Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Brokoli ve Pırasada Kükürt İçeriği ve Kükürtlğü Aminoasit Miktarları Arasındaki İlişkiler

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, cilt.23, ss.263-276, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Brokoli ve pırasada kükürt içeriği ve kükürtlü aminoasit miktarları arasındaki ilişkiler

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.263-276, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Potasyumlu ve Kalsiyumlu Gübre Uygulamalarının Glayölün Gladiolus hortunalus L Beslenme Durumu ve Kalite Özelliklerine Etkisi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi., cilt.52, ss.201-205, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Sıcak İklim Çim Buğdaygillerinde Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi., cilt.52, ss.115-121, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapraktan Potasyum Bor ve Çinko Uygulamalarının Camarosa Çilek Çeşidinde Verim ve Kaliteye Etkisi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.49, ss.293-298, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bağyurdu İzmir Yöresi Kiraz Plantasyonlarının Beslenme Durumu

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.49, ss.7-15, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Salt Stress on Total RNA and Poly A RNA Contents in Tobacco Suspension Cultured Cells at the Different Time Course

. Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt.9, ss.22-25, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Ispanakta Spinaciae oleracea L Nitrat ve Nitrit Içerikleri Üzerinde Bir Inceleme

Hasad Degisi, cilt.21, ss.70-74, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Farmyard Manure Application on Amount and Quality of Watermelon

Journal of Balkan Ecology, cilt.2, ss.175-179, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emiralem İzmir Yöresi Çilek Plantasyonlarının Beslenme Durumu

Ege Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, cilt.42, ss.155-166, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilecik Pazaryeri Yöresi Şerbetçiotu Plantasyonlarının Beslenme Durumu

Ege Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, cilt.42, ss.123-134, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Subterranean Water s Quality Characteristics in the Vicinity of Alasehir Turkey in Respect of Vineyard

PAKISTAN JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES, cilt.7, ss.134-138, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Azotlu Gübrelemenin Marul Bitkisindeki Azot Birikimine Etkisi

Ege Üniv. Ziraat Fak.dergisi, no.1, ss.85-92, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Topraktan ve Yapraktan Çinko Uygulamalarının Bazı Fiziksel Özellikler Üzerine Etkisi

EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANADOLU DERGİSİ, cilt.11, ss.91-102, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bartın Yöresi Fındık Bahçelerinin Beslenme Durumu

EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANADOLU DERGİSİ, cilt.10, ss.139-157, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Satsuma Mandarini Yapraklarındaki Makro ve Mikro Elementler İle Karbonhidrat Miktarları Arasındaki İlişkiler

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.36, ss.1-8, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Düzce Yöresinde Yetiştirilen Virginia Flue Cured Tütünlerinin Beslenme Durumları ve Toprak Bitki İlişkileri Üzerinde Bir Araştırma

EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANADOLU DERGİDSİ, cilt.9, ss.139-157, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Seviyelerde Uygulanan Kalsiyum Nitrat Gübresinin Çilek Bitkisinde Verim ve Kaliteye Etkisi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.49-56, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Potasyum Sülfat Ve Farklı Demir Preparatları Uygulamalarının Toprakların Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkileri

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.29-36, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effects of Peudomonas Fluorescens Bacteria Inoculation on Tomato Growth

25th International Scientific Experts Congress on Agriculture and Food Industry., 25 - 27 Eylül 2014

Zeytinin Beslenmesi ve Gübrelenmesi

Zeytin Üreticileri Toplantısı., Manisa, Türkiye, 07 Mayıs 2015, ss.3-14

The Effects of Potassium Fertilization on Gladiolus Gladiolus hortulanus L Nutrition and Quality Parameters.

International Mesopotamia Agriculture Congress, Diyarbakır, Türkiye, 22 Eylül 2014, ss.48

Farklı Taban Gübrelerinin Pamukta Verim ve Besin Maddesi Alınımına Etkisi

5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Eylül 2010, ss.124-130

Türkiye'de Gübre Üretimi ve Tüketimi

Tarımda Potasyumun Yeri ve Önemi Çalıştayı, Eskişehir, Türkiye, 03 Ekim 2005, ss.13-19

Effect of Manuring on Yield Quality and Mineral Content of Red Pepper

International Conference on Sustainable Land use and Management, Çanakkale, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2002, ss.459-460

İzmir ve Manisa İllerinde Ekolojik Kiraz Üretim Olanakları

2002 Yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantıları Bildirileri, İzmir, Türkiye, 21 Mayıs 2002, no.107, ss.49-72

Effect of Manuring on Yield Quality and Mineral Content of Red Pepper

International Conference on Sustainable Land Use and Management, Çanakkale, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2002, ss.459-460

Asessment of Leaf Sampling Date For Apricot, cv. Hacıhaliloğlu

The 2001 Dahlia Greidinger Symposium, Lizbon, Portekiz, 04 Mart 2001, ss.502-504

Ege’den GAP’a Ekolojik Kiraz Üretim Olanakları

2000 GAP Çevre Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 16 Ekim 2000, ss.591-595

Domates Yetiştiriciliğinde Farklı Hayvansal Gübrelerin Verim ve Kaliteye Etkisi

Domates Yetiştiriciliğinde Farklı Hayvansal Gübrelerin Verim ve Kaliteye Etkisi, Isparta, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2000, ss.51-55

İzmir ve Manisa’da Ekolojik Kiraz Üretim Olanakları Üzerine Bir Araştırma

Türkiye I. Ekolojik Tarım Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 Haziran 1999, ss.242-247

Effect of Saline Irrigation Water on Fig Nursery Trees.

International Symposium on Nutrient Management under Salinity and Water Stress, Haifa, İsrail, 28 Şubat 1999, ss.32-35

Kitap & Kitap Bölümleri

Kekik Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Önemli Kültür Bitkilerinin Gübrelenmesi, Prof.Dr. Dilek Anaç, Editör, Uluslararası Potas Enstitüsü ve Ege Üniversitesi ortak basımıdır., İzmir, ss.95-102, 2010

Bilirkişi Raporları

Diğer Yayınlar