Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A review of the biogas digestate in agricultural framework

JOURNAL OF MATERIAL CYCLES AND WASTE MANAGEMENT, cilt.22, ss.1318-1327, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Improving stability of torrefied biomass at cooling stage

RENEWABLE ENERGY, cilt.147, ss.814-823, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Current and future aspects of bioethanol production and utilization in Turkey

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.81, ss.2196-2203, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Microbial analysis of meatballs cooled with vacuum and conventional cooling

JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, cilt.54, ss.2825-2832, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The Effect of Adding Maize Silage as a Co-Substrate for Anaerobic Animal Manure Digestion

INTERNATIONAL JOURNAL OF GREEN ENERGY, cilt.12, ss.453-460, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Second generation bioethanol (SGB) production potential in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, cilt.38, ss.822-826, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Second-generation bioethanol production from water hyacinth and duckweed in Izmir: A case study

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.30, ss.306-316, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An overview of biofuels from energy crops: Current status and future prospects

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.28, ss.900-916, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Biodiesel from the perspective of Turkey: Past, present and future

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.25, ss.335-350, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Exergy analysis of solar energy assisted biogas plants for Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, cilt.12, ss.162-182, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Telescopic drilling view for future: A geothermal foresight study in Turkey

TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE, cilt.80, ss.148-160, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The use of anaerobically digested slurry combined with natural zeolite for rapeseed production

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, cilt.30, ss.545-552, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Foresight analysis of wind power in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, cilt.36, ss.737-748, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Utilization of renewable energies in Turkey's agriculture

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.16, ss.618-633, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Gasometer with the function of gas purification for the biogas systems in the rural AREA

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, cilt.28, ss.657-668, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Exergy assessment of biodiesel production process: application

JOURNAL OF THE ENERGY INSTITUTE, cilt.84, ss.236-245, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of Vacuum Cooling with Conventional Cooling for Purslane

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, cilt.7, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hydrogen is not an utopia for Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.35, ss.9-18, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A quadratic helix approach to evaluate the Turkish renewable energies

ENERGY POLICY, cilt.37, ss.4959-4965, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A snapshot of renewable energy research in Turkey

RENEWABLE ENERGY, cilt.34, ss.1479-1486, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A Quadratic Helix Approach to Evalute the Turkish Renewable Energies

Energy Policy, cilt.37, ss.4959-4965, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Anaerobic Digesters from Waste to Energy Crops as Alternative Energy Source

Energy Sources Part A-Recovery Utilization And Environmental Effects, cilt.30, ss.660-669, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An application of solar energy storage in the gas: Solar heated biogas plants

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.29, ss.1513-1520, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Natural zeolites in energy applications

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.28, ss.1425-1431, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The potential of biogas energy

ENERGY SOURCES, cilt.27, ss.251-259, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Geothermal heating applications

ENERGY SOURCES, cilt.26, ss.353-360, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Geothermal energy utilization in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, cilt.25, ss.769-784, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effective use of geothermal energy for greenhouses in Balcova Izmir

Energy & Environmental Science, cilt.2, ss.217-219, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Assessment of the Effects of Rooted Offshoot Properties and GA3 Applications on the Yield of the Globe Artichoke

Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, cilt.23, ss.325-332, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Experimental Comparison of Biogas and Natural Gas as Vibration, Emission, and Performance in a Diesel Engine Converted to a Dual Fuel

SAE International Journal of Fuels and Lubricants, cilt.13, ss.1-18, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Determination of thermal performance of a solar collector by using dynamic test method

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.25, ss.417-422, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Microorganism and Pretreatment Effect on Lignocellulosic Bioethanol Production

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.31, ss.1033-1046, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Türkiye’ nin Biyoenerji Gerçeği

EGİAD Yarın Dergisi, ss.76-78, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Güneş Enerjisi Teknolojisinin Modern Seralara Entegrasyonu Üzerine Bir İnceleme

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.20, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Halbank’ta Beraber Dergisi, ss.66-68, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Güneş Enerjisi

GÜNDERGİ, ss.42-44, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Biyokütle Enerjisi

Halbank’ta Beraber Dergisi, ss.66-67, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Biyokütle Enerji Teknolojileri

Enerji ve Çevre Dünyası Dergisi, cilt.120, ss.24-26, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Biyokütle Enerji Sistemleri

Tesisat Dergisi, cilt.236, ss.26-24, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Endüstriyel Devrimin Son Sürümünde Mühendisliğin Yol Haritası

Mühendis ve Makina, cilt.662, ss.24-33, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Biyokütle Enerji Sistemleri Teknolojileri

Enerji ve Maden Dergisi, cilt.12, ss.124-125, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Biyokütle enerjisine sektörel yaklaşım İzmir örneği

Mühendis ve Makina, cilt.54, ss.78-85, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Optimization of Second Generation Bioethanol Production

Renewable Energy Sources Energy Policy and Energy Management, cilt.1, ss.12-17, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

Sustainability and Optimization of Energy Crops for Producing Biogas

Renewable Energy Sources Energy Policy and Energy Management, cilt.1, ss.150-156, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Availability of Biochar in Agricultural and Energy Sector for the Province of İzmir

Renewable Energy Sources Energy Policy and Energy Management, cilt.1, ss.117-124, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretim Pilot Tesisi

3eElectrotech Dergisi Enerji, Elektrik, Elektronik Teknojiler Dergisi, ss.10-15, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yakıt Hücreleri ve Enerji Depolama Teknolojileri Üzerine Gelecek Öngörüsü

Mühendis ve Makina, ss.10-15, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güneş enerjisi destekli biyogaz sistemlerinde ekzerji analizi yaklaşımı

Mühendis ve Makina, cilt.51, ss.1-7, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyogaz Üretiminde Basıncın Etkisi

Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.15, ss.187-193, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırsal Kesim Biyogaz Sistemlerinin Ülkemiz Farklı İklim Koşullarında Uygulanabilirliği

Tesisat Mühendisliği Dergisi, ss.14-20, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tübitak Pilot Biyogaz Enerji Santralı Proses Tekniği

Atık Teknolojileri Dergisi, cilt.4, ss.42-46, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyogazın Mevcut Isıtma Sistemlerinde Kullanılabilme Olanakları

Mühendis ve Makine, cilt.50, ss.10-16, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güneş Enerjisi Destekli Biyogaz Sistemleri

Tesisat Mühendisliği Dergisi, ss.19-26, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni bir Yerli Yenilenebilir Enerji Biyodizel

Tübitak Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.2, ss.36-39, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Atıktan Mutfağa Biyogaz

Tübitak Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.1, ss.42-47, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Sera Hıyar Yetiştiriciliğinde Zararlılara Karşı Doğal Pestisitlerle Savaşımın Verim ve Kaliteye Etkileri

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.40, ss.33-40, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Renklerde Polietilen ile Malçlamanın Sera Marul Yetiştiriciliğine Etkileri

ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.47-56, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geothermal Turkey Year End Development Status

Geothermal Resources Council (GRC) Bulletin, cilt.29, ss.179-183, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyelimiz

E.Ü. Güneş Enerjisi Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.5-10, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Heating Greenhouses With Geothermal Energy

FAO Newsletter, cilt.5, ss.14-17, 1999 (Hakemsiz Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The contribution of Food-Energy-Water-Nexus in European Bioeconomy

4th South East European Conference on Sustainable Development of Energy, Water, and Environment Systems, Sarajevo, Bosna-Hersek, 28 Haziran - 02 Temmuz 2020, ss.1-5

Utilization Cynara cardunculus L. In Energy and Different Sector

World Sustainable Energy Days, Wels, Avusturya, 4 - 06 Mart 2020

The co- torrefaction of sewage sludge and pine sawdust for biochar production

World Sustainable Energy Days (WSED) , Wels, Avusturya, 4 - 06 Mart 2020

The Progress, Challenges, and Opportunities of Renewable Energy Cooperatives in Turkey

The Progress, Challenges, and Opportunities of Renewable Energy Cooperatives in Turkey, Wels, Avusturya, 4 - 06 Mart 2020

Holistic approach of phytoremediation as a climate change mitigation tool

International Winter School ", Impact Assessment of European Climate Policy", Freiburg, Almanya, 3 - 07 Şubat 2020

A new perspective to overcome climate change: Bioeconomy

International Winter School "Impact Assessment of European Climate Policy", Freiburg, Almanya, 3 - 07 Şubat 2020

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kooperatiflerinin Mevcut Durumu

8. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi , Mersin, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2019, ss.2-8

Waste Management of Biomass In Bioeconomy: A Perspective

6th International Conference on Sustainable Agriculture And Environment (ICSAE-6), Konya, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.429-432

Recent Advances In Polymeric Membrane Fabrication Based on Lignocellulosic Biomass For Wastewater Treatment

6th International Conference on Sustainable Agriculture And Environment (ICSAE-6) , Konya, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.91-95

Effects of Different Biogas Residue Concentrations on Seed Germination Pre-Treatment of Lactuca Sativa L.

6th International Conference on Sustainable Agriculture And Environment (ICSAE-6), Konya, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.69-73

An Eco-Friendly Approach to Climate Change: Energy Production From Biomass Sources

6th International Conference on Sustainable Agriculture And Environment (ICSAE-6) , Konya, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.74-76

“The Utilization of Concentrated Solar Power For Biofuel Production”

SOLARTR 2018, Solar Conference & Exibition, İstanbul, Türkiye, 29 Kasım 2018, ss.303-307

“The Role of Renewable Energy Cooperatives in Rural Development: A Case Study”

SOLARTR 2018, Solar Conference & Exibition, İstanbul, Türkiye, 29 Kasım 2018, ss.208-215

“An Overview on The Environmental Impacts of Photovoltaic Panel Production”

SOLARTR 2018, Solar Conference & Exibition, İstanbul, Türkiye, 29 Kasım 2018, ss.216-219

“Investigation From Agricultural Perspective of Areas Selected for Installation of Solar Power Plant in Turkey”

SOLARTR 2018, Solar Conference & Exibition, İstanbul, Türkiye, 29 Kasım 2018, ss.220-226

“The Role of Solar Energy in Smart Cities”

SOLARTR 2018, Solar Conference & Exibition, İstanbul, Türkiye, 29 Kasım 2018, ss.276-280

“A Review of Floating Solar Power Plants”,

SOLARTR 2018, Solar Conference & Exibition, İstanbul, Türkiye, 29 Kasım 2018, ss.281-283

A Molecular Overview of the Microbial Consortium in BiogasProduction

International Renewable Energy and Energy Efficiency Congress (GAPYENEV-2018), Şanlıurfa, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.66-70

Investigation of lignocellulosic ethanol production potential of Turkey and Sanlıurfa

International Renewable Energy and Energy Efficiency Congress (GAPYENEV-2018), Şanlıurfa, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.35-38

Investigation of Cooling Performance in Chamber Designed for Torrefied Biomass

3rd International Energy and Engineering Congress, 18 - 19 Ekim 2018, ss.763

A Perspective Of The Utilization Of Activated Carbon Based From Lignocellulosic Biomass Sources

3rd International Energy & Engineering Congress, Gaziantep, Türkiye, 18 Ekim 2018, ss.920-931

Research of the Usability of Dried Biogas Fermented Fertilizer in Solanum lycopersicon L. Seedling Production

6th ASM International Congress of Agriculture and Environment (ICAE 2018), Antalya, Türkiye, 11 Ekim 2018, ss.27

Ülkemiz ve Bölgemizde Yenilenebilir Enerji Potansiyeli ve Fırsatlar

Yenilenebilir Enerjiyle İklimlendirme Semineri, İzmir, Türkiye, 22 Eylül 2018, ss.1-10

Opuntia ficus indica ve Sığır Atığının Kofermentasyonu ile Biyogaz Üretiminin Araştırılması

Uluslararası Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kongresi GAPYENEV-2018, Şanlıurfa, Türkiye, 10 Mayıs 2018, ss.136-139

Türkiye ve Şanlıurfa ilinin lignoselülozik etanol üretim potansiyelinin incelenmesi

Uluslararası Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kongresi GAPYENEV-2018, Şanlıurfa, Türkiye, 10 Mayıs 2018, ss.35-38

Evaluation of biomass energy technology and sector

GAPYENEV-2018 International Renewable Energy and Energy Efficiency Congress, Şanlıurfa, Türkiye, 10 Mayıs 2018, ss.1

Hybrid Use of Biomass and Solar Energy in Rural Areas

Uluslararası Şırnak Enerji ve Maden Çalıştayı, Şırnak, Türkiye, 22 - 24 Mart 2018, ss.1

Characteristics of products produced by torrefaction of poultry litter

1st International Conference on Energy Systems Engineering ICESE, Karabük, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.98

Investigation of Torrefaction Process Condition According to Characterization and Process Yield for Poultry Litter

International Conference on Engineering Technologies (ICENTE’17), Konya, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2017, ss.816-820

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

3. Bakırçay Ekonomi Zirvesi, İzmir, Türkiye, 08 Aralık 2017

The effects of renewable energy cooperatives in rural development

VI. International School on Energy Systems (ISES 2017), Munich, Almanya, 03 Eylül 2017, ss.5

Co-torrefaction sewage sludge and pine chips to enhance solid fuel qualities

VI. International School on Energy Systems (ISES 2017), Munich, Almanya, 03 Eylül 2017, ss.2

Comparison of Vacuum and Conventional Cooling of Cooked Breaded Chicken Meat

Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, cilt.905

Integration of solar technology to modern greenhouse: Prospect and current status

3rd International Conference on Sustainable Development (ICSD), Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 23 Nisan 2017, ss.25 identifier identifier

Ege Bölgesinin Biyogaz Potansiyeli ve Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi

İzmir ve Ege Bölgesinde Hayvansal ve Organik Atıklardan Biyogaz Yatırımlarının Değerlendirilmesi Semineri, İzmir, Türkiye, 20 Ocak 2017

