Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Modeling of single and binary adsorption of lead and cadmium ions onto modified olive pomace

DESALINATION AND WATER TREATMENT, cilt.162, ss.278-289, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Preparation of cetylpyridinium montmorillonite for antibacterial applications

APPLIED CLAY SCIENCE, cilt.72, ss.201-205, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The antibacterial effect of heavy metal and cetylpridinium-exchanged montmorillonites

APPLIED CLAY SCIENCE, cilt.48, ss.319-323, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Adsorption and desorption behavior of copper ions on Na-montmorillonite: Effect of rhamnolipids and pH

JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, cilt.166, ss.1307-1313, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Keratin-rhamnolipids and keratin-sodium dodecyl sulfate interactions at the air/water interface

COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES, cilt.52, ss.1-7, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Wetting characteristics of aqueous rhamnolipids solutions

COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES, cilt.39, ss.1-7, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of electrolytes on the surface behavior of rhamnolipids R1 and R2

COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES, cilt.35, ss.225-233, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of pH on the surface and interfacial behavior of rhamnolipids R1 and R2

COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, cilt.234, ss.135-143, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Free thin liquid films (foam films) from rhamnolipids: type of the film and stability

Colloids And Surfaces B-Biointerfaces, cilt.29, ss.197-204, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Single Drop Mass Transfer in the Water Toluene Acetone System

Industrial Chemistry Research, cilt.29, ss.1313-1318, 1990 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Removal of Lead and Cadmium Ions from Aqueous Solutions by Olive Pomace as a Low-Cost Biosorbent

Journal of Turkish Chemical Society B:Chemical Engineering, cilt.2, ss.121-132, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Use of Zeta Potential and XRD Analyses for the Evaluation of the Applicability of Organo/inorganoclays in Different Cosmetic Products

3rd International Cosmetic Congress organized by KUAD, Main Theme: Minimalist Cosmetics, 7-8 Nov. 2019, Proceedings Book, , Antalya, Türkiye, 7 - 08 Kasım 2019, ss.117-120

Organik-inorganik-kil Örneklerinin Hazırlanması ve Zeta Potansiyeli ve XRD Ölçümleri ile Karakterizasyonları

4th International Cleaning &Personal Care Products and Production Technologies Symposium and Exhibition, , İzmir, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.137-138

Kurşun ve kadmiyum iyonlarının zeytin küspesi üzerine adsorpsiyonu ile sulu çözeltilerden uzaklaştırılması

XIII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2018, ss.58-59

PROPERTIES AND PRODUCTION METHODS OF RHAMNOLIPIDS AND THEIR APPLICATIONS IN COSMETICS AND DETERGENCY SECTORS/RAMNOLİPİDLERİN ÖZELLİKLERİ, ÜRETİMİ VE KOZMETİK VE DETERJAN SEKTÖRÜNDE KULLANIMI,

ICPC, III.rd International Cleaning & Personel Care Products and Production Technologies Symposium and Exhibition, İzmir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.197-198

PROPERTIES AND PRODUCTION METHODS OF SQUALENE AND ITS POTENTIAL USE IN COSMETICS APPLICATIONS/SKUALENİN ÖZELLİKLERİ, ÜRETİMİ VE KOZMETİK ALANINDA KULLANIM POTANSİYELİ

ICPC, III.rd InternationalCleaning & Personel Care Products and Production Technologies Symposium and Exhibition, İzmir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.199-200

Deterjanlar Kalıntı Bırakıyor mu? Sağlığımızı Etkiler mi?

14. Halk Sağlığı Kongresi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir, Türkiye, 10 - 11 Mart 2016, ss.55-61

'Characterization and comparison of the cetylpyridinium adsorbed on two different Montmorillonites'

II. International Conference on Environmental Science and Technology, Argentine and Environment 2015, Buenos Aires, Arjantin, 30 Kasım - 04 Aralık 2015, ss.1-6

Adsorption and desorption behavior of sodium lauroylsarcosinate with cetylpyridinium and cetyltrimethyl ammonium modified organoclays

Symposium "Smart and Greeninterfaces Fundamental and Diagnostics (SGl-FunD 2015), Sofija, Bulgaristan, 29 - 31 Ekim 2015, ss.67

"Kinetic Studies on p-Chlorophenol Adsorption from Aqueous Solutions by Activated Carbon"

Alexandru Ioan Cuza" University Days, Faculty of Chemistry Conference, Iasi, Romanya, 29 - 31 Ekim 2015, ss.119

Characterization and comparison of the cetylpyridinium adsorbed on two different Montmorillonites

II. International Conference on Environmental Science and Technology, Argentine and Environment 2015, Buenos Aires, Arjantin, 30 Kasım - 04 Aralık 2015, ss.431-436

El Yazması Eserlerin Korunması, Saklanması ve Onarımı

3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, İstanbul Üniversitesi, , İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2015, ss.65-66

Metal Yüzey Kaplama Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği, Karşılaşılan Riskler ve bir Risk Analizi Uygulaması'

