Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dry matter yield and silage quality of some winter cereals harvested at different stages under Mediterranean climate conditions

TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, cilt.19, ss.206-211, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

FORAGE YIELD AND LODGING TRAITS IN PEAS (Pisum sativum L.) WITH DIFFERENT LEAF TYPES

TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, cilt.15, ss.50-53, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Performances of some warm-season turfgrasses under Mediterranean conditions

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.8, ss.4469-4474, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Intercropping of corn with cowpea and bean: Biomass yield and silage quality

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.7, ss.4100-4104, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Farklı depolama ortamı ve sıcaklıkların kinoa (Chenopodium qinoa Willd.) tohumlarında çimlenme ve sürme oranı üzerine etkisi

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.2180-2190, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dallıdarı (Panicum virgatum)’da Farklı Biçim Sıklıklarının Yem Verimi ve Bazı Silaj Kalite Özelliklerine Etkisi

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.658-668, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı biçim sıklıklarının dallıdarı (Panicum virgatum)’da kuru madde verimi ve bazı yem kalite özelliklerine etkisi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.57, ss.95-103, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Heavy Metal Uptake by Grasslands Developed in a Degraded Soil in Central Balkans

Agriculture and Forestry (Podgorica), no.1, ss.7-17, 2019 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Kinoa Yetiştiriciliği

Agromedya Dergisi, cilt.17, ss.74-76, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Farklı Ön Bitki ve Ekim Zamanı Uygulamalarının Silajlık Mısırın Zea mays L Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.163-170, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yem Bitkileri Üretimi

Tarım Gündem Dergisi, cilt.12, ss.70-72, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Yem bitkilerinde alternatif bir tür: FİLOTU

Tarım Türk Dergisi, cilt.35, ss.79-80, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Çim (Yeşil) Alan Tesisinde Bitki Seçiminin Önemi

Çiçek Dünyası Dergisi, cilt.7, ss.24-26, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Bezelye de Pisum sativum L Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Diğer Bazı Özellikler Üzerine Etkisi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.49, ss.127-134, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Silaj ve Silaj Yapımı

Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Dergisi, cilt.14, ss.18-21, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Farklı Ekim Zamanlarının İki Bezelye (Pisum sativum L.) Çeşidinde Ot Verimi ile Diğer Bazı Özellikler Üzerine Etkileri

ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.37-47, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bezelye’de (Pisum sativum L.) Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Diğer Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi

Acta Crystallographica Section D-Biological Crystallography, cilt.49, ss.127-134, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bazı Sıcak İklim Çim Buğdaygillerinin Akdeniz İklimindeki Performansları

ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.1-17, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Menemen Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tritikale Çeşitlerinin Silajlık Hasıl Verimi ve Silaj kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar

ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.33-44, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bağ Arasında Yetiştirilen Yeşil Gübre Amaçlı Bazı Baklagil Yembitkilerinin Verim ve Kaliteye Etkisi, II-Üzüm Verimi ve Diğer Özellikler

ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.46-61, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yemlik Şalgam Yetiştiriciliği

Tarım Gözlem Dergisi, cilt.1, ss.88-90, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Koyun-Keçi Yetiştiriciliğinde Mera Yönetimi

Birlik Postası, İzmir İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği, cilt.1, ss.35-37, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Yapay Mera Kurma Tekniği

Tarım Türk, Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Dergisi, cilt.5, ss.130-132, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Yemlik Pancar (Beta vulgaris L. var. rapacea Koch.)

Tarım Gözlem Dergisi, cilt.1, ss.84-85, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Farklı Yonca (Medicago sativa L.) Genotiplerinin Ege Bölgesi Koşullarına Adaptasyonu

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.45, ss.1-10, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Arıotu Yetiştiriciliği

İzmir Birlik Dergisi, cilt.4, ss.44-47, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Silajlık Mısır ve Baklagiller Tarımı

Ege Tarım Dergisi, cilt.2, ss.60-61, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Evaluation of heriability and correlation for seed yield and yield components in Faba Bean (Vicia faba L.)

Journal of Agronomy, cilt.6, ss.484-487, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu Üçgülü Yetiştiriciliği

Ege Tarım Dergisi, cilt.2, ss.32, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Bazı Serin İklim Çim Buğdaygillerinin Laboratuvar Koşullarında Su Erozyonuna Etkisi Üzerinde Araştırmalar

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.42, ss.1-15, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tohumda Kalite

Tarımsal Çözüm, Tarım ve Hayvancılık Dergisi, cilt.1, ss.38, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Yeşil Gübreleme

Tarım Türk, Tarım ve Hayvancılık Dergisi, cilt.1, ss.58, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Farklı Mera Karışımlarının Laboratuar Koşullarında Su Erozyonuna Etkisi Üzerinde Ön Araştırmalar

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.43, ss.121-131, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yıllık İtalyan Çimi ve Tüylü Fiğ Karışımlarında Farklı Hasat Zamanlarının Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Araştırmalar

ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.14, ss.62-78, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Fiğ (Vicia sativa) Çeşitlerinin Bornova Koşullarındaki Hasıl Performansları Üzerinde Araştırmalar

ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.14, ss.35-48, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Yem Şalgamı (Brassica rapa L.) Çeşitlerinin Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.39, ss.47-55, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bornova Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Farklı Mısır Çeşitlerinde Ekim Zamanlarının Silaj Özelliklerine Etkisi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.38, ss.47-54, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'nin Doğal Yem Kaynakları

Hayvansal Üretim Dergisi, Ege Zootekni Derneği, cilt.37, ss.84-93, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effect of different cutting heights on forage yield and some nutritional values of miscanthus (Miscanthus x giganteus)

3rd International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences (ICAFOP), Trabzon, Türkiye, 16 Nisan 2019, cilt.1, ss.56-61

A Preliminary study on the effect of different nitrogen levels on the biomass yield and some yield characteristics of elephantgrass (Miscanthus x giganteus) used as an energy crops

3rd International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences (ICAFOP), Trabzon, Türkiye, 16 Nisan 2019, cilt.1, ss.80-84

A preliminary study on determination of some chemical components with yield and yield parameters on Virginia (Flue-cured) type tobacco

3rd International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences (ICAFOP), Trabzon, Türkiye, 16 Nisan 2019, cilt.1, ss.1077-1082

Grain yield and some yield characteristics of triticale (x Triticosecale) cultivars in coastal part of in Izmir, Turkey,

3rd International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences (ICAFOP), Trabzon, Türkiye, 16 Nisan 2019, cilt.1, ss.51-55

Yield and some yield components of teff (Eragrostis tef) grass as affected by different nitrogen rates

Erasmus International Academic Research Symposium in Science, Engineering and Architecture, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2019, ss.41-47

Forage and silage performance of triticale (x Triticosecale) cultivars in coastal part of in Izmir, Turkey

Erasmus International Academic Research Symposium in Science, Engineering and Architecture, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2019, ss.23-34

Effect of different phosphorus levels on the grain yield and some yield characteristics of pea (Pisum sativum L.)

Erasmus International Academic Research Symposium in Science, Engineering and Architecture, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2019, ss.35-40

Biološke osobine i privredni znacaj gajenja prerijskog prosa. (Biological properties and economic importance of switchgrass productions)

Radovi sa XXXIII savetovanja agronoma, veterinara, tehnologa i agroekonomista, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 26 Ocak 2019, cilt.25, ss.69-78

Specificni agrotehnicki uslovi za gajenje prerijskog prosa. (Specific agrotechnical conditions of switchgrass cultivations)

Radovi sa XXXIII savetovanja agronoma, veterinara, tehnologa i agroekonomista, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 26 Ocak 2019, cilt.25, ss.79-88

Heavy metal uptake by grasslands developed in a degraded soil in Central Balkans

9th International Agriculture Symposium, (Agrosym 2018), Jahorina, Bosna-Hersek, 04 Ekim 2018, cilt.1, no.1, ss.165

Effect of different harvest stages on some silage quality characteristics of sweet sorghum (Sorghum bicolor var. saccharatum) and cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) mixtures

29th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, İzmir, Türkiye, 26 Eylül 2018, cilt.1, no.1, ss.23

The effect of different light colors on germination and seedlings of onion seeds (Allium cepa L.)

