Prof.Dr.

MUHARREM HAKAN CEVHER


Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

Temel Bilimler Bölümü

Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı

Eğitim Bilgileri

1992 - 1995

1992 - 1995

Doktora

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

1990 - 1992

1990 - 1992

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

1989 - 1992

1989 - 1992

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Bölümü, Türkiye

1984 - 1989

1984 - 1989

Lisans

Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Temel Bilimler Bölümü, Türkiye

1982 - 1984

1982 - 1984

Ön Lisans

Anadolu Üniversitesi, Bilecik Meslek Yüksekokulu, Teknik Programlar Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1995

1995

Doktora

Ali Ufki Bey ve Haza Mecmü’a-i Saz ü Söz (Transkripsiyon, inceleme)

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

1992

1992

Yüksek Lisans

Tanburi Cemil Bey ve ”Rehber-i Musiki"

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Fransızca

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sanat, Müzik , Kompozisyon, Müzik Bilimleri, Türk Musıkisi, Türk Halk Müziği, Folklor ve Müzikoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2004 - Devam Ediyor

2004 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Temel Bilimler Bölümü

1998 - 2004

1998 - 2004

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Bölümü

1997 - 1998

1997 - 1998

Yrd.Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Bölümü

1990 - 1997

1990 - 1997

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Temel Bilimler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Konservatuvar Müdürü

Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Anabilim Dalı

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Temel Bilimler Bölümü

2005 - 2008

2005 - 2008

Konservatuvar Müdürü

Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Bölümü

1998 - 2003

1998 - 2003

Bölüm Başkanı

Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Temel Bilimler Bölümü

1996 - 1997

1996 - 1997

Konservatuvar Müdür Yardımcısı

Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türk Müziği Bibliyografyası

Doktora

Doktora

Türk Din Musikisi II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Osmanlıca I

Doktora

Doktora

Türk Müziği Tarihi Kaynakları I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Osmanlıca II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türk Müziği Tarihi II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türk Müziği Bibliyografyası

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türk Müziği Kuramları

Doktora

Doktora

Türk Müziği Tarihi Kaynakları II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türk Müziği Tarihi I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türk Müziği Tarihi II

Doktora

Doktora

Türk Müziği Tarihi Kaynakları I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Osmanlıca II

Yönetilen Tezler

2015

2015

Yüksek Lisans

Onur Akdoğu bibliyografyası

Cevher M. H. (Danışman)

A.TUNA(Öğrenci)

2012

2012

Yüksek Lisans

XVII. yüzyılda makamlar Creative Commons License

Cevher M. H. (Danışman)

T.MERİÇ(Öğrenci)

2010

2010

Doktora

XV. yüzyılda makâmlar

Cevher M. H. (Danışman)

Ö.KÜÇÜKGÖKÇE(Öğrenci)

2005

2005

Yüksek Lisans

Bağlama yapımı

Cevher M. H. (Danışman)

M.GÜLDAĞ(Öğrenci)

2005

2005

Yüksek Lisans

Tambur yapımı

Cevher M. H. (Danışman)

C.COŞKUN(Öğrenci)

2003

2003

Yüksek Lisans

Darü't-Ta'lim-i Musiki Cemiyeti

Cevher M. H. (Danışman)

E.SUNA(Öğrenci)

2003

2003

Yüksek Lisans

Kemençe eğitimi

Cevher M. H. (Danışman)

B.ÇAKMAKOĞLU(Öğrenci)

2002

2002

Yüksek Lisans

Bağlamanın tarihsel gelişimi

Cevher M. H. (Danışman)

G.EKİM(Öğrenci)

2001

2001

Yüksek Lisans

Türk müziğinde viyolonsel eğitimi

Cevher M. H. (Danışman)

S.BAHADIR(Öğrenci)

2001

2001

Yüksek Lisans

Arabesk ve Türk müziğine etkisi

Cevher M. H. (Danışman)

E.RÜYA(Öğrenci)

2000

2000

Yüksek Lisans

Geçmişten günümüze Tarz-ı Nevin makamı

Cevher M. H. (Danışman)

Ö.KÜÇÜKGÖKÇE(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Bir Muzıka yı Humayun Onbaşısı Flavtacı Hacı Mamud Ratib Bey ve Meşhur Kasidesi

Cevher M. H.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi, ss.1-10, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2016

2016

Şair, Yazar, Politikacı, Eğitimci ve Besteci Rüştü Şardağ

Cevher M. H.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi, ss.1-7, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

1998

1998

Bir Güfte Kitabı: Aheng-i Tarab

CEVHER M. H.

İzmir'den Anadolu'ya, ss.13-14, 1998 (Hakemsiz Dergi)

1998

1998

İnternet'te Tanbur

CEVHER M. H.

İzmir'den Anadolu'ya, ss.7, 1998 (Hakemsiz Dergi)

1994

1994

Babürname'de Müzik

CEVHER M. H.

Mavi Nota, no.13, ss.5-6, 1994 (Hakemsiz Dergi)

1993

1993

Rehber-i Musiki Üzerine Düşünceler

CEVHER M. H.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Dergisi, ss.41-44, 1993 (Hakemsiz Dergi)

1993

1993

Eski Uygur Türkçesi'nde Müzik Unsurları

CEVHER M. H.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Dergisi, ss.4-5, 1993 (Hakemsiz Dergi)

1992

1992

Şerif Muhiddin Targan, Yaşamı ve Eserleri

CEVHER M. H.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Dergisi, ss.101-106, 1992 (Hakemsiz Dergi)

1992

1992

Ses Sanatçısı Olarak Yesari Asım Arsoy

CEVHER M. H.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Dergisi, ss.46-48, 1992 (Hakemsiz Dergi)

1992

1992

Müzikbiliminde Bilgisayar Teknolojisinin Getirdiği Üstünlükler

CEVHER M. H.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Dergisi, ss.51-53, 1992 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Fahriye Akşit ve Zeki Duygulu’xxnun Bilinmeyen İki Bestesi

CEVHER M. H.

Lirik Sözün Bestecisi: Zeki Duygulu Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, ss.114-123

2019

2019

Türk Musikisi Polemikleri

CEVHER M. H.

NETA ART I. Ulusal Türk Müziği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2019

2017

2017

Hüseyin Sadettin Arel’xxin İzmir Güncesi

CEVHER M. H.

Hüseyin Sadettin Arel ve Türk Müziği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2017, ss.133-142

2018

2018

Devlet Konservatuvarlarının Yeniden Yapılanma Gereksinimini Doğuran Sorunlar ve Çözüm Önerileri

CEVHER M. H.

25. İstanbul Türk Müziği Festivali-Müzik’xxte Estetik Yaklaşımlar Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.13-18

2018

2018

Konservatuvarların Üniversite Bünyesindeki Yeri ve Uyum Sorunları

CEVHER M. H.

III. Uluslararası Müzik ve Dans Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018

2017

2017

Hüseyin Sadettin Arel’in İzmir Güncesi

CEVHER M. H.

Uluslararası Hüseyin Sadettin Arel ve Türk Müziği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2017

2015

2015

Kâtip Çelebi ve Mûsikî !

CEVHER M. H.

Uluslararası Kâtip Çelebi Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 26 Mart 2015 - 27 Mart 2017, ss.235-239

2014

2014

Two Europaen Figures in the Ottoman Scene of Music Albert Bobowski and Dimitrie Cantemir

CEVHER M. H.

Maqam Traditions Between Theory and Contemporary Music Making, Ankara, Türkiye, 08 Aralık 2014, ss.25-31

2014

2014

Two European Figures in the Ottoman Scene of Music Albert Bobowski and Dimitrie Cantemir

Cevher M. H.

ICTM Study Groups Maqâm and Music in the Arab World, Ankara, Türkiye, 17 - 20 Aralık 2014

1997

1997

Türk Müziği Eğitiminde Bilgisayar Teknolojisi ile Yeni Ufuklara Doğru

CEVHER M. H.

Balıkesir I. Türk Musikisi Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 19 Aralık 1997

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Darülelhan ve Sonrası

Cevher M. H. , Kaçar G. Y. (Editör)

Kuruluşunun Yüzüncü Yılında Dârü’l-Elhân’a Armağan, Gülçin Yahya Kaçar, Editör, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara, ss.33-40, 2018

2016

2016

Cevher-i Cemil

CEVHER M. H.

100 Ölüm Yıldönümünde Üstad ı Cihan Tanburi Cemil Bey e Armağan, , Editör, Seçil Ofset, İstanbul, ss.50-54, 2016

2016

2016

Enderuni Yüzbaşı Hafız Hüsnü Efendi

CEVHER M. H.

Müzik Bilim Sanat, , Editör, Yayın Evi yayınları, Ankara, ss.57-67, 2016

2003

2003

Ali Ufkî Bey ve Hâzâ Mecmûa-i Sâz ü Söz

CEVHER M. H.

Ege Üniversitesi, İzmir, 2003

1997

1997

50 Sanat Yılında Dr Ayhan Sökmen

CEVHER M. H.

Sökmen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Yayınları No: 1, 1997

1993

1993

Tanburi Cemil Bey ve Rehber i Musiki

CEVHER M. H.

Ege Üniversitesi, İzmir, 1993

Ansiklopedide Bölümler

2017

2017

Ali Ufki Bey

Cevher M. H.

Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss.3, 2017

Bilirkişi Raporları

2015

2015

Rast Müzikoloji Dergisi

CEVHER M. H.

Rast Müzikoloji Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi

CEVHER M. H.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Akademik Bakış

CEVHER M. H.

Akademik Bakış, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi

CEVHER M. H.

Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Yegâh Mûsikî Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

ASOS JOURNAL The Journal of Academic Social Science

Danışma Kurul Üyesi

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Eurasian Journal of Music and Dance (EJMD)

Editörler Kurulu Üyesi

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Akademik Bakış

Danışma Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Ekim 2019

Ekim 2019

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Alt Yapı, Ege Üniversitesi, Türkiye

Aralık 2018

Aralık 2018

Türkbilim

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2018

Aralık 2018

Eurasian Journal of Music and Dance

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2018

Ekim 2018

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Haziran 2018

Haziran 2018

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2017

Kasım 2017

Kitabü Keşfü'l-Hümum ve'l-Kürab fi Şerhi Alet't-Tarab İsimli Anonim Musiki Eseri

Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

Kasım 2017

Kasım 2017

Rauf Yekta Bey Koleksiyonundan Seçmeler

Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Nisan 2020

Nisan 2020

III. Uluslararası Kanun Festivali ve Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Cevher M. H.
Afyon, Türkiye

Aralık 2019

Aralık 2019

GAP Kongreleri

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Cevher M. H.
Şanlıurfa, Türkiye

Kasım 2019

Kasım 2019

Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Cevher M. H.
Aydın, Türkiye

Sanatsal Etkinlik

Kasım 2019

Kasım 2019

Bir Çalgı Bir Usta: Manolya Şensesli-Viyola

Cevher M. H.

Kasım 2019

Kasım 2019

İzmirli Bestecilerimizi Anıyoruz: Avni Anıl

Cevher M. H.

Kasım 2018

Kasım 2018

Avni Anıl Anma Konseri

Özdinçer F. , Cevher M. H.Sanat Eserleri

Haziran 2008

Haziran 2008

Özgün Eser

Dans ve Koreografi-Müsenna

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

Kuruluşunun ve Eğitime Başlamasının 95. Yılında Musiki Muallim Mektebi Çalıştayı: Türkiye'de Müzik Eğitiminin Dünü-Bugünü-Yarını

Moderatör

Ankara-Türkiye

2019

2019

Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu Kuvayı Milliye'nin 100'ü

Moderatör

Aydın-Türkiye

2019

2019

YÖK Sanat Dalları Eğitim Konseyi Çalıştayı

Çalışma Grubu

Afyon-Türkiye

2019

2019

Milas Belediyesi Zeki Duygulu Sempozyumu

Çalışma Grubu

Muğla-Türkiye

2019

2019

NetaART I. Ulusal Türk Müziği Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

X. Hisarlı Ahmet Sempozyumu

Katılımcı

Kütahya-Türkiye

2018

2018

TRABZON ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI III. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

Davetli Konuşmacı

Trabzon-Türkiye

2018

2018

Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı III. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2018

2018

Vefatının 55. Yılında Muzaffer Sarısözen Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

Vefatının 55. Yıldönümünde Muzaffer Sarısözen Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Müziği Eğitiminde Teori, Perde Sistemi, Notalama ve Solfej: Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2018

2018

25. İstanbul Türk Müziği Festivali Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

25. İstanbul Türk Müziği Günleri

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

"Bir Edebiyat Adası Yılmaz Karakoyunlu"

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2018

2018

Bir Yazar, Bir Doktor, Bir Politikacı ve Bir Sanatçı Gözüyle Neyzen Tevfik

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2012

2012

Uluslararası Kanun Festivali ve Sempozyumu

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2012

2012

Geçmişten Günümüze Geleneksel Türk Musikisi

Katılımcı

Kars-Türkiye

2011

2011

Ölümünün 50. Yılında Mahmut Ragıp Gazimihal Anma Paneli, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Sosyal Tesisleri

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2008

2008

Antoine Galland ve Ali Ufki Bey Kolokyumu

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2006

2006

Uluslararası Tarihsel Süreç İçinde Türkiye'de Müzik Kültürü ve Müzik Müzesi Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2006