Economic Challenges of Hybrid Microgrid: an Analysis and Approaches for Rural Electrification

7th Bangladesh-Society-of-Mechanical-Engineers (BSME) International Conference on Thermal Engineering (ICTE), Dhaka, Bangladeş, 22 - 24 Aralık 2016, cilt.1851 identifier identifier

Application of torrefaction technology integrated with parabolic trough

SolarTR 2016 Solar Conference and Exhibition, 6 - 08 Aralık 2016

Application of Torrefaction Technology Integrated with Parabolic Trough

SOLAR TR2016, Solar Conference & Exibition, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2016

Güneş Enerjisi Teknolojisindeki Gelişmeler

TMMOB 11. Enerji Sempozyumu, Enerjinin Geleceği, Adana, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2017

Commercial Biochar Production and Application

10th International Clean Energy Symposium (ICES’16), İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2016 identifier identifier identifier

The Role of Biogas in the Sustainable Energy Supply in Turkey Grid Installation

13. International Symposium on ‘Smart MicroGrids for Sustainable Energy Sources enabled by Photonics and IoT Sensors’ ( IEEE HONET Conference), Girne, Kıbrıs (Kktc), 13 - 14 Ekim 2016

Türkiye’de Tarımsal Atıklardan Biyoenerji Potansiyeli ve Bunların Ekonomik Olarak Değerlendirilmesi

Federal Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Enerji İhracat İnisiyatifi-Türkiye’de Atıktan Biyoenerji Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 27 Eylül 2016

Utilization of agricultural residues as bioethanol feedstock case of Turkey

International Conferance - Bioeconomy in Agriculture, Warszawa, Polonya, 21 - 22 Haziran 2016

Utilization of residues as bioethanol feedstock Case of Turkey

Bioeconomy In Agriculture, Warszawa, Polonya, 21 - 22 Haziran 2016

Available Residues and Potential Utilization of Biochar in Farm Lands for Turkey

Bioeconomy In Agriculture, Warszawa, Polonya, 21 - 22 Haziran 2016

Biomass Energy Systems And Technology Center BESTMER

Energy Cities’ Annual Conference, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2016

Atıklardan Sürdürülebilir Enerji Enerji Üretimine Biyogaz Sistemleri

1. International Urban Environment and Health Congress, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 11 - 15 Mayıs 2016

Comparison of Vacuum Cooling and Conventional Cooling of Parsley Cooked Potato and Leek

XII. International HVAC+R & Sanitary Technology Semposium, İstanbul, Türkiye, 31 Mart - 02 Nisan 2016

Tarımsal Faaliyetlerden Sürdürülebilir Enerji Üretimine Biyogaz Sistemleri

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanımı Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 13 Ocak 2016

Tarımsal Faaliyetlerden Sürdürülebilir Enerji Üretimi Biyogaz Sistemleri

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanımı Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 13 Ocak 2016

A Heuristic Approach to Design and Analyze the Hybrid Electric Vehicle Powertrain and Energy Transmission Systems

12th International Conference on Intelligent Computing (ICIC), Lanzhou, Çin, 2 - 05 Ağustos 2016, cilt.9773, ss.571-582 identifier identifier

Biyogaz yakıtlı kojenerasyon sistemlerinin kurulum çalışma ve işletme süreçlerinde BESTMER in rolü

2.Kojenerasyon ve Trijenerasyon ile Enerji Verimliliği, İstanbul, Türkiye, 15 Aralık 2015

Güneş Enerjisi Enstitüsü Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi BESTMER

Gaz Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (GAZTEM) Ulusal Paydaşlar Toplantısı, Aydın, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2015

Biyometan Potansiyelinin Artırılmasında Alternatif Enerji Bitkilerinin Fizibilitesi Tarıma Entegre Olması ve Geliştirilmesi

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 4. Ulusal Çalıştayı, Samsun, Türkiye, 28 - 29 Mayıs 2014, ss.179-186

İzmir İli İçin Tavuk Atığı Potansiyeli ve Biyokömür Üretimi

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 4. Ulusal Çalıştayı, Samsun, Türkiye, 28 - 29 Mayıs 2014, ss.157-169

Concentrated Solar Power Assisted Torrefaction Technologies

SolarTR 2014 Solar Conference and Exhibition, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2014, ss.693-696

Application Areas of PV-T Hybrid Collectors And Business Trend In The World

SolarTR 2014 Solar Conference and Exhibition, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2014, ss.763

İşte Güneş Here Comes The Sun

SolarTR 2014 Solar Conference and Exhibition, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2014, ss.764

Concentrated Solar Power Assisted Torrefaction Technologies

SolarTR 2014 Solar Conference and Exhibition, 19 - 21 Kasım 2014, ss.695-698

Biyoyakıtların Türkiye’deki Durumu Geleceği ve Yasal Sorunlar

Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, 12-16 Ocak 2015, Ankara, Ankara, Türkiye, 12 - 16 Ocak 2015

Thermophilic Dark Fermentative Biohydrogen Production from Anaerobically Digested Cattle Manure

1st International Biogas and Compost Workshop, Antalya, Türkiye, 5 - 06 Aralık 2014

Utilization of PV in the Hybrid System of Rural Area Biomass Gasification Unit and Biogas

SOLARTR 2014 Solar Conference and Exhibition, İzmir, Türkiye, 19 - 20 Kasım 2014

Biyokömürün Termokimyasal Enerji Dönüştürme Sistemlerinde Kullanılması

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 4. Ulusal Çalıştayı, Samsun, Türkiye, 28 - 29 Mayıs 2014, ss.257-271

Biyokömürün Termokimyasal Enerji Dönüştürme Sistemlerinde Kullanılması

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 4. Ulusal Çalıştayı, Türkiye, 28 - 29 Mayıs 2014, ss.257-269

İzmir İli için Tavuk Atığı Potansiyeli ve Biyokömür Üretimi

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 4. Ulusal Çalıştayı, Türkiye, 28 - 29 Mayıs 2014, ss.157-167

Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının Akademik Çalışmalara Olan Katkısı EÜ GEE Örneği

2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları Çalıştayı, Diyarbakır, Türkiye, 6 - 08 Şubat 2014

Biyogaz üretiminde enerji bitkilerinin sürdürülebilirliği ve optimizasyonu

9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Konya, Türkiye, 25 - 28 Aralık 2013

İkinci Nesil Biyoetanol Üretiminde Optimizasyon Çalışmaları

9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Konya, Türkiye, 25 - 28 Aralık 2013

İzmir İli için Tarım ve Enerji Sektöründe Biyokömürün Kullanılabilirliği

9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Konya, Türkiye, 25 - 28 Aralık 2013, ss.117-124

İzmir İli için Tarım ve Enerji Sektöründe Biyokömürün Kullanılabilirliği

9. ULUSAL TEMİZ ENERJİ SEMPOZYUMU, Konya, Türkiye, 25 - 28 Aralık 2013, ss.117-124

Sıcak Su Üreten Güneş Enerjisi Sistemlerinin Geçmişi ve Bugünkü Durumu

Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEKSEM 2013) Sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 06 Ekim 2013

Preparing a Hydrogen Producing Microflora From Anaerobic Digested Cattle Manure For Two Phase Combine H2 And CH4 Production Systems

Proceedings of the Second International Conference on Water, Energy and the Environment (ICWEE'2013), İzmir, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2013

Design Fabrication and Analysis of Photovoltaic Thermal PV-T Hybrid Collector

International Conference on Solar Energy for World Peace, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Ağustos 2013

Analysis of Energy Conversion Performance of Photovoltaic Thermal PV-T Collector and Photovoltaic PV Module

International Conference on Solar Energy for World Peace, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Ağustos 2013

Düşük Sıcaklık Üreten Güneş Kollektörleri İçin Dünya Pazarı ve Türkiye de Teşvik Gereksinimi

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü Etkinliği, Ankara, Türkiye, 19 Aralık 2012

Utilization of biogas plants in rural area A dissemination development case for Turkey

SEA-EU-NET Conference-Sustainable Development of Biomass Use in View of Future Research Initiative, Warszawa, Polonya, 15 - 16 Kasım 2012

Tavuk Atıklarının Kırsal Biyogaz Sistemlerinde Kullanım Olanakları

Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi 2012, İzmir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2012, ss.77-91

Technology Roadmap for Photovoltaics

International SolarTR-2 Solar Electricity Conference and Exhibition, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2012 Creative Commons License identifier identifier identifier

Second generation bioethanol production potential in Turkey

6th International Ege Energy Symposium and Exhibition, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2012

The future and updated circumstance of fatty acid methyl esters FAME in Turkey with rearrangements

6th International Ege Energy Symposium and Exhibition, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2012

Low temperature solar thermal market in the world and need for a strong solar thermal policy

6th International Ege Energy Symposium and Exhibition, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2012

Development and widespread of biogas system for rural area

6th International Ege Energy Symposium and Exhibition, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2012

Conversion of cotton stalk to biochar via torrefaction

6th International Ege Energy Symposium and Exhibition, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2012

A Holistic Approach to Biogas Technology for Assessing the Future Trends

6th International Ege Energy Symposium Exhibition, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2012, cilt.1, ss.99-110

