Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

What Kind of Oghuz Dialects Were Spoken in the 11th Century?

BILIG, ss.269-300, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

11 Yüzyılda Hangi Oğuz Diyalektleri Vardı

Bilig, ss.269-300, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gerhard Doerfer

Bizim Külliye, ss.58-60, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XVII. Yüzyıl Rumeli Çıtak Ağzının Günümüz Türkiye Ağızlarındaki Görünümü

Journal of Turkish Studies, cilt.12, ss.675-692, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Az rbaycan Dilinin Naxçıvan Dialektoji Atlası

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, ss.209-213, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arkaik Periferik Kavramı ve Bu Kavramın Tarihi Batı Rumeli Türkçesi Ağızlarının Tespitindeki Önemi

The Journal of Academic Social Science Studies, ss.1-12, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oğuzca Olmayan Türk Lehçelerindeki Oğuzca Unsurlar Ve Bunlara Teorik Bir Yaklaşım

Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.5, ss.57-76, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eski Anadolu Türkçesi Ağızlarında Uzun Ünlüler Üzerine

Dil Araştırmaları, ss.39-56, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu Ağızlarında Etnik Boysal Özellikler Ve Çepni Ağızları Üzerine

Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.4, ss.1067-1080, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kutadgu Bilig in Dilinde Lehçelerin Özellikleri denk çiftler

Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.2, ss.276-299, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ağız Araştırması İncelemelerimizde Yaygınlaşmış Yanlışlıklar 3 üzüm yüzüm öllük höllük türeme mi düşme mi

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, cilt.5, ss.207-213, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ağız Araştırması İncelemelerimizde Yaygınlaşmış Yanlışlıklar 2 değişmenin yönü bakımından yapılan yanlışlıklar

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, cilt.5, ss.59-63, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Türkçesi Ağızlarında h Sesi Üzerine

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, cilt.1, ss.129-146, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eski Türkiye Türkçesinde İstek Kipi Üzerine

İlmî Araştırmalar: Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri, ss.35-50, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Türkçesindeki Birleşik Zarf Fiiller Üzerine

AKÜ. Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.122-143, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Dilinde koy kod ve kuy kud Üzerine

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosbal Bilimler Dergisi, ss.51-57, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çatı Ekleri Üzerinde Kullanılabilen Ekler

İlmî Araştırmalar : Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri, ss.125-146, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Türkçesinde Zaman ve Kip Çekiminde Birleşik Yapılar Üzerine

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, ss.215-224, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eski Anadolu Türkçesinde Birleştirilmiş Özel Şekiller

Türk Dili, cilt.2, ss.256-261, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçede sA Şart Gerundiumu zarf fiil Üzerine

Türk Dili, ss.276-279, 1990 (Hakemsiz Dergi)

Türk Dilinde Bir Kelime Başı Ünsüzü Üzerine

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, ss.173-200, 1987 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Balkanların ”Elveda” Demediği Türkçe veya Türkçenin ”Elveda” Demediği Balkanlar

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kıngresi, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2018, cilt.1, ss.1-7

Tarihî ve Yaşayan Türk Yazı Dilleri ve Diyalektlerinde Çok Anlamlılık: ’xxKadın’xx Örneği

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında ’xxKadın’xx Sempozyumu, Amasya, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, cilt.1, ss.413-429

Türk Dünyasında Ortak Söz Varlığı Üzerine

Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, Ankara, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2017

-sA Zarf-Fiil Eki ve Türk Dilinde Zarf-Fiil Eklerinin Kişi Ekleri Alabilmesi Üzerine

XII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Bükreş, Romanya, 25 - 28 Eylül 2017, cilt.1, ss.431-440

Türk Dilinden Slav Dillerine Kuru Gıda İhracatı

9. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017

Dinanu Lugati t Türk teki Kıpçakça ile Oğuzcanın İlişkisi

Ұлы түркі ойшылы Жүсіп Баласағұнның 1000 жылдығына арналған «ЖҤСІП БАЛАСАҒҦН: ГУМАНИСТІК ПЕДАГОГИКА НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУ» тақырыбындағы Халықаралық дөңгелек үстел, Almati, Kazakistan, 22 Aralık 2016, cilt.1, ss.84-87

Eski Türk Yazıtlarında Kelime Başında h Sesi Gösterilmiş Miydi

Milletlerarası (Kök)Türk Harfli Yazıtlar ve Güncel Sorunları Kongresi, Bishkek, Kırgızistan, 25 - 29 Mayıs 2016, cilt.1, ss.127-136

Kazak Tili Men Batıs Ogız Tili Arasındagı Keybir Kızıktı Ortaktıktar

Kazakistan Respublikası Jene Yevrasiya Kenistigi: Kazırgı Zaman Men Damu Keleşegi, Astana, Kazakistan, 20 Ekim 2016, ss.39-43

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü ve Sözlük Eleştirileri Üzerine

III. ULuslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2016, ss.67-68

Dede Korkut ta kurtar sana ne Emir İstek Çekimi

III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı: Dede Korkut ve Türk Dünyası, İzmir, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2015

Türkçenin Tarihî Ağızlarında şekilli gibi Edatı Üzerine

7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2014, cilt.1, ss.223-232

Zamirlerin Edatlarla Birleşmesinde Bazı Özel Durumlar ve İsim Tamlaması Sorunu Üzerine

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2007, cilt.1, ss.231-138

Uşak İli Ağızlarının Ortak Özellikleri ve Ağız Bölgeleri

21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu, Uşak, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2001, cilt.1, ss.63-70

Ağız Araştırmalarında Ses Özelliklerinin Sınıflandırılması Üzerine Düşünceler ve Uşak İli Ağzı Örneği

4. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2000, cilt.1, ss.727-740

Oğuzca Olmayan Tarihi Metinlerde Oğuzca Unsurlar ve Nehcü l Feradis Örneği

46th Meeting of Permanent International Altaistic Conference, Ankara, Türkiye, 22 - 27 Haziran 2003, cilt.1, ss.163-175

Türkçede Sıra Dışı Ekler ve Eklerin Tasnif Tanımlanma Sorunu Üzerine

V. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2004, cilt.1, ss.1267

Türkiye deki Diyalektoloji Yayımlarında Yöntem Sorunu Şekil Bilgisi Bölümleri

Workshop on Turkish Dialects, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Kasım 2004

Kırk Vezir Hikayeleri

V. Milletler Arası Türkoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 28 Eylül 1985, cilt.1, ss.117-126

Kitap & Kitap Bölümleri

Türklük Biliminin Ulu Çınarı Zeynep Korkmaz Armağanı

Türk Yazı Dillerinde 2. Teklik Kişi ‘Serzeniş-Kınama’ Kipliği ve İşaretleyicileri, Leyla Karahan, Editör, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, ss.189-208, 2017

Eski Anadolu Türkçesi

Giriş, Şekil Bilgisi, , Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, 2010

Türkçenin Çağdaş Sorunları

Dil Kirliliği Sorunu, Gürer Gülsevin, Erdoğan Boz, Editör, Gazi Yayınevi, Ankara, ss.135-164, 2006

Prof Dr Fikret Türkmen Armağanı

Ağız Araştırması İncelemelerimizde Yaygınlaşmış Yanlışlıklar (1): ‘bu+ra mı, ‘bu ara’ mı?, Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Yrd. Doç. Dr. Metin Arıkan, Editör, Kanyılmaz Matbaası, İzmir, ss.333-335, 2005

Uşak İli Ağızları

Türk Dil Kurumu, Ankara, 2002