2006

Uluslararası Osmanlı Dönemi Türk Musikisi Sempozyumu

Katılımcı

Bursa-Türkiye

2002

2002

21. Yüzyıl Başında Türkiye'de Müzik

Katılımcı

Ankara-Türkiye

1998

1998

I. Uluslararası İzmir Müzik Kongresi

Katılımcı

İzmir-Türkiye

1997

1997

Balıkesir I. Türk Musikisi Sempozyumu

Katılımcı

Balıkesir-Türkiye

1994

1994

Diler Sanat Merkezi Sanat Günleri

Katılımcı

-Türkiye

1994

1994

AÜ Tömer İzmir Merkez Şubesi Eylül Etkinlikleri

Katılımcı

İzmir-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Şubat-2020

Şubat 2020

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Ege Üniversitesi

Ocak-2020

Ocak 2020

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Ege Üniversitesi

Nisan-2019

Nisan 2019

Akademik Kadroya Atama

Doçent Kadrosuna Atama Jürisi - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Mart-2019

Mart 2019

Yarışma

Huzurevleri Arası 5. Altın Mikrofon Ses Yarışması - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürlüğü

Şubat-2019

Şubat 2019

Akademik Kadroya Atama

Can Karahan, Profesörlük Kadrosu Atama Jürisi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Şubat-2019

Şubat 2019

Akademik Kadroya Atama

Profesörlük Kadro Atama Jürisi - Trabzon Üniversitesi

Ocak-2019

Ocak 2019

Akademik Kadroya Atama

Dr. Öğretim Üyesi Yeniden Atama Jürisi - Ege Üniversitesi

Aralık-2018

Aralık 2018

Akademik Kadroya Atama

Prof. Dr. M. Hakan Cevher - İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Aralık-2018

Aralık 2018

Akademik Kadroya Atama

Prof. Dr. Hakan Cevher - Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

Mayıs-2018

Mayıs 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

EÜ SBE Türk Müziği Doktora Programı Yeterlik Sınavı, Özgüç Acun Arslan - EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mayıs-2018

Mayıs 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

EÜ SBE Türk Müziği Doktora Programı Yeterlik Sınavı, Almila Tuncer Tuna - EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mayıs-2018

Mayıs 2018

Akademik Kadroya Atama

Prof. Dr. M. Hakan Cevher - Kocaeli Üniversitesi

Mayıs-2018

Mayıs 2018

Yarışma

Ezanı Güzel Okuma Yarışması - İzmir Valiliği İl Müftülüğü

Mayıs-2018

Mayıs 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

EÜ SBE Türk Müziği Doktora Programı Yeterlik Sınavı, Betül Küçüksüslü - EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mayıs-2018

Mayıs 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

EÜ SBE Türk Müziği Doktora Programı Yeterlik Sınavı, Onurcan Kaya - EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

Nisan-2018

Nisan 2018

Yarışma

I. Liseler Arası Türk Halk Müziği Amatör Ses Yarışması Finalı Mayıs 2018 - İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

Nisan-2018

Nisan 2018

Akademik Kadroya Atama

Prof. Dr. M. Hakan Cevher - Ege Üniversitesi

Nisan-2018

Nisan 2018

Akademik Kadroya Atama

Prof. Dr. M. Hakan Cevher - Ege Üniversitesi

Mart-2018

Mart 2018

Doçentlik Sınavı

İsmail Hakkı Gerçek / Doçentlik Sınavı - Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

Mart-2018

Mart 2018

Doçentlik Sınavı

Emrah Hatipoğlu /Doçentlik Sınavı - Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

Mart-2018

Mart 2018

Akademik Kadroya Atama

Prof. Dr. M. Hakan Cevher - Hacettepe Üniversitesi

Şubat-2018

Şubat 2018

Akademik Kadroya Atama

Hülya Uzun / Yardımcı Doçentlik Kadro Atama - Adnan Menderes Üniversitesi

Şubat-2018

Şubat 2018

Doçentlik Sınavı

Vasfi Hatipoğlu / Doçentlik Sınavı - Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

Şubat-2018

Şubat 2018

Akademik Kadroya Atama

Prof. Dr. M. Hakan Cevher - Adnan Menderes Üniversitesi

Ocak-2018

Ocak 2018

Akademik Kadroya Atama

Sühan İrden / Doçentlik Kadro Atama - Selçuk Üniversitesi

Yayıncılık Etkinlikleri

2018 - 2018

2018 - 2018

Radyo Programı

CEVHER M. H.

2018 - 2018

2018 - 2018

Radyo Programı

CEVHER M. H.

2018 - 2018

2018 - 2018

Radyo Programı

CEVHER M. H.