29th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, İzmir, Türkiye, 26 Eylül 2018, cilt.1, no.1, ss.6

A preliminary study on determination of yield and some plant characteristics of chia (Salvia hispanica L.)

International Symposium Ecology 2018, Kastamonu, Türkiye, 19 Haziran 2018, cilt.1, ss.668

Determining appropriate preceding crops for optimization of organic pepper (Capsicum annuum L.) production in Turkey

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, ss.192

An investigation on some quality characteristics of ensilaged giant king grass (Pennisetum hybridum) with different levels of leguminous forages

First International Conference on Advances in Plant Sciences (ICAPS18), Sarajevo, Bosna-Hersek, 25 Nisan 2018, cilt.1, ss.27

Effects on forage quality of giant king grass (Pennisetum hybridum) silage with addition of kudzu (Pueraria phaseoloides)

First International Conference on Advances in Plant Sciences (ICAPS18), Sarajevo, Bosna-Hersek, 25 Nisan 2018, cilt.1, ss.29

Effect of different nitrogen levels on the grain yield and some yield components of teff (Eragrostis tef) grass

First International Conference on Advances in Plant Sciences (ICAPS18), Sarajevo, Bosna-Hersek, 25 Nisan 2018, cilt.1, ss.28

A preliminary study on the effect of different nitrogen levels on the yield and some agronomical components of Aztec tobacco (Nicotiana rustica L.).

International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies ICAFOF Cesme/TURKEY, 2 - 05 Nisan 2018

An investigation on the some agronomical characters and yield performance of Aztec tobacco (Nicotiana rustica L.) grown under controlled conditions.

International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies ICAFOF Cesme/TURKEY, 2 - 05 Nisan 2018

Investigations on the adaptation of teff (Eragrostis tef (Zucc.) Trotter) grass under Söke/Aydın conditions

2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), İzmir, Türkiye, 02 Nisan 2018, cilt.1, ss.286

Productivity and sustainability influenced by soil characteristics of permanent grassland in Bosnia and Montenegro

28th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Bosna-Hersek, 27 - 29 Eylül 2017, ss.135

Effect of different harvest stages on some silage quality characteristics of sweet sorghum (Sorghum bicolor var. saccharatum) and bean (Phaseolus vulgaris) mixtures

28th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Bosna-Hersek, 27 - 29 Eylül 2017, ss.98

Biomass yield and ethanol production capacity of sweet sorghum (Sorghum bicolor var. saccharatum) cultivars as affected by harvest stages

28th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, 27 - 29 Eylül 2017, ss.99

Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)’da Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Tane Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi

Türkiye 12. Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Türkiye, 12 Eylül 2017, cilt.1, ss.154-159

Effect of Previous Legume Crops and Sowing Dates on the Sustainability and Environmentally Friendly Silage Corn Cultivation,

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 15 - 17 Mayıs 2017

An Approach to Dormancy Breaking Techniques of Crop Seeds

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), Kastamonu, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017

A preliminary study on the grain yield and some agronomical performances of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) grown under different stress conditions

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.206

Effect of Different Tannery Sludge Compost Levels on The Yield and Some Agronomical Characteristics of Maize (Zea mays L.)

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 15 - 17 Mayıs 2017

Enerji Bitkileri Tarımı

İzmir Bölgesi Enerji Forumu, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, İzmir, Türkiye, 07 Nisan 2017, ss.144-150

Effects on forage quality of sweet sorghum silage with addition of mung bean (Vigna radiata)

International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI), 22 - 26 Mart 2017, ss.8

Türkiye için yeni bir enerji bitkisi Dev Kralotu Pennisetum hybridum

2.Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2016, cilt.1, ss.135-144

Research results on Quinoa Chenopodium quinoa Willd crop for arable lands under Mediterranean climatic conditions in Aegean Region

26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Sarajevo, Bosna-Hersek, 27 - 30 Eylül 2015, cilt.61, ss.273-277

A preliminary study on the effect of different irrigation water levels on the grain yield and related characteristics of quinoa Chenopodium quinoa Willd

26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Sarajevo, Bosna-Hersek, 27 - 30 Eylül 2015, cilt.61, ss.269-272

Effect of different N and P levels on the forage yield and some yield characteristics of Pennisetum hybridum

European Grassland Federation 2016, 26th General Meeting, Trondheim, Norveç, 4 - 08 Eylül 2016, cilt.21

Forage yield and nutritional values of Pennisetum purpureum affected by cutting height

European Grassland Federation 2016, 26th General Meeting, Trondheim, Norveç, 4 - 08 Eylül 2016, cilt.21

Effect of cutting intervals on the forage yield and some yield characteristics of Napier grass

European Grassland Federation 2016, 26th General Meeting, Trondheim, Norveç, 4 - 08 Eylül 2016, cilt.21

Yield and silage characteristics of Pennisetum hybridum as affected by plant densities

European Grassland Federation 2016, 26th General Meeting, Trondheim, Norveç, 4 - 08 Eylül 2016, cilt.21

Effect of Organomineral Fertilizer on Forage Quality From Permanent Grassland

26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Sarajevo, Bosna-Hersek, 27 - 30 Eylül 2015

Farklı Hasat Dönemlerinin Bazı Kışlık Tahıllarda Hasıl Verimi ve Kalitesine Etkisi

Türkiye 11. Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2015

Element concentrations in forage plants grown on power station ash deposit

EGF2015, Grassland Science in Europe, Grassland and forages in high output dairy farming systems, Wageningen, Hollanda, 15 - 17 Haziran 2015, cilt.20, ss.481-483

Performances of Some Maize and Sorghum Hybrid Cultivars in Different Soil Textures under Mediterranean Conditions

25th International Scientific Expert Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Türkiye, 25 Eylül 2014, ss.132

Effect of Deficit Irrigation on the Biomass Yield and Related Characteristics of Giant King Grass Pennisetum hybridum

25th International Scientific Expert Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.124

Effects of nitrogen levels on the grain yield and related characteristics of sweet sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench var. saccharatum) in a Mediterranean environment

25th International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Türkiye, 25 Eylül 2014, cilt.1, ss.209-212

The effect of different colours of light on the germination properties of some crops

25th International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Türkiye, 25 Eylül 2014, cilt.2, ss.349-352

Effect of different plant densities on the fruit yield of forage watermelon (Citrullus lanatus var. citroides) under Mediterranean climatic conditions

24th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Bosna-Hersek, 25 Eylül 2013, cilt.1, ss.377-380

Performances of Seeded Type Bermudagrass Cynodon dactylon Turf Cultivars under Mediterranean Conditions of Bornova

24th International Scientific Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Bosna-Hersek, 25 - 28 Eylül 2013, ss.336-339

Effects of different nitrogen levels on stalk yield and ethanol productivity of sweet sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench var. saccharatum) under Mediterranean climatic conditions

24th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Bosna-Hersek, 25 Eylül 2013, cilt.1, ss.323-325

Salinity tolerance of Vicia species during germination and early seedling growth

24th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Bosna-Hersek, 25 Eylül 2013, cilt.1, ss.343-346

Performances of newly introduced bermudagrass (Cynodon dactylon) turf cultivars under Mediterranean conditions of Bornova

24th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Bosna-Hersek, 25 Eylül 2013, cilt.1, ss.336-339

