Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Öztürk Can H., Akyuz M.D., Merner G., "Midwifery Students' Perceptions of Spirituality and Spiritual Care: An Example from Western Turkey", JOURNAL OF RELIGION & HEALTH, vol.58, pp.666-676, 2019
Oran N., Öztürk Can H., Şenol S., Hadımlı A., "Academic dishonesty among health science school students.", NURSING ETHICS, vol.23, pp.919-931, 2016
Öztürk Can H., Yeşil Y., Ekşioğlu A., Çeber Turfan E., "Women s Views on Wet Nursing and Milk Siblinghood An Example from Turkey", BREASTFEEDING MEDICINE, vol.9, pp.559-560, 2014 (Link)
Tuna Oran N., Bilge A., Öztürk Can H., Çakır Koçak Y., Demirelöz Akyüz M., Karslıoğlu S., et al., "Influence of prenatal risks of pregnant women on mental symptoms", ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.15, pp.157-164, 2014 (Link)
Soğukpinar N., Karaca Saydam B., Öztürk Can H., Hadimli A., Demirel Bozkurt Ö., Yücel U., et al., "Assessment of Cervical Cancer Risk in Women between 15 and 49 Years of Age Case of Izmir", ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.14, pp.2119-2125, 2013 (Link)
Şenol S., Öztürk Can H., Pektas I., "Decision making and problem-solving skills of midwifery students in Turkey", HEALTHMED, vol.6, pp.560-567, 2012
Saydam B.K., Ceber E., Bilge A., Öztürk Can H., Mermer G., Demireloz M., et al., "Reliability and Validity of the Reproductive Health Scale for Turkish Adolescents", TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.30, pp.659-668, 2010
Oran N.T., Öztürk Can H., Senuzun F., Aylaz R.D., "Health Promotion Lifestyle and Cancer Screening Behaviors: A Survey among Academician Women", ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.9, pp.515-518, 2008
Öztürk Can H., Ceber E., Soğukpinar N., Saydam B.K., Ötleş S., Ozenturk G., "Eating Habits, Knowledge about Cancer Prevention and the HPLP Scale in Turkish Adolescents", ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.9, pp.569-574, 2008
Sogukpinar N., Saydam B., Bozkurt O., Öztürk Can H., Pelik A., "Past and present midwifery education in Turkey.", MIDWIFERY, vol.23, pp.433-42, 2007
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Öztürk Can H., Baykal Akmeşe Z., Çakır Koçak Y., Öcalan D., Alp Dal N., Sevil Ü., "Factors Affecting Perceived Stress and Self-Care Agency Pregnant Women", Journal of Health, Medicine and Nursing, vol.59, pp.46-54, 2019
Çiçek Okuyan Y., Tuna Oran N., Öztürk Can H., "EBELİK UYGULAMA ALANLARINDA YAPILAN TEORİ VE MODELE DAYALI TEZLER", E-journal of New World Sciences Academy, vol.14, pp.20-29, 2019 (Link)
Ünal İ., Öztürk Can H., Tuna Oran N., "OREM’S SELF-CARE DEFICIT THEORY-BASED ASSESSMENT ON THE MIDWIFERY REQUIREMENT AT LABOUR", E-journal of New World Sciences Academy, vol.14, pp.41-47, 2019 (Link)
Bay H., Kurul Ş., Öztürk Can H., "Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Otomatik Düşünceleri İle Akademik Başarı Ve Başarı Algı Düzeyleri Arasındaki İlişki", Researcher Social Science Studies, vol.6, pp.157-166, 2018 (Link)
Mermer G., Öztürk Can H., Pektas I., "Kadınlarda Ruh Sağlığını Geliştirme Davranışları", Hemşirelik Formu,, ss.64-69, 2018
Çakir Koçak Y., Öztürk Can H., Yücel U., Demirelöz Akyüz M., Çeber Turfan E., "Türkiye’de Ebelik Bölümlerinin Akademik ve Fiziki Profili", Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, cilt.4, ss.88-97, 2017 (Link)
Doğan Demir F., Çakın K., Öztürk Can H., "Menstrual Faktörlerin Uyku Kalitesine Etkisi (Effects Of Menstrual Factors On Sleep Qualıty)", Life Sciences (NWSALS), vol.12, pp.30-41, 2017 (Link)
Öztürk Can H., Aksel E.Ş., "EBEVEYN KABULÜ/REDDİ İLE EBEVEYN UYGULAMALARI İLİŞKİSİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER", e-Journal of New World Sciences Academy, vol.12, pp.35-50, 2017 (Link)
Demirel Bozkurt Ö., Hadimli A., Şen E., İkde Öner Ö., Öztürk Can H., "KNOWLEDGE AND VIEW OF NURSING STUDENTS TOWARDS HUMAN PAPILLOMA VIRUS HPV INFECTION AND VACCINE REGIONAL VARIATIONS", INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL DISEASES AND MATERNAL AND CHILD HEALTH, pp.23-48, 2016 (Link)
Toksoy S., Çeber Turfan E., Tuna Oran N., Öztürk Can H., Karaca Saydam B., Soğukpinar N., et al., "Kadın Ve Bebek Sağlığı Hizmetlerinin İyileştirilmesi Ve Ebelik Hizmetlerinin Güçlendirilmesi İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Örneği", Bakım Hizm etlerinde Bilim-3, ss.16-29, 2016
Toksoy S., Çeber Turfan E., Tuna Oran N., Öztürk Can H., Genç R., Saydam B.K., et al.,"Kadın ve Bebek Sağlığı Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Ebelik Hizmetlerinin Güçlendirilmesi; İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Örneği", Bakım Hizmetlerinde Mesleki Bilimsel Çalışmalar Bülteni,, cilt.3, ss.13-8, 2016
Öztürk Can H., Saruhan A., "Evaluation of the effects of ice massage applied to large intestine 4 hegu on postpartum pain during the active phase of labor", Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, vol.20, pp.129-138, 2015 (Link)
Erkal Aksoy Y., Ebru S., Er M., Öztürk Can H., "INVESTIGATION OF CESAREAN DELIVERIES ACCORDING TO ROBSON TEN GROUPS CLASSİFİCATİON SYSTEM", INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES, vol.2, pp.17-25, 2015 (Link)
Öztürk Can H., Baykal Akmeşe Z., Durmuş A.B., "PREMENSTRUAL SYNDROME INCIDENCE AND TRAIT ANGER AND ANGER STYLE BETWEEN THE RELATIONSHIPS IN THE PRIMARY SCHOOL TEACHERS", e-Journal of New World Sciences Academy, vol.10, pp.1-14, 2015 (Link)
