Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Atıksu Arıtımı İçin Adapte Aşı Kültürünün Çeşitli Taşıyıcılar Kullanılarak Kuru Karışım Olarak Üretimi ve Ürün Verimlerinin Belirlenmesi", BAP Doktora, FDK-2018-20014, Yönetici, Devam Ediyor
"YAPAY SULAK ALANLARDA KULLANILAN BAZI SU BİTKİLERİNİN FARKLI MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL KİRLİLİK PARAMETRELERİNİN GİDERİLMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRILMASI,", BAP Diğer, 17-SÜF-007, Araştırmacı, Devam Ediyor
"INTRAORAL PREMALİGN VE MALİGN LEZYONLU HASTALARIN DOKU ÖRNEKLERİNDEKİ CANDİDA TÜRLERİNİN DNA ANALİZİYLE BELİRLENMESİ VE SAĞLIKLI DOKU İLE KARŞILAŞTIRILMASI.", BAP Diğer, 17-DİŞ-016, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Kentsel Katı Atıkların Organik Fraksiyonlarından Kuru Fermantasyonla Hidrojen Ve Biyokömür Üretimi", TÜBITAK Projesi, 215M314, Araştırmacı, 2018
"TEREFİTALAT ATIKSUYU İÇİN ADAPTE AŞI KÜLTÜRÜNÜN STABİLİZE EDİLMESİ", BAP Diğer, 16-BİL-007, Yönetici, 2018
"ATIKSU ARITIMI İÇİN ADAPTE AŞI KÜLTÜRÜNÜN KURU KARIŞIM OLARAK ÜRETİMİ, RAF ÖMRÜNÜN, BİYOPARÇALAMA ETKİNLİĞİNİN SAPTANMASI, VERİMİ EN İYİ OLAN ÜRÜNLERİN ARITIM SİSTEMİNDE DENENMESİ", BAP Doktora, 16-FEN-008, Yönetici, 2018
"Petrokimya Endüstrisindeki Gaz Emisyonlarının Biyoteknolojik Olarak Değerlendirilmesinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 115Y455, Yönetici, 2016
"Atıksu Arıtımı için Adapte Aşı Kültürünün Stabilize Edilmesi", SAN TEZ, 719.STZ.2014, Yönetici, 2018
"Membran Ayırma Yöntemleriyle Arıtılarak Geri Kazanılan Atıksuların Proses Suyu Üretiminde, Enerji Bitkisi Yetiştirilmesinde Ve Peyzaj Amaçlı Yeniden Kullanılması", TÜBITAK Projesi, 114Y500, Araştırmacı, Devam Ediyor
"LAZER VE KONVANSİYONEL YÖNTEMLERLE PÜRÜZLENDİRİLMİŞ KAVİTELERE UYGULANAN TÜM SERAMİK,KOMPOZİT RESTORASYONLARIN MİKROSIZINTI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİİN VE LAZERLERİN ANTİBAKTERİYEL ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI", BAP Diğer, 14-DİŞ-006, Araştırmacı, Devam Ediyor
"İki Aşamalı Anaerobik Reaktör Sisteminde Pta Atıksuyunun Biyoparçalanması", TÜBITAK Projesi, 113Y002, Yönetici, 2014
"Atıksuların Arıtımında Kullanılmak Üzere Çeşitli Ksenobiyotik Hidrokarbonları Parçalayan Aşı Kültürü Elde Edilmesi", SAN TEZ, 00639.STZ.2010-2, Yönetici, 2013
"Biyodizel Üretim Atığı Gliserinin İmmobilize Biyoreaktör Sistemlerinde Çevre Dostu Bir Biyoürüne Dönüştürülmesi", TÜBITAK Projesi, 109Y150, Danışman, 2012
"Kronik Periontitisin Tedavisinde Üç Farklı Tedavi Yaklaşımının Klinik, Mikrobiyolojik ve Biyokimyasal Parametreler Açısından Etkinliklerinin Değerlendirilmesi", TÜBITAK Projesi, 106S212, Araştırmacı, 2009
PATENT, FAYDALI MODEL ve TESCİL BELGELERİ
Özdemir G, "Tereftalik asit için bir biyoparçalama yöntemi", , Patent, 2013-G-444094, Ocak 2017
Özdemir G,Akgöl S., Karabey B., K. Karayıldırım Ç., K. Yavaşoğlu N.Ü., Bakan B., Yavaşoğlu A., T. Kayhan C., "KERSETİN İLE BASKILANMIŞ POLİMER MALZEME", TÜRKIYE, Patent, 2015 15952, Mart 2018
Özdemir G,Nuri Azbar, Burçin Karabey, Tayyibe Alpay, "PTA ATIKSUYUNUN BİYOPARÇALANMASI İÇİN İKİ FAZLI ANAEROBİK REAKTÖR SİSTEMİ", TÜRKIYE, Patent, 2015 16569, Eylul 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi