Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The outcomes of prosthetic bypass grafting for chronic mesenteric ischemia

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.26, ss.223-228, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Endovascular Repair and Adjunctive Immunosuppressive Therapy of Aortic Involvement in Behcet's Disease

EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY, cilt.50, ss.593-598, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Does endovascular repair affect aortic remodeling in acute complicated type B aortic dissection?

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.23, ss.665-671, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Partial removal of endovascular stent grafts: technical considerations in three cases

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.21, ss.1074-1078, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Aortic banding in the treatment of type 1 endoleak

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.21, ss.789-792, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Thoracic endovascular aortic repair for acute pathologies of descending thoracic aorta

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.21, ss.37-41, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Traumatic arteriovenous fistula formation after misplaced femoral tunnel in arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction

Eklem Hastaliklari Ve Cerrahisi-Joint Diseases And Related Surgery, cilt.23, ss.117-120, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A sinus of valsalva aneurysm: more complicated than imagined.

Echocardiography (Mount Kisco, N.Y.), cilt.28, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Carotid Endarterectomy versus Carotid Artery Stenting

TEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL, cilt.36, ss.186, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Rupture of a Nonaneurysmal Abdominal Aorta due to Spondylitis

TEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL, cilt.36, ss.65-68, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Distal aort cerrahisinde interkostal arter kliplenmesi ve total rezeksiyon

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.15, ss.36-40, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Clinical outcomes in "complex" thoracic aortic surgery

TEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL, cilt.34, ss.301-304, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Impact of organ malperfusion on mortality and morbidity in acute type A aortic dissections

JOURNAL OF CARDIAC SURGERY, cilt.21, ss.363-369, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Surgical approaches to the aberrant right subclavian artery

TEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL, cilt.33, ss.477-481, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier identifier

Aortic root infection destroying the left fibrous trigone

TEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL, cilt.32, ss.110-112, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Management of vascular infection in the groin

TEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL, cilt.32, ss.529-534, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Large pseudoaneurysm of the carotid artery - in Behcet's disease - Case reports

TEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL, cilt.32, ss.95-98, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Supravalvular aortic stenosis: Repair with the Yacoub procedure

JOURNAL OF HEART VALVE DISEASE, cilt.13, ss.921-924, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pseudoaneurysm and aortobronchial fistula - after aortic coarctation repair by patch aortoplasty

TEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL, cilt.31, ss.319-321, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Amiodarone reduces the incidence of atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting

JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.125, ss.1420-1425, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

[Results of surgical treatment for lung cancer in advanced age].

Tuberkuloz ve toraks, cilt.51, ss.253-7, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cardiac hydatid cyst located in the interventricular septum

ANNALS OF THORACIC SURGERY, cilt.74, ss.2199, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Four years' experience with the Edwards-Tekna bileaflet valve prosthesis

JOURNAL OF HEART VALVE DISEASE, cilt.11, ss.263-269, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effects of L-carnitine on spinal cord ischemia/reperfusion injury in rabbits

THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGEON, cilt.50, ss.11-15, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Bilobektomi Sonrası Gelişen Bronkoplevral Fistül ve Abondan Kanamanın Tedavisinde Transsternal Transperikardiyal Yaklaşımla Tamamlama Pnömonektomisi

Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery, cilt.10, ss.175-177, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Desmopressin usage in elective cardiac surgery

JOURNAL OF CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.42, ss.741-747, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Acute intraoperative arterial elongation: an experimental study

EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY, cilt.22, ss.44-47, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ectopic mediastinal pancreas

EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY, cilt.19, ss.514-515, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Akciğer Rezeksiyonu Uygulanan Hastalarda Preoperatif Kardiyak Değerlendirme

Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery, cilt.9, ss.39-41, 2001 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Proximal clamping levels in abdominal aortic aneurysm surgery

TEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL, cilt.26, ss.264-268, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Easy harvesting of radial artery with ultrasonically activated scalpel

ANNALS OF THORACIC SURGERY, cilt.65, ss.984-985, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mitral kapak cerrahisinde kullanılan Sol atriyum İnsizyonları

Turkiye Klinikleri Journal of Surgical Medical Sciences, cilt.3, ss.15-18, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endovasküler cerrahi uygulanan aort anevrizmalı hastalarda anestezi yönetimi

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIV. Kongresi, Özet Kitabı, cilt.13, ss.139-144, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FEMORAL ARTER EMBOLİSİNİN İLK SEMPTOM OLDUĞU SOL ATRİAL MİKSOMA : OLGU SUNUMU

Ege Journal of Medicine, cilt.44, ss.59-62, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Surgical treatment of acute arch dissection.

The Japanese journal of thoracic and cardiovascular surgery : official publication of the Japanese Association for Thoracic Surgery = Nihon Kyobu Geka Gakkai zasshi, cilt.51, ss.48-52, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

İleri Yaş Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Sonuçları

Tüberküloz ve Toraks Dergisi, cilt.51, ss.253-257, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Torakotomi Sırasında Oluşan İatrojenik Kot Fraktürleri

Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal Of Trauma Surgery, cilt.6, ss.134-137, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Penetran Kalp Yaralanmaları

Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal Of Trauma Surgery, cilt.6, ss.189-192, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Travmatik Aort Rüptürü Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal Of Trauma Surgery, cilt.6, ss.142-149, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intrapulmonary hematoma and hemothorax following penetrating chest injury

Asian Cardiovascular and Thoracic Annals, cilt.7, ss.316-318, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Parenchymal Stapling in Pulmonary Lobectomies Is It Really Necessary

Asian Cardiovascular and Thoracic Annals, cilt.7, ss.225-227, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Intrapulmonary Hematoma and Hemothorax Following Penetrating Chest Injury Case Report

Asian Cardiovascular and Thoracic Annals, cilt.7, ss.316-381, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Simple and cost-effective gas jet for non-pump coronary bypass surgery

Asian Cardiovascular and Thoracic Annals, cilt.7, ss.250-251, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Aort Replasmanı Yapılan Behçet Hastalığı Bulunan Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

15. Ulusal Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 Ekim 2018, ss.299-300

Prostetik greft enfeksiyonuna bağlı aortik psödoanevrizmaolgusu: Cerrahi yönetimi

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 9. Ulusal Fleboloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 9 - 12 Kasım 2017

Kronik Mezenter İskemide Prostetik Greft Baypas Uygulamaları: Tek Merkez Deneyimi

18. ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ9. ULUSAL FLEBOLOJİ KONGRESİ, Girne, Kıbrıs (Kktc), 9 - 12 Kasım 2017, cilt.26, ss.12-13

Karotis arter stenozunda FGF-23 düzeyleri ve Agatston skoru: Semptomatoloji ve Aterosklerotik risk faktörleriyle ilişki

Uluslararası katılımlı XVII. Klinik Biyokimya Kongresi Girne-KKTC, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 07 Mayıs 2017, cilt.15, ss.128

Effectiveness of endovascular treatment in patients with Behçets

European Congress of Radiology, viyana, Avusturya, 1 - 05 Mart 2017

Ekos Uygulamasında Hemşirelik Deneyimlerimiz

13. Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Ekim 2014, ss.511

Effect of infrarenal and hiatal clamping in repair of ruptured abdominal aortic aneurysms

57th International Congress The European Society for Cardiovascular Surgery, April 24-27, Barcelona, Spain, 2008., 24 Nisan 2008

Endovasküler cerrahi uygulanan aort anevrizmalı hastalarda anestezi yönetimi

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIV. Kongresi, Malatya, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2007, ss.26

Dysfagia Lusoria in an adult patient

Aortic Surgery Symposium X. April 26-28 NewYork, USA, 2006., 26 - 28 Nisan 2006

Root preservation versus replacement in acute type A aortic dissection

Aortic Surgery Symposium IX, April 22-23, New York, USA, 2004., 22 - 23 Nisan 2004

Results in thoracic aortic operations performed under hypothermic circulatory arrest: Ege University experience

The 12th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery, İstanbul, Türkiye, 18 Nisan 2004, ss.27

Impact of organ malperfusion on mortality and morbidity in acute proximal aortic dissection

52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, İstanbul, Türkiye, 07 Kasım 2003, ss.70-71

Predictors of mortality and morbidity in distal arch and proximal aortic aneurysm surgery

52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, İstanbul, Türkiye, 07 Kasım 2003, ss.186

Infections of the inguinal region in vascular surgery and alternative techniques

52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, İstanbul, Türkiye, 07 Kasım 2003, ss.154

Perigraft to right atrial shunt by using autologous pericardium

Aortic Surgery Symposium VIII, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 02 Mayıs 2002, ss.202

Mediastinal Ektopik Pankreas: Olgu Sunumu

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Türkiye, 9 - 13 Nisan 2000, cilt.19, ss.514-515

Results of thoracic aortic operation in patients aged 70 years or older

2nd International Meeting of the Onasis Cardiac Surgery Center, Atina, Yunanistan, 07 Aralık 2000, ss.163

The effects of harmonic scalpel on the vasoreactivity of the radial artery: A comparison of two different techniques

49th ESCVS (European Society for Cardio-Vascular Surgery) Congress, Dresden, Almanya, 24 Haziran 2000, ss.43-44

Effects of harmonic scalpel on the vascular ultrastructure

49th ESCVS (European Society for Cardio-Vascular Surgery) Congress, Dresden, Almanya, 24 Haziran 2000, ss.151

Impact of hypertension on early mortality and neurologic morbidity after aortic surgery

Turkish-Italian Joint Meeting On Hypertension & Atherosclerosis, Antalya, Türkiye, 30 Mart 2000, ss.13

Independent association between preoperative creatinine level and early mortality and acute renal failure following open-heart surgery

IVth Congress of Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs, İzmir, Türkiye, 14 Kasım 1999, ss.116

Peripheral application and functional analysis of cryopreserved arterial and vein homografts

2nd World Congress on Tissue Banking and 8th International Conference of EATB, Warsaw, Polonya, 07 Ekim 1999, ss.193

Four years’ experience with the revised Edwards-Duromedics bileaflet valve prosthesis

IXth Annual Turkish-German Joint Symposium on Cardiovascular Surgery and Cardiology, Dresden, Almanya, 10 Ekim 1997, ss.18

Simple and cost-effective method to produce gas jet for non pump coronary artery bypass surgery

World Congress on Minimally Invasive Cardiac Surgery, Paris, Fransa, 28 Mayıs 1997, ss.11

Open heart surgery in patients with chronic renal failure

Turkish-German VIII. Joint Symposium on Cardiovascular Surgery and Cardiology, Muğla, Türkiye, 31 Ekim 1996, ss.6

Retrograde cerebral perfusion as an adjunct to deep hypothermic circulatory arrest in patients with aortic disease

Turkish-German VIII. Joint Symposium Cardiovascular Surgery and Cardiology, September 28th- 1st, Duisburg, Germany, 1995., Muğla, Türkiye, 31 Ekim 1996, ss.4

Retrograde cerebral perfusion and brain protection in ascending and arcus aortic surgery

Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery 9th Annual Meeting, Tel Avıv, İsrail, 20 Ekim 1996, cilt.32, no.10, ss.939

Acute intraoperative arterial elongation

Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery 9th Annual Meeting, Tel Avıv, İsrail, 20 Ekim 1996, ss.940

Endovasküler aortik anevrizma onarımında hemşirenin sorumlulukları

Uluslarası katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.1