Öztürk Can H., "Doğum Sonrası Bakım Rehberlerinin Kanıt Temelli Çalışmalarla Gözden Geçirilmesi", Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.40-47, 2015 (Link)
Hadimli A., Şanli Y., Tanriverdi A., Eren N., Öztürk Can H., "Bir kamu hastanesinde çalışan ebe ve hemşirelerin iş doyumu ve karar verme güçlerinin incelenmesi Assessment of the decısıon makıng strategıes and professıonal satısfactıon of mıdwıves and nurses workıng ın publıc hospıtal", Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.52-66, 2014 (Link)
Çeber Turfan E., Soğukpinar N., Saydam B.K., Genç R., Öztürk Can H., Baykal Akmeşe Z., et al.,"Mother and Newborn Home Care Education Program the Effects of “Mother and Newborn Home Care Education Program (MNHCEP)” on Mother and Persons Providing Care of Mother/Newborn", Balıkesir Health Sciences Journal, cilt.1, ss.15-22, 2013
Çeber Turfan E., Soğukpinar N., Karaca Saydam B., Ekdi Genç R., Öztürk Can H., Baykal Akmeşe Z., et al., "Mother and Newborn Home Care Educatıon Program The Effects Of Mother And Newborn Home Care Educatıon Program MNHCEP on Mother and Persons Provıdıng Care Of Mother Newborn", Balıkesir Sağ. Bil. Derg, cilt.2, ss.22-29, 2013 (Link)
Hadimli A., Öztürk Can H., Demirel Bozkurt Ö., Karaca Saydam B., Soğukpinar N., "Ebelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda Karşılaştıkları Riskli Gebelikler ve Bunun Teorik Çerçeveye Uyumu Risky Pregnancies Which Midwifery Students Experince During Clinical Practices and Conformity of Them to Theoretical Frame Work", Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi,, cilt.7, ss.1-7, 2012
Hadimli A., Öztürk Can H., Soğukpinar N., Demirel Bozkurt Ö., Baykal Akmeşe Z., Çakir Koçak Y., et al., "Kadınlar Genital Hijyen Amacıyla mı Vajinal Lavaj Yapıyorlar Do Women Make Vaginal Lavage With The Aim of Genital Hygiene", E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Medical Sciences,, vol.7, pp.16-27, 2012 (Link)
Çakir Koçak Y., Öztürk Can H., Soğukpinar N., "Geleneksel Doğum Uygulamaları Ve Doğum Yardımcıları Traditional Birth Practices and Birth Assistants", e-Journal of New World Sciences Academy, Life Sciences,, vol.5, pp.1-6, 2010
Öztürk Can H., Demirel Bozkurt Ö., Hadimli A., Çakir Koçak Y., Baykal Akmeşe Z., Sarican E.S., et al., "Doğru Bilinen Yanlış Uygulama Vajinal Duş Misconceptions Application Vaginal Douche", Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi Bildiri Kitabı, cilt.5, ss.479-483, 2010
Yücel U., Hadimli A., Öztürk Can H., "Bir Kadın Sağlığı Sorunu Sezeryan Doğum epidemisi A Women s Health Problem Caesarean Childbirth Epidemia", Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi Bildiri Kitabı, cilt.5, ss.479-483, 2010
Öztürk Can H., İkde Öner Ö., Çelebi E., "Üniversite Öğrencilerinde Eğitimin Sorun Çözme Becerisine Etkisinin İncelenmesi The assesment effect of problem solving skills of education at University Students", Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, cilt.4, ss.35-58, 2009
Öztürk Can H., Karaca Saydam B., Soğukpinar N., Çeber Turfan E., Nazli A., "Kadının Toplumsal Konumunun Aile Planlaması Yöntemi Kullanmasına Etkisi The effect of socila status of women on their Using A Family Planning Method", Sağlık Ve Toplum Dergisi, ss.13-23, 2009
Öztürk Can H., Saruhan A., "Gebelerde Algılanan Doğum Ağrısının Azaltılmasında Ele Uygulanan Buz Masajının Etkisinin İncelenmesi Studying The Effect Of Ice Massage Applied To Hands Of Pregnant Women To Reduce The Perceived Labor Pains", Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi,, cilt.10, ss.18-37, 2008 (Link)
Öztürk Can H., Durmuş A.B., "Hemşirelerde Premenstural Sendrom Görülme Durumlarının İncelenmesi The investigation of premenstural Syndrome of Nurses", Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.24, ss.65-76, 2008
Öztürk Can H., Soğukpinar N., Karaca Saydam B., Çeber Turfan E., "Sivil Toplum Kuruluşları STK Ve Üniversite İşbirliği İle Kadın Sağlığını Güçlendirme Programı 2004 Üreme Sağlığı Eğitim Sonuçları Results of Reproductive health education in 2004 NGO and Univesity cooperation with support program of women reproductive Health", Üniversite ve Toplum Dergisi, cilt.8, ss.1-13, 2008 (Link)
Karaca Saydam B., Demirel Bozkurt Ö., Hadımlı A., Öztürk Can H., Soğukpınar N., "Riskli gebelerde öz-bakım gücü’nün sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına etkisi", Perinatoloji Dergisi, cilt.15, ss.131-139, 2007
Karaca Saydam B., Demirel Bozkurt Ö., Hadimli A., Öztürk Can H., Soğukpinar N., "Riskli Gebelerde Öz Bakım Gücünün Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi Evaluation of the effects of self care capacity on healthy life sytle behaviors in risky pregnants", Perinatoloji Dergisi,, cilt.15, ss.131-139, 2007 (Link)
Öztürk Can H., Nazik Sevindik F., Ç Yaman S., "Öğrencilerde Yalnızlık Ve Sosyal Destek İle Bunlara Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi The Assesment Lonelines And Socila Support And These İnfluencing Some Agents At Students", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.383-394, 2006 (Link)
Öztürk Can H., "Ogilvie s Sendromu Ogilvie s Syndrome and Nursing Care", Ege Üniversitesi Hemşirelik Y.O. Dergisi, cilt.21, ss.127-134, 2005
Öztürk Can H., "Gebelikte Şiddet Violence During Pregnancy", Sağlık Ve Toplum Dergisi, ss.25-31, 2005
Öztürk Can H., "Doğum Kontrol Yöntemlerinde Yenilikler ınnovation of Contracepitve Methods", Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi,, cilt.6, ss.86-97, 2004
