Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of the time of pregnant women's admission to the labor ward on the labor process and interventions.

Health care for women international, ss.1-17, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Midwifery Students' Perceptions of Spirituality and Spiritual Care: An Example from Western Turkey

JOURNAL OF RELIGION & HEALTH, cilt.58, ss.666-676, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Academic dishonesty among health science school students

NURSING ETHICS, cilt.23, ss.919-931, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Women's Views on Wet Nursing and Milk Siblinghood: An Example from Turkey

BREASTFEEDING MEDICINE, cilt.9, ss.559-560, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Influence of Prenatal Risks of Pregnant Women on Mental Symptoms

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, cilt.15, ss.157-164, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Influence of prenatal risks of pregnant women on mental symptoms

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.15, ss.157-164, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Assessment of Cervical Cancer Risk in Women between 15 and 49 Years of Age: Case of Izmir

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.14, ss.2119-2125, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Reliability and Validity of the Reproductive Health Scale for Turkish Adolescents

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.30, ss.659-668, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Health Promotion Lifestyle and Cancer Screening Behaviors A Survey among Academician Women

Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention, cilt.9, ss.515-518, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Health Promotion Lifestyle Cancer Screening Behaviors A Survey among Academician Women

Asian Pacific Journal of Cancer Prev, cilt.9, ss.515-518, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Eating Habits, Knowledge about Cancer Prevention and the HPLP Scale in Turkish Adolescents

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.9, ss.569-574, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Health Promotion Lifestyle and Cancer Screening Behaviors: A Survey among Academician Women

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.9, ss.515-518, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nursing Education and Emotional Intelligence and Empathetic Tendency: A Cross-Sectional Study

Journal of Health, Medicine and Nursing, cilt.70, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

OREM’S SELF-CARE DEFICIT THEORY-BASED ASSESSMENT ON THE MIDWIFERY REQUIREMENT AT LABOUR

E-journal of New World Sciences Academy, cilt.14, ss.41-47, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

EBELİK UYGULAMA ALANLARINDA YAPILAN TEORİ VE MODELE DAYALI TEZLER

E-journal of New World Sciences Academy, cilt.14, ss.20-29, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Factors Affecting Perceived Stress and Self-Care Agency Pregnant Women

Journal of Health, Medicine and Nursing , cilt.59, ss.46-54, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Doğum Merkezleri: Kanada İzlenimleri(Birth Centers: Canada Impressions)

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Gümüşhane University Journal of Health Sciences ), cilt.8, ss.474-480, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EBEVEYN KABULÜ/REDDİ İLE EBEVEYN UYGULAMALARI İLİŞKİSİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.12, ss.35-50, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

MENSTRUAL FAKTÖRLERİN UYKU KALİTESİNE ETKİSİ

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.12, ss.30-41, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye’de Ebelik Bölümlerinin Akademik ve Fiziki Profili

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, cilt.4, ss.88-97, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

KNOWLEDGE AND VIEW OF NURSING STUDENTS TOWARDS HUMAN PAPILLOMA VIRUS (HPV) INFECTION AND VACCINE: REGIONAL VARIATIONS

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL DISEASES AND MATERNAL AND CHILD HEALTH, ss.23-48, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

INVESTIGATION OF CESAREAN DELIVERIES ACCORDING TO ROBSON TEN GROUPS CLASSİFİCATİON SYSTEM

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES, cilt.2, ss.17-25, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Evaluation of the effects of ice massage applied to large intestine 4 hegu on postpartum pain during the active phase of labor

Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, cilt.20, ss.129-138, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Doğum Sonrası Bakım Rehberlerinin Kanıt Temelli Çalışmalarla Gözden Geçirilmesi

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.40-47, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Kamu Hastanesinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin İş Doyumu ve Karar Verme Güçlerinin İncelenmesi

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.52-66, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kadınlar Genital Hijyen Amacıyla mı Vaginal Lavaj Yapıyorlar

e-Journal of New World Sciences Academy-NWSA-Medical Sciences, cilt.7, ss.16-27, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GELENEKSEL DOĞUM UYGULAMALARI VE DOĞUM YARDIMCILARI

NWSA / e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.5, ss.1-6, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğru Bilinen Yanlış Uygulama Vajinal Duş Uluslararası

Multidisipliner Kadın Kongresi Bildiri Kitabı,, cilt.5, ss.479-483, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geleneksel Doğum Uygulamaları Ve Doğum Yardımcıları Traditional Birth Practices and Birth Assistants

e-Journal of New World Sciences Academy, Life Sciences,, cilt.5, ss.1-6, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geleneksel Doğum Uygulamaları ve Doğum Yardımcıları 5 4 01 06 2010

e-Journal of New World Sciences Academy,( Article Number: 4B0001), cilt.5, ss.1-6, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğru Bilinen Yanlış Uygulama Vajinal Duş Misconceptions Application Vaginal Douche

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi Bildiri Kitabı, cilt.5, ss.479-483, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Kadın Sağlığı Sorunu Sezeryan Doğum epidemisi A Women s Health Problem Caesarean Childbirth Epidemia

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi Bildiri Kitabı, cilt.5, ss.479-483, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerde Premenstural Sendrom Görülme Durumlarının İncelenmesi The investigation of premenstural Syndrome of Nurses

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.24, ss.65-76, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelikte Şiddet Violence During Pregnancy

Sağlık Ve Toplum Dergisi, cilt.15, ss.25-31, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelikte Şiddet

Sağlık ve Toplum Dergisi, cilt.15, ss.1-16, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ogilvie s Sendromu Ogilvie s Syndrome and Nursing Care

Ege Üniversitesi Hemşirelik Y.O. Dergisi, cilt.21, ss.127-134, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğum Kontrol Yöntemlerinde Yenilikler

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi (HEMAR-G), cilt.6, ss.86-97, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğum Kontrol Yöntemlerinde Yenilikler ınnovation of Contracepitve Methods

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi,, cilt.6, ss.86-97, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstenmeyen Gebelikler Ve İstemli Düşükler Unplanned pregnancy and Induced Abortion

Aile Ve Toplum Dergisi, cilt.2, ss.63-70, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erken Devrede Emzirmenin Anne Bebek Sağlığı Açısından Yararları

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.4, ss.58-62, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erken Devrede Emzirmenin Anne Bebek Sağlığı Açısından Yararları Advanteges of maternity and newborn healty in early suckling

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.4, ss.58-62, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ebelikte Araştırmanın önemi

1. Uluslararası 4. Geleneksel Sağlık Çlaışanları Meslek Günleri, 14 - 16 Kasım 2019

TANDEM Emzirme

Anne Ütü, Emzirme ve Prematüe Bebek, İzmir, Türkiye, 14 Kasım 2019

Travmatik Doğumun Doğum Sonu Döneme Yansımaları

2. Uluslararası 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Konya, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019

Kariyer Planlama

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019

LİSANS TAMAMLAMA EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GÖZÜYLE UZAKTAN EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1st International Midwifery Training and Research Development Congress, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2018

Kanada’daki Ryerson Üniversitesi Ebelik Bölümünden İzlenimler

1st International Midwifery Training and Research Development Congress, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2018

Geçmişten Günümüze İran’da Ebelik Eğitimi

1st International Midwifery Training and Research Development Congress, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2018

EBELİK EĞİTİMCİSİNİN YETERLİKLERİ

1st International Midwifery Training and Research Development Congress, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2018

Ebe öğrencilerin kültürel duyarlılıkları.

1st International Midwifery Education and Research Development Congress, 7 - 09 Kasım 2018

Riskli Gebelikler Doğuma Nasıl Hazırlanmalı

1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi Ve Eğiticiliği Kongresi, ”Yeni Kavramlar, Yeni Fikirler, Yeni Teknikler, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, ss.960-970

Doğum Merkezleri: Kanada İzlenimleri

1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 18 - 21 Ekim 2018

Mıdwıves’ Knowledge And Attıtudes Relatıng To Umbılıcal Cord Blood Bankıng

3rd International Science Symposium, “New Horizons in Science, Prishtina, KOSOVA, 5 - 08 Eylül 2018

Thesıs Based On Theory On Mıdwıfery Applıcatıon Areas

ISS2018, 3rd International Science Symposium, “New Horizons in Scienc, Prishtina, Sırbistan Ve Karadağ, 5 - 08 Eylül 2018

Orem’s Self-Care Defıcıt Theory-Based Assessment On The Midwifery Requırement At Labou

ISS2018, 3rd International Science Symposium, “New Horizons in Science, Prishtina, KOSOVA, 5 - 08 Eylül 2018

Ebelik Öğrencilerinin Manevi Bakımla İlgili Algısı Ve Yeterlilikleri: Türkiye’nin Batısından Bir Örnek

Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, 27 Haziran - 01 Temmuz 2018, Nahcivan Ali (Yüce) Meclisi, Nahcivan Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve (OPUS) Uluslararası Toplum ve Araştırmalar Dergisi işbirliği ile, Nahcivan, Azerbaycan, 27 Haziran - 01 Temmuz 2018

Education Satisfaction of Midwifery Students and Influencing Factors

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Examination of Social Media Use Status Of Midwifery Students

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Doğum Eyleminde Bakım: DSÖ Bakışı ve Ülkemizdeki Durum”

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3 - 05 Mayıs 2018

Diastazis Recti’nin Ebelik Bakımındaki Yeri ve Önemi

1. Uluslararası 2. Ulusal Ebelik İstanbul Ebelik Günleri, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018

Evde anne ve yenidoğan bakımı eğitimi programının geliştirilmesi

1. Uluslararası, 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018

PRENATAL ATTACHMENT LEVELS OF WOMEN GETTING PREGNANT NATURALLY OR THROUGH IN VITRO FERTILIZATION

I. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018

AMNIOTOMY FOR SHORTENING SPONTANEOUS LABOUR:TO DO OR NOT TO DO?

I. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018

DIASTASIS RECTI’S PLACE AND IMPORTANCE IN MIDWIFERY CARE

I. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018

MIDWIFERY STUDENTS’ OPINIONS ABOUT BIRTH POSITIONS WHO TOOK ALTERNATIVE BIRTH METHODS AND POSITIONS LESSON

MIDWIFERY STUDENTS’ OPINIONS ABOUT BIRTH POSITIONS WHO TOOK ALTERNATIVE BIRTH METHODS AND POSITIONS LESSON, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018

DEVELOPING OF MOTHER AND NEWBORN HOME CARE EDUCATION PROGRAMME

I. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018

Gestational Diabetes and Vitamin D: Systematic

11st Intarnational AGP Conference of Humanities and Social Sciences, Valletta, Malta, 26 - 29 Ocak 2018 Creative Commons License

Vitamin C and E supplemantation for pre eklampia: Systematic Review

11st Intarnational AGP Conference of Humanities and Social Sciences, Valletta, Malta, 26 - 29 Ocak 2018

The Position of Obstetric Triage in Turkey and the Role of Midwives

31st ICM Triennial Congress 2017, Toronto, Kanada, 18 - 22 Haziran 2017

Menstrual siklus özelliklerinin Uyku kalitesine Etkisi

International Science Symposium ”Quality in Science”, 1 - 04 Eylül 2016

Adolescent Pregnancy in Turkey A Systematic Review

XXV. European Congress Perinatal Medicine, Maastrich, Maastricht, Hollanda, 15 - 18 Haziran 2016

Attıtudes Of Mıdwıfery Students Relatıng to Cord Blood Bankıng

IV. Congress of the Catalan Association of Midwives (ACL), XV Congress of the Federation of Associations of Midwives of Spain (FAME) and 2nd Southern European Region Conference of the International Confederation of Midwives, Tarragona, İspanya, 26 - 28 Mayıs 2016

Ebelik Öğrencilerinin Kordon Kanı Bankacılığına İlişkin Yaklaşımları

3. Uluslararası & 7. Ulusal Çukurova Ebelik Öğrencileri Kongresi, 26 - 29 Nisan 2016

Annelerin Doğum Sonrası Hastane Taburculuğa Hazır Oluşluğu ve Etkileyen Faktörler

I.ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2016

Farklı Etnik Kökenden Kadınların Doğum Deneyimleri

III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

Anxiety Levels and Influencing Factors During Labour in Pregnants

ECIC2015, 2nd. European Congress on Intrapartum Care, Porto, Portekiz, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.247

LABOR EXPECTATIONS AND FEARS ASSOCIATED WITH CHILDBIRTH

ECIC2015, 2nd. European Congress on Intrapartum Care, Porto, Portekiz, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.254 Creative Commons License

Assessment of The Effect of The Delivery Room Admission Process to Delivery Process

ECIC2015, 2nd. European Congress on Intrapartum Care, Porto, Portekiz, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.66

Sensation Level of Maternal During Labour and Affecting Factors An Example Form Turkey

ECIC2015, 2nd. European Congress on Intrapartum Care, Porto, Portekiz, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.264

Uluslararası Ebeler Konfederasyonu ICM kongre deneyimi Prag 2014

6.Ulusal 2.Uluslararası Ebelik Öğrenci Kongresi, (6.National 2. International Midwives Students Congress), İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2015

Hemşire öğrenciler potansiyel akılcı ilaç kullanma rplüne sahip mi

14. Ulusal Hemşirelik öğrencileri Kongresi, Kayseri, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015

Selye nin Strese Adaptasyon Teorisi İle Emzirmenin Değerlendirilmesi

1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana-Çocuk Sağlığı Kongresi, Türkiye, 18 - 19 Aralık 2014

Selye nin Strese Adaptasyon Teorisi İle Emzirmenin Değerlendirmesi

I. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 19 Aralık 2014

Gebelerin doğuma ilişkin korkuları ve doğum beklentilerinin değerlendirilmesi

1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Türkiye, 9 - 13 Aralık 2014

Kadın Sağlığı Uygulamalarında Mahremiyet

3.Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2012

Doğum eyleminde Partograf kullanımı (Partograph in labor use)

I. International II.National Midwives Congress, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2011

Guest Mother Project

I. International II.National Midwives Congress, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2011

Midwifery Roles and Traditional Practices of Turkey

ICM 29 th Triennial Congress, Durban, Güney Afrika, 19 - 23 Haziran 2011

Ruhsal Sorunlu Gebeler Riskli Gebe Midir?”

IV Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Samsun, Türkiye, 24 Haziran 2010, ss.166

Gazetelerde Ebe/Ebelik Kelimesini İçeren Haberlerin İncelenmes

I. Ulusal Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2010

Creating Awareness for the Early Diagnosis of Cervix Cancer

The 5 th APOCP Conference Asian Pacific Organization for Cancer Prevention, 3 - 07 Nisan 2010

Ülkemizde Anne Haklarının 30 Yıllık Öyküsü

VI. Temel Sağlık Hizmetleri Buluşması “Alma Ata’dan 30 Yıl Sonra Temel Sağlık Hizmetleri”, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2009

Bir Kadın Sağlığı Sorunu: Sezaryen Doğum Epidemisi

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13 - 16 Ekim 2009

Kültür ve Üreme Sağlığı

Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2009

The Relationship Between Gynecological Cancers and Nutrition

International Symposium Food Nutrition and Cancer, İzmir, Türkiye, 17 Nisan 2008, ss.92-93

Studying The Effect Of Ice-Massage Applied To Hands Of Pregnant Women To Reduce The Perceived Labor Pains

5th International Congress of Reproductive Health Family Planning. Abstract Book), 19 - 22 Nisan 2007, ss.255

AİDS Ve Toplumsal Cinsiyet

VIII. Türkiye AİDS ve VI. CİBH Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 01 Aralık 2006

Bir Ebelik Arşivi Geçmişten Günümüze Ebelik Kongreleri Sempozyumları ve Günlerinin İncelenmesi

6.Ulusal 2.Uluslararası Ebelik Öğrenci Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2015

The Effect of Social Status of Women on Choosing of Family Planning Method,

4th International Congress of Reproductive Health Family Planning, 20 - 23 Nisan 2005, ss.281-282

Effect of Social Status of Women on Choosing of Family Planning Method

4th International Congress of Reproductive Health Family Planning, 20 - 23 Nisan 2005, ss.281-282

Sağlığı Geliştirmede Basının Rolü: Gazeteler Halkı Aile Planlaması Konusunda Nasıl Bilgilendiriyor?

I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Ankara, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2004

The Evaluation of Nutrition for Cancer Prevention and Healthy Lifestyle in Adolescent

The First Regional Meeting of Asian Pasicic Organisation for Cancer Prevention (APOCP) Development, 14 - 16 Ekim 2003, no.1, ss.42

Ogilvie’s Sendromu ve Hemşirelik Bakımı

III. Ulusal Klinisyen Hemşire ve Ebeler Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2003

Bakım Modellerinin Karşılaştırılması

III. Ulusal Klinisyen Hemşire ve Ebeler Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2003

Gebelikte Şiddet

II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2003

Innovation of Family Planning

3rd International Congress of Reproductive Health Family Planning, 20 - 23 Nisan 2003, ss.0-170

Pregraduated Family Planning Councelling Education and UID was Aplied Skill

3rd International Congress of Reproductive HealthFamily Planning, Ankara, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2003, no.1, ss.169

AIDS’te Anne Bebek Etkilenimi Ve Sağlık Personelinin Korunması

6. Türkiye AIDS Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 17 - 18 Ekim 2002

Mammography and Pap-Smear Behaviours Women Academicians

The First Regional Meeting of the Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) Development, 14 Ekim - 16 Nisan 2003, ss.50

Erken Dönemde Bebeğin Emzirilmesi İle Plasenta Ayrılma Süresi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

The Annual Meeting of “The Society of Maternal Fetal Medicine Perinatology, İstanbul, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2002

Hemşirelerin Öfke Düzeyleri Ve Öfke İfade Tarzları

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı II. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2002

Öğrencilerde Yalnızlık Ve Sosyal Destek İle Bunlara Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi

I. Uluslararası–5. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 19 - 22 Eylül 2001

Erken Devrede Emzirmenin Anne-Bebek Sağlığı Açısından Yararları

I. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mart 2001

Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Uygulama Alanındaki Durumlarının Değerlendirilmesi,

2000’li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyumu, Türkiye, 15 - 17 Haziran 2000

Çalışan Hemşireler Ve Öğrenci Hemşireler Gözü İle Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Uygulamadaki Durumlarının Değerlendirilmesi

2000’li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 15 - 17 Haziran 2000

S-170 - RİSKLİ GEBELİKLER DOĞUMA NASIL HAZIRLANMALI?

1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Türkiye

Kitap & Kitap Bölümleri

Ebelik ve Toplum Sağlığı

Sağlık Eğitimi, M. Gülsün Özentürk,Ummahan Yücel,Reci Meseri, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.353-372, 2019

Ebelik Ve Toplum Sağlığı

Ebelik Felsefesi: Kuram ve Modeller, M. Gülsün Özentürk, Ummahan Yücel, reci meseri, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, ss.64-78, 2019

Yaşlı Sağlığı ve Hemşirelik Bakımı

Yaşlı Kadınlarda Genital Sistem Sorunları, Aylaz RUKUYE, Editör, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, ss.185-208, 2019

Olgularla Jinekolojik Hastalıklarda Bakım

Postmenapozal Kanama ve Endometrium Kanseri, Birsen Karaca Saydam, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.243-260, 2019

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın

Flört Şiddeti: Tanımı, Sınıflaması ve Değerlendirmesi, Ferda Özbaşaran, Editör, Türkiye Klinileri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi Ticaret A:Ş), Ankara, ss.43-53, 2019

İşlem Adımlarıyla Ebelikte Klinik Uygulamalar

Plasentanın Muayenesi, Nazan Tuna Oran, Hafize Öztürk Can, Selmin Şenol, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.439-443, 2019

Doğum Öncesi Bakım

Gebelikte Şiddet, Soğukpınar N., Karaca Saydam, B., Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.609-634, 2018

Health Sciences Research İn The Globalizing World

Organization İn Midwifery: Students’ Point Of View, Elena Alexnadrova, Nelya Lukpanovna Shapekova, Bilal Ak, Fügen Özcanaslan, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.645-656, 2018

Health Sciences Research İn The Globalizing World

Globalization, Traditional Practices And Transcultural Midwifery İn Turkey, Elena Alexnadrova, Nelya Lukpanovna Shapekova, Bilal Ak, Fügen Özcanaslan, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.657-6, 2018

Doğum Öncesi Bakım

Gebelikte Hipertansif Hastalıklar, Soğukpınar Neriman, Karaca Saydam Birsen, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.328-338, 2018

Doğum Öncesi Bakım

Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi, Non-İnvaziv Yöntemler, Soğukpınar Neriman, Karaca Saydam Birsen, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.237-257, 2018

Ebelerin Travay Ve Doğum El Kitabı (The Midwife’xxs Labıur abd Birth Handbook)

Travay ve Doğumda Aciller, Öztürk CAN Hafize,Yücel Ummahan,Hadımlı Aytül, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.271-288, 2018

Doğum Öncesi Bakım

Gebelikte Şiddet, Soğukpınar Neriman, Karaca Saydam Birsen, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.609-634, 2018

Doğum Öncesi Bakım

Gebelikte Fizyolojik Değişiklikler, Soğukpınar Neriman, Karaca Saydam Birsen, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.103-134, 2018

Doğum Öncesi Bakım

Gebelikte Ortaya Çıkan Riskli Durumlar, Soğukpınar Neriman, Karaca Saydam Birsen, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.307-321, 2018

Doğum Öncesi Bakım

Gebelik ve Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları, Soğukpınar Neriman, Karaca Saydam Birsen, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.448-492, 2018

Ebelik Uygulamaları İçin Teori

Yeni Emzirme Sandalyesi:Araştırma, Tasarlama ve Geliştirme, Tuna Oran Nazan,Öztürk Can Hafize, Editör, Alter Yayıncılık, Ankara, ss.188-209, 2017

Ebelik Uygulamaları İçin Teori

Ebelik teorisinin Gelişim(, Tuna Oran N, Öztürk Can H, Editör, Alter yayıncılık, Ankara, ss.65-102, 2017

Gebelik Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Bilmek İstedikleriniz

Doğumda Rahatlatıcı Pozisyonlar, N. Soğukpınar, B. Karaca Saydam, A.M. Ergenoğlu, A. Özgür Yenie, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, ss.53-56, 2016

Ebelik Uygulama Standartları

Doğum Sonu Dönem Değerlendirme ve Bakımı, Hafize Öztürk CAN, Editör, Vize Basın Yayın, Ankara, ss.284-418, 2016

Gebelik, Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Bilmek İstedikleriniz

Doğum Hazırlık Planı,, N. Soğukpınar, B. Karaca Saydam, A.M. Ergenoğlu, A. Özgür Yeniel, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, ss.32-35, 2016

Perinatoloji ve Bakım

Postpartum Dönem, Umran Sevil, Gül Ertem, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, İzmir, ss.409-496, 2016

Gebelikte Tıbbi Problemler Ebeler İçin El Kitabı Medical Disorders in Pregnanacy A Manuel for Midwives

Kalp ile İlgili Problemler, Soğukpınar N., Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Tic. Ltd. Şti., ss.43-74, 2016

Gebelik Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Bilmek İstedikleriniz

Doğum Sonu Dönemde Beslenme, N. Soğukpınar, B. Karaca Saydam, A.M. Ergenoğlu, A. Özgür Yeniel,, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, ss.57-60, 2016

Ebelik Uygulama Standartları

Doğum Sonu Enfeksiyonları Değerlendirme ve Yönetimi, Behzat Özkan, Esin Çeber Turfan, Serap Yaşaroğlu Toksoy, Editör, Vize Basın Yayın, ss.326-329, 2016

Ebelik Uygulama Standartları

Plasentanın Muayene ve Kontrol edilmesi, Behzat Özkan, Esin Çeber Turfan, Serap Yaşaroğlu Toksoy, Editör, Vize Basın Yayın, ss.254-258, 2016

Gebelik Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Bilmek İstedikleriniz

Doğum Sonu Dönemde (Lohusada) Bakım, N. Soğukpınar, B. Karaca Saydam, A.M. Ergenoğlu, A. Özgür Yeniel, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, ss.61-70, 2016

Gebelik Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Bilmek İstedikleriniz

Lohusalıkta Duygusal Sorunlar ve Bakım, N. Soğukpınar, B. Karaca Saydam, A.M. Ergenoğlu, A. Özgür Yeniel, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, ss.89-91, 2016

Ebelik Uygulama Standartları

Doğum Eyleminin Üçüncü Evresinin Yönetimi, Behzat Özkan, Esin Çeber Turfan, Serap Yaşaroğlu Toksoy, Editör, Vize Basın Yayın, ss.245-248, 2016

Ebelik Uygulama Standartları

Doğum Eyleminde Ebelik Uygulamalar, Hafize Öztürk CAN, Editör, Vize Basın Yayın,, Ankara, ss.191-283, 2016

Gebelik Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Bilmek İstedikleriniz

Lohusalıkta Duygusal Sorunlar ve Bakım, Neriman Soğukpınar, Birsen Karaca Saydam, Mete Ergenoğlu, Özgür Yeniel, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, ss.89-91, 2016

Gebelik Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Bilmek İstedikleriniz

Emzirme, Neriman Soğukpınar, Birsen Karaca Saydam, Mete Ergenoğlu, Özgür Yeniel, Editör, Ege Üniversitesi basımevi, İzmir, ss.77-88, 2016

Ebelik Uygulama Standartları

Doğum Sonu Kanamaları Değerlendirme ve Yönetimi, Behzat Özkan, Esin Çeber Turfan, Serap Yaşaroğlu Toksoy, Editör, Vize Basın Yayın, ss.316-325, 2016

Ebelik Uygulama Standartları

Omuz Distosisinde (takılması) Müdahaleler, Behzat Özkan, Esin Çeber Turfan, Serap Yaşaroğlu Toksoy, Editör, Vize Basın Yayın, ss.265-271, 2016

Ebeler için Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları

Yenidoğan Dönemde Çocuk İstismarı ve İhmali, Ekti Genç Rabia, Özkan Havva, Editör, Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri, Elazığ, ss.573-594, 2016

Gebelik Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Bilmek İstedikleriniz

Doğum Eyleminde Ağrı ve kontrolü, , Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, ss.46-52, 2016

Gebelik Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Bilmek İstedikleriniz

Doğum Hazırlık Planı, N. Soğukpınar, B. Karaca Saydam, A.M. Ergenoğlu, A. Özgür Yeniel, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, ss.32-35, 2016

Gebelik Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Bilmek İstedikleriniz

Doğum Eylemi, N. Soğukpınar, B. Karaca Saydam, A.M. Ergenoğlu, A. Özgür Yeniel, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, ss.36-43, 2016

Olgularla Jinekolojik Hastalıklarda Bakım

Postmenopozal Kanama, B.K. Saydam, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.239-254, 2015

Lohusalık

emzirme, Neriman soğukpınar, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Litd. Şti., İzmir, ss.14-21, 2015

Kadın Sağlığı Genişletilmiş 2 Baskı 2015 94 109

Menstrüel Siklus Bozuklukları, Şirin A., Kavlak O., Editör, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti, İstanbul, İstanbul, ss.94-109, 2015

Doğum

Doğuma hazırlık, Doğum eylemi, doğum eyleminde müdahaleler, doğum eyleminde ağrı ve kontrolü, doğumda rahatlatıcı pozsyonlar, Soğukpınar N, Öztürk Can H, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. şti., 2015

Lohusalık

Doğum Sonu Dönemde Beslenme,Doğum Sonu Dönemde (Lohusada) Bakım,Lohusalıkta Duygusal Sorunlar ve Bakım, oğukpınar N, Çeber Turfan, Karaca Saydam B, Öztürk Can H, Ekti Genç R, Yücel U, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. şti, İstanbul, ss.1-30, 2015