Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Uzamsal Düşünme Becerilerininİncelenmesi

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, cilt.13, ss.191-204, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Köşeli Şekillere İlişkin Alan Bilgilerinin İncelenmesi

e-Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), cilt.13, ss.588-619, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Okul Öncesi Dönem Çocukların Matematiksel Kavramlara İlişkin HatalarınınÖğretmen Görüşleri Açısından İncelenmesi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.171-192, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigating Kindergartners’ Geometric And Spatial Thinking Skills: In Context Of Gender And Age

European Journal of Education Studies, cilt.3, ss.55-69, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul öncesi eğitime devam eden 5-6 yaş çocuklarına verilen değerler eğitimine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.14, ss.50-72, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Experimental Study on Development Critical Thinking Skills via Educational Drama as a Teaching Method

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.8, ss.12-21, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Improving the Perception of Self Sufficiency towards Creative Drama

European Journal of Educational Research, cilt.5, ss.101-108, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mental images towards the concept of drama

Journal of Education and Practice, cilt.7, ss.21-32, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Preschool Teacher Candidates’ Content Knowledge on Two Dimensional Shapes

International Conference on Mathematics and Mathematics Educations (ICMME-2018), Ordu, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018

Prospective Preschool Teachers’ Pedagogical Content Knowledge on Quantity Concepts in Terms of Children’ s Mistakes

International Conference on Mathematics and Mathematics Educations (ICMME-2018), Ordu, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018

Okul Öncesi Dönem Çocukların Çevre Sorunları İle İlgili Görüşlerinin Değerler Açısından İncelenmesi

III. Uluslararası Değerler Eğitimi kongresi, Zonguldak, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2018, ss.98

Preschool Children’s Learning Difficulties about Mathematical Concepts

Preschool Children’s Learning Difficulties about Mathematical Concepts, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.252

An Investigation of Pre-School Teacher Candidates’ Spatial Thinking Skills

15th International Geometry Symposium, Amasya, Türkiye, 3 - 06 Temmuz 2017, ss.302-303

Preschool Age Children’s Strategies of Composing Two Dimensioned Shapes: In the Context of Creativity

15th International Geometry Symposium, Amasya, Türkiye, 3 - 06 Temmuz 2017, ss.288-289

Pre-school Age Children’s Strategies of Recognizing Two Dimensioned Shapes

15th International Geometry Symposium, Amasya, Türkiye, 3 - 06 Temmuz 2017, ss.286-287

Türkiye’de ve Türkmenistan’da Oynanan Geleneksel Çocuk Oyunlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

IV th International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.556-557

5 Yaş Çocukların Kişisel Tercih ve Yönelimlerinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Açısından İncelenmesi

IV th International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.545-546

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Meslek Seçimini Etkileyen Etmenler

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2016, ss.576-583

Türk ve Alman Çocukların Öğretmenleriyle İlişkisi Kültürler Arası Bir Karşılaştırma

4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2015

Ebeveynlerin Çocuk Hakları Sözleşmesi İle İlgili Farkındalık Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma

Uluslararası Çocuklar İçin Adalet Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Aralık 2012, ss.110-121

Kitap & Kitap Bölümleri

Veri Analizi, Grafik ve Olasılık

Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi, Burcu Durmaz, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.259-276, 2019

Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Aile Katılımı

Erken Çocuklukta Fen Eğitimi, Ahmet Turan ORHAN, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.451-470, 2018

Kavram Haritası Analoji ve Deney

Okul Öncesi Eğitimde Özel Öğretim Yöntemleri, Serpil PEKDOĞAN, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.211-236, 2016