XI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Osman Gazi Üniversitesi , Eskişehir, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2014, ss.236-242

'Tavuk Tüyünden Arıtılan Keratinin Yüzeyaktif Maddelerin Cildi Tahriş Özelliğini Test Etmede Kullanımı' 'The Use of Keratin Purified from Chicken Feathers in Skin Sensitivity Test of Surfactants'

ICPC 2013 International Cleaning and Personel Care Products and Production Technologies Symposium and Exhibition, Çeşme, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013, ss.54-57

İşlem Görmüş Tavuk Tüyünün Atık Sulardan Ağır Metal İyonlarını Uzaklaştırmada Biyotutucu Olarak Kullanımı

ENSUTEK 1st International Industrial Water Technologies Symposium and Fair, Bursa, Türkiye, 6 - 09 Aralık 2012, ss.52

Solvent Kullanılan Sektörlerde Risk Değerlendirmesi

X. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Koç Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2012, ss.342-348

Setil Pridinyum Tutturulmuş Kilin Antibakteriyel Madde Olarak Kullanımı

Uluslararası Katılımlı Yüzey Aktif Maddeler, Sabun ve Deterjan Sempozyumu ve Sergisi,, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2011, ss.82-87

'Removal of Heavy Metal Ions from Aqueous Solutions Using Modified Chicken Feathers'

the 6th Annual International Symposium on Environment, Athens, Yunanistan, 16 - 19 Mayıs 2011, ss.61

Tavuk Tüyünden Elde Edilen Keratin Liflerinin Polimerik Kompozitlerde Dolgu Malzemesi Olarak Kullanılması

2. Uluslararası Katılımlı Polimerik Kompozitler Sempozyum-Sergi ve Proje Pazarı, , İzmir, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2010, ss.499-510

'Antimicrobial activities of Ag-exchanged montmorillonite' Çeşme, Abstract Book, OP-16

International Postgraduate Students Meeting on Pharmaceutical Sciences, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Haziran 2010, cilt.16, ss.55

Tavuk Tüyü İle Düşük Maliyetli Adsorbent Geliştirilmesi Ve Nikel İyonlarının Atık Sulardan Arıtılmasında Kullanılması

IX. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, , Ankara, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2010, ss.412-419

İşlem Görmüş Tavuk Tüyü Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Ağır Metal İyonlarının Uzaklaştırılması

IX. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2010, ss.356-362

Polimerik Kompozitlerde Keratinin Biyolojik Kökenli Dolgu Malzemesi Olarak Kullanımı

Uluslararası Katılımlı Polimerik Kompozitler Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2008, ss.242-250

Tavuk Tüyüne Cu(II) İyonlarının Adsorpsiyonu

VIII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye, 26 - 29 Ağustos 2008, ss.221-227

'Effect of Rhamnolipids on Heavy Metal Ions Removal from Solution by Na-Montmorillonite'

NPCIS 2007, Workshop on Nanoscale Phenomena in Colloid and Interface Science, Bulgarian Academy of Sciences, Plovdiv, Bulgaristan, 20 - 22 Eylül 2007, ss.31

Polimer/Tabakalı Silikat Nanokompozitlerinin Hazırlanması, Özellikleri ve Bu Materyallerin Kullanımı'

1. Polimerik Kompozitler Sempozyumu ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2006, ss.513-522

Keratin ve Rhamnolipidlerin Su-Hava Araryüzeyine Adsorplanma Özellikleri

VI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2004, ss.298-300

Rhamnolipidlerde Arayüzey Altfaz Etkileşimleri

V. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2002, ss.58-59

Ramnolipid Çözeltilerinin Yüzey Viskoziteleri

5. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2002, cilt.1, ss.88-93

'How do rhamnose sugar and salt affect the surface properties of rhamnolipid solutions'

32. Annual Meeting of Detergency and Cosmetics (CED), Barcelona, İspanya, 1 - 05 Nisan 2002, ss.421-432

Ambalaj Malzemelerine Yüzey Aktif Maddelerin Adsorpsiyonu ve Desorpsiyonu

99 Uluslararası Ambalaj Kongresi ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Ekim 1999, ss.411-414

Suda Çözünür Tek Halkalı Aromatik Bileşiklerin Aktif Kömürle Adsorpsiyonu

Üçüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1998, cilt.1, ss.279-284

Sulu Çözeltilerden Aromatik Bileşiklerin Aktif Kömürle Adsorpsiyonuna pH ve Tuz Etkisi, İTÜ

İkinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi , İstanbul, Türkiye, 9 - 13 Eylül 1996, cilt.1, ss.448-453

'Determination of Polymer Contents in Bituminous Binders by means of High-Pressure Gelpermeation Chromatography (HP-GPC)'

35. International Congress of Pure and Applied Chemistry (IUPAC Congress), İstanbul, Türkiye, 14 - 19 Ağustos 1995, ss.1096

'Characterization of new types of road construction materials for special applications'

Superhighway an Attribut of the Civilisation', Iasi, Romanya, 21 - 24 Ekim 1992, ss.99-107

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar