Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Electrochemical Determination of Glutathione in Plasma at Carbon Nanotubes Based Screen Printed Electrodes

COMBINATORIAL CHEMISTRY & HIGH THROUGHPUT SCREENING, cilt.16, sa.9, ss.695-701, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Recent Electrochemical Biosensor Technologies for Monitoring of Nucleic Acid Hybridization

CURRENT ANALYTICAL CHEMISTRY, cilt.7, sa.1, ss.63-70, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Electrochemical investigation of biomolecular interactions between platinum derivatives and DNA by carbon nanotubes modified sensors

MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-ADVANCED FUNCTIONAL SOLID-STATE MATERIALS, cilt.169, ss.169-173, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Electrochemical investigation of interaction between mitomycin C and DNA in a novel drug-delivery system

JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, cilt.45, sa.2, ss.322-326, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Allele-specific genotyping by using guanine and gold electrochemical oxidation signals

BIOELECTROCHEMISTRY, cilt.67, sa.2, ss.199-203, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Electrochemical genosensor for Mitomycin C-DNA interaction based on guanine signal

JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, cilt.35, sa.4, ss.905-912, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Disposable electrochemical biosensor for the detection between DNA and Lycorine based on guanine and adenine signals

Journal Of Pharmaceutical And Biomedical Analysis, cilt.33, sa.2, ss.295-302, 2003 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Electrochemical DNA biosensors

ISOPS 8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 13 - 16 Haziran 2006

Electrochemical DNA Biosensors

4th International Conference on Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications, IMA 2005, 2 - 06 Ekim 2005

Elektokimyasal DNA Biyosensörleri

XIV Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Biyoteknoloji Derneği ve Osmangazi Üniversitesi, Türkiye, 31 Ağustos - 02 Eylül 2005

An overwiew to electrochemical genosensors combined with particles

FEBS Summer School Chemistry meets Biology, International Summer School for Postdoctoral Scientists and Advanced Students, Sepetses, Yunanistan, 17 Temmuz 2005

Elektokimyasal DNA Biyosensörleri

6.Elektrokimya Günleri, Eskişehir, Türkiye, 29 Haziran 2005, ss.16

Elektrokimyasal DNA biyosensörleri ve yeni gelişmeler

II. Ulusararası Moleküler Tanı ve Uygulamaları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 10 Mayıs 2004, ss.12

Novel approaches for electrochemical DNA biosensors

7th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), Ankara, Türkiye, 24 Haziran 2003, ss.125

Kitap & Kitap Bölümleri

Majistral Ürünler

Türk Farmakopesi 2017, , Editör, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Artı 6 Reklam Matbaa Ltd. Şti., 2018