Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Novel Sugar Based Acrylate: Synthesis, Characterization and Polymerization

Journal Of Polymer Materials, cilt.36, ss.215-224, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Possible use of corn starch as tanning agent in leather industry: Controlled (gradual) degradation by H2O2

INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, cilt.122, ss.610-618, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Synthesis, characterization and polymerization of novel sugars based on methacrylate

IRANIAN POLYMER JOURNAL, cilt.25, ss.455-463, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis and Thermal Degradation Kinetics of D-(+)-Galactose Containing Polymers

POLIMEROS-CIENCIA E TECNOLOGIA, cilt.23, ss.697-704, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis, characterization, and thermal degradation kinetic of polystyrene-g-polycaprolactone

JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, cilt.126, ss.1236-1246, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis and Modifications of Nylons Having Bromine and Azide Functionalty

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.24, ss.4313-4316, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of Aliphatic Polyesters as Hydrogen Donor in Photoinitiated Free Radical Polymerization

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.24, ss.4558-4562, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis, characterization, and thermal degradation kinetics of poly(decamethylene 2-oxoglutarate)

JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, cilt.108, ss.2328-2336, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Biological distribution of iodo-allyl gabapentin and iodo-gabapentin

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.275, ss.387-393, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis and characterization of polymethacrylamide having gabapentin moieties

IRANIAN POLYMER JOURNAL, cilt.16, ss.769-774, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diphenylammonium triflate as an effective catalyst for polyesterification reactions

IRANIAN POLYMER JOURNAL, cilt.15, ss.701-707, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Poli (metilmetakrilat-ko-metakrilik asit) Sentezi, Karakterizasyonu ve Termal Bozunma Kinetiği

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.13, ss.134-143, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Renaturation of DNA(Deoxyribonucleic acid) ın Etyhlene and Glycerol,

journal of faculty of science, cilt.1, no.1, ss.1-3, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yeni İmidazol Bazlı Polimer Sentezi ve Metilmetakrilat ile Kopolimerizasyonu

Uluslararası Katılımlı VII. Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, 9 - 12 Eylül 2018

İmidazol Bazlı Monomerler ile Kopolimer Sentezi ve Karakterizasyonları

Uluslararası Katılımlı VII. Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, 9 - 12 Eylül 2018

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF PORPHYRIN CONTAINING COMMERCIAL POLYMERS

World polymer Congress Istanbul(Macro 2016), İstanbul, Türkiye, 17 - 21 Temmuz 2016, ss.1-3

Preparations of Sugar Based Acrylic Polymers

IUPAC 44th World Chemistry Congress, İstanbul, Türkiye, 11 Ağustos 2013, ss.982

SURFACE PROPERTIES OFPOLY CAPROLACTONE GRAPHITE OXIDE COMPOSITE.

NANOMEETING-2013, Minsk, Belarus, 28 - 31 Mayıs 2013, ss.1

P GLAKTOMETAKRİLİK KO STIREN KOPOLİMERİNİN TERMAL BOZUNMA KİNETİĞİ.

26. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 1 - 06 Ekim 2012, ss.1

YAN ZİNCİRDE TİYOFEN BİRİMLERİ İÇEREN HEMA BAZLI POLİMERLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

4. ULUSAL POLİMER BİLİM VE TEKNOLOJİ KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2012, ss.1

POLİSTİREN G POLİKAPRPLAKTONUN TERMAL BOZUNMA KİNETİĞİ.

4. ULUSAL POLİMER BİLİM VE TEKNOLOJİ KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2012, ss.1

P GALAKTOMETAKRİLAT KO STIREN KOPOLİMERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

4. ULUSAL POLİMER BİLİM VE TEKNOLOJİ KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2012, ss.1

KLİK KİMYASI METODU İLE POLİSTİREN GRAFT POLİKAROLAKTON SENTEZİ VE KARAKRERİZASYONU

25.ULUSAL KİMYA KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011, ss.1

POLİVİNİL KLORÜR ESASLI MAKROFOTOBAŞLATICILARIN CLICK KİMYASI YÖNTEMİ İLE SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

24. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, Zonguldak, Türkiye, 29 Haziran - 02 Temmuz 2010, ss.1

POLY 535-Thermally and photochemically active polymers by click chemistry

235th American-Chemical-Society National Meeting, Louisiana, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 10 Nisan 2008, cilt.235 identifier

DOYMAMIŞ DİOL İÇEREN POLİESTER SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU.

XIX. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 30 Eylül - 04 Ekim 2005, ss.1

DİİMİN KÖPRÜLÜ AROMATİK POLİESTERLER

XVIII. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, Kars, Türkiye, 5 - 09 Temmuz 2004, ss.1

DİFENİL AMONYUM TRİFLATİN ADİPİK ASİT 1 4 BÜTANDİOL POLİMERLEŞME TEPKİMESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

1. EGE FİZİKOKİMYA GÜNLERİ İZMİR-TÜRKİYE, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Haziran 2002, ss.1

SYNTHESIS OF BISMALEIMIDES AND THEIR POLYMERIZATION WITH DIAMINES.

GÜNEYDOĞU AVRUPA ÜLKELERİNİN KIMYASAL DERNEKLERİ 6.ULUSLARARASI KONFERANSI, Bulgaristan, ss.1

POLYESTERS BASED ON OXO GLURARIC ASID.

KİMYA BİLİMLERİ 9. AVRASYA KONFERANSI, Antalya, Türkiye, ss.1