Conversion of cotton stalk to biochar via torrefaction

6th International Ege Energy Symposium and Exhibition, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2012, ss.121-129

İzmir ve Yenilenebilir Enerji

Ege Üniversitesi Jeotermal Kongresi, İzmir, Türkiye, 8 - 09 Haziran 2012

Kırsal Kalkınmada Biyokütle Enerjisinin Önemi E.Ü. Güneş Enerjisi Enstitüsü Çalışmaları

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar II. Ulusal Çalıştayı, Tokat, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2012

Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinde Araştırma Kurumlarının Önemi

III. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 14 - 15 Haziran 2012

Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretim Pilot Tesisi

18th International Energy and Environment Fair and Conference, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2012

Yenilenebilir Enerji Kullanımında İzmir’in Durumu

Temiz Çevre Günleri-Yenilenebilir Enerji Paneli, İzmir, Türkiye, 28 Mart 2012

Güneş Enerjisi ve Alternatif Enerji Kaynakları

Alternative & Renewable Energy Resources Panel, İzmir, Türkiye, 27 - 29 Aralık 2011

E Ü Güneş Enerjisi Enstitüsü

5. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyum ve Sergisi, Mersin, Türkiye, 7 - 08 Kasım 2011, ss.360-372

İzmir’de Biyogaz ile İlgili Mevcut Durum

İzmir İlinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2011

Biogas Production From Agricultural and Animal Wastes and Pilot Scale Biogas Plant

1st German-Turkish Biogas Workshop in Izmir, İzmir, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2011

Kırsal Kesim Biyogaz Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması

9. Ankara Biyoteknoloji Günleri, Mikrobiyal Biyoteknoloji, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Ekim 2011, ss.169-186

Improving an Anaerobic Co digestion Performance Using Rural Based Agricultural Wastes

International IWA-Symposium on Anaerobic Digestion of Solid Waste and Energy Crops, VİANA, Avusturya, 28 Ağustos - 01 Eylül 2011

Improving an anaerobic co digestion performance using rural based agricultural wastes

International IWA-Symposium on Anaerobic Digestion of Solid Waste and Energy Crops, Vienna, Avusturya, 28 Ağustos - 01 Eylül 2011

Biyogaz Sistemlerine Sosyoekonomik Yaklaşım

Anadolu Enerji Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2011

Economic and Social Effect of Farm Scale Biogas Plants in Rural Areas

Joint IEA – Turkey Biogas Workshop “Biogas Production and Utilisation”, İstanbul, Türkiye, 14 Nisan 2011

Turkey s solar energy future

IREC - 2010, International Renewable Energy Congress, Sousse, Tunus, 5 - 07 Kasım 2010

Biomass Energy Technologies

Die Rolle und Bedeutung umweltfreundlicher Technologien und regionaler Ressourcen bei Bewaltigung der Energieprobleme in der Turkei und in der Europaischen Union, Humboldt Kolleg İstanbul, İstanbul, Türkiye, 21 Ekim 2010, ss.79-80

Biomass Energy Technology

Humboldt-Kolleg 2010 İstanbul, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2010 identifier identifier

Biomass Energy Technology

Humboldt-Kolleg 2010 Istanbul, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2010, ss.79

Biogas Applications

International Turkish Energy Symposium, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Eylül 2010 identifier identifier identifier

Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi ve Entegre Enerji Üretim Sisteminde Kullanımı Biyogaz

Organik Atıklardan Kompost ve Yenilebilir Enerji Üretimi & Kompostun Kullanım Alanları Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Haziran 2010, ss.117-126

POWER PRODUCTION FROM AGRICULTURAL WASTES AND IMPLEMENTATIONS

4th International Conference on Trends in Agricultural Engineering, Prague, Çek Cumhuriyeti, 7 - 10 Eylül 2010, ss.35-0 identifier identifier

Tübitak Pilot Biyogaz Enerji Santralı Proses Tekniği

Uluslararası Atıktan Enerji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Kasım 2009

Güneş Enerjisi Destekli Biyogaz Sistemlerinde Ekserji Analizi Yaklaşımı

4. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyum ve Sergisi, Mersin, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2009

Güneş Enerjisi Destekli Biyogaz Sistemlerinde Ekserji Analizi Yaklaşımı

4. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ, Mersin, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2009, ss.161-171

Tavuk Atığından Biyogaz Üretimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2009

Tavuk Atığından Biyogaz Üretimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri

V. YENİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU, Kayseri, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2009, ss.148-153

A Comparative Energy Analysis of Vacuum Type and Conventional Food Cooling Sysytems

Proceedings of the Global Conference on Global Warming, İstanbul, Türkiye, 05 Temmuz 2009 - 05 Ocak 2016

Multifunction Gasometer for the Biogas Systems in the Rural Area Hamburg Germany 2009

17th European Biomass Conference, Hamburg, Almanya, 29 Haziran - 03 Temmuz 2009

Kırsal Kesim Biyogaz Sistemleri İçin Gaz Arıtma İşlevine Sahip Gazometre

ARGEPP 2008 Ar-Ge Proje Pazarı, Konya, Türkiye, 14 - 16 Haziran 2008

Economic and Social Effect of Farm Scale Biogas Plants An Investigation on the Rural Area of Izmir Turkey

16th European Biomass Conference & Exhibition, Valencia, İspanya, 2 - 06 Haziran 2008

Türkiye’ de Neden Pellet Üretilmiyor

ICCI International Energy and Enviromental Technoologies Trade Fair and Conference, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2008

Kırsal Kesim Biyogaz Sistemleri İçin Gaz Arıtma İşlevli Gazometre

Innoventure 2007 Proje Pazarı, İzmir, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2007

Alternatif Yakıt olarak Pellet Üretimi

Innoventure 2007 Proje Pazarı, İzmir, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2007

Biogas Feasibility in Energy Requirements of a Rural House in Izmir Turkey

The 3rd International Exergy Energy and Environment Symposium (IEEES3), Evora, Portekiz, 1 - 05 Temmuz 2007

A perspective on pellet manufacturing in Turkey with a SWOT analysis

Pellet 2006 World Conference, Jönköping, İsveç, 28 - 31 Mayıs 2006, cilt.1

Kırsal Kesime Yönelik Paket Tip Biyogaz Ünitesinin Oluşturulması

Yenilik ve Girişim Sermayesi Günleri, Proje Pazarı 2005, İzmir, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2005

Thermal analysis of solar heated biogas fermenter

IEEES2, Proceedings of the Second International Exergy, Energy and Environment Symposium, Korinthos, Yunanistan, 3 - 07 Temmuz 2005

Energy and Economic Analysis of a 25 m3 Biogas Reactor for a Medium Size Farm

IEEES2, Proceedings of the Second International Exergy, Energy and Environment Symposium, Ayios-Nikolaos, Yunanistan, 3 - 07 Temmuz 2005

Güneş Enerjisi Destekli Biyogaz Sistemleri

Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, Mersin, Türkiye, 24 - 25 Haziran 2005, ss.175-185

Atrophic head formation and earliness in globe artichoke production

4th International Congress on Artichoke, Valenzano, İtalya, 17 - 21 Ekim 2000, ss.163-168 identifier identifier

Avrupa Birliği Yenilenebilir Enerji Politikaları ve Türkiye Biyokütle Enerjisi Örneği

Biyoenerji 2004, Biyolojik Olarak Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2004, ss.19-25

Ülkemiz Koşullarında Güneş Enerjisi Destekli Biyogaz Reaktörlerinin Uygulanabilirliği

Biyoenerji 2004, Biyolojik Olarak Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2004, ss.266-278

Örnek Bir Evin Enerji Gereksinimlerinin Karşılanmasında Biyogaz Kullanım Olanakları

Biyoenerji 2004, Biyolojik olarak Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2004, ss.325

Utilization Opportunities of Natural Zeolites in Turkey And Evaluation of Gordes Clinoptilolite as Heat Storage Material

CMES1-2004, Proceedings of the First Cappadocia International Mechanical Engineering Symposium, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Temmuz 2004

Year End Geothermal Development Status of Turkey Iceland 2003

International Geothermal Conference IGC-2003, Reykjavik, İzlanda, 14 - 17 Eylül 2003

A Feasibility Study of a Greenhouse Heating System Using Ground Source Heat Pumps

The First International Exergy, Energy and Environment Symposium, İzmir, Türkiye, 13 - 17 Eylül 2003

Doğal Zeolitlerin Ülkemizde Kullanım Olanakları ve Enerji Uygulamalarında Değerlendirilmesi

I. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, Denizli, Türkiye, 23 - 24 Mayıs 2003, ss.132-137

Ülkemiz Bölgesel Jeotermal Isıtma Sistemlerinin Enerji Çevre İlişkisinin İncelenmesi

IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2002, ss.679-687

Sera Isıtmasında Jeotermal Isı Pompası Kullanımı

Agro-Endüstri ARGE Proje Pazarı, İzmir, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 2002

Şanlıurfa Karaali Yöresinde Sera Isıtmada Jeotermal Enerji Kullanımı ve Ekonomik Analizi

Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2001, ss.363-368

Tohumlara Manyetik Alan Uygulamalarının Sera Sebze Yetiştiriciliğinde Verim ve Kaliteye Etkileri

Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2001, ss.357-363

Sera Isıtmada Jeotermal Enerji Kullanımı ve Ekonomik Analizi

VI. Türk-Alman Enerji Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2001

Dikili İzmir Yöresinde Seralarda Jeotermal Enerji Kullanımının Ekonomik Analizi

3. GAP Mühendislik Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2000, ss.41-49

Sera Sebze Tohumlarında Manyetleme İşleminin Ürün Kalitesine ve Verime Etkisinin Araştırılması

Proje Sergisi 99, E.Ü. Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM), İzmir, Türkiye, 25 - 27 Ekim 1999

Tarımda Güneş Enerjisinin Kullanıldığı Bir Kontrol Yöntemi Toprak Solarizasyonu

Güneş Günü Sempozyumu '99, Kayseri, Türkiye, 25 - 27 Haziran 1999, ss.87-93

Manyetik Uygulamaların Sera Hıyar Yetiştiriciliğinde Bitki Gelişimi ve Verimi Üzerine Etkileri

Türkiye 1. Ekolojik Tarım Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Haziran 1999, ss.281-287

Effective use of geothermal energy for greenhouses in Balcova-Izmir

2nd Trabzon International Energy and Environment Symposium, Trabzon, Türkiye, 26 - 29 Temmuz 1998, ss.217-219 identifier

Enginarda Verim Dağılımının Kontrolü

Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi, Aydın, Türkiye, 7 - 11 Kasım 1998, cilt.1, ss.229-235

Güneş Enerjisinin Tarımda Kullanımına Yönelik Bazı Uygulamalar

Enerji Workshop 1, Konya, Türkiye, 15 - 16 Ekim 1998, ss.13-19

Effective Use of Geothermal Energy For Greenhouses in Balçova Izmir

Energy and the Environment Proceedings of the Second Trabzon International Energy and Environment Symposium, Trabzon, Türkiye, 26 - 29 Temmuz 1998

Çevresel Amaçlı Yerleşim Birimleri Tasarımı

Güneş Enerjisi Sistemleri ve Güneş Mimarisi Seminerİ, Antalya, Türkiye, 01 Eylül 1997, ss.60-65

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanım

Muğla Temiz Enerji Günleri Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 17 Ekim 1996, ss.30-35

Güneş Enerjisinin Sera Isıtılmasında Kullanımı ile İlgili Gelişmeler

Çevre ve Enerji Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 15 Nisan 1997, cilt.191, ss.195-211

Gediz Havzasında Sera Isıtılmasında Jeotermal Enerji Kullanımı

Jeotermal Uygulamalar Sempozyumu '94, Denizli, Türkiye, 27 - 30 Eylül 1994, ss.492-504

Sera Domates Üretiminde Farklı Form ve Dozlardaki 2-4D Uygulamalarının Etkilerinin Mukayesesi Üzerine Bir ÇalışmA

Türkiye 1. Bahçe Bitkileri Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 16 Ekim 1992, cilt.2, ss.349-351

Enginarda Vegetatif Generatif Gelişim ile Sürgün Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 16 Ekim 1992, cilt.2, ss.39-42

Kitap & Kitap Bölümleri

Biyokütle ve Güneş Enerjisinin Kırsal Alanlarda Hibrit Kullanım Olanakları

Şırnak Enerji ve Maden Potansiyeli, Baz İbrahim,Bilgin Öykü,Alp Dilan, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.33-58, 2018

Oil Crops for Energy

Encyclopedia of Sustainable Technologies, Abraham,M.A., Editör, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Ohio, ss.121-130, 2017

A Heuristic Approach to Design and Analyze the Hybrid Electric Vehicle Powertrain and Energy Transmission Systems

Intelligent Computing Methodologies, De-Shuang Huang,Kyungsook Han,Abir Hussain, Editör, Springer, London/Berlin , Basel, ss.571-582, 2016

Biomass Energy

Energy Science and Technology, Volume 7: Bioenergy, Ram Prasad,Sri Sivakumar,Umesh Chandra Sharma, Editör, Studium Press LLC, U.S.A., Texas, ss.79-102, 2015 identifier identifier identifier

Biyokütle ve Biyoyakıtların Türkiye'deki Mevcut ve Potansiyel Rolü

Enerji Güvenliği Perspektifinden Türkiye’ye Bakış, Biresselioğlu M. Efe, Editör, Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, ss.107-115, 2015

Bilirkişi Raporları

Biyogaz Tesisi

T.C. Bandırma 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, ss.6, Balıkesir, 2018

Biyogaz Tesisi

T.C. Bandırma 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, ss.6, Balıkesir, 2018

Biyogaz Tesisi

T.C. Bandırma 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, ss.50, Balıkesir, 2017

Biyogaz Tesisi

T.C. Bandırma 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, ss.50, Balıkesir, 2017

Diğer Yayınlar