Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2011 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2005 - 2011Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2000 - 2005Yrd.Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 1993 - 2000Araştırma Görevlisi

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2018 - Devam Ediyor Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

  Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi

 • 2017 - Devam Ediyor Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

  Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi

 • 2017 - Devam Ediyor Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

  Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi

 • 2015 - 2019Senato Üyesi

  Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi

 • 2015 - 2019Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2014 - 2018Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Ege Üniversitesi, Çevre Uygulama Araştırma Merkezi

 • 2015 - 2016Bölüm Başkanı

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2012 - 2015Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2009 - 2012Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2006 - 2009Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji

Yönetilen Tezler

 • Liyofilizasyonun, Pseudomonas sp. organizmasının canlılığına ve tereftalik asit kimyasalını biyoparçalama aktivitesi üzerine etkisi, ÖZDEMİR G. , B.AKSU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
 • Genel mikrobiyoloji laboratuvarlarında ergonomik yüklenimin reba ve rula yöntemleri ile belirlenmesi, ÖZDEMİR G. , İ.CEM(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Atık su arıtımı için adapte aşı kültürünün sıvı karışım olarak üretimi, raf ömrünün ve biyoparçalama etkinliğinin saptanması, ÖZDEMİR G. , H.ÇAY(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Çeşitli elektrospun nanofiberlere mikroorganizma immobilizasyonu yolu ile hidrokarbon giderimi, ÖZDEMİR G. , T.TOPBAŞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Petrokimya endüstrisi atıksularının biyolojik arıtımında kullanılmak amacıyla aşı kültürü elde edilmesi, ÖZDEMİR G. , C.VURAL(Öğrenci), Doktora, 2015
 • Petrokimya endüstrisi atık sularında bulunan P-toluik asit ve 4-karboksibenzaldehit biyoparçalama etkinliğinin incelenmesi, ÖZDEMİR G. , E.TUNÇ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • İki aşamalı anaerobik reaktör sisteminde PTA atıksuyunun biyoparçalanması, ÖZDEMİR G. , T.ALPAY(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • Petrokimya tesisinden izole edilen bazı mikroorganizmaların Terefitalik Asit ve 1,2 dikloroetan biyoparçalanma etkinliğinin incelenmesi, ÖZDEMİR G. , D.EROĞLU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
 • Asenaften ve floren biyoparçalama kapasitesindeki mikroorganizmaların izolasyonu, tanılanması ve parçalama etkinliklerinin araştırılması, ÖZDEMİR G. , B.SAYGILI(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012
 • Denizli, Sarayköy`de bulunan termal kaynaktan izole edilen siyanobakteri Pseudanabaena sp. ve Synechococcus sp.`den elde edilen ekstraktların farmakolojik aktivitesinin incelenmesi, ÖZDEMİR G. , E.İÇYÜZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009
 • Deri endüstrisinde kullanılan boyar maddelerin renk giderimi ve biyodegradasyonunda kullanılabilecek bakterilerin izolasyonu ve etkinlik derecelerinin saptanması, ÖZDEMİR G. , N.ÖZEKEN(Öğrenci), Doktora, 2009
 • Farklı periodontal hastalıklara sahip bireylerden alınan mikrobiyal dental plak örneklerinden elde edilen patojen mikroorganizmaların real-time pcr ile kalitatif ve kantitatif analizi, ÖZDEMİR G. , C.VURAL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009
 • Yöresel kaynaklardan izole edilen yeşil mikroalg Chlorella sp. ve siyanobakteri oscillatoria amphibia' nın çeşitli ekstraktlarının farmakolojik aktivitelerinin incelenmesi, ÖZDEMİR G. , F.FERDA(Öğrenci), Doktora, 2009
 • Çeşitli sistemlerde sorun oluşturan hücre dışı polisakkarit üreten mikroorganizmaların polisakkaritlerinin biyoparçalanması ve parçalanma etkinliğinin saptanması, ÖZDEMİR G. , N.CEYHAN(Öğrenci), Doktora, 2008
 • Salamura siyah zeytininin (Olea europaea) mikrobiyolojik olarak incelenmesi ve starter kültür eldesi, ÖZDEMİR G. , G.AKYAR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008
 • İzmir Körfezi'nden toplanan bazı makro alglerin çeşitli ekstraktlarının farmakolojik aktivitelerinin incelenmesi, ÖZDEMİR G. , Z.HORZUM(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005
 • İzmir'de bulunan bazı baharat işletmelerinden alınan hammadde ve işlenmiş ürünlerin mikrobiyolojik kalitesinin belirlenmesi, ÖZDEMİR G. , N.DENİZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004
 • Koloidal gümüş ve bazı gümüş bileşiklerinin mikroorganizmalar üzerindeki etkisi, ÖZDEMİR G. , F.ÇAYLI(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003