Öztürk Can H., "Yaşlanmayla Birlikte Sık Görülen Ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Vulva Problemleri Vulva Problems that are affecting the Quality of life in Elderly", Türk Geriatri Dergisi, cilt.7, ss.237-240, 2004
Öztürk Can H., Çeber Turfan E., Saydam B.K., Soğukpinar N., "Doğum Kontrol Yöntemleri ve Yenilikler", Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi- The Turkish Journal of Research and Development in Nursing, cilt.6, ss.86-97, 2004
Öztürk Can H., "İstenmeyen Gebelikler Ve İstemli Düşükler Unplanned pregnancy and Induced Abortion", Aile Ve Toplum Dergisi, cilt.2, ss.63-70, 2003
Öztürk Can H., "AIDS te Anne Bebek Etkilenimi Ve Sağlık Personelinin Korunması Health Personnel in AIDS exposure and Protection of Mothers and Babies", AIDS & Turkish Journal of AIDS, ss.52-56, 2002
Öztürk Can H., "Erken Devrede Emzirmenin Anne Bebek Sağlığı Açısından Yararları Advanteges of maternity and newborn healty in early suckling", Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.4, ss.58-62, 2001
Öztürk Can H., Durmuş A. B., Rukiye A., "Elazığ İl Merkezindeki Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Hemşirelik Araştırmalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi The study of opinions reletaing to the nursing Researches of nurses who work at hospitals in the city centre of Elazığ", Hemşirelik Forumu, cilt.4, ss.12-16, 2001
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Soğukpinar N., Karaca Saydam B., Öztürk Can H., Alp Y. , "Öğrencilerin Klinikte Gebelerdeki Risk Durumlarını Araştırması", I.Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, - , cilt.-, no.-, ss.4-
Soğukpinar N., Pelik A., Sarican E.S., Öztürk Can H., Çakir Koçak Y., Baykal Akmeşe Z., et al.,"Jinekolojik Kanserler Ve Meme Kanserinin Aile Planlaması Yöntemleri İle İlişkisi", 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, - , cilt.-, no.-, ss.148-
Toksoy S., Çeber Turfan E., Tuna Oran N., Öztürk Can H., Genç R., Saydam B.K., et al.,"Ebelerde Uygulanan Eğitim Modulünün Etkinliğinin Belirlenmesi", 2. Ege Gebelik ve Doğum Kongresi, , İZMİR, TÜRKIYE, - , ss.57-
Çeber Turfan E., Soğukpinar N., Karaca Saydam B., Genç R., Öztürk Can H., Baykal Akmeşe Z., et al.,"SS-028, Evde anne ve yenidoğan bakımı eğitimi programının geliştirilmesi", 1. Uluslararası, 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2018, pp.---
Ünal İ., Güneş M., Öztürk Can H., "Vitamin C and E supplemantation for pre eklampia: Systematic Review", 11st Intarnational AGP Conference of Humanities and Social Sciences, Valletta, MALTA,
Hadımlı A., Yeşil Y., Öztürk Can H., "Examination of Social Media Use Status Of Midwifery Students", 5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, TÜRKIYE,
Saadat A., Öztürk Can H., "PRENATAL ATTACHMENT LEVELS OF WOMEN GETTING PREGNANT NATURALLY OR THROUGH IN VITRO FERTILIZATION", I. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE,
Çeber Turfan E., Soğukpınar N., Karaca Saydam B., Genç R., Öztürk Can H., Baykal Akmeşe Z., et al., "DEVELOPING OF MOTHER AND NEWBORN HOME CARE EDUCATION PROGRAMME", I. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE,
Sarıcan E.S., Öztürk Can H., "MIDWIFERY STUDENTS’ OPINIONS ABOUT BIRTH POSITIONS WHO TOOK ALTERNATIVE BIRTH METHODS AND POSITIONS LESSON", MIDWIFERY STUDENTS’ OPINIONS ABOUT BIRTH POSITIONS WHO TOOK ALTERNATIVE BIRTH METHODS AND POSITIONS LESSON, iSTANBUL, TÜRKIYE,
Baykal Akmeşe Z., Ünal İ., Öztürk Can H., Çağdaş H.N., "AMNIOTOMY FOR SHORTENING SPONTANEOUS LABOUR:TO DO OR NOT TO DO?", I. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE,
Çakır Koçak Y., Bay H., Öztürk Can H., "DIASTASIS RECTI’S PLACE AND IMPORTANCE IN MIDWIFERY CARE", I. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE,
Mermer G., Demirelöz Akyüz M., Öztürk Can H., "Ebelik Öğrencilerinin Manevi Bakımla İlgili Algısı Ve Yeterlilikleri: Türkiye’nin Batısından Bir Örnek", Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, 27 Haziran - 01 Temmuz 2018, Nahcivan Ali (Yüce) Meclisi, Nahcivan Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve (OPUS) Uluslararası Toplum ve Araştırmalar Dergisi işbirliği ile, Nahcivan, AZERBAYCAN,
Aylaz R., Öztürk Can H., "LİSANS TAMAMLAMA EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GÖZÜYLE UZAKTAN EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ", 1st International Midwifery Training and Research Development Congress, İzmir, TÜRKIYE,
Öztürk Can H., Yeşil Y., Ünal İ., Balçık Çolak M., "EBELİK EĞİTİMCİSİNİN YETERLİKLERİ", 1st International Midwifery Training and Research Development Congress, İzmir, TÜRKIYE,
Saadet A., Öztürk Can H., "Geçmişten Günümüze İran’da Ebelik Eğitimi", 1st International Midwifery Training and Research Development Congress, İzmir, TÜRKIYE,
Kurul Ş., Yüksel E., Öztürk Can H., Baykal Akmeşe Z., Er M., "Mıdwıves’ Knowledge And Attıtudes Relatıng To Umbılıcal Cord Blood Bankıng", 3rd International Science Symposium, “New Horizons in Science, Priştina, KOSOVA,
Çiçek Okuyan Y., Tuna Oran N., Öztürk Can H., "Thesıs Based On Theory On Mıdwıfery Applıcatıon Areas", ISS2018, 3rd International Science Symposium, “New Horizons in Scienc, Priştina, ,
Kozan H., Alış B., Ünal İ., Yeşil Y., Öztürk Can H., "Education Satisfaction of Midwifery Students and Influencing Factors", 5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, TÜRKIYE,
Ünal İ., Aydemir H., Yüksel E., Gürol S., Saadat A., Öztürk Can H., et al., "Riskli Gebelikler Doğuma Nasıl Hazırlanmalı", 1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi Ve Eğiticiliği Kongresi, ”Yeni Kavramlar, Yeni Fikirler, Yeni Teknikler, TÜRKIYE,
Çakir Koçak Y., Yeşil Y., Tuna Oran N., Öztürk Can H., "Ebe Öğrencilerin Kültürel Duyarlılıkları", 1. Uluslararası Ebelik Eğitim Araştırma Geliştirme (EBEARGE) Kongresi (1st International Midwifery Training and Research Development Congress), İZMİR, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2018, pp.---
Çakir Koçak Y., Bay H. , Öztürk Can H., "Diastazis Recti’nin Ebelik Bakımındaki Yeri ve Önemi", 1. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2018, pp.46-46
Aktaş S., Öztürk Can H., Çakir Koçak Y., "Kanada’daki Ryerson Üniversitesi Ebelik Bölümünden İzlenimler", 1. Uluslararası Ebelik Eğitim Araştırma Geliştirme (EBEARGE) Kongresi (1st International Midwifery Training and Research Development Congress), İZMİR, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2018, pp.---
Çiçek Okuyan Y., Tuna Oran N., Öztürk Can H., "Thesis based on theory on midwifery application areas.", 3rd International Science Symposium, ,
Aktaş S., Öztürk Can H., "Doğum Merkezleri: Kanada İzlenimleri", 1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, ,
Çetintaş Öner S., Tuna Oran N., Öztürk Can H., "Ebelik bölümü öğrencilerinin özgecilik düzeyleri ve empatik eğilimlerinin değerlendirilmesi.", 1st International Midwifery Education and Research Development Congress, ,
Ünal İ., Öztürk Can H., Tuna Oran N., "Orem’s self-care deficit theory-based assessment on the midwifery requirement at labour", 3rd International Science Symposium, ,
Çakır Koçak Y., Yeşil Y., Tuna Oran N., Öztürk Can H., "Ebe öğrencilerin kültürel duyarlılıkları.", 1st International Midwifery Education and Research Development Congress, ,
Ünal İ., Güneş M., Öztürk Can H., "Gestational Diabetes and Vitamin D: Systematic", 11st Intarnational AGP Conference of Humanities and Social Sciences, Valletta, MALTA,
Öztürk Can H., "Doğum Eyleminde Bakım: DSÖ Bakışı ve Ülkemizdeki Durum”", 5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, ,
Ergüden A.S., Fidanboy S., Işık H., Oral E., Yeşil Y., Ekşioğlu A., et al., "P.200 Gebelerin Nonobstetrik Travmalara Maruziyet Durumlarının İncelenmesi, Investigation the Situations of Nonobstetric Traumatic Exposure in Pregnants", 5th International 9th National Midwifery Students Congress, 03-05.05.2018, Amasya, amasya, TÜRKIYE,
Öztürk Can H., Çeber Turfan E., Soğukpınar N., Genç R., Karaca Saydam B., Yücel U., et al., "Midwifery assoiıation for education, research and development in Turkey", 31st ICM Triennial Congress, TORONTO, KANADA,
Çeber Turfan E., Çetintaş Öner S., Güner S., Sarıcan E.S., Karaca Saydam B., Soğukpınar N., et al., "Doğuma hazırlık eğitiminin hastane taburculuğuna hazır oluşluk durumuna etkisi", 4. Ulusal 3. Uluslararası Ebelik Kongresi, Ankara, TÜRKIYE,
Öztürk Can H., Çakir Koçak Y., Baykal Akmeşe Z., Öcalan D., Alp Dal N., Sevil Ü., "Developmental Perceived Stress During Pregnancy And Its Effects On Self Care Agency", 3rd European Congress on Intrapartum Care Making Birth Safer, Stockholm, ISVEÇ, 25-25 Mayıs 2017, pp.55-55
Çeber Turfan E., Çetintaş Öner S., Güner S., Sarican E.S., Karaca Saydam B., Soğukpinar N., et al.,"Doğuma hazırlık eğitiminin hastane taburculuğuna hazır oluşluk durumuna etkisi", 4. Ulusal 3. Uluslararası Ebelik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 22-24 Eylül 2017, pp.---
Çakir Koçak Y., Carole O., Öztürk Can H., "Massage Therapy Techniques for Prenatal Support", 31st ICM Triennial Congress, Toronto, KANADA, 18-22 Haziran 2017, pp.---
Öztürk Can H., Çeber Turfan E., Soğukpinar N., Genç R., Karaca Saydam B., Yücel U., et al.,"Midwifery assoiıation for education, research and development in Turkey", 31st ICM Triennial Congress, TORONTO, KANADA, 18-22 Haziran 2017, pp.---
Öztürk Can H., Çakır Koçak Y., Baykal Akmeşe Z., Öcalan D., Alp Dal N., Sevil Ü., "Developmental Perceived Stress During Pregnancy And Its Effects On Self Care Agency", 3rd European Intraparum Care Making Birth Safer, ,
Aylaz R., Öztürk Can H., "To determıne anxıety level of breast fedıng process that maternıty whom theır baby stays ın neonatal unıt", 3rd European Congress on Intrapartum Care Making Birth Safer, ,
Ekşioğlu A., Çakır Koçak Y., Baykal Akmeşe Z., Öztürk Can H., Yeşil Y., "STATUS OF ORGANIZATION OF MIDWIVES IN TURKEY: AEGEAN REGION SAMPLE", 31st icm triennial congress toronto 2017, ,
Ünal İ., Öztürk Can H., "The satisfaction of mothers giving birth and supportive care in labor investigation of factors affecting (Annelerin doğum memuniyetine ve doğum eyleminde destekleyici bakıma etki eden faktörlerin incelenmesi),", ISS2017, 2nd International Science Symposium, ,
Çakır Koçak Y., Osborne C.A., Öztürk Can H., "Massage Therapy Techniques for Prenatal support", 31st ICM Triennial Congress, ,
Çakır Koçak Y., Carole O., Öztürk Can H., "Massage Therapy Techniques for Prenatal Support", 31st ICM Triennial Congress, ,
Pölent Ö., Öztürk Can H., "Gastrointestinal System cancer investigation of pre-diagnosed nutrition habits in diagnosis and non-breaking individuals", Uluslararası Beslenme Kongresi, ,
Yeşil Y., Öztürk Can H., Baykal Akmeşe Z., Çakir Koçak Y., Hadimli A., Bayraktaroğlu F., "EFFECTS OF BIRTH WEIGHT ON MATERNAL AND FETAL COMPLICATIONS", 3rd European Congress on Intrapartum Care Making Birth Safer (ECIC2017), Stockholm, ISVEÇ, 25-1 Mayıs 2017, pp.146-146
Bay H., Öztürk Can H., "The Position of Obstetric Triage in Turkey and the Role of Midwives", 31st ICM Triennial Congress 2017, Toronto, KANADA,
