Prof.Dr.

HASAN BAHA BÜYÜKIŞIK


Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü

Eğitim Bilgileri

1983 - 1986

1983 - 1986

Doktora

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

1980 - 1983

1980 - 1983

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

1973 - 1978

1973 - 1978

Lisans

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Yüksek Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

1986

1986

Doktora

İzmir İç Körfezi ve Gülbahçe Körfezinde Karşılaştırılmalı olarak nutrient Dinamikleri Üzerine Araştırmalar

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

1983

1983

Yüksek Lisans

İzmir Kötfezinde Nutrientler ve dağılımlarının incelenmesi

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Araştırma Alanları

Deniz Biyolojisi, Yaşam Bilimleri, Çevre Biyolojisi, Çevre Kirliliği, Ekoloji, Hidrobiyoloji, Biyolojik Oşinografi, Diğer, Diğer, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

1995 - Devam Ediyor

1995 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

1991 - 1995

1991 - 1995

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

1989 - 1991

1989 - 1991

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

1979 - 1989

1979 - 1989

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Yönetimsel Görevler

2014 - 2017

2014 - 2017

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

1995 - 2001

1995 - 2001

Dekan Yardımcısı

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

BESİN ZİNCİRİNDE ENERJİ AKIŞI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Akuatik Primer Prodüktivite

Lisans

Lisans

Fizik

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

DENİZ KİMYASINDA ANALİZ YÖNTEMLERİ

Yönetilen Tezler

2017

2017

Yüksek Lisans

Cnidaria filumu'na genel bakış ve bazı Anthozoa türleri

BÜYÜKIŞIK H. B.

Ç.ÇELİK(Öğrenci)

2017

2017

Yüksek Lisans

İzmir İç Körfezi'nde su kolonu ve sedimentte biyojenik silis dağılımları

BÜYÜKIŞIK H. B.

G.ATEŞ(Öğrenci)

2015

2015

Yüksek Lisans

Bal arılarında polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) analizleri ile çevre kirliliğinin değerlendirilmesi

BÜYÜKIŞIK H. B.

N.KARGAR(Öğrenci)

2014

2014

Yüksek Lisans

Bal arısı, bitki ve propolis örneklerinde çevre kirliliği düzeylerinin seçilmiş bazı element ve ağır metal analizleriyle belirlenmesi

BÜYÜKIŞIK H. B.

G.MATİN(Öğrenci)

2013

2013

Yüksek Lisans

Kapatılmış kalecik civa madeninin deniz sedimentleri üzerindeki etkileri (Karaburun, İzmir, Türkiye)

BÜYÜKIŞIK H. B.

M.TÜRKDOĞAN(Öğrenci)

2013

2013

Doktora

Homa dalyanı sedimentlerinde bulunan çeşitli fosfor formlarının zamana bağlı değişimlerinin incelenmesi

BÜYÜKIŞIK H. B.

M.SAPANCI(Öğrenci)

2012

2012

Yüksek Lisans

Karadeniz'in oksik ve anoksik denizel çevrelerinde demir, mangan ve fosfor döngüsü

BÜYÜKIŞIK H. B.

Ç.YEŞİLTEPE(Öğrenci)

2009

2009

Doktora

İzmir Homa Dalyanı'ndan izole edilen Hantzschia amphioxys türünün büyüme kinetiklerinin araştırılması

BÜYÜKIŞIK H. B.

B.KUTLU(Öğrenci)

2009

2009

Doktora

Temizlenme sürecindeki İzmir Körfezi'nde derelerin ötrofikasyona olan etkilerinin araştırılması

BÜYÜKIŞIK H. B.

S.KÜKRER(Öğrenci)

2008

2008

Doktora

İzmir Homa Dalyanı'nda sedimentte nutrient akışlarının araştırılması

BÜYÜKIŞIK H. B.

E.ERDEM(Öğrenci)

2005

2005

Doktora

Homa dalyanı (İzmir Körfezi, Ege Denizi)'nda sekonder prodüktivitenin araştırılması

BÜYÜKIŞIK H. B.

M.YAZICI(Öğrenci)

2000

2000

Doktora

Red-tide döneminde İzmir iç körfezi fitoplanktonunun temporal değişimleri

BÜYÜKIŞIK H. B.

U.GÜNÇİNER(Öğrenci)

2000

2000

Yüksek Lisans

İzmir Körfezi sularında benzetilmiş kommünite kültürü çalışmaları

BÜYÜKIŞIK H. B.

B.KUTLU(Öğrenci)

1998

1998

Doktora

Dem limanında (Çandarlı Körfezi) fitoplankton populasyon dinamiği üzerine araştırmalar

BÜYÜKIŞIK H. B.

H.AYDIN(Öğrenci)

1993

1993

Yüksek Lisans

İzmir Körfezi fitoplanktonunun gelişimi üzerine sınırlayıcı faktörler

BÜYÜKIŞIK H. B.

H.AYDIN(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Determination of sedimentation rates in Izmir Bay using Pb-210 radionuclide

İÇHEDEF M. , YENER G., BÜYÜKIŞIK H. B. , ÖZKAN E. Y.

NUCLEAR SCIENCE AND TECHNIQUES, cilt.28, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2014

2014

Hydrothermal carbonization and torrefaction of grape pomace: A comparative evaluation

PALA M., KANTARLI İ. C. , BÜYÜKIŞIK H. B. , YANIK J.

BIORESOURCE TECHNOLOGY, cilt.161, ss.255-262, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2013

2013

Bioaccumulation of Cadmium in Marine Diatom Thalassiosira allenii Takano

Şişman Aydın H. G. , Büyükışık H. B. , Oral R.

Turkish Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences, cilt.13, ss.861-867, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2010

2010

The 210Po and 210Pb levels in surface sediment samples in the Izmir Bay Aegean Sea Turkey

Saçan S., Uğur A., Sunlu U. , Büyükışık H. B. , Aksu M. , Sunlu F. S.

Environmental Monitoring And Assessment, cilt.191, ss.575-582, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2007

2007

Development of biosotption-based algal biosensor for Cu(II) using Tetraselmis chuii

ALPAT S. K. , ALPAT S., KUTLU B., OZBAYRAK O., Buyukisik H. B.

SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, cilt.128, ss.273-278, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

1999

1999

Güllük Lagoon Aegean Sea Turkey Ecosystems

EGEMEN Ö., GÖKPINAR Ş. , BÜYÜKIŞIK H. B. , ÖNEN M. , CİRİK S. , HOŞSUCU B. , et al.

Turkish Journal Of Zoology, cilt.23, ss.927-947, 1999 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
Link

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Assessment of metal pollution in sediments along the Sinop peninsula of the Black Sea

Bat L., Özkan E. Y. , Büyükışık H. B. , Öztekin H. C.

International Journal of Marine Science, cilt.7, ss.205-213, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Nütrient Pulslarının Türe Özgü Değişkenler Üzerine Etkileri Thalassiosira allenii Takano

Şişman Aydın H. G. , Büyükışık H. B.

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.82-90, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Fosfat Ve Silikatın Zararlı Denizel Diyatom Büyümesi Üzerine Etkisi Thalassiosira allenii Takano Bacillariophyceae

Şişman Aydın H. G. , Büyükışık H. B. , Kocataş A.

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, cilt.11, ss.44-52, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Farklı Azot Kaynağının NO3 ve NH4 Zararlı Denizel Diyatomu Thalassiosira allenii Takano Bacillariophyceae Büyümesi Üzerine Etkisi

Şişman Aydın H. G. , Büyükışık H. B. , Kocataş A.

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, cilt.10, ss.90-96, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

Kıyısal Bölgenin Jeolojik ve Oseanografik Kriterlere Göre Bilimsel ve Yasal Tanımlarının Karşılaştırılması

ÖZKAN E. Y. , KOCATAS A., BÜYÜKIŞIK H. B.

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.22, ss.241-249, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2000

2000

Homa Dalyanı İzmir Körfezi Ege Denizi Birincil Deniz Parametreleri Sonuçları Üzerine Tartışmalar

ÜNSAL S., BÜYÜKIŞIK H. B. , AKYOL O.

E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, cilt.17, ss.85-94, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1997

1997

İzmir Körfezi Planktonunu Kontrol eden Faktörler ve Ekolojik Modellemesi

BÜYÜKIŞIK H. B. , GÖKPINAR Ş. , PARLAK H.

E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, cilt.2, ss.34-41, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1997

1997

Güllük Lagünü (Ege Denizi, Türkiye) Ekosistemi

Egemen Ö., GÖKPINAR Ş. , ÖNEN M. , BÜYÜKIŞIK H. B. , HOŞSUCU B., SUNLU U. , et al.

. Doğa Türk Zooloji Dergisi, cilt.5, ss.87-93, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1995

1995

Mikroalg Kültür teknikleri

GÖKPINAR Ş. , BÜYÜKIŞIK H. B.

SU ÜRÜNLERİ DERGİSİ, cilt.3, ss.56-62, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1994

1994

Chaetoceros didymum ve Thalassiosira gravida türlerinin büyüme kinetikleri üzerine araştırmalar.

BÜYÜKIŞIK H. B. , GÖKPINAR Ş. , PARLAK H.

. E.Ü. Fen Fakültesi Dergisi,, cilt.16, ss.1151-1159, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1989

1989

Kuş Gölü Bandırma Ekolojisi Üzerine Araştırmalar

BÜYÜKIŞIK H. B. , PARLAK H.

E.Ü Su ürünleri Dergisi, cilt.6, ss.160-175, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Deep Sea – New Sensing Approach to Marine Environmental, Fisheries and Aquaculture Monitoring

SOYKAN O. , ÖZKAN E. Y. , TOLON M. T. , ALTINELATAMAN C. , BÜYÜKIŞIK H. B. , TOKAÇ A.

13th International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences - Balıkçılık ve Akuatik Bilimler (FABA 2018), Ankara, Türkiye, 21 - 23 Kasım 2018, ss.299-302
Link

2017

2017

Phytoplankton Growth and Microzooplankton Grazingin the Karşıyaka (izmir Bayy, Turkey)

KUTLU B., ÖZKAN E. Y. , BÜYÜKIŞIK H. B.

INTERNATIONAL İSKENDERUN BAY SYMPOSIUM PROCEEDINGS, Hatay, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017

2016

2016

DOĞU KARADENİZ KIYI BÖLGESİNDE BİRİNCİL ÜRETİM VE MİKROZOOPLANKTON OTLAMASI

ÖZKAN E. Y. , BÜYÜKIŞIK H. B. , BUYURGAN Ö.

ODTÜ Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

2016

2016

İZMİR KÖRFEZİNDE KARBONAT ÇÖKELİMİ

ÖZKAN E. Y. , BÜYÜKIŞIK H. B. , BUYURGAN ö., KONTAŞ A.

ODTÜ türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

2013

2013

Denizel Diyatom Thalassiosira allenii Takano Kadmiyum Bioakümülasyonu

Şişman Aydın H. G. , Büyükışık H. B. , Oral R.

Balıkçılık ve Akuatik Bilimler SempozyumU-FABA 30 Mayıs-1 Haziran 2013, Erzurum, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2013

2007

2007

Zararlı Denizel Diyatomunun Nütrient N P Si Büyüme Hızı İlişkisi Thalassiosira allenii Takano Bacillariophyceae

ŞİŞMAN AYDIN H. G. , KOCATAŞ A., BÜYÜKIŞIK H. B.

VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 10-13 Eylül 2007, Malatya, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2007

2007

2007

Mass Accumulation Rates in Inner Part of İzmir Bay

İÇHEDEF M. , YENER G., UĞUR GÖRGÜN A. , BÜYÜKIŞIK H. B. , ÖZDEN B. , KÖKSAL E. Y.

5th International Student Conference of the Balkan Physical Union, 21 - 24 Ağustos 2007

2006

2006

Nütrient Artışlarının Thalassiosira allenii Takano Bacillariophyceae nin Hücre Gelişimi Üzerine Etkisi

ŞİŞMAN AYDIN H. G. , BÜYÜKIŞIK H. B.

VI .ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ 18-21 Eylül 2006 DİYARBAKIR, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2006

2006

2006

Determination of Sedimentation Rates in İzmir Bay by 210Pb Dating Technique

İÇHEDEF M. , YENER G., UĞUR GÖRGÜN A. , BÜYÜKIŞIK H. B. , ÖZDEN B. , KÖKSAL Y., et al.

INSINUME’2006 International Symposium, “In-situ Nuclear Metrology as a tool for Radioecology”, 6 - 08 Eylül 2006

2005

2005

Zooplankton Grazing in Homa Lagoon (Aegean Sea)

BÜYÜKIŞIK H. B. , ÖZKAN E. Y. , Yürür E. E. , Kükrer S., Sapancı M., YAZICI KAYA Z. I. , et al.

X. European Ecological Congress, Aydın, Türkiye, 08 Kasım 2005, ss.39

2005

2005

Thalassiosira allenii Takano Coscinodiscophyceae BÜYÜMESİ ÜZERİNE IŞIK ŞİDDETİNİN ETKİSİ

ŞİŞMAN AYDIN H. G. , KOCATAŞ A., BÜYÜKIŞIK H. B.

XIII.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 1-4 Eylül 2005 ÇANAKKALE, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2005

2001

2001

Gediz Deltasında Biojeokimyasal Parametrelerin Yer ve Zamana Göre Değişimleri

BÜYÜKIŞIK H. B. , EGEMEN Ö., SUNLU U. , SUNLU S., BAŞARAN A. , ŞİŞMAN AYDIN H. G. , et al.

XI. SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU. 4-6 Eylül 2001 HATAY, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2001

1996

1996

Ecological Modelling of İzmir Bay

BÜYÜKIŞIK H. B. , GÖKPINAR Ş. , PARLAK H.

Seminar of Biogeochemical processes in coastal seas and estuaries, İzmir, Türkiye, 26 Eylül 1996

Kitap & Kitap Bölümleri

2013

2013

Waste water- Treatment Technologies and Recent Analytical Developments

BÜYÜKIŞIK H. B. , ÖZKAN E. Y. , SUNLU U.

Nutrient fluxes and their Dynamics in the Inner Izmir Bay Sediments (Eastern Aegean Sea), Fernando S., Einschlag G., Editör, Intech-Open Access Publisher, Shanghai, ss.173-187, 2013
Link

2011

2011

Waste water- Evaluation and Management

Büyükışık H. B. , Sunlu F. S. , Sunlu U. , Kükrer S., Aksu M.

Effects of waste water treatment plant on water column and sediment quality in Izmir Bay, Fernando S., Einschlag G., Editör, Intech-Open Access Publisher, Rijeka, ss.253-268, 2011

Bilirkişi Raporları

2018

2018

Bilirkişi Raporu

BÜYÜKIŞIK H. B. , DOĞAN A. , AKSU M.

Urla 2. Asliye Ceza Mahkemesi, ss.2, İzmir, 2018

Desteklenen Projeler

2005 - 2008

2005 - 2008

MAPO EU SSA

AB Çerçeve Programları Destekli Proje

BÜYÜKIŞIK H. B.

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Mayıs 2019

Mayıs 2019

1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIODIVERSITY RESEARCH

Çanakkale

Ekim 2017

Ekim 2017

Phytoplankton growth and microzooplankton grazing in the Karşıyaka, İzmir, Turkey

Hatay

Eylül 2015

Eylül 2015

ULUSLARARASI RAMSAR SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA YER ALAN HOMA DALYANI NDA DOĞAL YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

İzmir

Eylül 2015

Eylül 2015

İzmir İç Körfez Sularında ve Körfeze Dökülen Nehirlerde Organokurşun Seviyelerinin Araştırılması

İzmir

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2016

Nisan 2016

archives of industrial hygiene and toxicology

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2016

Mart 2016

Oceanologia

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2016

Şubat 2016

Ege Journal of Fisheries and Aquatic science

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2016

Ocak 2016

journal of environmental radyoactivity

SCI Kapsamındaki DergiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 167

h-indeksi (WOS): 4

Jüri Üyelikleri

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Ege Üniversitesi

Mart-2019

Mart 2019

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Ege Üniversitesi