Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Economic Feasibility of Package Beekeeping Application in Turkey: A Case Study of Edirne Province

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.25, ss.651-658, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Efficiency analysis of olive farms: The case study of Mugla province, Turkey

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, cilt.11, ss.317-321, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Conjoint Analysis of Consumer Preferences for Traditional Cheeses in Turkey: A Case Study on Tulum Cheese

KOREAN JOURNAL FOR FOOD SCIENCE OF ANIMAL RESOURCES, cilt.32, ss.458-466, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF ORGANIC COTTON FARMERS: A CASE STUDY FROM TURKEY

BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, cilt.18, ss.418-428, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Food consumption patterns in rural Turkey and poverty

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.5, ss.16-27, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The efficiency analysis of organic and conventional olive farms: Case of Turkey

AGRICULTURAL ECONOMICS-ZEMEDELSKA EKONOMIKA, cilt.56, ss.89-96, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An economic evaluation on organic cherry production: A case of Turkey

JOURNAL OF SUSTAINABLE AGRICULTURE, cilt.28, ss.117-130, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de Koyun ve Koyun Eti Fiyatlarının Bölgelere Göre Çok Boyutlu ÖlçeklemeAnalizi ile Karşılaştırılması

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, cilt.16, ss.315-327, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License identifier

Direct marketing in non-wood forest products in Turkey

Turkish Journal of Forestry Türkiye Ormancılık Dergisi, cilt.19, ss.210-218, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye’de Bal Arzı ve Talebi İçin Öngürü

Tarım Ekonomisi Dergisi, cilt.24, ss.43-51, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye’de Tarımsal Kredi Performansının Çok Boyutlu Ölçekleme Yaklaşımıyla Analizi

Tarım Ekonomisi Dergisi, cilt.23, ss.195-204, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Süzme Çam Balına Yönelik Tüketici Tercihlerinin Konjoint Analizi: İzmir Örneği

Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilmler Dergisi, cilt.3, ss.50-57, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğrudan Pazarlama Stratejisinde Kiraz Üreticilerinin Pazarlama Etkinliği

Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, cilt.3, ss.58-69, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hayvancılıkta Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları Türkiye Açısından Bir Değerlendirme

Tarım Ekonomisi Dergisi, cilt.22, ss.77-86, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study on Determination of Marketing Efficiency of Apple Growing: A Case Study of Senirkent District, Isparta

KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, cilt.19, ss.152-159, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Use of direct marketing strategies by farmers in Izmir Turkey a case study of artichoke growers

Hungarian Agricultural Engineering, ss.32-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye de Küçükbaş Hayvancılık Et Üretiminde Son Durum ve Gelişmeler

Tarım türk Hayvancılık Dergisi, cilt.10, ss.54-60, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sürdürülebilir Tarımsal Pazarlama Girişimleri

Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.3, ss.595-603, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Hal Yasası Kanunu nun Tarıma Olan Muhtemel Etkilerinin Değerlendirilmesi

Tarım Türk, cilt.39, ss.72-79, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Economics analysisi of organic and conventional olive production, Case of Turkey

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.49, ss.243-247, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Opportunities of Income Diversification and Alleviating Poverty in the Rural Area of Turkey

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.49, ss.275-286, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluşu ve Planlanması

Tarım Türk Dergisi-Hayvancılık, 2012 (Hakemsiz Dergi)

An Economic Analysisof Organic and Conventional Olive Production Case of Turkey

E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.49, ss.243-247, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği Ege Bölgesi Örneği

E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.48, ss.217-227, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tarımsal Pazarlamada Mevcut Durum ve Gelecek

Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongre, Ankara, Türkiye, 13 Ocak - 17 Eylül 2020, cilt.2, ss.749-787

Tüketicilerin Geleneksel Peynirlere Ödeme İstekliliği: Tulum Peyniri Örneği

Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, Aydın, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, ss.331-340

Türkiye’de Paket Arıcılık Uygulaması Teknik ve Ekonomik Olarak Sürdürülebilir mi?

6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Muğla, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2018, ss.60-69

Sürdürülebilir Gıda Değer Zinciri Yaklaşımı

XIII. ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ, Kahramanmaraş, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.106

Tarımsal Kooperatiflerde Performans Gücünün Değerlendirilmesi

6th ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.449-462

Tarımsal Kooperatiflerde Sürdürülebilir Pazarlama Uygulamaları

5.ASM Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.40

MARKETING EFFICIENCY OF FARMERS’ MARKETS: THE CASE OF SEFERIHISAR DISTRICT IN İZMİR PROVINCE

1. ULUSLARARASI GAP TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ, Şanlıurfa, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018

Sakin Şehir Hareketlerinin Sosyo-Ekonomik Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Seferihisar İlçesi Örneği

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Tekirdağ, Türkiye, 24 - 25 Mart 2018, ss.349-355

Branding of Bee Products in Turkey(0737)

45th Apimondia International Apicultural Congress, Istanbul- Turkey, İstanbul, Türkiye, 29 Eylül - 04 Ekim 2017, ss.80

Direct marketing in bee products

45th Apimondia International Apicultural Congress, İstanbul, Türkiye, 29 Eylül - 04 Ekim 2017, ss.81

Perceptions and expectations of Turkish Beekeepers Associations’ towards the beekeeping sector

45th Apimondia International Apicultural Congress, İstanbul, Türkiye, 29 Eylül - 04 Ekim 2017, ss.82

Direct Marketing Initiatives in Agricultural Cooperatives

2nd International Balkan Agriculture Congress, Tekirdağ, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2017, ss.816

Direct Marketing Strategies in Medical and Aromatic Plants

I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants: “Natural and Healthy Life”, Konya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2017, ss.233

Tarımsal Doğrudan Pazarlama Girişimlerinin Dünyadaki Gelişimi: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme

IV. IBANESS Congress Series – Russe / Bulgaria, Ruse, Bulgaristan, 8 - 09 Nisan 2017, ss.733-745

Certified Products Initiatives in Ethical Trade: Rainforest Alliance Certified Products

IV. International Balkan and Near Eastern Social Sciences and Congress Series, April, 8-9 , Russe-Bulgaria, s.752-763., Rusçuk-Russe, Bulgaristan, 8 - 09 Nisan 2017, ss.752-763

Slow Food Movement in Turkey

The 4th International One Health Congress & The 6th Biennal Conference of the International Association for Ecology and Health, Melbourne, Avustralya, 3 - 07 Aralık 2016, ss.1113

Türkiye de Bal Arzı ve Talebinde Gelecek Eğilimleri

5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Fethiye-Muğla,1-5 Kasım 2016, Muğla, Türkiye, 1 - 05 Kasım 2016

ANALYSIS OF CONSUMER PREFERENCES TOWARD CULTIVATED MUSHROOMS A CASE STUDY OF IZMIR TURKEY

IV. International Conference: Synergy in the Technical Development, Gödöllő, Macaristan, 12 - 15 Ekim 2015

Determining of Consumer Preferences and Consumer Profile Oriented to Honey A Case of Izmir Turkey

44th Apimondia International Apicultural Congress, Daejeon, Güney Kore, 15 - 20 Eylül 2015

Tarımsal Ürünlerde Sürdürülebilir Pazarlama Yaklaşımı

İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, ss.120

Better Cotton Initiative Approach for Sustainable Cotton Production A Case Study ofTurkey

25th INTERNATIONAL SCIENTIFIC-EXPERTS CONGRESS ON AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014

Promethee Yöntemi ile Gıda Sanayi İşletmesinin Kuruluş Yeri Seçiminin Belirlenmesi: Kuru Domates İşletmesi Örneği

I. Uluslararası Katılımlı Proje Yönetimi Konferansı- Proje Yönetim Zirvesi- İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Eylül 2014, ss.92-101

Global Ekonomik Krizin Türkiyede’deki Kırsal Yoksulluk Ve İşsizlik Üzerine Etkisi

TÜRKİYE IX. TARIM Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 22 Eylül 2010, ss.469-477

Production and marketing of organic dried apricot and the tendencies of apricot producers for the future in Turkey: Case study of Malatya

13th International Symposium on Apricot Breeding and Culture, Murcia, İspanya, 13 - 17 Haziran 2005, ss.271-274 identifier identifier

İzmir ve Manisa İllerinde Ekolojik Kiraz Üretim Olanakları

2002 Yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantıları Bildirileri, İzmir, Türkiye, 21 Mayıs 2002, no.107, ss.49-72

Türkiye Tarım Ekonomisinin 1980 2002 Dönemindeki Gelişimi

Tarım Haftası Sempozyumu, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye, 7 - 08 Ocak 2002, ss.39-59

Kayısının İç Tüketimini Artırma İmkanları

Kayısı Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 05 Nisan 2001

Kitap & Kitap Bölümleri

Son On Yılda Türkiye’de Yatırım Ortamı ve Tarımsal Yatırımlardaki Gelişmeler

Türkiye’de Geçmişten Günümüze Tarım Politikaları ve Ekonomisi, Bekir Pakdemirli, Banu Yücel, Nedim Koşum, Zülfikar Bayraktar, Editör, AKÇAĞ BASIM YAYIM PAZARLAMA A.Ş., Ankara, ss.49-65, 2019

Tarımsal Ürün Borsaları

Türkiye’xxde Geçmişten Günümüze Tarım Politikaları ve Ekonomisi, Pakdemirli Bekir, Yücel Banu, Koşum Nedim, Bayraktar Zülfikar, Editör, AKÇAĞ Yayınları, Ankara, ss.145-158, 2019

Yatırımların Finansmanı veYatırımlarda Teşvik Sistemleri

Güncel Yaklaşımlarla Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Ekonomik Analizler: Kavram - Yapı -Uygulama, Adanacıoğlu Hakan, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.79-120, 2018

Market Forces and Public Regulation Influencing the Management of Safety Risk in the Fresh Produce Sector: Contrasting Morocco and Turkey

Sustainable Agricultural Development: challenges and approaches in southern and eastern mediterranean countries, Cooperative management, Petit, M., Montaigne, E., El Hadad-Gauthier, F., García Álvarez-Coque, J.M., Mattas, K., Mili, S., Editör, Springer, Londra, ss.311-326, 2015

Production and Marketing of Organic Dried Apricot and the Tendencies of Apricot Producers for the Future in Turkey: Case Study Of Malatya

Acta Horticulturae (Proceedings of the XIIIth International Symposium on Apricot Breeding and Culture), F.Romajaro, F.Dicenta, P.Martinez Gomez, Editör, International Society for Horticultural Science, ss.271-279, 2006

Production And Marketing of Organic Dried Apricot in Turkey

The Market for Organic Products in the Mediterranean Region, Alkinoos Nikolaidis, George Baurakis, Emin Işıklı and Murat Yercan, Editör, CIHEAM/MAICh (Cahiers Options Méditerranéennes n. 61), Chania, ss.287-292, 2003