Ekşioğlu A., Çakir Koçak Y., Baykal Akmeşe Z., Öztürk Can H., Yeşil Y., "STATUS OF ORGANIZATION OF MIDWIVES IN TURKEY: AEGEAN REGION SAMPLE", 31st ICM Triennial Congress, Toronto, KANADA, 18-22 Haziran 2017, pp.---
Yeşil Y., Öztürk Can H., Baykal Akmeşe Z., Çakır Koçak Y., Hadımlı A., Bayraktaroğlu F., "EFFECTS OF BİRTH WEİGHT ON MATERNAL AND FETAL COMPLİCATİONS", 3RD EUROPEAN CONGRESS ON INTRAPARTUM CARE, ,
Öztürk Can H., Yeşil Y., Burkut Y., Emre M., Demir S., Cakal K., et al., "ANNE DOSTU BİR KAMU HASTANESİNDE DOĞUM YAPAN KADINLARIN DOĞUMDAN MEMNUNİYETLERİNİN İNCELENMESİ", 4.ULUSAL 3.ULUSLARARASI EBELİK KONGRESİ, ,
Yeşil Y., Şen F.S., Cömert M., Öztürk Can H., Tuna Oran N., "The Status Of Knowledge And Performıng Nonpharmacologıcal Methods In Labour Paın Management Of Mıdwıves And Nurses Work In Delıvery Rooms", XXV. European Congress Perinatal Medicine, Maastrich,, Maastrich, HOLLANDA,
Yeşil Y., Öztürk Can H., "Bıreysel Ve Grup Emzırme Egıtımının Baba Adaylarında Dogum Sonu Dönemde Emzırme Tutumuna Etkısı", International Science Symposium "Quality in Science", ,
Öztürk Can H., Aksel E.Ş., "Ebeveyn Kabulü İle Ebeveyn Uygulamaları İlişkisinin İncelenmesi Parental Acceptance Rejectıon Of The Relatıonshıp Between Parental Control Applıcatıons And Related Factors", nternational Science Symposium "Quality in Science", ,
Çakır Koçak Y., Hadımlı A., Öztürk Can H., Kırımlı B., Taş B., Porsuk G., "Bır Ebelık Arsıvı Geçmısten Günümüze Ebelık Kongrelerı Sempozyumları Ve Günlerının Incelenmesı", International Science Symposium "Quality in Science", ,
Öztürk Can H., Çakır Koçak Y., Baykal Akmeşe Z., Yeşil Y., "Üreme Saglıgı Egıtımının Ünıversıte Ögrencılerının Bılgı Düzeylerıne Etkısı", International Science Symposium "Quality in Science", ,
Öztürk Can H., Doğan F., Çakın K., "Menstrual siklus özelliklerinin Uyku kalitesine Etkisi", International Science Symposium "Quality in Science", ,
Aktaş Ç., Kurul Ş., Yüksel E., Öztürk Can H., "Ebelik Öğrencilerinin Kordon Kanı Bankacılığına İlişkin Yaklaşımları Attitudes of Midwifery Students Relating to Cord Blood Banking", 3rd. International & 7th National Students of Midwifery Congress, aDANA, TÜRKIYE,
Demirel Bozkurt Ö., Hadımlı A., Öztürk Can H., Baykal Akmeşe Z., Rasgele H., "Annelerin Doğum Sonrası Hastane Taburculuğa Hazır Oluşluğu ve Etkileyen Faktörler", I.ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ KONGRESİ, KOCAELİ, TÜRKIYE,
Tekeli N., Öztürk Can H., "İdrar Yolu Enfeksiyonu Görülen ve Görülmeyen Gebelerde Yorgunluk ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Karşılaştırılması", 1.ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ KONGRESİ, kOCAELİ, TÜRKIYE,
Şen F.S., Cömert M., Yeşil Y., Öztürk Can H., Tuna Oran N., "Doğum Salonunda Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Doğum Ağrısının Yönetiminde Kullanılan Nonfarmakolojik Yöntemleri Bilme ve Kullanma Durumları The Status of Knowledge and Performing Nonpharmacological Methods in Pain Management in Labour and Delivery of Midwives and Nurses Work in Delivery Rooms", 3rd. International & 7th National Students of Midwifery Congress, aDANA, TÜRKIYE,
Aktaş Ç., Baykal Akmeşe Z., Yeşil Y., Öztürk Can H., "Ebelik Bölümü Öğrencilerinin İlk Doğum Eylemi İzlenimleri First Birth Experiences of Student Midwives", 3rd. International & 7th National Students of Midwifery Congress, aDANA, TÜRKIYE,
Çakır Koçak Y., Öztürk Can H., "Ebelik Lisans Öğrencilerinin Klinik Uygulamalar ile Becerilerine Yönelik Yeterliklerini Algılayışları The Competence Perception of Midwifery Undergraduates Towards Clinical Practices and Their Own Skills", 3rd. International & 7th National Students of Midwifery Congress, aDANA, TÜRKIYE,
Öztürk Can H., Bilge A., Tuna Oran N., Çakir Koçak Y., Baykal Akmeşe Z., Demirel Bozkurt Ö., "Mental Health Status of Hospitalized Risky Pregnants", PCS Global Obstetrics and Gynecology Congress, Prague, CEK CUM., 17-19 Haziran 2016, pp.0-0
Balçık Çolak M., Öztürk Can H., "Adolescent Pregnancy in Turkey A Systematic Review", XXV. European Congress Perinatal Medicine, Maastrich, Maastrich, HOLLANDA,
Kurul Ş., Aktaş Ç., Öztürk Can H., "Attıtudes Of Mıdwıfery Students Relatıng to Cord Blood Bankıng", IV. Congress of the Catalan Association of Midwives (ACL), XV Congress of the Federation of Associations of Midwives of Spain (FAME) and 2nd Southern European Region Conference of the International Confederation of Midwives, Tarragona, ,
Öztürk Can H., "Farklı Etnik Kökenden Kadınların Doğum Deneyimleri", III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi,, Çanakkale, TÜRKIYE,
Öztürk Can H., "Hemşire öğrenciler potansiyel akılcı ilaç kullanma rplüne sahip mi", 14. Ulusal Hemşirelik öğrencileri Kongresi, Kayseri, TÜRKIYE,
Balçık M., Öztürk Can H., "Assessment of The Effect of The Delivery Room Admission Process to Delivery Process", ECIC2015, 2nd. European Congress on Intrapartum Care,, Porto, PORTEKIZ, , pp.66-66
Öztürk Can H., Er M., Çakır Koçak Y., Yeşil Y., Gönen E.Ö., Baykal Akmeşe Z., et al., "Anxiety Levels and Influencing Factors During Labour in Pregnants", ECIC2015, 2nd. European Congress on Intrapartum Care, porto, PORTEKIZ, , pp.247-247
Öztürk Can H., Balçık Çolak M., Denzici Zirek Z., Horzum A., "Sensation Level of Maternal During Labour and Affecting Factors An Example Form Turkey", ECIC2015, 2nd. European Congress on Intrapartum Care,, porto, PORTEKIZ, , pp.264-264
Tuna Oran N., Öztürk Can H., Baykal Akmeşe Z., Yücel U., Gür E., Turan G., et al., "LABOR EXPECTATIONS AND FEARS ASSOCIATED WITH CHILDBIRTH", ECIC2015, 2nd. European Congress on Intrapartum Care, porto, PORTEKIZ, , pp.254-254
Öztürk Can H., "Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Otomatik Olumsuz Düşünceleri ile Akademik Başarı Algı Düzeyleri Arasındaki İlişki", 6.Ulusal & 2.Uluslararası Ebelik Öğrenci Kongresi,, istanbul, TÜRKIYE,
Öztürk Can H., "Uluslararası Ebeler Konfederasyonu ICM kongre deneyimi Prag 2014", 6.Ulusal & 2.Uluslararası Ebelik Öğrenci Kongresi, (6.National & 2. International& Midwives Students Congress), İstanbul, TÜRKIYE,
Öztürk Can H., "Bir Ebelik Arşivi Geçmişten Günümüze Ebelik Kongreleri Sempozyumları ve Günlerinin İncelenmesi", 6.Ulusal & 2.Uluslararası Ebelik Öğrenci Kongresi,, istanbul, TÜRKIYE,
Öztürk Can H., "Sağlıklı gebeler ile hipertansif ve preeklemptik gebelerin beslenme alışkanlıkları ve beslenme konusundaki bilgi düzeylerinin karşılaştırılması", I. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi,, TÜRKIYE,
Öztürk Can H., Çakır Koçak Y., Ünal İ., "Midwifery Education Effect On Differentiation Of “Values” Concepts In Students: A Model From Turkey", ICM 30th Triennial Congress, PRAGUE, CEK CUM.,
Öztürk Can H., "Selye nin Strese Adaptasyon Teorisi İle Emzirmenin Değerlendirmesi", I. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi,, İzmir, TÜRKIYE,
Demirel Bozkurt Ö., Hadimli A., Şen E., İkde Öner Ö., Öztürk Can H., "Öğrencilerin HPV Enfeksiyon ve Aşısına Yönelik Bilgi ve Görüşleri Bölgesel Farklılıklar", I. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 18-19 Aralık 2014, ss.77-77
Öztürk Can H., Yeşil Y., Ekşioğlu A., Çeber Turfan E., "Women’s Views on Wetnursing/Foster Sisterhood A case from Turkey", The 5th. Nordic Breastfeeding Conference, FINLANDIYA,
Öztürk Can H., Karaca Saydam B., "Kadın Sağlığı Uygulamalarında Mahremiyet", 3.Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2012, ss.1-1
Sarıcan E.S., Öztürk Can H., "Alternatif doğum yöntemleri ve pozisyonları dersi alan öğrencilerin yaptıkları rol-play ile ilgili görüşleri ( The Midwifery Stufdents Opinion Who Made Rol-Play in Alternative Labor Methods and Positions Course)", I. International II.National Midwives Congress, TÜRKIYE,
Baykal Akmeşe Z., Öztürk Can H., "Midwifery Roles and Traditional Practices of Turkey", ICM 29 th Triennial Congress, Durban, GUNEY AFRIKA CUM.,
Soğukpinar N., Hadimli A., Sarican E.S., Öztürk Can H., Demirel Bozkurt Ö., Çakir Koçak Y., et al.,"Kadınlar Genital Hijyen Amacıyla mı Vajinal Lavaj Yapıyorlar?‘", 10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi” , BURSA, TÜRKIYE, 3-6 Mart 2011, cilt.-, no.-, ss.9-9
Ekşioğlu A., Demirelöz Akyüz M., Yücel U., Hadımlı A., Baykal Akmeşe Z., Çakır Koçak Y., et al., "İzmir İl merkezinde çalışan ebelerin örgütlenme durumlarının incelenmesi: Doğumevleri Örneği (Analysis Of The Unionization Status Of The Midwiwes Working İn Izmir City Center Example Of Maternity Hospitals)", I. International II.National Midwives Congress, TÜRKIYE,
Denizci Z., Öztürk Can H., "Guest Mother Project", I. International II.National Midwives Congress, TÜRKIYE,
Atalay B., Sarıcan E.S., Öztürk Can H., "Doğum eyleminde Partograf kullanımı (Partograph in labor use)", I. International II.National Midwives Congress, TÜRKIYE,
Demirelöz M., Ekşioğlu A., Yücel U., Öztürk Can H., Karaca Saydam B., Çeber E., "Mezuniyet Öncesi Aile Planlaması Danışmanlığı Ve Rahim İçi Araç Uygulama Beceri Eğitiminin 10 Yıllık Değerlendirilmesi", 7.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 22-25 Nisan 2011, ss.9-9
Hadımlı A., Şanlı Y., Tanrıverdi A., Eren N., Öztürk Can H., "Bir kamu hastanesinde çalışan ebe ve hemşirelerin iş doyumu ve karar verme güçlerinin incelenmesi ( Viewing Job Satisfaction and Power of Decision of The Midwifes and Nurses Employed in Public Hospital),", I. International II.National Midwives Congress, TÜRKIYE,
Tuna Oran N., Öztürk Can H., Hadımlı A., "Ebelik öğrencilerine verilen “Sağlık Bilimlerinde Etik” Eğitiminin değerlendirilmesi (Evaluation The Effects Education of Midwifery Students in Health Sciences)", I. International II.National Midwives Congress, TÜRKIYE,
Soğukpinar N., Karaca Saydam B., Öztürk Can H., Hadimli A., Demirel Bozkurt Ö., Yücel U., et al.,"Creating Awareness For The Early Diagnosis of Cervix Cancer", The 5th APOCP Conference, Asian Pacific Organization for Cancer Prevention, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-7 Nisan 2010, vol.-, no.-, pp.48--
Bilge A., Öztürk Can H., Karaca Saydam B., Genç R., " Ruhsal Sorunlu Gebeler Riskli Gebe Midir?” ", IV Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Psikiyatri Hemşireliği Kongresi , SAMSUN, TÜRKIYE, 24-26 Haziran 2010, ss. 166- 166
Soğukpinar N., Hadimli A., Karaca Saydam B., Sarican E.S., Öztürk Can H., Demirel Bozkurt Ö., et al.,"Kadınların Serviks Kanseri Yönünden Taşıdıkları Risk Faktörlerinin Harvard Hastalık Risk İndeksine Göre Değerlendirilmesi", 12.Jinekolojik Onkoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-29 Eylül 2010, cilt.-, no.-, ss.9-9
Can İ., Öztürk Can H., Şenol S., "Kadınların Halk Kütüphanesini Kullanma Durumu (Using the Public Library of Women’xxs Status)", (International Multidisciplinary Women’s Congres, , , pp.227-227
Öztürk Can H., Demirel Bozkurt Ö., Tuna Oran N., "Kültür ve Üreme Sağlığı", Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 9-11 Nisan 2009, ss.1-1
