Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI, 2004 - Devam Ediyor
Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI, 1998 - 2004
Yrd.Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI, 1997 - 1998
Arş.Gör., EGE ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI, 1990 - 1997
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, EGE ÜNİVERSİTESİ Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Temel Bilimler , 11.03.2019 - Devam Ediyor
Konservatuvar Müdürü, EGE ÜNİVERSİTESİ DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI, , 01.01.2016 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, EGE ÜNİVERSİTESİ DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI, TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ, 01.01.2008 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TEMEL BİLİMLER ANABİLİM DALI, 01.01.2008 - Devam Ediyor
Konservatuvar Müdürü, EGE ÜNİVERSİTESİ DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI, DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI BÖLÜMÜ, 01.01.2005 - 30.12.2008
Bölüm Başkanı, EGE ÜNİVERSİTESİ DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI, TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ, 01.01.1998 - 30.12.2003
Konservatuvar Müdür Yardımcısı, EGE ÜNİVERSİTESİ DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI, , 01.01.1996 - 30.12.1997
VERDİĞİ DERSLER
Türk Müziği Tarihi Kaynakları I, Doktora, 2018-2019
Türk Din Musikisi II, Doktora, 2018-2019
Osmanlıca II, Yüksek Lisans, 2018-2019
Türk Müziği Bibliyografyası, Yüksek Lisans, 2018-2019
Türk Müziği Tarihi II, Yüksek Lisans, 2018-2019
Osmanlıca II, Yüksek Lisans, 2017-2018
Türk Müziği Tarihi Kaynakları II, Doktora, 2017-2018
Osmanlıca I, Yüksek Lisans, 2017-2018
Türk Müziği Tarihi II, Yüksek Lisans, 2017-2018
Türk Müziği Tarihi I, Yüksek Lisans, 2017-2018
Türk Müziği Bibliyografyası, Yüksek Lisans, 2017-2018
Türk Müziği Kuramları, Yüksek Lisans, 2017-2018
Türk Müziği Tarihi Kaynakları I, Doktora, 2017-2018
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, T.Uymaz, "Halvetiliğin Şabaniyye kolunda Türk musikisi", DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı , Ocak, 2017.
Doktora, Ö.Küçükgökçe, "XV. yüzyılda makâmlar", DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı , Ocak, 2010.
Doktora, S.Tutu, "Âşık Veysel Şatıroğlu (hayatı, eserleri ve müzik kimliği)", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı, Ocak, 2008.
Sanatta Yeterlik, A.Kastelli, "Anadolu geleneksel nefesli çalgıları ve bu çalgılar üzerine özgün bağdalar", AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı, Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, N.Eskitaş, "Halk Opereti Topluluğu ve Türk Müziği Tarihindeki Yeri", EGE ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, E.Üstgül, "Türk mûsikîsinde ferahnâk makâmı ve tarihsel gelişimi", AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı, Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, G.Aslan, "Şehnâz Bûselik Makamı (kuram, tür ve biçim incelemesi)", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Anabilim Dalı, Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, A.Tuna, "Onur Akdoğu bibliyografyası", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, Y.Hazman, "Abdülkâdir Töre'nin "Usûl-i Ta'lîm-i Kemân" adlı eseri (çevriyazım ve inceleme)", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Anabilim Dalı, Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, T.Meriç, "XVII. yüzyılda makamlar", HALIÇ ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Anasanat Dalı, Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, M.Sarisaray, "TRT Türk sanat musıkisi sözlü ve saz eserleri repertuvarının makam, usul ve besteci bağlamında analizi", HALIÇ ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Anabilim Dalı, Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, M.Esen, "Müziksel algılamada ses ve renk ilişkisi", HALIÇ ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Anabilim Dalı, Ocak, 2008.
Yüksek Lisans, B.Şener, "Âheng-i Tarab (çeviriyazım ve inceleme)", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Anabilim Dalı, Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, M.Güldağ, "Bağlama yapımı", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Anabilim Dalı, Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, B.Uymaz, "Şehbâl'de mûsikî yazıları (transkripsiyon ve yorum (1-50 sayılar)", DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı , Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, C.Coşkun, "Tambur yapımı", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Anabilim Dalı, Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, T.Uymaz, "Şehbal`de musiki yazıları (transkripsiyon ve yorum) (51-100. sayılar)", DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı , Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, B.Aydin, "Âlem-i Mûsikî (Çevriyazım ve inceleme)", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Anabilim Dalı, Ocak, 2004.
Yüksek Lisans, Ö.Abayli, "Tarihçe-i Fenn-i Musiki (Çeviri yazım ve inceleme)", DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı , Ocak, 2004.
Yüksek Lisans, O.Öztürk, "TRT repertuvarı'ndaki Kerkük türkülerinin tür ve biçim yönünden incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Anabilim Dalı, Ocak, 2004.
Yüksek Lisans, Ş.Coşkun, "Gülzar-ı Müsiki çeviriyazımı ve incelemesi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Anabilim Dalı, Ocak, 2003.
Yüksek Lisans, E.Aydin, "Hamparsum notası ile yazılmış anonim Musiki mecmuasının günümüz notasına çeviriyazımı ve incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Anabilim Dalı, Ocak, 2003.
Yüksek Lisans, B.Çakmakoğlu, "Kemençe eğitimi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Anabilim Dalı, Ocak, 2003.
Yüksek Lisans, E.Adiyaman, "Darü't-Ta'lim-i Musiki Cemiyeti", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Anabilim Dalı, Ocak, 2003.
Yüksek Lisans, S.Tamay, "İzmir yöresi tahtacı semahlarının tür ve biçim yönünden incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Anabilim Dalı, Ocak, 2002.
Yüksek Lisans, G.Ekim, "Bağlamanın tarihsel gelişimi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Anabilim Dalı, Ocak, 2002.
Yüksek Lisans, S.Tutu, "Türk müziğinde viyolonsel eğitimi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Anabilim Dalı, Ocak, 2001.
Yüksek Lisans, E.Rüya Yildirim, "Arabesk ve Türk müziğine etkisi", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 2001.
Yüksek Lisans, T.Yüksel, "Ayin-i Şeriflerde son yörük semailerin ezgisel ve biçimsel açıdan incelenmesi", SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı , Ocak, 2001.
Yüksek Lisans, M.Coşkun, "Nasır Abdülbaki Dede`nin Tahririye`si (çeviri yazım ve incelemesi)", SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 2001.
Yüksek Lisans, Ö.Küçükgökçe, "Geçmişten günümüze Tarz-ı Nevin makamı", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Anabilim Dalı, Ocak, 2000.
Yüksek Lisans, A.Demir, "Mecmua-i Saz ü Söz`de rast makamı ve Arel nazariyatı ile mukayesesi", AKDENIZ ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 1999.
Yüksek Lisans, E.Onat, "Dr. Suphi Ezgi`nin tanbur metodu: Çeviri yazım ve yorum", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 1999.
Yüksek Lisans, E.Karadağ, "Haydar Tatlıyay hayatı, eserleri, besteciliği", EGE ÜNIVERSITESI Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Anabilim Dalı, Ocak, 1997.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Atama, Doçent Kadrosuna Atama Jürisi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Nisan, 2019
Atama, Profesörlük Kadro Atama Jürisi, Trabzon Üniversitesi, Şubat, 2019
Atama, Can Karahan, Profesörlük Kadrosu Atama Jürisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Şubat, 2019
Yarışma , Huzurevleri Arası 5. Altın Mikrofon Ses Yarışması, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürlüğü, Mart, 2019
Atama, Dr. Öğretim Üyesi Yeniden Atama Jürisi, Ege Üniversitesi , Ocak, 2019
Doktora Yeterlik, EÜ SBE Türk Müziği Doktora Programı Yeterlik Sınavı, Özgüç Acun Arslan, EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mayıs, 2018
Atama, Prof. Dr. M. Hakan Cevher, Hacettepe Üniversitesi, Mart, 2018
Doktora Yeterlik, EÜ SBE Türk Müziği Doktora Programı Yeterlik Sınavı, Almila Tuncer Tuna, EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mayıs, 2018
Atama, Hülya Uzun / Yardımcı Doçentlik Kadro Atama, Adnan Menderes Üniversitesi, Şubat, 2018
Yarışma , Ezanı Güzel Okuma Yarışması, İzmir Valiliği İl Müftülüğü, Mayıs, 2018
Atama, Prof. Dr. M. Hakan Cevher, Ege Üniversitesi, Nisan, 2018
Atama, Prof. Dr. M. Hakan Cevher, Ege Üniversitesi, Nisan, 2018
Doçentlik, İsmail Hakkı Gerçek / Doçentlik Sınavı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Mart, 2018
Doçentlik, Emrah Hatipoğlu /Doçentlik Sınavı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Mart, 2018
Doktora Yeterlik, EÜ SBE Türk Müziği Doktora Programı Yeterlik Sınavı, Betül Küçüksüslü, EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mayıs, 2018
Atama, Prof. Dr. Hakan Cevher, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Aralık, 2018
Atama, Prof. Dr. M. Hakan Cevher, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Aralık, 2018
Doktora Yeterlik, EÜ SBE Türk Müziği Doktora Programı Yeterlik Sınavı, Onurcan Kaya, EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mayıs, 2018
Atama, Prof. Dr. M. Hakan Cevher, Kocaeli Üniversitesi, Mayıs, 2018
Atama, Sühan İrden / Doçentlik Kadro Atama, Selçuk Üniversitesi, Ocak, 2018
Atama, Prof. Dr. M. Hakan Cevher, Adnan Menderes Üniversitesi, Şubat, 2018
Yarışma , I. Liseler Arası Türk Halk Müziği Amatör Ses Yarışması Finalı Mayıs 2018, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Nisan, 2018
Doçentlik, Vasfi Hatipoğlu / Doçentlik Sınavı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Şubat, 2018
GÖRSEL ETKİNLİKLER
Radyo Programı, Diğer, 08.03.2018 - 08.03.2018
Radyo Programı, Diğer, 01.03.2018 - 01.03.2018
Radyo Programı, Diğer, 22.02.2018 - 22.02.2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi