Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Monitoring of the degradation of aromatic hydrocarbons by bioaugmented activated sludge

JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Bacterial and archeal dynamics of a labscale HYBRID gas fermentation bioreactor fed with CO2 and H-2

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Determining the effect of trace elements on biohydrogen production from fruit and vegetable wastes

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.43, ss.10666-10677, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of the microbial flora in traditional İzmir Tulum cheeses by Denaturing Gradient Gel Electrophoresis

Journal Of Food Science And Technology-Mysore, cilt.55, ss.956-963, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

REAL TIME BACTERIAL MONITORING DURING THE BIODEGRADATION OF SELECTED PAHs IN INDUSTRY-BORNE ACTIVATED SLUDGE

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.15, ss.1028-1033, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Poly-beta-hydroxybutyrate (PHB) production from domestic wastewater using Enterobacter aerogenes 12Bi strain

AFRICAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY RESEARCH, cilt.5, ss.690-702, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Antimicrobial and antioxidant activity of brown algae from the Aegean Sea

JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, cilt.74, ss.619-628, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Metal biosorption capacity of the organic solvent tolerant Pseudomonas fluorescens TEM08

BIORESOURCE TECHNOLOGY, cilt.100, ss.542-548, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

THE DEVELOPMENT OF BIOFILM BACTERIA ON PANELS COATED BY DIFFERENT ANTIFOULING PAINTS IN THE MARINAS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.18, ss.2004-2012, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Utilization in alginate beads for Cu(II) and Ni(II) adsorption of an exopolysaccharide produced by Chryseomonas luteola TEM05

WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, cilt.21, ss.163-167, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Biosorption of chromium(VI), cadmium(II) and copper(II) by Pantoea sp TEM

CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, cilt.102, ss.249-253, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Chromium and aluminum biosorption on Chryseomonas luteola TEM05

APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, cilt.64, ss.599-603, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE VALIDITY OF SINGLEPLEX AND MULTIPLEX REAL TIME PCR DETECTION AND QUANTIFICATION OF WATERBORNE PATHOGENS FROM DOMESTIC TO INDUSTRIAL WATER

Research Journal of Life Sciences, Bioinformatics, Pharmaceutical and Chemical Sciences (RJLBPCS), cilt.3, ss.25-34, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of the most prevalent pool microalgae in order to revise the test microorganisms in the algicidal assays

The Turkish Journal of Occupational / Environmental Medicine and Safety, cilt.1, ss.45, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antimicrobial and Antioxidant Activities ofPorphyridium cruentum

Hacettepe University - Journal of the Faculty Pharmacy, cilt.37, ss.1-8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Common Problems Encountered in the Microbiological Analysis of Biocidal Products

The Turkish Journal of Occupational / Environmental Medicine and Safety, cilt.1, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kistik fibrozisde Pseudomonas aeruginosa ve Burkholderia cepacia arasındaki etkileşimler

İnfeksiyon Dergisi, cilt.20, ss.287-293, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aktif Çamur Sistemlerinde Sorun Yaratan Filamentli Mikroorganizmaların İzolasyonu ve Kontrol Stratejileri Üzerine Bir Araştırma

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.21, ss.275-277, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Existence and Counts of Pathogenic Microorganisms In Izmir Bay

Journal of Faculty of Science, cilt.26, ss.1-18, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Koşullarında Üretimi Yapılan Spirulina platensis in Çeşitli Ekstraktlarının Antimikrobiyal Aktivite Kapasitesinin Belirlenmesi

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.18, ss.161-166, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Melez Çayında Bazı Kirlilik Parametrelerinin Saptanması ve Nitrit Nitrat Bakterileri ile Sülfür Oksitleyen Bakterilerin İzolasyonu

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.253-258, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İntraoral premalign ve malign lezyonlu hastaların doku örneklerindeki Candida türlerinin DNA analiziyle belirlenmesi ve sağlıklı doku ile karşılaştırılması

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, cilt.6, no.4, ss.269-273

Determination of the microbial composition of 1-year shelf-life lyophilized bacteria with DGGE method

4th International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST, Kiev, Ukrayna, 19 Eylül 2018, ss.98-104

Determination of the Toxicity of the Biodegradation Product in the Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR) with the Microtox

The 4th International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Kiev, Ukrayna, 03 Temmuz 2018, ss.194

Determination of Endophytic Microorganism Profiles of Dianthus erinaceus an Endemic Plant by DGGE.