Yücel U., Hadımlı A., Öztürk Can H., "Bir Kadın Sağlığı Sorunu: Sezeryan Doğum epidemisi, (A Women’xxs Health Problem Caesarean Childbirth Epidemia),", International Multidisciplinary Women’s Congress, , , vol.5, pp.475-478
Öztürk Can H., Demirel Bozkurt Ö., Hadımlı A., Çakır Koçak Y., Baykal Akmeşe Z., Sarıcan E.S., et al., "Doğru Bilinen Yanlış Uygulama: Vajinal Duş (Misconceptions Application: Vaginal Douche),", International Multidisciplinary Women’s Congress, , , vol.5, pp.479-483
Baykal Akmeşe Z., Çakir Koçak Y., Demirel Bozkurt Ö., Hadimli A., Öztürk Can H., Karaca Saydam B., et al.,"Soğukpınar N. The Relationship Between Gynecological Cancers and Nutrition", International Symposium Food Nutrition and Cancer, İZMİR, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2008, vol.-, no.-, pp.92-93
Baykal Akmeşe Z., Çakır Koçak Y., Demirel Bozkurt Ö., Hadımlı A., Öztürk Can H., Karaca Saydam B., et al., "The Relationship Between Gynecological Cancers and Nutrition", International Symposıum Food, Nutrition and Cancer, , , pp.92-93
Öztürk Can H., Saruhan A., "Studying The Effect Of Ice-Massage Applied To Hands Of Pregnant Women To Reduce The Perceived Labor Pains", 5th International Congress of Reproductive Health Family Planning. Abstract Book), , , pp.255-255
Öztürk Can H., Saruhan A., "Gebelerde Algılanan Doğum Ağrısının Azaltılmasında Ele Uygulanan Buz Masajının Etkisinin İncelenmesi (Studying The Effect Of Ice-Massage Applied To Hands Of Pregnant Women To Reduce The Perceived Labor Pains)", 5th International Congress of Reproductive Health Family Planning, , , pp.255-255
Çeber Turfan E., Karaca Saydam B., Bilge A., Mermer G., Öztürk Can H., Demirelöz Akyüz M., "Reliability and Validity of the Reproductive Health Scale for Turkish Adolescents", 5th 5. International Congress of Reproductive Health Family Planning, , , pp.252-252
Çeber Turfan E., Karaca Saydam B., Bilge A., Mermer G., Öztürk Can H., Demirelöz Akyüz M., "Üniversite Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Tutumları Ölçeği’xxnin Geliştirilmesi (Reliability and Validity of the Reproductive Health Scale for Turkish Adolescents)", 5th International Congress of Reproductive Health Family Planning, , , pp.252-252
Öztürk Can H., Soğukpinar N., Karaca Saydam B., Çeber Turfan E., "Results of Reproductive Health Education in 2004; NonGovernmental Organization (NGO) and University Cooperation with Support Program of Women Reproductive Health", 4th International Congress of Reproductive Health & Family Planning, ANKARA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2005, vol.-, no.-, pp.204-205
Karaca Saydam B., Nazli A., Çeber Turfan E., Öztürk Can H., Soğukpinar N., "The Effect of Social Status of Women on Choosing of Family Planning Method", 4th International Congress of Reproductive Health & Family Planning, ANKARA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2005, vol.-, no.-, pp.281-282
Karaca Saydam B., Nazlı A., Çeber Turfan E., Öztürk Can H., Soğukpınar N., "Effect of Social Status of Women on Choosing of Family Planning Method", 4th International Congress of Reproductive Health Family Planning, , , pp.281-282
Karaca Saydam B., Çeber Turfan E., Öztürk Can H., "Pregraduated Family Planning Councelling Education and UID was Aplied Skill", 3rd International Congress of Reproductive Health & Family Planning, ANKARA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2003, vol.1, no.1, pp.169-170
Öztürk Can H., Çeber Turfan E., Karaca Saydam B., Soğukpinar N., "Innovation of Family Planning", 3rd International Congress of Reproductive Health & Family Planning, ANKARA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2003, vol.-, no.-, pp.170-- (Link)
Soğukpinar N., Öztürk Can H., Karaca Saydam B., "The Evaluation of Nutrition for Cancer Prevention and Healthy Lifestyle in Adolescent", The First Regional Meeting of Asian Pasicic Organisation for Cancer Prevention (APOCP), İZMİR, TÜRKIYE, 14-16 Kasım 2003, vol.1, no.1, pp.42-- (Link)
Tuna Oran N., Öztürk Can H., Şenuzun Aykar F., "Mammography and Pap-Smear Behaviours Women Academicians", The First Regional Meeting of the Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) Development, , , pp.50-50
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yeşil Y., Öztürk Can H., "Gebelik ve Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları", Doğum Öncesi Bakım, Soğukpınar Neriman, Karaca Saydam Birsen, Ed., Vize Yayıncılık, Ankara, ss.448-492, 2018
Yeşil Y., Öztürk Can H., "Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi, Non-İnvaziv Yöntemler", Doğum Öncesi Bakım, Soğukpınar Neriman, Karaca Saydam Birsen, Ed., Vize Yayıncılık, Ankara, ss.237-257, 2018
Öztürk Can H., "Travay ve Doğumda Aciller,", Ebelerin Travay Ve Doğum El Kitabı (The Midwife’xxs Labıur abd Birth Handbook), Öztürk CAN Hafize, Yücel Ummahan, Hadımlı Aytül, Ed., Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.271-288, 2018
Yeşil Y., Öztürk Can H., "Gebelikte Hipertansif Hastalıklar", Doğum Öncesi Bakım, Soğukpınar Neriman, Karaca Saydam Birsen, Ed., Vize Yayıncılık, Ankara, ss.328-338, 2018
Kurul Ş., Öztürk Can H., "Gebelikte Ortaya Çıkan Riskli Durumlar", Doğum Öncesi Bakım, Soğukpınar Neriman, Karaca Saydam Birsen, Ed., Vize Yayıncılık, Ankara, ss.307-321, 2018
Öztürk Can H., Yücel U., Hadimli A., Ed., "Ebelerin Travay ve Doğum El Kitabı", Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, ANKARA, 2018 (Link)
Çakir Koçak Y., Öztürk Can H., "Gebelikte Şiddet", Doğum Öncesi Bakım, Soğukpınar N., Karaca Saydam, B., Ed., Vize Yayıncılık, Ankara, ss.609-634, 2018 (Link)
Öztürk Can H., "Gebelikte Fizyolojik Değişiklikler", Doğum Öncesi Bakım, Soğukpınar Neriman, Karaca Saydam Birsen, Ed., Vize Yayıncılık, Ankara, ss.103-134, 2018
Hadımlı A., Öztürk Can H., Çakır Koçak Y., Kızıldağ E., "Organization İn Midwifery: Students’ Point Of View", in: Health Sciences Research İn The Globalizing World, Elena Alexnadrova, Nelya Lukpanovna Shapekova, Bilal Ak, Fügen Özcanaslan, Eds., St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.645-656, 2018
Baykal Akmeşe Z., Öztürk Can H., "Globalization, Traditional Practices And Transcultural Midwifery İn Turkey", in: Health Sciences Research İn The Globalizing World, Elena Alexnadrova, Nelya Lukpanovna Shapekova, Bilal Ak, Fügen Özcanaslan, Eds., St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.657-6, 2018
Akın B., Balçık Çolak M., Baykal Akmeşe Z., Bülez A., Çakır Koçak Y., Kurul Ş., et al., Ed., "Ebelik Uygulamaları İçin Teori", Alter Yayıncılık. Rek. Org. Ltd. Şti, ANKARA, 2017
Öztürk Can H., Baykal Akmeşe Z., "Doğum Eyleminde Müdahaleler", Gebelik Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Bilmek İstedikleriniz, N. Soğukpınar, B. Karaca Saydam, A.M. Ergenoğlu, A. Özgür Yeniel, Ed., Ege Üniversitesi Basımevi, ss.44-45, 2016
Öztürk Can H., "Plasentanın Muayene ve Kontrol edilmesi", Ebelik Uygulama Standartları, Behzat Özkan, Esin Çeber Turfan, Serap Yaşaroğlu Toksoy, Ed., Vize Basın Yayın, ss.254-258, 2016
Öztürk Can H., "Omuz Distosisinde (takılması) Müdahaleler", Ebelik Uygulama Standartları, Vize Basın Yayın, ss.265-271, 2016
Öztürk Can H., "Doğum Sonu Kanamaları Değerlendirme ve Yönetimi", Ebelik Uygulama Standartları, Behzat Özkan, Esin Çeber Turfan, Serap Yaşaroğlu Toksoy, Ed., Vize Basın Yayın, ss.316-325, 2016
Kirlek F., Öztürk Can H., "Postpartum Dönem", Perinatoloji ve Bakım, Umran Sevil, Gül Ertem, Ed., Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, İzmir, ss.409-496, 2016
Yücel U., Egelioğlu N., Ekşioğlu A., Kurul Ş., Çakir Koçak Y., Yalniz H., et al., "Doğum Sonu Dönem Değerlendirme ve Bakımı", Ebelik Uygulama Standartları, Hafize Öztürk CAN, Ed., Vize Basın Yayın, Ankara, ss.284-418, 2016
Öztürk Can H., "Kalp ile İlgili Problemler", Gebelikte Tıbbi Problemler Ebeler İçin El Kitabı Medical Disorders in Pregnanacy A Manuel for Midwives, Soğukpınar neriman, Ed., Nobel Akademik Yayıncılık Tic. Ltd. Şti., ss.43-74, 2016
Öztürk Can H., Çakir Koçak Y., Yücel U., İçke S., "Doğum Sonu Dönemde Beslenme", Gebelik Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Bilmek İstedikleriniz, N. Soğukpınar, B. Karaca Saydam, A.M. Ergenoğlu, A. Özgür Yeniel,, Ed., Ege Üniversitesi Basımevi, ss.57-60, 2016
Öztürk Can H., Baykal Akmeşe Z., Ertuğrul A., "Doğumda Rahatlatıcı Pozisyonlar", Gebelik Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Bilmek İstedikleriniz, N. Soğukpınar, B. Karaca Saydam, A.M. Ergenoğlu, A. Özgür Yenie, Ed., Ege Üniversitesi Basımevi, ss.53-56, 2016
Öztürk Can H., "Doğum Eyleminin Üçüncü Evresinin Yönetimi", Ebelik Uygulama Standartları, Behzat Özkan, Esin Çeber Turfan, Serap Yaşaroğlu Toksoy, Ed., Vize Basın Yayın, ss.245-248, 2016
Öztürk Can H., Yücel U., Çakir Koçak Y., İçke S., "Doğum Sonu Dönemde (Lohusada) Bakım", Gebelik Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Bilmek İstedikleriniz, N. Soğukpınar, B. Karaca Saydam, A.M. Ergenoğlu, A. Özgür Yeniel, Ed., Ege Üniversitesi Basımevi, ss.61-70, 2016
Öztürk Can H., Yilmaz Irmak T., "Yenidoğan Dönemde Çocuk İstismarı ve İhmali", Ebeler için Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları, Ekti Genç Rabia, Özkan Havva, Ed., Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri, Elazığ, ss.573-594, 2016
Öztürk Can H., Baykal Akmeşe Z., Yeşil Y., "Doğum Hazırlık Planı", Gebelik Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Bilmek İstedikleriniz, N. Soğukpınar, B. Karaca Saydam, A.M. Ergenoğlu, A. Özgür Yeniel, Ed., Ege Üniversitesi Basımevi, izmir, ss.32-35, 2016
Çeber Turfan E., Soğukpinar N., Genç R., Karaca Saydam B., Öztürk Can H., "Ebelik Uygulama Standartları", Vize, ANKARA, 2016
Öztürk Can H., "", TC. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı, , Ed., Sistem ofset Bask. Yay. San. ve Tic. Ltd.Şti., Ankara, 2015
Yücel U., Öztürk Can H., "Doğum Sonu Dönemde Beslenme,Doğum Sonu Dönemde (Lohusada) Bakım,Lohusalıkta Duygusal Sorunlar ve Bakım", Lohusalık, Soğukpınar N, Ed., Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. şti, İstanbul, ss.1-30, 2015
Öztürk Can H., Çakir Koçak Y., Ünal İ., Yildirar Ç., "EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN SÖZLÜĞÜ", Alter Yay. Rek. Org. Tic. Ltd. Şti, 2015
Öztürk Can H., "Postmenopozal Kanama", Olgularla Jinekolojik Hastalıklarda Bakım, B.K. Saydam, Ed., Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.239-254, 2015
Öztürk Can H., "Menstrüel Siklus Bozuklukları", Kadın Sağlığı Genişletilmiş 2 Baskı 2015 94 109, Şirin A., Kavlak O., Ed., Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti, İstanbul, ss.94-109, 2015
Baykal Akmeşe Z., Yeşil Y., Öztürk Can H., "Doğuma hazırlık, Doğum eylemi, doğum eyleminde müdahaleler, doğum eyleminde ağrı ve kontrolü, doğumda rahatlatıcı pozsyonlar", Doğum, Neriman Soğukpınar, Ed., Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. şti., 2015
Öztürk Can H., "Menstrüel Siklus Bozuklukları", Kadın Sağlığı, ŞirinA, Under Kavlak O, Ed., Bedray Basın Yayıncılık Ltd.Şti, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi