomy In Agriculture, Warszawa, Polonya, 21 - 22 Haziran 2016

2016

2016

Available Residues and Potential Utilization of Biochar in Farm Lands for Turkey

Ersöz Ö., Koçar G.

Bioeconomy In Agriculture, Warszawa, Polonya, 21 - 22 Haziran 2016

2016

2016

Biomass Energy Systems And Technology Center BESTMER

Koçar G. , Uygur E.

Energy Cities’ Annual Conference, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2016
Link

2016

2016

Atıklardan Sürdürülebilir Enerji Enerji Üretimine Biyogaz Sistemleri

Koçar G.

1. International Urban Environment and Health Congress, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 11 - 15 Mayıs 2016
Link

2016

2016

Comparison of Vacuum Cooling and Conventional Cooling of Parsley Cooked Potato and Leek

Mutlu Öztürk H., Koçar G. , Öztürk H. K.

XII. International HVAC+R & Sanitary Technology Semposium, İstanbul, Türkiye, 31 Mart - 02 Nisan 2016
Link

2016

2016

Tarımsal Faaliyetlerden Sürdürülebilir Enerji Üretimine Biyogaz Sistemleri

Koçar G. , Eryaşar A.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanımı Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 13 Ocak 2016

2016

2016

Tarımsal Faaliyetlerden Sürdürülebilir Enerji Üretimi Biyogaz Sistemleri

Koçar G.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanımı Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 13 Ocak 2016

2016

2016

A Heuristic Approach to Design and Analyze the Hybrid Electric Vehicle Powertrain and Energy Transmission Systems

MAHMUD K., HABİBULLAH M., SHİDUJAMAN M., MORSALİN S., KOÇAR G.

12th International Conference on Intelligent Computing (ICIC), Lanzhou, Çin, 2 - 05 Ağustos 2016, cilt.9773, ss.571-582 Özet

2015

2015

Biyogaz yakıtlı kojenerasyon sistemlerinin kurulum çalışma ve işletme süreçlerinde BESTMER in rolü

Koçar G.

2.Kojenerasyon ve Trijenerasyon ile Enerji Verimliliği, İstanbul, Türkiye, 15 Aralık 2015

2015

2015

Güneş Enerjisi Enstitüsü Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi BESTMER

Koçar G.

Gaz Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (GAZTEM) Ulusal Paydaşlar Toplantısı, Aydın, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2015

2015

2015

Doğal Yaşamdan Sürdürülebilir Enerji Üretimine Yolculuk Kırsal Kesim Biyogaz Sistemleri

Koçar G.

Sürdürülebilir Yaşam Konferansı, Bursa, Türkiye, 14 Ekim 2015

2014

2014

Biyometan Potansiyelinin Artırılmasında Alternatif Enerji Bitkilerinin Fizibilitesi Tarıma Entegre Olması ve Geliştirilmesi

Civas N., Koçar G.

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 4. Ulusal Çalıştayı, Samsun, Türkiye, 28 - 29 Mayıs 2014, ss.179-186

2014

2014

İzmir İli İçin Tavuk Atığı Potansiyeli ve Biyokömür Üretimi

Ersöz Ö., Koçar G.

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 4. Ulusal Çalıştayı, Samsun, Türkiye, 28 - 29 Mayıs 2014, ss.157-169

2014

2014

Design Control And Integration Of Solar And Biomass Energy In A Micro Grid System An Approach To Smart Grid In Bangladesh

Muhammed H., Koçar G. , Sultana N.

SolarTR 2014 Solar Conference and Exhibition, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2014, ss.677-683
Link

2014

2014

Concentrated Solar Power Assisted Torrefaction Technologies

Ersöz Ö., Koçar G.

SolarTR 2014 Solar Conference and Exhibition, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2014, ss.693-696
Link

2014

2014

Application Areas of PV-T Hybrid Collectors And Business Trend In The World

Halil İbrahim D., Koçar G.

SolarTR 2014 Solar Conference and Exhibition, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2014, ss.763
Link

2014

2014

İşte Güneş Here Comes The Sun

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G.

SolarTR 2014 Solar Conference and Exhibition, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2014, ss.764
Link

2015

2015

Biyoyakıtların Türkiye’deki Durumu Geleceği ve Yasal Sorunlar

Acaroğlu M., Koçar G. , Eryaşar A. , Acar M., Dok M.

Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, 12-16 Ocak 2015, Ankara, Ankara, Türkiye, 12 - 16 Ocak 2015

2014

2014

Thermophilic Dark Fermentative Biohydrogen Production from Anaerobically Digested Cattle Manure

Arıcı Ş. , Koçar G.

1st International Biogas and Compost Workshop, Antalya, Türkiye, 5 - 06 Aralık 2014

2014

2014

Utilization of PV in the Hybrid System of Rural Area Biomass Gasification Unit and Biogas

Eryaşar A. , Koçar G. , Şenyüz A. R.

SOLARTR 2014 Solar Conference and Exhibition, İzmir, Türkiye, 19 - 20 Kasım 2014

2014

2014

Energy Demand & Prospect of Biomass Energy as the Solution of Energy Crisis of Bangladesh–An Approach to Green Energy Solution

Habibullah M., KOÇAR G. , İmran M.

7th International Ege Energy Symposium and Exhibition, Uşak, Türkiye, 18 Haziran 2014, ss.563-578

2014

2014

Biyokömürün Termokimyasal Enerji Dönüştürme Sistemlerinde Kullanılması

Olgun H. , Keivani B., Ersöz Ö., Koçar G.

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 4. Ulusal Çalıştayı, Samsun, Türkiye, 28 - 29 Mayıs 2014, ss.257-271

2014

2014

Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının Akademik Çalışmalara Olan Katkısı EÜ GEE Örneği

Koçar G.

2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları Çalıştayı, Diyarbakır, Türkiye, 6 - 08 Şubat 2014

2013

2013

İzmir İli için Tarım ve Enerji Sektöründe Biyokömürün Kullanılabilirliği

Ersöz Ö., Koçar G.

9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Konya, Türkiye, 25 - 28 Aralık 2013, ss.117-124

2013

2013

Biyogaz üretiminde enerji bitkilerinin sürdürülebilirliği ve optimizasyonu

Koçar G. , Civas N.

9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Konya, Türkiye, 25 - 28 Aralık 2013

2013

2013

İkinci Nesil Biyoetanol Üretiminde Optimizasyon Çalışmaları

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G.

9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Konya, Türkiye, 25 - 28 Aralık 2013

2013

2013

Sıcak Su Üreten Güneş Enerjisi Sistemlerinin Geçmişi ve Bugünkü Durumu

Koçar G.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEKSEM 2013) Sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 06 Ekim 2013

2013

2013

Preparing a Hydrogen Producing Microflora From Anaerobic Digested Cattle Manure For Two Phase Combine H2 And CH4 Production Systems

Arıcı Ş. , Koçar G.

Proceedings of the Second International Conference on Water, Energy and the Environment (ICWEE'2013), İzmir, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2013

2013

2013

Analysis of Energy Conversion Performance of Photovoltaic Thermal PV-T Collector and Photovoltaic PV Module

Dağ H. İ. , Koçar G. , Yüksel Ö. F.

International Conference on Solar Energy for World Peace, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Ağustos 2013

2013

2013

Design Fabrication and Analysis of Photovoltaic Thermal PV-T Hybrid Collector

Dağ H. İ. , Koçar G. , Yüksel Ö. F.

International Conference on Solar Energy for World Peace, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Ağustos 2013

2012

2012

Düşük Sıcaklık Üreten Güneş Kollektörleri İçin Dünya Pazarı ve Türkiye de Teşvik Gereksinimi

Dağ H. İ. , Koçar G.

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü Etkinliği, Ankara, Türkiye, 19 Aralık 2012

2012

2012

Utilization of biogas plants in rural area A dissemination development case for Turkey

Koçar G.

SEA-EU-NET Conference-Sustainable Development of Biomass Use in View of Future Research Initiative, Warszawa, Polonya, 15 - 16 Kasım 2012

2012

2012

Tavuk Atıklarının Kırsal Biyogaz Sistemlerinde Kullanım Olanakları

Koçar G.

Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi 2012, İzmir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2012, ss.77-91

2012

2012

Technology Roadmap for Photovoltaics

Jalili R., Çubukçu M. , Çeliktaş M. S. , Koçar G.

International SolarTR-2 Solar Electricity Conference and Exhibition, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2012

2012

2012

Second generation bioethanol production potential in Turkey

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G.

6th International Ege Energy Symposium and Exhibition, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2012

2012

2012

Low temperature solar thermal market in the world and need for a strong solar thermal policy

Dağ H. İ. , Koçar G.

6th International Ege Energy Symposium and Exhibition, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2012

2012

2012

The future and updated circumstance of fatty acid methyl esters FAME in Turkey with rearrangements

Demir B. , Koçar G.

6th International Ege Energy Symposium and Exhibition, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2012

2012

2012

Conversion of cotton stalk to biochar via torrefaction

Ersöz Ö., Koçar G.

6th International Ege Energy Symposium and Exhibition, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2012

2012

2012

Development and widespread of biogas system for rural area

Koçar G. , Eryaşar A. , Çeliktaş M. S. , Ersöz Ö., Arıcı Ş. , Bayrakcı Özdingiş A. G.

6th International Ege Energy Symposium and Exhibition, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2012

2012

2012

A Holistic Approach to Biogas Technology for Assessing the Future Trends.

Çatan P., Çeliktaş M. S. , Koçar G.

6th International Ege Energy Symposium & Exhibition, İzmir, Türkiye, 28 Haziran 2012, ss.99-110

2012

2012

İzmir ve Yenilenebilir Enerji

Koçar G.

Ege Üniversitesi Jeotermal Kongresi, İzmir, Türkiye, 8 - 09 Haziran 2012

2012

2012

Kırsal Kalkınmada Biyokütle Enerjisinin Önemi E.Ü. Güneş Enerjisi Enstitüsü Çalışmaları

Koçar G.

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar II. Ulusal Çalıştayı, Tokat, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2012

2012

2012

Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinde Araştırma Kurumlarının Önemi

Koçar G.

III. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 14 - 15 Haziran 2012

2012

2012

Yenilenebilir Enerji Teknolojilerine Çok Disiplinli Yaklaşımın Önemi E Ü Güneş Enerjisi Enstitüsü Örneği

Koçar G.

Enerji Yönetimi ve Politikaları Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 11 Mayıs 2012

2012

2012

Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretim Pilot Tesisi

Yağmur E. A. , Yaldız O., Koçar G. , Saraç H. İ. , Ekinci K., Kaya D.

18th International Energy and Environment Fair and Conference, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2012

2012

2012

Yenilenebilir Enerji Kullanımında İzmir’in Durumu

Koçar G.