The 4th International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Kıev, Ukrayna, 03 Temmuz 2018, ss.155

High Efficiency Degradation of Diesel Oil and Alkanes by Acinetobacter haemolyticus Strain 2SA

The 4th International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Kıev, Ukrayna, 03 Temmuz 2018, ss.193

Geleneksel Türk Peynirlerinde Geç Şişme Problemi

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 Nisan 2018, ss.997

Micro Pollutants

The 2nd International Occupational and Environmental Diseases Congress, Antalya, Türkiye, 04 Mart 2018, ss.101-102

Biodegradation of Terephthalic Acid in CSTR Stirred Tank By Lyophilized Microorganisms After 1-Year Storage

6th International Molecular Biology and Biotechnology Congress (Molbiotech), 22 - 25 Aralık 2017

Effect of Microbial Consortium on Diesel Oil Biodegradation

The 3rd International Symposium on Eurasian Biodiversity, Minsk, Belarus, 05 Temmuz 2017, ss.393

Investigation of Microbial Dynamics Of Fish Farms Sediment by Real-Time PCR (Western Coast of Turkey)

The 3rdInternational Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2017), Minsk, Belarus, 5 - 08 Temmuz 2017

Utilization of Residual CO2 for further CH4 production

Workshop at University of Rostock, Almanya, 25 - 28 Haziran 2017

Obtaining Stabilized Inoculation Culture for Petrochemical Industry Wastewater Treatment

2nd International Conference on Environmental Science and Technology, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 28 Eylül 2016, ss.75

BIODEGRADATION OF TEREPHTHALIC ACID BY SOME MICROORGANISMS ISOLATED FROM ACTIVATED SLUDGE

ICOEST II. INTERNATIONAL CONFERENCE ONENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 28 Eylül - 02 Ekim 2016 Creative Commons License

BIODEGRADATION OF PTA WASTEWATER BY TWO STAGE ANAEROBIC REACTOR SYSTEMS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 28 Eylül - 02 Ekim 2016

Effect Of Drying Techniques On Viability And Biodegradation Activity Of Pseudomonas Sp

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 28 Eylül - 02 Ekim 2016

A New Study Promising PET Removal Microbial Monomer Degradation

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 28 Eylül - 02 Ekim 2016

Farklı Türdeki Geçici Kron Ve Köprü Materyallerinde Mikrobiyal Tutulumun İncelenmesi

22. Uluslararasi TurkProstodonti ve Implantoloji Dernegi Bilimsel Kongresi, 12 Kasım - 15 Aralık 2015

farklı türdeki geçici kuron ve köprü mateyallerinde mikrobiyal tutulumun incelenmesi

türk prostodonti ve implantoloji derneği 22. uluslararası bilimsel kongresi, 12 - 15 Kasım 2015

Bacterial cooperation on anthracene degradation in acclimated tank reactor system

European Biotechnology Congress, Bratislava, Slovakya, 16 - 18 Mayıs 2013, cilt.24

Clinical, Microbiological and Biochemical Comparison of Full-mouth Therapies in CP.

