Araştırma Alanları

  • Tarımsal Bilimler

  • Ziraat

  • Tarla Bitkileri

  • Yem Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı

  • Buğdaygil Yem Bitkileri

  • Baklagil Yem Bitkileri

  • Çayır- Mera Amenajmanı ve Islahı