Temiz Çevre Günleri-Yenilenebilir Enerji Paneli, İzmir, Türkiye, 28 Mart 2012

2011

2011

Güneş Enerjisi ve Alternatif Enerji Kaynakları

Koçar G.

Alternative & Renewable Energy Resources Panel, İzmir, Türkiye, 27 - 29 Aralık 2011

2011

2011

E Ü Güneş Enerjisi Enstitüsü

Koçar G.

5. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyum ve Sergisi, Mersin, Türkiye, 7 - 08 Kasım 2011, ss.360-372

2011

2011

İzmir’de Biyogaz ile İlgili Mevcut Durum

Koçar G.

İzmir İlinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2011

2011

2011

Biogas Production From Agricultural and Animal Wastes and Pilot Scale Biogas Plant

Yağmur E. A. , Yaldız O., Koçar G. , Saraç H. İ. , Ekinci K., Kaya D., et al.

1st German-Turkish Biogas Workshop in Izmir, İzmir, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2011

2011

2011

Kırsal Kesim Biyogaz Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması

Koçar G.

9. Ankara Biyoteknoloji Günleri, Mikrobiyal Biyoteknoloji, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Ekim 2011, ss.169-186

2011

2011

Bitkisel ve hayvansal atıklardan biyogaz üretim pilot tesisi

Yağmur E. A. , Yaldız O., Koçar G. , Saraç H. İ. , Ekinci K., Kaya D., et al.

WOW Convention Center, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2011

2011

2011

Improving an anaerobic co digestion performance using rural based agricultural wastes

Arıcı Ş. , Ersöz Ö., Koçar G.

International IWA-Symposium on Anaerobic Digestion of Solid Waste and Energy Crops, Vienna, Avusturya, 28 Ağustos - 01 Eylül 2011

2011

2011

Biyogaz Sistemlerine Sosyoekonomik Yaklaşım

Koçar G. , Eryaşar A.

Anadolu Enerji Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2011

2011

2011

Economic and Social Effect of Farm Scale Biogas Plants in Rural Areas

Ersöz Ö., Koçar G. , Eryaşar A.

Joint IEA – Turkey Biogas Workshop “Biogas Production and Utilisation”, İstanbul, Türkiye, 14 Nisan 2011

2010

2010

Turkey’s solar energy future

Çeliktaş M. S. , Koçar G.

IREC-2010, International Renewable Energy Congress, Susah, Tunus, 05 Kasım 2010, ss.80

2010

2010

Biomass Energy Technologies

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Eryaşar A. , Koçar G. , Ersöz Ö., Arıcı Ş.

Die Rolle und Bedeutung umweltfreundlicher Technologien und regionaler Ressourcen bei Bewaltigung der Energieprobleme in der Turkei und in der Europaischen Union, Humboldt Kolleg İstanbul, İstanbul, Türkiye, 21 Ekim 2010, ss.79-80

2010

2010

Biomass Energy Technology

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G. , Eryaşar A. , Ersöz Ö., Arıcı Ş.

Humboldt-Kolleg 2010 İstanbul, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2010

2010

2010

Biogas Applications

Koçar G.

International Turkish Energy Symposium, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Eylül 2010

2010

2010

Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi ve Entegre Enerji Üretim Sisteminde Kullanımı Biyogaz

Kaya D., Yaldız O., Saraç H. İ. , Ekinci K., Koçar G. , Tırıs M., et al.

Organik Atıklardan Kompost ve Yenilebilir Enerji Üretimi & Kompostun Kullanım Alanları Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Haziran 2010, ss.117-126

2010

2010

POWER PRODUCTION FROM AGRICULTURAL WASTES AND IMPLEMENTATIONS

Yaldiz O., KAYA D., SARAÇ H. İ. , Ekinci K., KOÇAR G. , Kucukkara B.

4th International Conference on Trends in Agricultural Engineering, Prague, Çek Cumhuriyeti, 7 - 10 Eylül 2010, ss.35-0 Özet

2009

2009

Tübitak Pilot Biyogaz Enerji Santralı Proses Tekniği

Kaya D., Yaldız O., Koçar G. , Saraç H. İ. , Ekinci K., Akgün F., et al.

Uluslararası Atıktan Enerji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Kasım 2009

2009

2009

Güneş Enerjisi Destekli Biyogaz Sistemlerinde Ekserji Analizi Yaklaşımı

Koçar G. , Eryaşar A. , Ersöz Ö., Arıcı Ş.

4. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyum ve Sergisi, Mersin, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2009

2009

2009

Tavuk Atığından Biyogaz Üretimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Koçar G. , Eryaşar A. , Ersöz Ö., Arıcı Ş.

5. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2009

2000

2000

Atrophic Head Formation and Earliness in Globe Artichoke production

Koçar G. , Eser B.

4th International Congress on Artichoke, Bari, İtalya, 17 - 21 Eylül 2000

2009

2009

A Comparative Energy Analysis of Vacuum Type and Conventional Food Cooling Sysytems

Öztürk H. M. , Koçar G. , Öztürk H. K. , Yılancı A.

Proceedings of the Global Conference on Global Warming, İstanbul, Türkiye, 05 Temmuz 2009 - 05 Ocak 2016

2009

2009

Multifunction Gasometer for the Biogas Systems in the Rural Area Hamburg Germany 2009

Eryaşar A. , Koçar G.

17th European Biomass Conference, Hamburg, Almanya, 29 Haziran - 03 Temmuz 2009

2008

2008

Kırsal Kesim Biyogaz Sistemleri İçin Gaz Arıtma İşlevine Sahip Gazometre

Koçar G. , Eryaşar A.

ARGEPP 2008 Ar-Ge Proje Pazarı, Konya, Türkiye, 14 - 16 Haziran 2008

2008

2008

Economic and Social Effect of Farm Scale Biogas Plants An Investigation on the Rural Area of Izmir Turkey

Koçar G. , Eryaşar A.

16th European Biomass Conference & Exhibition, Valencia, İspanya, 2 - 06 Haziran 2008

2008

2008

Türkiye’ de Neden Pellet Üretilmiyor

Çeliktaş M. S. , Koçar G.

ICCI International Energy and Enviromental Technoologies Trade Fair and Conference, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2008 Özet

2007

2007

Alternatif Yakıt olarak Pellet Üretimi

Çeliktaş M. S. , Koçar G.

Innoventure 2007 Proje Pazarı, İzmir, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2007

2007

2007

Kırsal Kesim Biyogaz Sistemleri İçin Gaz Arıtma İşlevli Gazometre

Koçar G. , Eryaşar A.

Innoventure 2007 Proje Pazarı, İzmir, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2007

2007

2007

Biogas Feasibility in Energy Requirements of a Rural House in Izmir Turkey

Koçar G. , İlleez B., Eryaşar A.

The 3rd International Exergy Energy and Environment Symposium (IEEES3), Evora, Portekiz, 1 - 05 Temmuz 2007

2006

2006

A perspective on pellet manufacturing in Turkey with a SWOT analysis.

Çeliktaş M. S. , Koçar G.

Second World Conference on Pellets, Jönköping, İsveç, 30 Mayıs 2006, ss.251-256

2006

2006

Biyogaz Depolama Sistemleri ve Farklı Düşük Basınçların Biyogaz Üretimi Üzerine Etkileri

Eryaşar A. , Koçar G.

III. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, Muğla, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2006

2005

2005

Kırsal Kesime Yönelik Paket Tip Biyogaz Ünitesinin Oluşturulması

Koçar G. , Eryaşar A.

Yenilik ve Girişim Sermayesi Günleri, Proje Pazarı 2005, İzmir, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2005

2005

2005

Energy and Economic Analysis of a 25 m3 Biogas Reactor for a Medium Size Farm

Koçar G. , Eryaşar A.

IEEES2, Proceedings of the Second International Exergy, Energy and Environment Symposium, Ayios-Nikolaos, Yunanistan, 3 - 07 Temmuz 2005

2005

2005

Thermal analysis of solar heated biogas fermenter

İlleez B., Koçar G.

IEEES2, Proceedings of the Second International Exergy, Energy and Environment Symposium, Korinthos, Yunanistan, 3 - 07 Temmuz 2005

2005

2005

Güneş Enerjisi Destekli Biyogaz Sistemleri

Koçar G. , Eryaşar A. , İlleez B., Atayol A. A.

Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, Mersin, Türkiye, 24 - 25 Haziran 2005, ss.175-185

2004

2004

Avrupa Birliği Yenilenebilir Enerji Politikaları ve Türkiye Biyokütle Enerjisi Örneği

Atayol A. A. , Koçar G.

Biyoenerji 2004, Biyolojik Olarak Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2004, ss.19-25

2004

2004

Ülkemiz Koşullarında Güneş Enerjisi Destekli Biyogaz Reaktörlerinin Uygulanabilirliği

Eryaşar A. , Koçar G.

Biyoenerji 2004, Biyolojik Olarak Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2004, ss.266-278

2004

2004

Örnek Bir Evin Enerji Gereksinimlerinin Karşılanmasında Biyogaz Kullanım Olanakları

İlleez B., Eryaşar A. , Koçar G.

Biyoenerji 2004, Biyolojik olarak Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2004, ss.325

2004

2004

Utilization Opportunities of Natural Zeolites in Turkey And Evaluation of Gordes Clinoptilolite as Heat Storage Material

Özaydın S., Koçar G.

CMES1-2004, Proceedings of the First Cappadocia International Mechanical Engineering Symposium, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Temmuz 2004

2003

2003

Güneş Enerjisi Destekli Sürekli Beslemeli Biyogaz Reaktörü

Koçar G. , İlleez B., Eryaşar A. , Atayol A. A.

ARGE Proje Pazarı 2003, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2003

2003

2003

A Feasibility Study of a Greenhouse Heating System Using Ground Source Heat Pumps

Koçar G. , Özgener Ö. , Hepbaşlı A., Eltez A.

The First International Exergy, Energy and Environment Symposium, İzmir, Türkiye, 13 - 17 Eylül 2003

2003

2003

Year End Geothermal Development Status of Turkey Iceland 2003

Gökçen G., Koçar G. , Hepbaşlı A.

International Geothermal Conference IGC-2003, Reykjavik, İzlanda, 14 - 17 Eylül 2003

2003

2003

Güneş Enerjisi Destekli Biyogaz Reaktörlerinin Oluşturulmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Koçar G. , Atayol A. A. , İlleez B., Eryaşar A.

Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, Mersin, Türkiye, 20 - 21 Haziran 2003, cilt.163

2003

2003

Doğal Zeolitlerin Ülkemizde Kullanım Olanakları ve Enerji Uygulamalarında Değerlendirilmesi

Öz S., Koçar G. , Hepbaşlı A., Akar A.

I. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, Denizli, Türkiye, 23 - 24 Mayıs 2003, ss.132-137

2002

2002

Ülkemiz Bölgesel Jeotermal Isıtma Sistemlerinin Enerji Çevre İlişkisinin İncelenmesi

Hepbaşlı A., Koçar G. , Özgener Ö.

IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2002, ss.679-687

2002

2002

Sera Isıtmasında Jeotermal Isı Pompası Kullanımı

Koçar G. , Hepbaşlı A., Özgener Ö.

Agro-Endüstri ARGE Proje Pazarı, İzmir, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 2002

2001

2001

Şanlıurfa Karaali Yöresinde Sera Isıtmada Jeotermal Enerji Kullanımı ve Ekonomik Analizi

Eltez A., Açanal M., Koçar G.

Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2001, ss.363-368

2001

2001

Tohumlara Manyetik Alan Uygulamalarının Sera Sebze Yetiştiriciliğinde Verim ve Kaliteye Etkileri

Koçar G. , Rızakulyeva A.

Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2001, ss.357-363

2001

2001

Sera Isıtmada Jeotermal Enerji Kullanımı ve Ekonomik Analizi

Eltez A., Koçar G. , Hoşgör R.

VI. Türk-Alman Enerji Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2001

2000

2000

Dikili İzmir Yöresinde Seralarda Jeotermal Enerji Kullanımının Ekonomik Analizi

Koçar G. , Eltez A.

3. GAP Mühendislik Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2000, ss.41-49

1999

1999

Sera Sebze Tohumlarında Manyetleme İşleminin Ürün Kalitesine ve Verime Etkisinin Araştırılması

Koçar G. , Rızakulyeva A.

Proje Sergisi 99, E.Ü. Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM), İzmir, Türkiye, 25 - 27 Ekim 1999

1999

1999

Tarımda Güneş Enerjisinin Kullanıldığı Bir Kontrol Yöntemi Toprak Solarizasyonu

Koçar G.

Güneş Günü Sempozyumu '99, Kayseri, Türkiye, 25 - 27 Haziran 1999, ss.87-93

1999

1999

Manyetik Uygulamaların Sera Hıyar Yetiştiriciliğinde Bitki Gelişimi ve Verimi Üzerine Etkileri

Koçar G. , Rızakulyeva A.

Türkiye 1. Ekolojik Tarım Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Haziran 1999, ss.281-287

1998

1998

Effective use of geothermal energy for greenhouses in Balcova-Izmir

Kocar G. , ELTEZ M.

2nd Trabzon International Energy and Environment Symposium, Trabzon, Türkiye, 26 - 29 Temmuz 1998, ss.217-219 Özet

1998

1998

Enginarda Verim Dağılımının Kontrolü

Koçar G. , Eser M. B.

Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi, Aydın, Türkiye, 7 - 11 Kasım 1998, cilt.1, ss.229-235

1998

1998

Güneş Enerjisinin Tarımda Kullanımına Yönelik Bazı Uygulamalar

Koçar G.

Enerji Workshop 1, Konya, Türkiye, 15 - 16 Ekim 1998, ss.13-19

1998

1998

Effective Use of Geothermal Energy For Greenhouses in Balçova Izmir

Koçar G. , Eltez M.

Energy and the Environment Proceedings of the Second Trabzon International Energy and Environment Symposium, Trabzon, Türkiye, 26 - 29 Temmuz 1998

1997

1997

Çevresel Amaçlı Yerleşim Birimleri Tasarımı

KOÇAR G.

Güneş Enerjisi Sistemleri ve Güneş Mimarisi Seminerİ, Antalya, Türkiye, 01 Eylül 1997, ss.60-65

1996

1996

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanım

KOÇAR G.

Muğla Temiz Enerji Günleri Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 17 Ekim 1996, ss.30-35

1997

1997

Güneş Enerjisinin Sera Isıtılmasında Kullanımı ile İlgili Gelişmeler

Koçar G.

Çevre ve Enerji Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 15 Nisan 1997, cilt.191, ss.195-211

1994

1994

Gediz Havzasında Sera Isıtılmasında Jeotermal Enerji Kullanımı

Koçar G. , Eltez M.

Jeotermal Uygulamalar Sempozyumu '94, Denizli, Türkiye, 27 - 30 Eylül 1994, ss.492-504

1992

1992

Sera Domates Üretiminde Farklı Form ve Dozlardaki 2-4D Uygulamalarının Etkilerinin Mukayesesi Üzerine Bir ÇalışmA

Koçar G. , Eser M. B.

Türkiye 1. Bahçe Bitkileri Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 16 Ekim 1992, cilt.2, ss.349-351

1992

1992

Enginarda Vegetatif Generatif Gelişim ile Sürgün Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Eser M. B. , Koçar G.

Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 16 Ekim 1992, cilt.2, ss.39-42

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Şırnak Enerji ve Maden Potansiyeli

Koçar G. , Eryaşar A.

Biyokütle ve Güneş Enerjisinin Kırsal Alanlarda Hibrit Kullanım Olanakları, Baz İbrahim,Bilgin Öykü,Alp Dilan, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.33-58, 2018

2017

2017

Encyclopedia of Sustainable Technologies

Koçar G.

Oil Crops for Energy, Abraham,M.A., Editör, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Ohio, ss.121-130, 2017
Link

2016

2016

Intelligent Computing Methodologies

Mahmud K., Habibullah M., Shidujaman M., Morsalin S., Koçar G.

A Heuristic Approach to Design and Analyze the Hybrid Electric Vehicle Powertrain and Energy Transmission Systems, De-Shuang Huang,Kyungsook Han,Abir Hussain, Editör, Springer, London/Berlin , Basel, ss.571-582, 2016
Link

2015

2015

Energy Science and Technology, Volume 7: Bioenergy

Koçar G.

Biomass Energy, Ram Prasad,Sri Sivakumar,Umesh Chandra Sharma, Editör, Studium Press LLC, U.S.A., Texas, ss.79-102, 2015

2015

2015

Enerji Güvenliği Perspektifinden Türkiye’ye Bakış

Koçar G.

Biyokütle ve Biyoyakıtların Türkiye'deki Mevcut ve Potansiyel Rolü, Biresselioğlu M. Efe, Editör, Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, ss.107-115, 2015

2011

2011

Teknoloji Öngörüsü

Koçar G. , Çeliktaş M. S.

Ege Üniversitesi, İzmir, 2011 Özet

Bilirkişi Raporları

2018

2018

Biyogaz Tesisi

KOÇAR G. , ERYAŞAR A. , SARPTAŞ H.

T.C. Bandırma 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, ss.6, Balıkesir, 2018

2018

2018

Biyogaz Tesisi

KOÇAR G. , ERYAŞAR A. , SARPTAŞ H.

T.C. Bandırma 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, ss.6, Balıkesir, 2018

2017

2017

Biyogaz Tesisi

KOÇAR G. , ERYAŞAR A. , SARPTAŞ H.

T.C. Bandırma 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, ss.50, Balıkesir, 2017

2017

2017

Biyogaz Tesisi

KOÇAR G. , ERYAŞAR A. , SARPTAŞ H.

T.C. Bandırma 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, ss.50, Balıkesir, 2017

Desteklenen Projeler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

BAZI BİYOKÜTLE KAYNAKLARININ FARKLI PİROLİZ SICAKLIK DEĞERLERİNDE KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAYRAKCI ÖZDİNGİŞ A. G. (Yürütücü) , KOÇAR G. , ERYAŞAR A. , ARICI Ş.

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

SOĞUK İKLİM KOŞULLARINDA BİYOGAZ SİSTEMİ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

KOÇAR G. (Yürütücü) , ERYAŞAR A. , ARICI Ş. , BAYRAKCI ÖZDİNGİŞ A. G.

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

YENİ NESİL FOTOVOLTAİK TEKNOLOJİLERİN ÜRETİM VE KARAKTERİZASYON ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

KOÇAR G. (Yürütücü)

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

BİYOKÜTLE ENERJİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ (BESTMER)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

KOÇAR G. (Yürütücü) , ERYAŞAR A. , BAYRAKCI ÖZDİNGİŞ A. G. , ARICI Ş.

2018 - 2020

2018 - 2020

Biyokimyasal/Termokimyasal Hibrit Biyokütle Enerji Üretim Teknolojilerinin Kullanımıyla, Sıfır Atıklı, Düşük İşletim Maliyetli, Esnek Üretim Sistemli Modern Seraların Geliştirilmesi

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Koçar G. (Yürütücü) , Eryaşar A. , Bayrakcı Özdingiş A. G. , Arıcı Ş.

2017 - 2020

2017 - 2020

Olive mill wastewater: From a pollutant to green fuels, agricultural water source and bio-fertilizer / Waste2Fuel

AB Destekli Diğer Projeler

Koçar G. (Yürütücü) , Eryaşar A.

2014 - 2020

2014 - 2020

Güneş Enerjisi Enstitüsü Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi BESTMER

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

Koçar G. (Yürütücü) , Eryaşar A. , Bayrakcı Özdingiş A. G. , Arıcı Ş.

2015 - 2019

2015 - 2019

YENİLENEBİLİR ENERJİ ALANINDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM İÇİN İNOVATİF MATERYALLLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

KOÇAR G. (Yürütücü) , ERYAŞAR A. , ÇETİN N. S. , SARPTAŞ H. , YILANCI A. , BAYRAKCI ÖZDİNGİŞ A. G. , et al.

2016 - 2018

2016 - 2018

GÜNEŞ YOĞUNLAŞTIRICISI İLE DESTEKLENEN BİYOKÖMÜRLEŞTİRME SİSTEMİ İÇİN SOĞUTMA ÜNİTESİNİN TASARIMI VE KURULUMU

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

KUTLU Ö. (Yürütücü) , KOÇAR G.

2016 - 2018

2016 - 2018

RÜZGAR-PV-BİYOGAZ OTONOM HİBRİD SİSTEMLERİNİN OPTİMAL TASARIMI VE UYGULAMASI

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

KOÇAR G. (Yürütücü) , ÇETİN N. S. , ERYAŞAR A. , ARICI Ş. , SALMANOĞLU F.

2015 - 2018

2015 - 2018

MEVCUT GAMA TİPİ BİNANIN ENERJİ GEREKSİNİMİNİN YEK İLE KARŞILANMASI: PİLOT UYGULAMA

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

KOÇAR G. (Yürütücü) , ERYAŞAR A. , ÇETİN N. S. , BAYRAKCI ÖZDİNGİŞ A. G. , ARICI Ş. , SALMANOĞLU F. , et al.

2015 - 2018

2015 - 2018

ÇİFTLİK TİPİ BİYOGAZ TESİSİNİN UZUN SÜRELİ PERFORMANS TESTLERİNİN VE SİSTEM OPTİMİZASYONUNUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

KOÇAR G. (Yürütücü) , ERYAŞAR A. , ARICI Ş. , BAYRAKCI ÖZDİNGİŞ A. G. , KUPLAY Ö., KUTLU Ö.

2014 - 2018

2014 - 2018

İzmir Büyükşehir Belediyesi İBB İzmir Kent Koleji

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

Koçar G. (Yürütücü)

2013 - 2018

2013 - 2018

Gaz Yakıtlı Cihazlarda Biyogaz Kullanımı İçin PLC Destekli Otomasyon Uygulaması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Koçar G. , Eryaşar A. (Yürütücü)

2016 - 2017

2016 - 2017

IBB Kent Koleji, Topraksız Sanayilesmis Tarım Üretim Kalite ve İstihdama Yatırım

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

Koçar G. (Yürütücü)

2015 - 2017

2015 - 2017

Pilot Ölçekli Sürekli Beslemeli Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisiyle Desteklenen Biyokömürleştirme Tesisinin Tasarlanması Ve Performansının İncelenmesi

TÜBİTAK Projesi

Kutlu Ö. , Koçar G. (Yürütücü)

2014 - 2017

2014 - 2017

Mobil Şarj Ünitesi Tasarımı Üretimi ve Performans Testleri

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Koçar G. (Yürütücü)

2014 - 2017

2014 - 2017

Güneş Enerjisi Enstitüsü Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi (BESTMER)

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

Koçar G. (Yürütücü) , Kutlu Ö. , Eryaşar A. , Bayrakcı Özdingiş A. G. , Arıcı Ş.

2014 - 2017

2014 - 2017

Biyogaz Tesislerinde Performans Takibi İçin PLC Temelli Otomasyon Uygulaması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Koçar G. , Eryaşar A. (Yürütücü)

2013 - 2017

2013 - 2017

Sıvılı Düzlemsel Güneş Kollektörlerinin Isıl Performansları İçin Test Standı Kurulumu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Koçar G. (Yürütücü) , Yılancı A. , Eryaşar A.

2013 - 2017

2013 - 2017

Delivery of sustainable supply of non-food biomass to

AB Çerçeve Programları Destekli Proje

Koçar G. (Yürütücü)

2015 - 2016

2015 - 2016

Yenilenebilir Kaynaklı Enerji Teknolojileri Alanında Mesleki ve Teknik Eğitim Kapasitesinin Artırılması

AB Destekli Diğer Projeler

Koçar G. (Yürütücü) , Çeliktaş M. S. (Yürütücü) , Kutlu Ö. , Çetin N. S. , Bayrakcı Özdingiş A. G. , Eryaşar A.

2012 - 2016

2012 - 2016

Enstitü Kullanım Alanlarında Isıl Konfor Şartlarından Sapmanın Belirlenmesi ve Optimize Edilmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Koçar G. (Yürütücü)

2013 - 2015

2013 - 2015

İkinci Nesil (Lignoselülozik) Biyoetanol Üretimi

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Koçar G. (Yürütücü) , Bayrakcı Özdingiş A. G. , Kutlu Ö.

2012 - 2015

2012 - 2015

EQF/NQF Mapping of Renewable Energy Specialists-RES

AB Destekli Diğer Projeler

Koçar G. (Yürütücü)

2012 - 2015

2012 - 2015

Güneş yoğunlaştırıcılı biyokömürleştirme sistemi tasarım ve kurulumu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Koçar G. (Yürütücü)

2012 - 2015

2012 - 2015

Enstitü Kullanım Alanlarında İklimlendirme Amaçlı Enerji Tüketiminin İncelenmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Koçar G. (Yürütücü)

2011 - 2015

2011 - 2015

Güneş Enerjisi Enstitüsü Araştırma Teknoloji Laboratuar Eğitim Altyapısının Geliştirilmesi 5

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Koçar G. (Yürütücü)

2011 - 2015

2011 - 2015

Biyogaz Kullanımının İçten Yanmalı Motorlarda Motor Performansına Etkileri

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Koçar G. (Yürütücü)

2014 - 2014

2014 - 2014

Yenilenebilir Enerjiyle Sağlıklı ve Ekonomik Yaşam Projesi

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

Koçar G. (Yürütücü)

2010 - 2014

2010 - 2014

Bitkisel Atık/Artıklara Uygulanabilecek Ön İşlemler Üzerine Bir Araştırma

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Koçar G. (Yürütücü)

2010 - 2014

2010 - 2014

Biyogazın Şartlandırılması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Koçar G. , Eryaşar A. (Yürütücü)

2006 - 2014

2006 - 2014

Kırsal Kesim Biyogaz Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

Koçar G. (Yürütücü) , Kutlu Ö. , Arıcı Ş. , Çeliktaş M. S. , Bayrakcı Özdingiş A. G.

2011 - 2013

2011 - 2013

Güneş Enerjisi Enstitüsü Merkezi Meteoroloji İstasyonunun Oluşturulması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Koçar G. (Yürütücü)

2011 - 2012

2011 - 2012

İzmir Yenilenebilir Enerji Kaynakları

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

Koçar G. (Yürütücü)

2008 - 2012

2008 - 2012

Biyodizele Antioksidan Eklenmesinin NOx Emisyonuna Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Koçar G. (Yürütücü)

2008 - 2012

2008 - 2012

Biyogazın Isıl Sistemlerde Kullanımı

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Koçar G. (Yürütücü)

2007 - 2012

2007 - 2012

Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi ve Entegre Enerji Üretim Sistemlerinde Kullanımı BİYOGAZ

TÜBİTAK Projesi

Koçar G. (Yürütücü) , Bayrakcı Özdingiş A. G. , Kutlu Ö. , Arıcı Ş. , Eryaşar A.

2009 - 2011

2009 - 2011

Güneş Enerjisi Enstitüsü Araştırma Teknoloji laboratuar eğitim alt yapısının geliştirilmesi 4

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Koçar G. (Yürütücü)

2008 - 2011

2008 - 2011

Güneş Enerjisi Enstitüsü Araştırma laboratuar Eğitim altyapısının geliştirilmesi 3

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Koçar G. , İçli S.(Yürütücü)

2005 - 2011

2005 - 2011

CBS destekli biyokütle enerjisi kaynakları veritabanı oluşturulması Küçük Menderes Havzası çalışması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Koçar G. (Yürütücü)

2008 - 2010

2008 - 2010

Devlet Hava Meydanlarına Ait Motorlu Taşıtlarda Biyodizel Kullanımının Ekonomik ve Çevresel Etkileri

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Koçar G. (Yürütücü)

2007 - 2010

2007 - 2010

Biyogaz Üretiminde Farklı Tarımsal Atıkların Birlikte Fermentasyonunun Biyokimyasal Parametreler Açısından İncelenmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Koçar G. (Yürütücü)

2005 - 2010

2005 - 2010

Biyogazdan Elektrik Enerjisi Eldesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Koçar G. (Yürütücü)

2007 - 2009

2007 - 2009

Değişik biyokütle kaynaklarından biyoetanolün elde edilmesi üzerine bir araştırma

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Koçar G. (Yürütücü)

2007 - 2009

2007 - 2009

Türkiye de yenilenebilir enerji teknolojilerinin gelecek öngörüsü

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Koçar G. (Yürütücü)

2006 - 2009

2006 - 2009

Güneş Enerjisi Enstitüsü Araştırma Laboratuvar Eğitim Altyapısının Geliştirilmesi-2

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Koçar G. , İçli S.(Yürütücü)

2006 - 2009

2006 - 2009

Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Pamuk Yağı Metil Esterinin Elde Edilmesi Motor Performansına ve Egzos Gazı Emisyonuna Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Koçar G. (Yürütücü)

2004 - 2009

2004 - 2009

Prototip Bir Biyogaz Üretecinde Bilgisayar Destekli Otomasyon Uygulaması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Koçar G. (Yürütücü)

2004 - 2009

2004 - 2009

Biyokütlenin Gazlaştırılması ve Yakılması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Koçar G. (Yürütücü)

2005 - 2008

2005 - 2008

Biyodizel ve Motorin Kullanımının Dizel Motoru Üzerindeki Etkilerinin Uzun Süreli Testlerle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Koçar G. (Yürütücü)

2005 - 2008

2005 - 2008

Biyokütlenin Peletlenmesinde Zeolit Kullanımının Isıl Davranış ve Emisyon Değerlerine Etkilerinin İncelenmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Koçar G. (Yürütücü)

2003 - 2008

2003 - 2008

Kırsal Kesime Yönelik Paket Tip Biyogaz Üretim Ünitesinin Oluşturulması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Koçar G. (Yürütücü) , Eryaşar A.

2003 - 2008

2003 - 2008

Güneş Enerjisi Destekli Piroliz Yöntemiyle Değişik Enerji Bitkilerinden Sıvı Yakıt Eldesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Koçar G. (Yürütücü)

2003 - 2006

2003 - 2006

Organik Güneş Pilleri Elektrik Üretimi Biyogaz Üretimi Vakumlu Termal Güneş Toplayıcıları Üretimleri Güneş Evi Solar Fotosentez Solar Jeotermal Isı Pompaları DPT Projesi

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

KOÇAR G.

2002 - 2005

2002 - 2005

Güneş Enerjisi Destekli Sürekli Beslemeli Tip Biyogaz Üretecinin Oluşturulması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Koçar G. (Yürütücü)

2000 - 2005

2000 - 2005

Biyogaz Ünitesinin Oluşturulması ve Değişik Organik Kökenli Artıkların Değerlendirilmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Koçar G. (Yürütücü) , Eryaşar A.

1998 - 2000

1998 - 2000

Farklı Özellikteki Plastik Materyallerin Toprak Solarizasyonu Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Koçar G. (Yürütücü)

1995 - 1999

1995 - 1999

Sera Sebze Tohumlarında Magnetleme İşleminin Ürün Kalitesine ve Verime Etkisinin Araştırılması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Koçar G. (Yürütücü)

Patent

2005

2005

Biyogaz Tesisleri İçin Gaz Arıtma İşlevli Gazometre

Faydalı Model

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Danışma Kurul Üyesi

2015 - 2016

2015 - 2016

Turkish Journal of Energy and Diplomacy

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

IEA Photovoltaic Power Systems Programme (PVPS) Executive Committee

Yürütme Kurulu Üyesi

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

International Solar Energy Society (ISES)

Üye

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu–Türkiye Bölümü (GÜNDER)

Üye

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Biyogaz Yatırımları Geliştirme Derneği (BİYOGAZDER)

Üye

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Üye

2002 - Devam Ediyor

2002 - Devam Ediyor

Temiz Enerji Vakfı (TEMEV)

Üye

2004 - 2010

2004 - 2010

EUROSOLAR Türkiye

Üye

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Nisan 2019

Nisan 2019

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, BM Yüksek Düzeyli Siyasi Forumu için Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme Raporunun Değerlendirilmesi Çalıştayı

Ankara

Kasım 2018

Kasım 2018

SOLARTR 2018, Solar Conference & Exibition

İstanbul

Ekim 2018

Ekim 2018

ISES Solar World Congress, SWC 2017

Abu Dhabi

Eylül 2018

Eylül 2018

Yenilenebilir Enerjiyle İklimlendirme Semineri

İzmir

Ağustos 2018

Ağustos 2018

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Biyokütle Potansiyelinin Değerlendirilmesi Toplantısı

Ankara

Mayıs 2018

Mayıs 2018

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı Çalıştayı

Ankara

Mayıs 2018

Mayıs 2018

International Renewable Energy and Energy Efficiency Congress “GAPYENEV-2018”

Şanlıurfa

Mart 2018

Mart 2018

Uluslararası Şırnak Enerji ve Maden Çalıştayı

Şırnak

Aralık 2017

Aralık 2017

TMMOB 11. Enerji Sempozyumu, Enerjinin Geleceği

Adana

Aralık 2017

Aralık 2017

3. Bakırçay Ekonomi Zirvesi

İzmir

Kasım 2017

Kasım 2017

The International Solar Energy Society (ISES) Solar World Congress, SWC 2017

Abu Dhabi

Kasım 2017

Kasım 2017

Temiz Enerji ve Ege Bölgesi’nin Durumu, Mevcut Yatırımlar, Gelecek Senaryoları, DEÜ

İzmir

Ekim 2017

Ekim 2017

V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi, III.Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu

İzmir

Eylül 2017

Eylül 2017

VII. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi

Mersin

Mayıs 2017

Mayıs 2017

SOLARENA: İş’te Güneş Buluşmaları, İş’te Güneş Paneli

İzmir

Mayıs 2017

Mayıs 2017

“Sürdürülebilir Anadolu" Ilgaz Enerji Çalıştayı

Çankırı

Aralık 2016

Aralık 2016

SOLAR TR2016, Solar Conference & Exibition

İstanbul

Aralık 2016

Aralık 2016

İzmir ve Ege Bölgesinde Hayvansal ve Organik Atıklardan Biyogaz Yatırımlarının Değerlendirilmesi Semineri

İzmir

Ekim 2016

Ekim 2016

10th International Clean Energy Symposium (ICES’16)

İstanbul

Ekim 2016

Ekim 2016

13. International Symposium on ‘Smart MicroGrids for Sustainable Energy Sources (IEEE HONET Conference)

Lefkoşa

Eylül 2016

Eylül 2016

Federal Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Enerji İhracat İnisiyatifi-Türkiye’de Atıktan Biyoenerji Sempozyumu

İzmir

Ağustos 2016

Ağustos 2016

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge Reform Paketi ve İkincil Mevzuat Uygulamaları Bilgilendirme Semineri

Ankara

Haziran 2016

Haziran 2016

Energy Cities’ Annual Conference, Bazaar Forum Sessions

İzmir

Mayıs 2016

Mayıs 2016

1. International Urban Environment and Health Congress

Gazimagusa

Mart 2016

Mart 2016

II. ICCI Anadolu Enerji Toplantısı

İzmir

Ocak 2016

Ocak 2016

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanımı Sempozyumu

İzmir

Ocak 2016

Ocak 2016

Biyogaz, Biomass Energy Expo 2016 Biyokütle, Biyodizel Enerji Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı

Ankara

Aralık 2015

Aralık 2015

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, UNBP Projesi Paydaş Toplantısı

Ankara

Aralık 2015

Aralık 2015

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, Ar-Ge Reform Paketi Çalıştayı

Ankara

Aralık 2015

Aralık 2015

2.Kojenerasyon ve Trijenerasyon ile Enerji Verimliliği Konferansı

İstanbul

Aralık 2015

Aralık 2015

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’nin Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminin Güçlendirilmesi Çalıştayı

Ankara

Kasım 2015

Kasım 2015

2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları Çalıştayı II

Kütahya

Kasım 2015

Kasım 2015

TÜBİTAK Gaz Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (GAZTEM) Ulusal Paydaşlar Toplantısı

İzmir

Ekim 2015

Ekim 2015

Sürdürülebilir Yaşam Konferansı

Bursa

Eylül 2015

Eylül 2015

JRC Support to Low Carbon Society, University of St Cyril and Methodius

Skopje

Mayıs 2015

Mayıs 2015

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 5. Ulusal Çalıştayı

Bursa

Nisan 2015

Nisan 2015

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Havzalarında Sıfır Enerji Açığı Sıfır Atık ve Enerji Verimliliği Çalıştayı

Ankara

Mart 2015

Mart 2015

TÜBİTAK Kadın Araştırmacılar Ufuk 2020 Çalıştayı

Ankara

Ocak 2015

Ocak 2015

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,​ Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği ​Alanlarında AB Hibelerinden Faydalanılması Toplantısı

Ankara

Aralık 2014

Aralık 2014

1st International Biogas and Compost Workshop

Antalya

Kasım 2014

Kasım 2014

“Güneydoğu Avrupa’da Enerji Güvenliği”, Enerji Güvenliği Zirvesi

İzmir

Kasım 2014

Kasım 2014

SOLARTR 2014 Solar Conference and Exhibition

İzmir

Haziran 2014

Haziran 2014

7th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-7)

Uşak

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 4. Ulusal Çalıştayı

Samsun

Mart 2014

Mart 2014

2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları Çalıştayı

Diyarbakır

Şubat 2014

Şubat 2014

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayı

Ankara

Aralık 2013

Aralık 2013

9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu

Konya

Kasım 2013

Kasım 2013

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Alanda Altyapı Yatırımları ve Kırsal Alanda Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplantısı

Antalya

Ekim 2013

Ekim 2013

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM-2013)

Girne

Ekim 2013

Ekim 2013

V. Teknoloji ve AR-GE Günleri, GEKA

Denizli

Eylül 2013

Eylül 2013

International Conference on Solar Heating and Cooling for Buildings and Industry, SHC 2013

Freiburg

Eylül 2013

Eylül 2013

The 2nd International Conference on Solar Heating and Cooling for Buildings and Industry, SHC 2013

Freiburg

Mayıs 2013

Mayıs 2013

Ekoloji Forumu

İzmir

Mart 2013

Mart 2013

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TAGEM Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Araştırmaları Program Değerlendirme Toplantısı

Antalya

Kasım 2012

Kasım 2012

SEA-EU-NET Conference “Sustainable Development of Biomass Use in View of Future Research Initiative “

Warszawa

Ekim 2012

Ekim 2012

Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi 2012

İzmir

Temmuz 2012

Temmuz 2012

TÜBİTAK, Kömür Teknolojileri Proje Pazarı Çalıştayı

Ankara

Temmuz 2012

Temmuz 2012

TÜSSİDE, Nanoteknoloji Konusunda Ülkemizde ve Dünyada Yapılan Çalışmalar ile Nanoteknoloji Konusunda Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı

İstanbul

Haziran 2012

Haziran 2012

III. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi (UGHEK 2012)

Eskişehir

Haziran 2012

Haziran 2012

6th International Ege Energy Symposium and Exhibition

İzmir

Haziran 2012

Haziran 2012

Ege Üniversitesi Jeotermal Kongresi

İzmir

Mayıs 2012

Mayıs 2012

Enerji Yönetimi ve Politikaları Çalıştayı, İzmir Ekonomi Üniversitesi

İzmir

Mayıs 2012

Mayıs 2012

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar II. Ulusal Çalıştayı

Tokat

Mart 2012

Mart 2012

Temiz Çevre Günleri-Yenilenebilir Enerji Paneli, KALDER İzmir Şubesi

İzmir

Aralık 2011

Aralık 2011

Alternative & Renewable Energy Resources Panel

İzmir

Ekim 2011

Ekim 2011

İzmir İlinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı

İzmir

Ekim 2011

Ekim 2011

V. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi

Mersin

Ekim 2011

Ekim 2011

9. Ankara Biyoteknoloji Günleri, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

Ankara

Haziran 2011

Haziran 2011

Anadolu Enerji Sempozyumu

Elazığ

Ekim 2010

Ekim 2010

Energy Workshop

Tbilisi

Ekim 2010

Ekim 2010

The Turkish International Renewable Energy Congress (TIREC)

İstanbul

Eylül 2010

Eylül 2010

International Turkish Energy Symposium

İzmir

Haziran 2010

Haziran 2010

5th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5)

Denizli

Haziran 2010

Haziran 2010

D-8 Working Comittee Meeting”, The Ministry of Energy and Natural Resources

Ankara

Kasım 2009

Kasım 2009

IV. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyum ve Sergisi

Mersin

Ekim 2009

Ekim 2009

5. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu

Kayseri

Ekim 2009

Ekim 2009

Ege Bölgesi Enerji Forumu

Denizli

Temmuz 2009

Temmuz 2009

17th European Biomass Conference

Hamburg

Temmuz 2009

Temmuz 2009

17th European Biomass Conference

Hamburg

Haziran 2008

Haziran 2008

Ar-Ge Proje Pazarı “ARGEPP 2008”

Konya

Haziran 2008

Haziran 2008

16th European Biomass Conference & Exhibition

Valencia

Mayıs 2008

Mayıs 2008

IV. Ege Enerji Sempozyumu

İzmir

Mayıs 2008

Mayıs 2008

ICCI 2008, Wow Convention Center

İstanbul

Ekim 2007

Ekim 2007

VII. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

İzmir

Temmuz 2007

Temmuz 2007

The 3rd International Exergy Energy and Environment Symposium (IEEES3)

Evora

Haziran 2007

Haziran 2007

III. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyum ve Sergisi

Mersin

Mayıs 2006

Mayıs 2006

III. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi

Muğla

Temmuz 2005

Temmuz 2005

The Second International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES2)

Ayios-Nikolaos

Aralık 2004

Aralık 2004

TÜBİTAK, Enerji Çalıştayı

İstanbul

Kasım 2004

Kasım 2004

Cooperation Meeting for Renewable Energy Technologies, Pakistan Council of Renewable Energy Technologies (PCRET)

Islamabad

Temmuz 2003

Temmuz 2003

The First International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES1)

İzmir

Ekim 2002

Ekim 2002

IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu

İstanbul

Eylül 2001

Eylül 2001

Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi

Şanlıurfa

Haziran 2001

Haziran 2001

VI. Türk-Alman Enerji Sempozyumu

İzmir

Mayıs 2000

Mayıs 2000

3. GAP Mühendislik Kongresi

Şanlıurfa

Haziran 1999

Haziran 1999

Güneş Günü Sempozyumu '99

Kayseri

Haziran 1999

Haziran 1999

1. Ekolojik Tarım Sempozyumu

İzmir

Ekim 1998

Ekim 1998

Enerji Workshop 1

Konya

Eylül 1998

Eylül 1998

Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi

Aydın

Mart 1998

Mart 1998

DAAD destekli “Jeotermal Enerji Kursu”

İzmir

Eylül 1997

Eylül 1997

Güneş Enerjisi Sistemleri ve Güneş Mimarisi Semineri

Antalya

Nisan 1997

Nisan 1997

Çevre ve Enerji Kongresi

Antalya

Ekim 1996

Ekim 1996

Muğla Temiz Enerji Günleri Sempozyumu

Muğla

Nisan 1995

Nisan 1995

V. Türk-Alman Enerji Sempozyumu

İzmir

Eylül 1994

Eylül 1994

Jeotermal Uygulamalar Sempozyumu '94

Denizli

Bilimsel Hakemlikler

TÜBİTAK Projesi

1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, TÜBİTAK, Türkiye

TÜBİTAK Projesi

1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, TÜBİTAK, Türkiye

TÜBİTAK Projesi

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, TEYDEB, Türkiye

TÜBİTAK Projesi

2217 - Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri D. P., TÜBİTAK, Türkiye

TÜBİTAK Projesi

2223 - Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı, TÜBİTAK, Türkiye

TÜBİTAK Projesi

2217 - Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri D. P., TÜBİTAK, Türkiye

AB Çerçeve Programları Destekli Proje

FP7 Projesi, Avrupa Birliği, Almanya

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye

TÜBİTAK Projesi

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TÜBİTAK, Türkiye

TÜBİTAK Projesi

1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, TÜBİTAK, Türkiye

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye

TÜBİTAK Projesi

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, TÜBİTAK, Türkiye

TÜBİTAK Projesi

1512 - Girişimcilik Aşamalı Destek Programı, TÜBİTAK, Türkiye

TÜBİTAK Projesi

1002 - Hızlı Destek Programı, TÜBİTAK-MAG, Türkiye

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TÜBİTAK, Türkiye

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye

TÜBİTAK Projesi

2217 - Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri D. P., TÜBİTAK, Türkiye

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Erciyes Üniversitesi, Türkiye

TÜBİTAK Projesi

2217 - Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri D. P., TÜBİTAK, Türkiye

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye

Sanayi Tezleri Projesi

SANTEZ, Türkiye

TÜBİTAK Projesi

1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, TÜBİTAK, Türkiye

TÜBİTAK Projesi

2217 - Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri D. P., TÜBİTAK, Türkiye

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TÜBİTAK, Türkiye

Sanayi Tezleri Projesi

TÜBİTAK-MAG, Türkiye

TÜBİTAK Projesi

1512 - Girişimcilik Aşamalı Destek Programı, TÜBİTAK, Türkiye

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

TAGEM, Türkiye

TÜBİTAK Projesi

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P., TÜBİTAK, Türkiye

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Selçuk Üniversitesi, Türkiye

TÜBİTAK Projesi

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, TEYDEB, Türkiye

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TÜBİTAK, Türkiye

TÜBİTAK Projesi

2229 - Lisans ve Lisans Öncesi, Öğrt. ve Öğrc. Yönelik Bilimsel Etk. D. P., TÜBİTAK, Türkiye

TÜBİTAK Projesi

1512 - Girişimcilik Aşamalı Destek Programı, TEYDEB, Türkiye

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TÜBİTAK, Türkiye

TÜBİTAK Projesi

1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı, TÜBİTAK, Türkiye

Şubat 2018

Şubat 2018

THE JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2016

Temmuz 2016

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2016

Mart 2016

JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2015

Kasım 2015

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2014

Ocak 2014

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2013

Ocak 2013

Bioenergy Production by Anaerobic Digestion: Using Agricultural Biomass and Organic Waste

Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

Aralık 2012

Aralık 2012

TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL SCIENCES

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2012

Haziran 2012

JOURNAL OF GREEN PROCESSING AND SYNTHESIS (GREENPS)

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2012

Mayıs 2012

PRETREATMENT TECHNIQUES FOR BIOFUELS AND BIOREFINES

Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

Ocak 2012

Ocak 2012

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE of GAZİ UNIVERSITY

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2011

Ekim 2011

THE JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2011

Eylül 2011

JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2011

Mart 2011

JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2011

Şubat 2011

OMEGA, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2010

Mart 2010

JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2009

Ekim 2009

JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2009

Ağustos 2009

JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2009

Mayıs 2009

PMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2009

Ocak 2009

THE JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2009

Ocak 2009

ÇANKAYA UNİVERSİTY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

2018 - 2018

2018 - 2018

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TÜBİTAK

2017 - 2017

2017 - 2017

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TÜBİTAK

2017 - 2017

2017 - 2017

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TÜBİTAK-U2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı

2017 - 2017

2017 - 2017

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TÜBİTAK-Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı

2015 - 2017

2015 - 2017

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TÜBİTAK

2016 - 2016

2016 - 2016

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TÜBİTAK-BİDEB

2015 - 2015

2015 - 2015

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TÜBİTAK-U2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı

2013 - 2013

2013 - 2013

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TÜBİTAK

2012 - 2012

2012 - 2012

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TÜBİTAK-COST

2012 - 2012

2012 - 2012

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TÜBİTAK-COST

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Kasım 2019 - Kasım 2019

Kasım 2019 - Kasım 2019

1st International Energy Summit Congress And Fair

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
Antalya, Türkiye

Eylül 2019 - Eylül 2019

Eylül 2019 - Eylül 2019

3rd International Engineering Research Symposium (INERS'19)

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
Düzce, Türkiye

Nisan 2019 - Nisan 2019

Nisan 2019 - Nisan 2019

4th International Conference on Viable Energy Trends (InVent - 2019)

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
İstanbul, Türkiye

Kasım 2018 - Kasım 2018

Kasım 2018 - Kasım 2018

SOLARTR 2018, Solar Conference & Exibition

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G. , Yeşilata B.
İstanbul, Türkiye

Ekim 2018 - Ekim 2018

Ekim 2018 - Ekim 2018

Enerji Stres Testi Çalıştayı

Çalıştay Organizasyonu

Koçar G. , Çeliktaş M. S.
İzmir, Türkiye

Eylül 2018 - Eylül 2018

Eylül 2018 - Eylül 2018

3rd International Conference on Viable Energy Trends (InVent-2018)

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
Sankt-Peterburg, Rusya

Mayıs 2018 - Mayıs 2018

Mayıs 2018 - Mayıs 2018

International Renewable Energy and Energy Efficiency Congress “GAPYENEV-2018”

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
Şanlıurfa, Türkiye

Mayıs 2018 - Mayıs 2018

Mayıs 2018 - Mayıs 2018

VI. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi" (UGHEK 2018)

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
Eskişehir, Türkiye

Nisan 2018 - Nisan 2018

Nisan 2018 - Nisan 2018

4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
Edirne, Türkiye

Nisan 2018 - Nisan 2018

Nisan 2018 - Nisan 2018

2nd International Urban, Environment and Health Congress

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
Nevşehir, Türkiye

Kasım 2017 - Kasım 2017

Kasım 2017 - Kasım 2017

1st International Conference on Energy Systems Engineering ICESE17

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
Karabük, Türkiye

Eylül 2017 - Eylül 2017

Eylül 2017 - Eylül 2017

VII. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
Mersin, Türkiye

Nisan 2017 - Nisan 2017

Nisan 2017 - Nisan 2017

2nd International Conference on Viable Energy Trends (InVent - 2017)

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G.
Helsinki, Finlandiya

Aralık 2016 - Aralık 2016

Aralık 2016 - Aralık 2016

SOLARTR 2016, Solar Conference and Exhibition

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G. , Yeşilata B.
İstanbul, Türkiye

Ekim 2016 - Ekim 2016

Ekim 2016 - Ekim 2016

6th World Sustainable Energy Forum (WSEF), International Conference on Sustainable Energy

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
Vienna, Avusturya

Ekim 2016 - Ekim 2016

Ekim 2016 - Ekim 2016

10th International Clean Energy Symposium (ICES’16)

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
İstanbul, Türkiye

Ekim 2016 - Ekim 2016

Ekim 2016 - Ekim 2016

23rd World Energy Congress

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
İstanbul, Türkiye

Eylül 2016 - Eylül 2016

Eylül 2016 - Eylül 2016

2. Ulusal Biyoyakıt Sempozyumu

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
Samsun, Türkiye

Mayıs 2016 - Mayıs 2016

Mayıs 2016 - Mayıs 2016

V. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi (UGHEK 2016)

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
Eskişehir, Türkiye

Mayıs 2016 - Mayıs 2016

Mayıs 2016 - Mayıs 2016

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu (EEB2016)

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
Tokat, Türkiye

Kasım 2015 - Kasım 2015

Kasım 2015 - Kasım 2015

2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları Çalıştayı II

Çalıştay Organizasyonu

Koçar G.
Kütahya, Türkiye

Ekim 2015 - Ekim 2015

Ekim 2015 - Ekim 2015

3. Anadolu Enerji Sempozyumu

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
Muğla, Türkiye

Temmuz 2015 - Temmuz 2015

Temmuz 2015 - Temmuz 2015

19th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (THERMO 2015)

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
Budapest, Macaristan

Mayıs 2015 - Mayıs 2015

Mayıs 2015 - Mayıs 2015

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 5. Ulusal Çalıştayı

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
Bursa, Türkiye

Nisan 2015 - Nisan 2015

Nisan 2015 - Nisan 2015

Biyokütle Enerji Teknolojileri 2015 Kış Okulu

Bilim / Sanat Kampı veya Yaz Okulu Organizasyonu

Koçar G.
İzmir, Türkiye

Kasım 2014 - Kasım 2014

Kasım 2014 - Kasım 2014

“Güneydoğu Avrupa’da Enerji Güvenliği”, Enerji Güvenliği Zirvesi

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
İzmir, Türkiye

Haziran 2014 - Haziran 2014

Haziran 2014 - Haziran 2014

7th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE 7-2014)

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
Uşak, Türkiye

Mayıs 2014 - Mayıs 2014

Mayıs 2014 - Mayıs 2014

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 4. Ulusal Çalıştayı

Çalıştay Organizasyonu

Koçar G.
Samsun, Türkiye

Mayıs 2014 - Mayıs 2014

Mayıs 2014 - Mayıs 2014

IV. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi (UGHEK 2014)

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
Eskişehir, Türkiye

Mart 2014 - Mart 2014

Mart 2014 - Mart 2014

2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları Çalıştayı

Çalıştay Organizasyonu

Koçar G.
Diyarbakır, Türkiye

Şubat 2014 - Şubat 2014

Şubat 2014 - Şubat 2014

Biyokütle Enerji Teknolojileri 2014 Kış Okulu

Bilim / Sanat Kampı veya Yaz Okulu Organizasyonu

Koçar G.
İzmir, Türkiye

Aralık 2013 - Aralık 2013

Aralık 2013 - Aralık 2013

9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
Konya, Türkiye

Temmuz 2013 - Temmuz 2013

Temmuz 2013 - Temmuz 2013

18th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (THERMO 2013)

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
Budapest, Macaristan

Mayıs 2013 - Mayıs 2013

Mayıs 2013 - Mayıs 2013

2. Anadolu Enerji Sempozyumu

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
Diyarbakır, Türkiye

Haziran 2012 - Haziran 2012

Haziran 2012 - Haziran 2012

6. International Ege Energy Symposium & Exhibition

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G. , Güngör A.
İzmir, Türkiye

Haziran 2012 - Haziran 2012

Haziran 2012 - Haziran 2012

III. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi (UGHEK 2012)

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
Eskişehir, Türkiye

Haziran 2012 - Haziran 2012

Haziran 2012 - Haziran 2012

Ege Üniversitesi Jeotermal Kongresi

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
İzmir, Türkiye

Mayıs 2012 - Mayıs 2012

Mayıs 2012 - Mayıs 2012

1. Ulusal Geri Kazanım Kongre ve Sergisi

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
Uşak, Türkiye

Ekim 2011 - Ekim 2011

Ekim 2011 - Ekim 2011

İzmir İlinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı

Çalıştay Organizasyonu

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G.
İzmir, Türkiye

Ekim 2011 - Ekim 2011

Ekim 2011 - Ekim 2011

V. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
Mersin, Türkiye

Haziran 2010 - Haziran 2010

Haziran 2010 - Haziran 2010

5th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5)

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
Denizli, Türkiye

Kasım 2009 - Kasım 2009

Kasım 2009 - Kasım 2009

IV. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyum ve Sergisi

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
Mersin, Türkiye

Ekim 2009 - Ekim 2009

Ekim 2009 - Ekim 2009

5. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
Kayseri, Türkiye

Ekim 2009 - Ekim 2009

Ekim 2009 - Ekim 2009

Ege Bölgesi Enerji Forumu

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
Denizli, Türkiye

Haziran 2009 - Haziran 2009

Haziran 2009 - Haziran 2009

V. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM 2009)

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
Diyarbakır, Türkiye

Mayıs 2009 - Mayıs 2009

Mayıs 2009 - Mayıs 2009

IV. Ege Enerji Sempozyumu

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
İzmir, Türkiye

Ekim 2008 - Ekim 2008

Ekim 2008 - Ekim 2008

VI. Yenilenebilir Enerjiler Sempozyumu

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
İzmir, Türkiye

Ekim 2007 - Ekim 2007

Ekim 2007 - Ekim 2007

VII. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
İzmir, Türkiye

Haziran 2007 - Haziran 2007

Haziran 2007 - Haziran 2007

III. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyum ve Sergisi

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
Mersin, Türkiye

Mayıs 2007 - Haziran 2007

Mayıs 2007 - Haziran 2007

16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’07)

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
Kayseri, Türkiye

Mayıs 2006 - Mayıs 2006

Mayıs 2006 - Mayıs 2006

III. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
Muğla, Türkiye

Haziran 2005 - Haziran 2005

Haziran 2005 - Haziran 2005

IV. E.Ü. Geleneksel Güneş ve Diğer Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sanayi Sergisi ve Sempozyumu

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
İzmir, Türkiye

Mayıs 2003 - Mayıs 2003

Mayıs 2003 - Mayıs 2003

I. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
Denizli, Türkiye

Mayıs 2003 - Mayıs 2003

Mayıs 2003 - Mayıs 2003

III. E.Ü. Geleneksel Güneş ve Diğer Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sanayi Sergisi

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
İzmir, Türkiye

Mayıs 2002 - Mayıs 2002

Mayıs 2002 - Mayıs 2002

II. E.Ü. Geleneksel Güneş ve Diğer Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sanayi Sergisi

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
İzmir, Türkiye

Haziran 2001 - Haziran 2001

Haziran 2001 - Haziran 2001

VI. Türk-Alman Enerji Sempozyumu

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
İzmir, Türkiye

Nisan 2001 - Nisan 2001

Nisan 2001 - Nisan 2001

E.Ü. Enerji Platformu Toplantısı

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
İzmir, Türkiye

Nisan 1995 - Nisan 1995

Nisan 1995 - Nisan 1995

V. Türk-Alman Enerji Sempozyumu

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Koçar G.
İzmir, Türkiye

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

2017 - 2017

2017 - 2017

İkili İşbirliği Anlaşması

Diğer

2015 - 2015

2015 - 2015

İkili İşbirliği Anlaşması

Çalıştay

2015 - 2015

2015 - 2015

Yetkinlik ve Niteliklerin Artırılması

Mesleki Eğitim/Kurs

2014 - 2014

2014 - 2014

Diğer Değişim Programı

Proje Kapsamında Bilimsel Araştırma

2012 - 2012

2012 - 2012

İkili İşbirliği Anlaşması

Çalıştay

2010 - 2010

2010 - 2010

İkili İşbirliği Anlaşması

Çalıştay

2008 - 2008

2008 - 2008

Sabbatical Araştırma İzni

Misafir Araştırmacı

2004 - 2004

2004 - 2004

İkili İşbirliği Anlaşması

Proje Kapsamında Bilimsel Araştırma

Ödüller

Ekim 2016

Ekim 2016

En İyi Bildiri Ödülü

10Th International Clean Energy Symposium (Ices’16)

Ekim 2016

Ekim 2016

En İyi Bildiri

10Th International Clean Energy Symposium (Ices’16)

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Akademik Ödül

I. International Urban Environment And Health Congress

Aralık 2007

Aralık 2007

TTGV, Dr. Akın Çakmakçı Üniversite-Sanayi İşbirliğinde En İyi Tez ve Kuruluş Ödülü (Tez Danışmanı)

Türkiye Teknoloji Geliştirme VakfıDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018 - 2018

2018 - 2018

SOLARTR 2018, Solar Conference & Exibition

Oturum Başkanı

İstanbul-Türkiye

2018 - 2018

2018 - 2018

International Renewable Energy and Energy Efficiency Congress “GAPYENEV-2018

Oturum Başkanı

Şanlıurfa-Türkiye

2018 - 2018

2018 - 2018

GAPYENEV-2018 Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği Kongresi

Davetli Konuşmacı

Şanlıurfa-Türkiye

2018 - 2018

2018 - 2018

Uluslararası Şırnak Enerji ve Maden Çalıştayı

Davetli Konuşmacı

Şırnak-Türkiye

2017 - 2017

2017 - 2017

TMMOB 11. Enerji Sempozyumu, Enerjinin Geleceği

Davetli Konuşmacı

Adana-Türkiye

2017 - 2017

2017 - 2017

Dokuz Eylül Üniversitesi İZİSYÖM Farkındalık Toplantısı

Moderatör

İzmir-Türkiye

2017 - 2017

2017 - 2017

V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi

Oturum Başkanı

İzmir-Türkiye

2017 - 2017

2017 - 2017

VII. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi

Davetli Konuşmacı

Mersin-Türkiye

2017 - 2017

2017 - 2017

“Sürdürülebilir Anadolu" Ilgaz Enerji Çalıştayı

Panelist

Çankırı-Türkiye

2016 - 2016

2016 - 2016

SOLAR TR2016, Solar Conference & Exibition

Oturum Başkanı

İstanbul-Türkiye

2016 - 2016

2016 - 2016

SOLAR TR2016, Solar Conference & Exibition

Moderatör

İstanbul-Türkiye

2016 - 2016

2016 - 2016

10th International Clean Energy Symposium (ICES’16)

Oturum Başkanı

İstanbul-Türkiye

2016 - 2016

2016 - 2016

13. International Symposium on ‘Smart MicroGrids for Sustainable Energy Sources enabled by Photonics and IoT Sensors’ ( IEEE HONET Conference)

Davetli Konuşmacı

Lefkoşa-Kıbrıs (Kktc)

2016 - 2016

2016 - 2016

Federal Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Enerji İhracat İnisiyatifi-Türkiye’de Atıktan Biyoenerji Sempozyum

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2016 - 2016

2016 - 2016

Energy Cities’ Annual Conference (co-organised with the City of Bornova)

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2016 - 2016

2016 - 2016

III. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi

Oturum Başkanı

Muğla-Türkiye

2016 - 2016

2016 - 2016

1. International Urban Environment and Health Congress

Davetli Konuşmacı

Gazimagusa-Kıbrıs (Kktc)

2016 - 2016

2016 - 2016

Biyogaz, Biomass Energy Expo 2016 Biyokütle, Biyodizel Enerji Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

2016 - 2016

2016 - 2016

Biyogaz, Biomass Energy Expo 2016 Biyokütle, Biyodizel Enerji Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı

Oturum Başkanı

Ankara-Türkiye

2016 - 2016

2016 - 2016

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanımı Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2015 - 2015

2015 - 2015

Gaz Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (GAZTEM) Ulusal Paydaşlar Toplantısı

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2015 - 2015

2015 - 2015

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 5. Ulusal Çalıştayı

Moderatör

Bursa-Türkiye

2014 - 2014

2014 - 2014

SOLARTR 2014 Solar Conference and Exhibition

Moderatör

İzmir-Türkiye

2014 - 2014

2014 - 2014

İzmir Bölgesi Enerji Forumu

Oturum Başkanı

İzmir-Türkiye

2014 - 2014

2014 - 2014

2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları Çalıştayı

Davetli Konuşmacı

Diyarbakır-Türkiye

2013 - 2013

2013 - 2013

9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu

Oturum Başkanı

Konya-Türkiye

2013 - 2013

2013 - 2013

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu 2013

Panelist

Girne-Kıbrıs (Kktc)

2013 - 2013

2013 - 2013

V. Teknoloji ve AR-GE Günleri

Davetli Konuşmacı

Denizli-Türkiye

2012 - 2012

2012 - 2012

Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi 2012

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2012 - 2012

2012 - 2012

Ege Üniversitesi Jeotermal Kongresi

Oturum Başkanı

İzmir-Türkiye

2012 - 2012

2012 - 2012

Ege Üniversitesi Jeotermal Kongresi

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2012 - 2012

2012 - 2012

III. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi

Davetli Konuşmacı

Eskişehir-Türkiye

2012 - 2012

2012 - 2012

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar II. Ulusal Çalıştayı

Davetli Konuşmacı

Tokat-Türkiye

2011 - 2011

2011 - 2011

İzmir İlinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı

Panelist

İzmir-Türkiye

2011 - 2011

2011 - 2011

V. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi

Panelist

Mersin-Türkiye

2010 - 2010

2010 - 2010

The Turkish International Renewable Energy Congress (TIREC)

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2010 - 2010

2010 - 2010

The Turkish International Renewable Energy Congress (TIREC)

Oturum Başkanı

İstanbul-Türkiye

2010 - 2010

2010 - 2010

International Turkish Energy Symposium

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2009 - 2009

2009 - 2009

4. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyum ve Sergisi

Davetli Konuşmacı

Mersin-Türkiye

1995 - 1995

1995 - 1995

V. Türk-Alman Enerji Sempozyumu

Oturum Başkanı

İzmir-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 490

h-indeksi (WOS): 12

Jüri Üyelikleri

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Doğu Akdeniz Üniversitesi

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Ege Üniversitesi

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Eser İnceleme Jürisi - Üniversitelerarası Kurul

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Eser İnceleme Jürisi - Eastern Mediterranean University

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Eser İnceleme Jürisi - Üniversitelerarası Kurul

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Eser İnceleme Jürisi - Üniversitelerarası Kurul

Nisan-2019

Nisan 2019

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi - Kastamonu Üniversitesi

Şubat-2019

Şubat 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Ege Üniversitesi

Ocak-2019

Ocak 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Jürisi - Ege Üniversitesi

Ocak-2019

Ocak 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Jürisi - Ege Üniversitesi

Ocak-2019

Ocak 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Jürisi - Ege Üniversitesi

Ocak-2019

Ocak 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Jürisi - Ege Üniversitesi

Eylül-2018

Eylül 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik - Ege Üniversitesi

Ağustos-2018

Ağustos 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Temmuz-2018

Temmuz 2018

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi, - Ege Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - Üniversitelerarası Kurul

Mayıs-2018

Mayıs 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Jüri Üyesi - Ege Üniversitesi

Nisan-2018

Nisan 2018

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - Üniversitelerarası Kurul

Mart-2018

Mart 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Jüri Üyesi - Ege Üniversitesi

Aralık-2017

Aralık 2017

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - Üniversitelerarası Kurul

Eylül-2017

Eylül 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Jüri Üyesi - Ege Üniversitesi

Temmuz-2017

Temmuz 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Jüri Üyesi - Ege Üniversitesi

Mart-2017

Mart 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Ege Üniversitesi

Şubat-2017

Şubat 2017

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - Üniversitelerarası Kurul

Şubat-2017

Şubat 2017

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Ocak-2017

Ocak 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Jüri Üyesi - Ege Üniversitesi

Ekim-2016

Ekim 2016

Ödül

23rd World Energy Congress, Paper Awards - The World Energy Council (WEC), Turkish National Committee

Ağustos-2016

Ağustos 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Ege Üniversitesi

Haziran-2016

Haziran 2016

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Mart-2016

Mart 2016

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - Ege Üniversitesi

Ocak-2016

Ocak 2016

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Ege Üniversitesi

Aralık-2015

Aralık 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Ege Üniversitesi

Ekim-2015

Ekim 2015

Yarışma

The International Concept Project Competition (Green Brain of the Year Project Competition) - Middle East Technical University Northern Cyprus Campus

Ekim-2015

Ekim 2015

Ödül

(GCIP), Türkiye 2015 Final Jüri Üyesi - Global Cleantech Innovation Programme

Temmuz-2015

Temmuz 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

Jüri Üyesi - Ege Üniversitesi

Mart-2015

Mart 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Ege Üniversitesi

Şubat-2015

Şubat 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

Jüri Üyesi - Ege Üniversitesi

Ekim-2014

Ekim 2014

Yarışma

The International Concept Project Competition (Green Brain of the Year Project Competition) - Middle East Technical University Northern Cyprus Campus

Ekim-2014

Ekim 2014

Ödül

(GCIP) Türkiye 2014, Yarı-Final Teknik jüri üyesi - Global Cleantech Innovation Programme

Temmuz-2014

Temmuz 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Ege Üniversitesi

Temmuz-2014

Temmuz 2014

Akademik Kadroya Atama

Doçenlik - Uşak Üniversitesi

Nisan-2014

Nisan 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

Jüri Üyesi - Ege Üniversitesi

Şubat-2014

Şubat 2014

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Ege Üniversitesi

Aralık-2013

Aralık 2013

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Ege Üniversitesi

Ekim-2013

Ekim 2013

Yarışma

The International Concept Project Competition (Green Brain Of the Year Project Competition) - Middle East Technical University Northern Cyprus Campus

Ekim-2013

Ekim 2013

Doktora Yeterlik Sınavı

Jüri Üyesi - Ege Üniversitesi

Ağustos-2013

Ağustos 2013

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Nisan-2013

Nisan 2013

Doktora Yeterlik Sınavı

Jüri Üyesi - Ege Üniversitesi

Şubat-2013

Şubat 2013

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - Ege Üniversitesi

Şubat-2013

Şubat 2013

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Ege Üniversitesi

Şubat-2013

Şubat 2013

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Ege Üniversitesi

Şubat-2013

Şubat 2013

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Şubat-2013

Şubat 2013

Akademik Personel Sınavı

Akademik Kadroya Atama - Ege Üniversitesi

Ocak-2013

Ocak 2013

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Mersin Üniversitesi

Ekim-2012

Ekim 2012

Yarışma

The International Concept Project Competition (Green Brain of the Year Project Competition) - Middle East Technical University Northern Cyprus Campus

Mart-2012

Mart 2012

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Ege Üniversitesi

Şubat-2012

Şubat 2012

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Ege Üniversitesi

Şubat-2012

Şubat 2012

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Ege Üniversitesi

Aralık-2011

Aralık 2011

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Pamukkale Üniversitesi

Eylül-2011

Eylül 2011

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Şırnak Üniversitesi

Eylül-2011

Eylül 2011

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Şırnak Üniversitesi

Eylül-2011

Eylül 2011

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Şırnak Üniversitesi

Eylül-2011

Eylül 2011

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Şırnak Üniversiresi

Eylül-2011

Eylül 2011

Ödül

Türkiye Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ödülleri - TIREC 2011 (Turkish International Renewable Energy Congress) Awards

Eylül-2011

Eylül 2011

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Şırnak Üniversitesi

Mayıs-2011

Mayıs 2011

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Muğla Sıtkı Koçaman Üniversitesi

Şubat-2011

Şubat 2011

Akademik Personel Sınavı

Akademik Personel Sınavı - Ege Üniversitesi

Ekim-2010

Ekim 2010

Ödül

Türkiye Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ödülleri - TIREC 2010 (Turkish International Renewable Energy Congress) Awards

Şubat-2010

Şubat 2010

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - Ege Üniversitesi

Aralık-2009

Aralık 2009

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Ege Üniversitesi

Aralık-2009

Aralık 2009

Akademik Personel Sınavı

Akademik Personel Sınavı - Ege Üniversitesi

Ağustos-2009

Ağustos 2009

Akademik Personel Sınavı

Akademik Personel Sınavı - Ege Üniversitesi

Temmuz-2009

Temmuz 2009

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Ege Üniversitesi

Şubat-2009

Şubat 2009

Akademik Personel Sınavı

Akademik Personel Sınavı - Ege Üniversitesi

Ocak-2009

Ocak 2009

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - Ege Üniversitesi

Kasım-2008

Kasım 2008

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Uşak Üniversitesai

Ocak-2008

Ocak 2008

Doktora Yeterlik Sınavı

Jüri Üyesi - Ege Üniversitesi

Ocak-2008

Ocak 2008

Akademik Kadroya Atama

Doçent Kadrosuna Atama - Ege Üniversitesi

Şubat-2007

Şubat 2007

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Ege Üniversitesi

Eylül-2006

Eylül 2006

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - Ege Üniversitesi

Mart-2005

Mart 2005

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - Ege Üniversitesi

Ocak-2004

Ocak 2004

Doktora Yeterlik Sınavı

Jüri Üyesi - Ege Üniversitesi

Ocak-2003

Ocak 2003

Doktora Yeterlik Sınavı

Jüri Üyesi - Ege Üniversitesi

Ocak-1999

Ocak 1999

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Ege Üniversitesi

Ocak-1997

Ocak 1997

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Ege Üniversitesi

Ocak-1996

Ocak 1996

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Ege Üniversitesi

Ocak-1995

Ocak 1995

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Ege Üniversitesi

Ocak-1994

Ocak 1994

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Ege Ünivesitesi

Ocak-1994

Ocak 1994

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Ege Üniversitesi

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

EBSO-Yeni ve Yenilenebilir Enerji Komitesi

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI, Turkey

2017 - 2018

2017 - 2018

On Birinci Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu / Enerji Arz Güvenliği Ve Verimliliği Çalışma Grubu

http://onbirinciplan.gov.tr/oik-ve-calisma-grubu-listeleri/enerji-arz-guvenligi-ve-verimliligi/

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI, Turkey

2015 - 2016

2015 - 2016

AR-GE REFORM PAKETİ-TZE Ar-Ge Personeli Sayısı ve Niteliğinin Gelişimi Çalışma Grubu

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, Turkey

2015 - 2015

2015 - 2015

Tarımsal Enerji Kaynakları ve Atıksız Yeşil Enerji Üretimi Grubu

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, ANKARA, Turkey

2014 - 2015

2014 - 2015

Enerji Verimliliği Komitesi

https://tse.org.tr/IcerikDetay?ID=41&ParentID=30

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ, Turkey

2010 - 2012

2010 - 2012

Ulusal Fotovoltaik Teknoloji Platformu (UFTP)

EGE ÜNİVERSİTESİ, Turkey

2009 - 2010

2009 - 2010

İç Göç Entegrasyon Projesi(İÇEP)-Kentsel Hizmetler, Çevre ve Enerji Çalışma Grubu

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, Turkey

2008 - 2008

2008 - 2008

Teknoloji Paneli

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, Turkey

2008 - 2008

2008 - 2008

EİE-Biyoenerji Projeleri Çalışma Grubu

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE), Turkey

2006 - 2008

2006 - 2008

Halkın Üniversitesi, Enerji Çalışma Grubu

EGE ÜNİVERSİTESİ, Turkey

2005 - 2008

2005 - 2008

EBSO-Endüstriyel İlişkiler Komitesi

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI, Turkey