14th International Academy of Periodontology Biennial Congress, Schenzen, Çin, 30 Mayıs 2013, ss.1

Petrokimya Atık Suyunda Antrasen’in Biyodegradasyonu

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 03 Eylül 2012, ss.706

Petrokimya Endüstrisi Atık Sularında Bulunan Para-Toluik Asitin Biyodegradasyonu

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 03 Eylül 2012, ss.169

Petrokimya Endüstrisi Atık Sularında Bulunan Piren Biyodegradasyonu

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 03 Eylül 2012, ss.720

İzmir Bölgesinden Alınan Farklı Tulum Peynir Örneklerindeki Mikrobiyal Floranın Belirlenmesi

20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Denizli, Türkiye, 21 Haziran 2010

Influence Artificial Saliva and Nasal Secretion on the Adherence of Candida albicans on Denture Base Materials

34th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, Prishtina, Kosova, 23 Eylül 2010, ss.158-159

Atık gliserinden biyoteknolojik yollarla çevre dostu biyoplastik hammaddesi üretimi

İTÜ XII. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 Haziran 2010, ss.1

Klorheksidin Gargaranın Subgingival Plak Bakterileri Üzerine Etkisi

Türk Periodontoloji Dernegi 40. Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 Mayıs 2010, ss.1

C. albicans adherence on Silicone Elastomers After Saliva and Nasal Secretion Exposure

IADR/AADR/CADR General Session, Miami, Amerika Birleşik Devletleri, 01 Nisan 2009, ss.1

Antimicrobial Activities of Some Macroalgal Essential Oil and Extracts from Turkey

3rd Symposium on Microalgae and Seaweed Products in Agriculture, Mosonmagyaróvár, Macaristan, 21 Haziran 2006, ss.1

Decolorization of The Leather Industry Dyes by Newly Isolated Bacterial Strains

Innovation and New Technologies for The Future of - Global Leather Industry, IULTCS II. Eurocongress İstanbul, Visual Presentation, 24 - 20 Mayıs 2006

An Investigation on the Antimicrobial Activity of Some Macroagae Extracts and Essential Oils

XII. International Biomedical Science and Technology Symposium, İzmir, Türkiye, 20 Eylül 2005, ss.1

Antioxidant and Antibacterial Activity of Scenedesmus protuberans Fritsch. Isolated from Egirdir Lake, Turkey

6th European workshop “Biotechnology of Microalgae”, Nuthetal, Almanya, 23 Mayıs 2005, ss.1

Antibacterial Activity of Volatile Component and Various Extracts of Porphyridium cruentum

6th European workshop “Biotechnology of Microalgae”, Nuthetal, Almanya, 23 Mayıs 2005, ss.1

Determination of biofilm microorganisms in cooling water towers and characterization of their extracellular polysaccharides

International Conference BIOFILMS 2004. Biofilm structure and activity, Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri, 24 Ekim 2004, ss.151

Antimicrobial properties of various biocides against biofilm bacteria isolated from cooling waters of a petrochemical industry

International Conference BIOFILMS 2004, Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri, 24 Ekim 2004, ss.188

Investigating the effects of ß-carotene and Porphyridium cruentum crude polysaccharide extract on chromosomes of the cases subjected to chronic x-ray

The First Regional Meeting of the Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) Theme: New Strategies for Cancer Control, İzmir, Türkiye, 14 Ekim 2003, ss.39

Growth inhibition effect of the Spirulina platensis on the tumour cell-lines

The First Regional Meeting of the Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) Theme: New Strategies for Cancer Control, İzmir, Türkiye, 14 Ekim 2003, ss.40

Determining the the antimicrobial capasity of various extracts of Spirulina platensis propagated in different growth conditions

1st Congress of The International Society for Applied Phycology/9th International Conference on Applied Algology ISAP 02, Almeria, İspanya, 26 Mayıs 2002, ss.75

Kitap & Kitap Bölümleri

BROCK MİKROORGANİZMALARIN BİYOLOJİSİ

Besin Döngüleri, Cumhur Çökmüş, Editör, Palme, 2017

BROCK MİKROORGANİZMALARIN BİYOLOJİSİ

Mikrobiyal Ekosistemler, Cumhur Çökmüş, Editör, Palme, 2017

Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi

Mikrobiyal Ekolojide Yöntemler, Cumhur Çökmüş, Editör, Palme, 2017

Spirulina in Human Nutrition and Health

Spirulina and Antibacterial Activity, M.E. Gershwin and A., Belay, Editör, Crc Press Taylor & Francis Icon Idea Group Publishing (Igp) International, Florida, ss.243-270, 2007