Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 3-6 Eylül 20018

  Oturum Başkanı

  Van, Türkiye

 • 2018 Onur Uzunkavak, Günseli Özdemir, KURŞUN VE KADMİYUM İYONLARININ ZEYTİN KÜSPESİ ÜZERİNE ADSORPSİYONU İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN UZAKLAŞTIRILMASI, UKMK 2018, 13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2018, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2016 III. ULUSLARARASI TEMİZLİK & KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ VE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU E SERGİSİ

  Oturum Başkanı

  İzmir, Türkiye

 • 2016 Bahar Öztürk, Günseli Özdemir, PROPERTIES AND PRODUCTION METHODS OF SQUALENE AND ITS POTENTIAL USE IN COSMETICS APPLICATIONS/SKUALENİN ÖZELLİKLERİ, ÜRETİMİ VE KOZMETİK ALANINDA KULLANIM POTANSİYELİ, ICPC, III.rd InternationalCleaning & Personel Care Products and Production Technologies Symposium and Exhibition, 3-5 November 2016, Izmir-Turkey (poster sunum).

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2016 Onur Çetinkaya, Günseli Özdemir, PROPERTIES AND PRODUCTION METHODS OF RHAMNOLIPIDS AND THEIR APPLICATIONS IN COSMETICS AND DETERGENCY SECTORS/RAMNOLİPİDLERİN ÖZELLİKLERİ, ÜRETİMİ VE KOZMETİK VE DETERJAN SEKTÖRÜNDE KULLANIMI, ICPC, III.rd InternationalCleaning & Personel Care Products and Production Technologies Symposium and Exhibition, 3-5 November 2016, Izmir-Turkey (poster sunum).

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2016 G. Özdemir "Deterjanlar Kalıntı Bırakıyor mu? Sağlığımızı Etkiler mi?" 14. Halk Sağlığı Kongresi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, 10-11 Mart 2016, İzmir.

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2015 F. Yarza, A.M. Fernández Solarte, S. Yapar, G. Özdemir, R.M. Torres Sánchez; 'Characterization and comparison of the cetylpyridinium adsorbed on two different Montmorillonites'; II. International Conference on Environmental Science and Technology, Argentine and Environment 2015, Buenos Aires, Argentina, Nov. 30 – Dec. 4, 2015.

  Katılımcı

  Buenos Aires, Arjantin

 • 2015 SGI-FunD 2015, Smart and Green Interfaces: Fundamentals and Diagnostics, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria, 29-31 October 2015

  Oturum Başkanı

  Sofija, Bulgaristan

 • 2015 G. Özdemir, S. Yapar, 'Adsorption and desorption behavior of sodium lauroylsarcosinate with cetylpyridinium and cetyltrimethyl ammonium modified organoclays', SGI-FunD 2015, Smart and Green Interfaces: Fundamentals and Diagnostics, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria, 29-31 October 2015, P. 67

  Katılımcı

  Sofija, Bulgaristan

 • 2015 E. David, M.S. Secula, G. Özdemir, I. Mamaliga, "Kinetic Studies on p-Chlorophenol Adsorption from Aqueous Solutions by Activated Carbon", "Alexandru Ioan Cuza" University Days, Faculty of Chemistry Conference, 29-31 October 2015, Iashi, Romania.

  Katılımcı

  Iasi, Romanya

 • 2015 O. Çimen, A. Baca, G. Özdemir, "El Yazması Eserlerin Korunması, Saklanması ve Onarımı, 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, 2-4 Mayıs, 2015, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 Yeşil Üniversite ve Sürdürülebilirlik Ulusal Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2014 N. Candemir, G. Özdemir, 'Metal Yüzey Kaplama Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği, Karşılaşılan Riskler ve bir Risk Analizi Uygulaması', XI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir, 2-5 Eylül 2014.

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2013 ULUSLARARASI TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ & ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

  Oturum Başkanı

  İzmir, Türkiye

 • 2013 G. Özdemir, Ö. E. Sezgin,'Tavuk Tüyünden Arıtılan Keratinin Yüzeyaktif Maddelerin Cildi Tahriş Özelliğini Test Etmede Kullanımı' 'The Use of Keratin Purified from Chicken Feathers in Skin Sensitivity Test of Surfactants', ICPC 2013 International Cleaning and Personel Care Products and Production Technologies Symposium and Exhibition, 7-9 November 2013, Çeşme-İzmir-TURKEY.

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2012 G. Özdemir, 'İşlem Görmüş Tavuk Tüyünün Atık Sulardan Ağır Metal İyonlarını Uzaklaştırmada Biyotutucu Olarak Kullanımı', ENSUTEK 1st International Industrial Water Technologies Symposium and Fair, 6-9 December 2012, Bursa-Turkey.

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2012 Ç.P. Arslan-Tatar, G. Özdemir, 'Solvent Kullanılan Sektörlerde Risk Değerlendirmesi', X. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiriler Kitabı, Koç Üniversitesi, İstanbul, 03-06 Eylül 2012.

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 G. Özdemir, S. Yapar, M. Hoşgör Limoncu, 'Setil Pridinyum Tutturulmuş Kilin Antibakteriyel Madde Olarak Kullanımı', Uluslararası Katılımlı Yüzey Aktif Maddeler, Sabun ve Deterjan Sempozyumu ve Sergisi, 1-3 Aralık 2011, İzmir, Bildiriler Kitabı, 82-87.

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2011 G. Özdemir, S. Kocatürk, 'Removal of Heavy Metal Ions from Aqueous Solutions Using Modified Chicken Feathers', the 6th Annual International Symposium on Environment, 16-19 May 2011, Athens, Greece, P. 61.

  Katılımcı

  Athens, Yunanistan

 • 2010 2. Uluslararası Katılımlı Polimerik Kompozitler Sempozyum-Sergi ve Proje Pazarı

  Oturum Başkanı

  İzmir, Türkiye

 • 2010 R. Kavaklı-Dilek, G. Özdemir, 'Tavuk Tüyünden Elde Edilen Keratin Liflerinin Polimerik Kompozitlerde Dolgu Malzemesi Olarak Kullanılması', 2. Uluslararası Katılımlı Polimerik Kompozitler Sempozyum-Sergi ve Proje Pazarı, Bildiriler Kitabı, 499-510, 26-28 Kasım 2010, İzmir.

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2010 S. Kocatürk, G. Özdemir, 'İşlem Görmüş Tavuk Tüyü Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Ağır Metal İyonlarının Uzaklaştırılması', IX. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiriler Kitabı, Gazi Üniversitesi, Ankara, 22-25 Haziran 2010.

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2010 G. Özdemir, S. Yapar, M. Hoşgör Limoncu, 'Pseudomonas aeruginosa ve Staphylococus aureus Bakterilerine Karşı Na-Montmorillonite Bakır, Çinko ve Gümüş İyonları Adsorpsiyonu ile Antibakteriyel Kil Üretimi', IX. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiriler Kitabı, Gazi Üniversitesi, Ankara, 22-25 Haziran 2010.

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2010 A.N. Yurtman, G. Özdemir, M. Hoşgör-Limoncu, S. Yapar, 'Antimicrobial activities of Ag-exchanged montmorillonite'. International Postgraduate Students Meeting on Pharmaceutical Sciences, 24-27 June 2010, Çeşme, İzmir-Turkey, Abstract Book, OP-16, P. 55.

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2010 N. Cesur, G. Özdemir, 'Tavuk Tüyü İle Düşük Maliyetli Adsorbent Geliştirilmesi Ve Nikel İyonlarının Atık Sulardan Arıtılmasında Kullanılması', IX. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiriler Kitabı, Gazi Üniversitesi, Ankara, 22-25 Haziran 2010.

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2008 S. Kocatürk, G. Özdemir, 'Polimerik Kompozitlerde Keratinin Biyolojik Kökenli Dolgu Malzemesi Olarak Kullanımı', Uluslararası Katılımlı Polimerik Kompozitler Sempozyumu, 28-30 Kasım 2008, İzmir, Bildiriler Kitabı, 242-250.

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2008 S. Kocatürk, G. Özdemir, 'Tavuk Tüyüne Cu(II) İyonlarının Adsorpsiyonu', VIII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiriler Kitabı, İnönü Üniversitesi, Malatya, 26-29 Ağustos 2008

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2008 BOYA 2008, 7. Uluslararasi Boya ve Yardimci Maddeler Sanayi Kongresi ve Fuarı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 G. Özdemir, S. Yapar, 'Effect of Rhamnolipids on Heavy Metal Ions Removal from Solution by Na-Montmorillonite', NPCIS 2007, Workshop on Nanoscale Phenomena in Colloid and Interface Science, Bulgarian Academy of Sciences, Plovdiv, Bulgaria, 20-22 September 2007, P. 31.

  Katılımcı

  Plovdiv, Bulgaristan

 • 2006 G. Özdemir, S. Kocatürk, 'Polimer/Tabakalı Silikat Nanokompozitlerinin Hazırlanması, Özellikleri ve Bu Materyallerin Kullanımı', 1. Polimerik Kompozitler Sempozyumu ve Sergisi, 17-19 Kasım 2006, İzmir, Bildiriler Kitabı, 513-522.

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2006 G. Özdemir, S. Peker, A. Alparslan, B. Yener, 'Setil Trimetil Amonyum Bromürün Sodyum Montmorillonit-Su Karışımlarının Reolojik Davranışına Etkisi', VII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eylül 2006, Eskişehir, Bildiriler Kitabı.

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2004 Ö.E. Sezgin, G. Özdemir, 'Keratin ve Rhamnolipidlerin Su-Hava Araryüzeyine Adsorplanma Özellikleri', VI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ege Üniversitesi, İzmir, Eylül 2004

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2003 G. Özdemir, U. Köktürk, H. Yılmaz, 'Ramnolipidlerle modifiye edilmiş montmorillonit türü bir kilin kıvam arttırıcı özelliklerinin incelenmesi', XI. Ulusal Kil Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 437-448, 3-6 Eylül 2003, İzmir.

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2002 S. Peker, Ş. Helvacı, G. Özdemir, G. Arslan, 'Rhamnolipidlerde Arayüzey Altfaz Etkileşimleri', V. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ankara Üniversitesi, Ankara, Eylül 2002.

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2002 R. Cohen, G. Ozdemir, D. Exerowa, 'Foam film studies of aqueous rhamnolipid solutions', VII.th Symposium of Colloid and Surface Chemistry, Proceedings, Section II: Interfaces, Surfactants, Applications, 36-41, Bucharest, Romania, September 2002

  Katılımcı

  Bucuresti, Romanya

 • 2002 Ö.E. Sezgin, G. Özdemir, 'Ramnolipid Çözeltilerinin Yüzey Viskoziteleri', 5. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Ankara Üniversitesi, Ankara, Eylül 2002.

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2002 1. Fizikokimya Günleri, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, İzmir

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2002 S. Peker, G. Özdemir, Ş. Helvacı, 'How do rhamnose sugar and salt affect the surface properties of rhamnolipid solutions', 32. Annual Meeting of Detergency and Cosmetics (CED), Barcelona, Spain, April 2002, Proceedings, 421-432

  Katılımcı

  Barcelona, İspanya

 • 2001 G. Özdemir, R. Cohen, D. Exerowa, 'Rhamnolipid Çözeltileriyle İnce Köpük Filmi Oluşturma Özelliklerinin Araştırılması', XV. Ulusal Kimya Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitabı, FK-S35, İstanbul, 2001

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1999 G. Özdemir, 'Ambalaj Malzemelerine Yüzey Aktif Maddelerin Adsorpsiyonu ve Desorpsiyonu', 99 Uluslararası Ambalaj Kongresi ve Sergisi, Bildiriler Kitabı, 411-414, 13-15 Ekim 1999, İzmir.

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 1999 Köpük Teori ve Uygulamaları

  Oturum Başkanı

  İzmir, Türkiye

 • 1998 G. Özdemir, 'Suda Çözünür Tek Halkalı Aromatik Bileşiklerin Aktif Kömürle Adsorpsiyonu', Üçüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt 1, 279-284, 1-4 Eylül 1998, Atatürk Üniversitesi, Erzurum

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 1996 G. Özdemir, S. Atalay, 'Sulu Çözeltilerden Aromatik Bileşiklerin Aktif Kömürle Adsorpsiyonuna pH ve Tuz Etkisi', İkinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt 1, 448-453, 9-13 Eylül 1996, İTÜ, İstanbul

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1995 G. Özdemir, M. Partl, 'Determination of Polymer Contents in Bituminous Binders by means of High-Pressure Gelpermeation Chromatography (HP-GPC)', Proceedings of 35. International Congress of Pure and Applied Chemistry (IUPAC Congress), 14-19 August 1995, İstanbul, P. 1096

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1993 G. Özdemir, M. Partl, 'Application of High-Pressure Gelpermeation Chromatography (HP-GPC) to Determine Trinidad Naturalasphalt Content in Bituminous Binders', Proceedings of 5.th Eurobitume Congress, Stockholm, June 1993, Vol. 1A, 224-228

  Katılımcı

  Stockholm, İsveç

 • 1992 G. Özdemir, M. Partl, 'Characterization of new types of road construction materials for special applications', Proceedings of the Congress 'Superhighway an Attribut of the Civilisation', 99-107, October 1992, Iashi- Romania

  Katılımcı

  Iasi, Romanya

 • 1991 International Semposium on Chemistry of Bitumen, 5-8 June 1991, Rome-Italy

  Çalışma Grubu

  Rome, İtalya

Burslar

 • 2008 - 2008 Avrupa Birliği Erasmus Personel Hareketliliği Programı

  Avrupa Birliği Komisyonu

 • 2000 - 2000 TÜBİTAK, Bilim İnsanı Yetiştirme Programı

  TÜBİTAK

 • 1981 - 1986 Doktora Bursu

  Diğer Uluslararası Organizasyonlar

 • 1973 - 1980 Yurtdışı üniversite eğitimi bursu

  Diğer Resmi Kurumlar

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 408

h-indeksi (WOS): 10