Bazı Sıcak İklim Çim Buğdaygillerinin Akdeniz İklimindeki Performansları Üzerinde Araştırmalar

Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2013, cilt.3, ss.423-429

Fruit yield and quality of irrigated forage watermelon (Citrullus lanatus var. citroides) grown in Serbia

2nd International Symposium and 18th Scientific Conference of Agronomists, Trebinje, Bosna-Hersek, 26 Mart 2013, cilt.1, ss.178-179

Research results on forage crop alternatives for arable lands in Mediterranean conditions of Aegean region

23rd International Scientific Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Türkiye, 27 Eylül 2012, cilt.1, ss.57-62

Research Results on the Species Preferences for Rotation Pastures under Mediterranean Climatic Conditions of Aegean Region

23rd International Scientific Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2012, ss.11-16

Bornova Koşullarında Filotu Miscanthus x giganteus nun Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerinde Bir Ön Araştırma

II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2012, cilt.2, ss.811-816

Herbage yield and botanical composition of Italian ryegrass forage crops associated with different types of nitrogen supply

24th General Meeting of the European-Grassland-Federation, Lublin, Polonya, 3 - 07 Haziran 2012, cilt.17, ss.169-171 identifier

Effects of spring nitrogen application on Italian ryegrass seed production and its competition with cleavers

24th General Meeting of the European-Grassland-Federation, Lublin, Polonya, 3 - 07 Haziran 2012, cilt.17, ss.532-534 identifier

Possibilities of growing forage watermelons in Serbia

5th Symposium with International Participation Innovations in Crop and Vegetable Production, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 20 Ekim 2011, cilt.1, ss.85-86

Filotu (Miscanthus x giganteus)’nun Bazı Morfolojik ve Agronomik Özellikleri Üzerine Araştırmalar

Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa, Türkiye, 12 Eylül 2011, cilt.3, ss.1708-1713

Long term performance of an artificial pasture vegetation under Mediterranean conditions in Turkey

23th General Meeting of the European Grassland Federation, Grassland in a changing world, Kiel, Almanya, 29 Ağustos 2010, cilt.15, ss.943-945

Kimi Yonca Medicago sativa L Çeşitlerinin Bazı Morfolojik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2009, cilt.2, ss.741-744

Mısırın Börülce ve Fasulye ile Birlikte Ekiminin Tane Verimi ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi

Türkiye 3. Tohumculuk Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 25 Haziran 2008, cilt.1, ss.166-169

Farklı Yaprak Tiplerindeki Yemlik Bezelye Hatlarının Verim ve Bazı Verim Özelliklerinin Belirlenmesi

Türkiye 7.Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, Erzurum, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2007, cilt.83

Yem Bezelyesi Pisum sativum L nde Genotip x Çevre İlişkileri ve Kuru Madde İle Tohum Veriminde Stabilite Analizleri

Türkiye 7.Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Erzurum, Erzurum, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2007, cilt.79

Sorgum ve Sudanotu ile Sorgum-Sudanotu Melezi Tarımı

TAYEK Tarımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu Tarla Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, İzmir, Türkiye, 02 Ekim 2007, no.130, ss.22-40

Structural change of an artificial pasture vegetation under Mediterranean conditions in Izmir/Turkey

14th Symposium of the European Grassland Federation, Permanent and Temporary Grassland Plant, Environment and Economy, Ghent, Belçika, 03 Eylül 2007, cilt.12, ss.36

Türkiye’de Keçi Yetiştiriciliğinde Mer’aların Önemi Durumu ve İyileştirme Yöntemleri

Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 25 Mayıs 2007, cilt.1, ss.126-132

Türkiye Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Üzerine Teknik ve Ekonomik Yaklaşımlar

Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik KOngresi, Ankara, Türkiye, 3 - 07 Ocak 2005, cilt.2, ss.707-726

Second Crop Alternatives For Winter Period in Wheat-Cotton and Cotton-Cotton Cropping Pattern in Mediterranean Ecologies

CIHEAM, Cahiers Options méditerranéennes, Rangeland and pasture rehabilitation in Mediterranean areas, Djerba, Tunus, 29 Ekim 2004, cilt.62, ss.181-184

Bazı İskenderiye Üçgülü Çeşitlerinin Verim Özelliklerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma

Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 13 Ekim 2003, cilt.1, ss.322-325

Investigations on the ensilability of some forage crops grown under rain fed conditions in the Aegean region of Turkey

12th Symposium of the European Grassland Federation, Optimal Forage Systems for Animal Production and the Environment, Pleven, Bulgaristan, 26 Mayıs 2003, cilt.8, ss.466-469

Effect of sowing date on the silage quality of six maize varieties in the Aegean region of Turkey

12th Symposium of the European Grassland Federation, Optimal Forage Systems for Animal Production and the Environment, Pleven, Bulgaristan, 26 Mayıs 2003, cilt.8, ss.315-317

Effect of sowing date on forage yields and agronomic characteristics of six maize varieties grown in the Aegean region of Turkey

12th Symposium of the European Grassland Federation, Optimal Forage Systems for Animal Production and the Environment, Pleven, Bulgaristan, 26 Mayıs 2003, cilt.8, ss.311-314

Ege Bölgesinde Kullanılan Yembitkisi ve Çim Tohumlarının Özellikleri Üzerinde Araştırmalar

Türkiye 1. Tohumculuk Kongresi, İzmir, Türkiye, 11 Eylül 2002, cilt.1, ss.233-238

Effects of different techniques on pasture vegetation in Turkey

19th General Meeting of the European Grassland Federation, Multi-function Grasslands, Quality Forages, Animal Products and Landscapes, La Rochelle, Fransa, 27 Mayıs 2002, cilt.7, ss.372-373

Hasat Zamanlarının Bazı Yembitkisi Karışımlarının Kimi Verim Özelliklerine Etkisi

Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Tekirdağ, Türkiye, 17 Eylül 2001, cilt.3, ss.131-136

Seasonal changes of quantitative and qualitative performances of some alfalfa cultivars in the Mediterranean coastal part of Aegean region

CIHEAM, Options méditerranéennes, Numero A-45: Quality in lucerne and medics for animal production, Zaragoza, İspanya, 14 Eylül 2001, cilt.1, ss.205-209

Bazı Yeşil (Çim) Alan Buğdaygillerinin Vejetatif Tohumlukla Üretimi Üzerinde Araştırmalar

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, Adana, Türkiye, 15 Kasım 1999, cilt.3, ss.138-142

Yazlık ikinci ürün yembitkileri yetiştirme olanakları

Uluslararası Hayvancılık'99 Kongresi, 21 - 24 Eylül 1999, ss.164-168

Ege Bölgesinde Ekolojik Tarımın Azot Kaynağı Olarak Baklagil Yembitkileri

Türkiye 1. Ekolojik Tarım Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 Haziran 1999, cilt.1, ss.151-156

GAP Bölgesinde Kaba Yem Kaynakları ve Hayvan Varlığı İle İlişkileri

GAP 1. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 26 Mayıs 1999, cilt.2, ss.877-884

GAP Bölgesi Meralarının Islahında Yeni Yaklaşımlar

GAP 1. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 26 Mayıs 1999, cilt.2, ss.759-766

Silaj Yapımı ve Kalitesini Belirleme Yöntemleri

Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi, Aydın, Türkiye, 07 Eylül 1998, cilt.2, ss.272-279

Ege bölgesinde yazlık ikinci ürün yembitkileri yetiştirme olanakları

Ege Bölgesi I. Tarım Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Eylül 1998, ss.258-264

Farklı Ekim Zamanlarının Değişik Hayvan Pancarı Çeşitlerinin Verim ve Diğer Bazı Özelliklerine Etkisi

Türkiye 2. Tarla Bitkileri Kongresi, Samsun, Türkiye, 22 Eylül 1997, cilt.1, ss.699-701

Bazı Buğdaygillerin Bornova İklim Koşullarında Çim Alan Performansları Üzerinde Araştırmalar

Türkiye 2. Tarla Bitkileri Kongresi, Samsun, Türkiye, 22 Eylül 1997, cilt.1, ss.509-513

Akdeniz İklimine Adapte Olabilecek Bazı Yonca Çeşitleri Üzerinde Araştırmalar

Türkiye 2. Tarla Bitkileri Kongresi, Samsun, Türkiye, 22 Eylül 1997, cilt.1, ss.684-686

Gediz Havzası Meralarının Sorunları ve Çözüm Önerileri

Gediz Havzası 2. Erozyon ve Çevre Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 04 Aralık 1996, cilt.0, ss.1

Gediz Havzası Pamuk Alanlarında Toprak Verimliliği ve Kaliteli Kaba Yem Üretimi Açısından Fiğ Kültürü

Gediz Havzası 2. Erozyon ve Çevre Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 04 Aralık 1996, cilt.0, ss.1

Ege Bölgesi’nde İkinci Ürün Yembitkileri Üretim Alternatifleri

Hayvancılık-96 Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 Eylül 1996, cilt.1, ss.759-765

Yeşil Alan Buğdaygillerinin Seçiminde Temel İlkeler ve Türkiye’deki Uygulamalar

Türkiye 3. Çayır-Mera ve Yembitkileri Kongresi, Erzurum, Türkiye, 17 Haziran 1996, cilt.1, ss.782-788

Improvement studies of Medicago sp. for the Mediterranean climatic conditions of Aegean region

CIHEAM, Cahiers Options méditerranéennes, The Genus Medicago in the Mediterranean Region: Current Sitution and Prospects in Research, Hammamet, Tunus, 19 Ekim 1995, cilt.18, ss.133-141

Kitap & Kitap Bölümleri

Bölüm 23.2, Mısır (Zea mays L.)

Yembitkileri, Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri, Avcıoğlu R., Hatipoğlu R., Karadağ Y., Editör, Emre Basımevi, İzmir, ss.702-713, 2009

Bölüm 4.2, Silaj Yapım Tekniği

Yembitkileri, Genel Bölüm, Avcıoğlu R., Hatipoğlu R., Karadağ Y., Editör, Emre Basımevi, İzmir, ss.142-162, 2009

Bölüm 25, Meralarda Yaygın Olarak Bulunan ve Bazı Ülkelerde Tarımı Yapılan Diğer Familyalardan Yembitkileri

Yembitkileri, Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri, Avcıoğlu R., Hatipoğlu R., Karadağ Y., Editör, Emre Basımevi, İzmir, ss.789-799, 2009

Bölüm 11.1, Çayır Üçgülü (Trifolium pratense L.)

Yembitkileri, Baklagil Yembitkileri, Avcıoğlu R., Hatipoğlu R., Karadağ Y., Editör, Emre Basımevi, İzmir, ss.353-358, 2009

Bölüm 24.1, Yemlik Pancar (Beta vulgaris L. var. rapacea Koch.)

Yembitkileri, Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri, Avcıoğlu R., Hatipoğlu R., Karadağ Y., Editör, Emre Basımevi, İzmir, ss.749-756, 2009

Bölüm 15.3.2, Kıbrıs Mürdümüğü (Lathyrus ochrus A.P.de Candalle)

Yembitkileri, Baklagil Yembitkileri, Avcıoğlu R., Hatipoğlu R., Karadağ Y., Editör, Emre Basımevi, İzmir, ss.480-484, 2009

Bölüm 22.1, Tavusotu (Agrostis sp L.)

Yembitkileri, Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri, Avcıoğlu R., Hatipoğlu R., Karadağ Y., Editör, Emre Basımevi, İzmir, ss.642-650, 2009

Bölüm 23.1, Sorgum Sudanotu ve Sorgum x Sudanotu Melezi

Yembitkileri, Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri, Avcıoğlu R.,Hatipoğlu R.,Karadağ Y., Editör, Emre Basımevi, İzmir, ss.680-701, 2009

Bölüm 14.1, Yemlik Bakla (Vicia faba var. minor L.)

Yembitkileri, Baklagil Yembitkileri, Avcıoğlu R., Hatipoğlu R., Karadağ Y., Editör, Emre Basımevi, İzmir, ss.435-439, 2009

Bölüm 24.6. Yemlik Lahana (Brassica oleracea L. var. acephala)

Yembitkileri, Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri, Avcıoğlu R., Hatipoğlu R., Karadağ Y., Editör, Emre Basımevi, İzmir, ss.773-776, 2009

Bölüm 11.2, Ak Üçgül (Trifolium repens L.)

Yembitkileri, Baklagil Yembitkileri, Avcıoğlu R., Hatipoğlu R., Karadağ Y., Editör, Emre Basımevi, İzmir, ss.359-362, 2009

Bölüm 9, Yonca (Medicago sp. L.)

Yembitkileri, Baklagil Yembitkileri, Avcıoğlu R., Hatipoğlu R., Karadağ Y., Editör, Emre Basımevi, İzmir, ss.290-316, 2009

Çayır Üçgülü(Trifolium pratense L.)

Baklagil Yembitkileri, Avcıoğlu R., Hatipoğlu R., Karadağ Y., Editör, Emre Basımevi, İzmir, ss.353-358, 2009

Bölüm 25. Meralarda Yaygın Olarak Bulunan ve Bazı Ülkelerde Tarımı Yapılan Diğer Familyalardan Yembitkileri, s: 789-799.

Cilt III Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri, Prof. dr. Rıza AVCIOĞLU, Prof. Dr. Rüştü HATİPOĞLU, Doç. Dr. Yaşar KARADAĞ, Editör, TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları, TÜGEM., İzmir, ss.789-799, 2009

Bölüm 23.1. Sorgum, Sudanotu ve Sorgum x Sudanotu Melezi, s: 680-701.

Cilt III Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri, Prof. dr. Rıza AVCIOĞLU, Prof. Dr. Rüştü HATİPOĞLU, Doç. Dr. Yaşar KARADAĞ, Editör, TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları, TÜGEM., İzmir, ss.680-701, 2009

Bölüm 15.3.2. Kıbrıs Mürdümüğü (Lathyrus ochrus A.P. de Candalle), s: 480-484.

Cilt II Baklagil Yembitkileri, Prof. dr. Rıza AVCIOĞLU, Prof. Dr. Rüştü HATİPOĞLU, Doç. Dr. Yaşar KARADAĞ, Editör, TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları, TÜGEM., İzmir, ss.480-484, 2009

Bölüm 14.1. Yemlik Bakla (Vicia faba var. minor L.), s: 435-439.

Cilt II Baklagil Yembitkileri, Prof. Dr. Rıza AVCIOĞLU, Prof. Dr. Rüştü HATİPOĞLU, Doç. Dr. Yaşar KARADAĞ, Editör, TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları, TÜGEM., İzmir, ss.435-439, 2009

Ege Bölgesi (EGB)

Türkiye'nin Çayır ve Mera Bitkileri, Serin Y., Editör, Tarım Ve Köyişleri Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss.1-466, 2008

Tohum Depolamanın Temel İlkeleri (Cilt:1)

Tohum Bilimi ve Teknolojisi, Eser B., Saygılı H., Gökçöl A., İlker E., Editör, Meta Basım Yayım, İzmir, ss.381-425, 2005

Yembitkileri

Hasad Yayıncılık, İstanbul, 2004

Tohumluk

Ege Üniversitesi Ofset Basımevi, İzmir, 1999

Diğer Yayınlar