Dr.Öğr.Üyesi

HAKKI ZAFER CAN


Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölümü

Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı

Biyografi

1967 yılında Aydın'da dünyaya gelen Dr. Öğr. Üy. H. Zafer Can, ilk, orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 1993 yılında “Bazı Sofralık İncir Çeşitlerinin Ege Bölgesi Koşullarında Özelliklerinin Saptanması Üzerinde Araştırmalar” konulu tez çalışması ile, doktora eğitimini ise; 1999 yılında “Satsuma Mandarininde (C. unshiu Marc.) Tuzluluğun verim ve Kalite Ögelerine Etkileri Üzerinde Araştırmalar” konulu tez çalışması ile Ege Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı'nda tamamladı. 1994-1995 yıllarında CIHEAM bursu ile İspanya Valencia Politecnic üniversitesinin Master en Citricultura Programına, 2003 yılında ise 6 ay süre ile İtalya Bari'de Roma Üniversitesinin düzenlediği Distance Learning in Organic Agriculture konulu çalışma grubuna katıldı. Mezun olduğu bölüme 1992 yılında araştırma görevlisi olarak atanan H. Zafer Can, 2003 yılında aynı bölüme Yrd. Doç. Dr. olarak atandı ve bu görevini halen sürdürmektedir.

Eğitim Bilgileri

1993 - 1999

1993 - 1999

Doktora

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Türkiye

1990 - 1992

1990 - 1992

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Türkiye

1986 - 1990

1986 - 1990

Lisans

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1999

1999

Doktora

Satsuma Mandarininde (C. unshiu Marc.) Tuzluluğun verim ve Kalite Ögelerine Etkileri Üzerinde Araştırmalar

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

1992

1992

Yüksek Lisans

Bazı Sofralık İncir Çeşitlerinin Ege Bölgesi Koşullarında Özelliklerinin Saptanması Üzerinde Araştırmalar

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İspanyolca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

1998

1998

Bitkilerde Stres Fizyolojisinin Moleküler Temelleri

Mesleki Kurs

Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Ziraat, Bahçe Bitkileri, Meyve Yetiştirme ve Islahı, Tropik ve Subtropik İklim Meyveleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

1993 - 2018

1993 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

1992 - 2003

1992 - 2003

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Fakülte Web Tasarım Komisyonu

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Eğitim ve Müfredat Kurulu üyesi

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

2015 - 2018

2015 - 2018

Bölüm Başkan Yardımcısı

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

2010 - 2016

2010 - 2016

Fakülte Eğitim Öğretim Komisyonu Üyesi

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

2007 - 2015

2007 - 2015

Bölüm Web Sorumlusu

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

2010 - 2013

2010 - 2013

Fakülte Bilgi İşlem Birimi Çalışma Grubu

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

2002 - 2009

2002 - 2009

Fakülte İspanyolca’dan çeviri görevi

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

İyi Tarım Uygulamaları

Lisans

Lisans

Tarımsal Ekoloji

Lisans

Lisans

Subtropik İklim Meyve Türleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Organik Meyve Yetiştiriciliği

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Permakültür: Sürdürülebilir Tasarım İlkeleri

Doktora

Doktora

Tarımsal Ekofizyoloji

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sürdürülebilir Meyve Yetiştiriciliğinde Risk Yönetimi

Tasarladığı Dersler

Lisans

Lisans

Subtropik İklim Meyve Türleri

Can H. Z.

Doktora

Doktora

Tarımsal Ekofizyoloji

Can H. Z.

Araştırma Altyapısı Bilgileri

Haziran 1995

Haziran 1995

Ekofizyoloji Laboratuvarı

Laboratuvar - Sorumlu Yöneticilik

Can H. Z. , Aksoy U.

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2010

2010

Assessment of the Quality Losses of Fresh Fig Fruits during Transportation

ÇAKMAK B. , ALAYUNT F. N. , AKDENİZ R. C. , AKSOY U., CAN H. Z.

TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, cilt.16, sa.3, ss.180-193, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2007

2007

Seasonal and diurnal photosynthetic behaviour of fig (Ficus carica L.) under semi-arid climatic conditions

Can H. Z. , AKSOY U.

ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE, cilt.57, sa.4, ss.297-306, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2014

2014

İncir

AKSOY U., ŞEN F. , ÖZER K. B. , CAN H. Z.

Bahçe Bitkileri Derneği Dergisi, 2014 (Hakemsiz Dergi)

2012

2012

Expected Effects of Climate Change on Organic Agriculture in Turkey

Can H. Z. , Aksoy U.

NEW MEDIT, cilt.11, ss.3-10, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Taze İncirin Taşınması Sırasında Paketleme Özelliklerinin Kalite Kaıpları Üzerine Etkisi

ÇAKMAK B. , CAN H. Z. , AKDENİZ R. C. , ALAYUNT F. N. , AKSOY U.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.44, ss.123-135, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

Determination of Relationship between Fruit Cracking and some Physiological Responses Leaf Characteristics and Nutritional Status of some Pomegranate Varieties

HEPAKSOY S. , AKSOY U., CAN H. Z. , UL M. A.

Options méditerraéennes: Production, processing and marketing of pomegranate in the Mediterranean region: Advances in research and technology, ss.87-92, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1997

1997

Vibration Damage Trial on Some Fig Cultivars

Can H. Z. , Çakmak B. , Alayunt F. N.

Proceedings of the 1st Int. Symposium on Fig, ACTA Horticulturae, cilt.480, ss.305-310, 1997 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

1997

1997

Friction and Rolling Resistance Coefficients of Fig

ALAYUNT F. N. , CAN H. Z. , ÇAKMAK B.

PROCEEDINGS OF THE IIIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CUCURBITS, cilt.480, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1994

1994

Sarılop İncir Çeşidi Uç Çeliklerinin Köklenmesi Üzerinde Araştırmalar II. Alt Isıtmanın Etkisi

Can H. Z. , Seferoğlu H. G. , Mısırlı A. , Şahin N.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.31, sa.2, ss.85-89, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1993

1993

Effect of Potassium Nitrate and Hydrogen Cyanamide on Apricot. 10th Int. Symposium on Apricot Culture

Can H. Z. , Kara S. , Mısırlı A. , Seferoğlu H. G. , Aksoy U.

Acta Horticulturae, cilt.384, ss.431-434, 1993 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

1900

1900

Evaluation of gas exchange capacity and physiological responses ofselected Sarilop (= Calimyrna) fig clones

CAN H. Z. , HEPAKSOY S. , AKSOY U.

PROCEEDINGS OF THE XXV INTERNATIONAL HORTICULTURAL CONGRESS, PT 7, ss.59-63, 1900 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1900

1900

Alleviation of salinity stress by using potassium fertilization insatsuma mandarin trees budded on two different rootstocks

CAN H. Z.

ENVIRONMENTAL STRESS AND HORTICULTURE CROPS, ss.275-280, 1900 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1900

1900

Some significant results of the research-work in Turkey on fig

CAN H. Z. , AKSOY U., HEPAKSOY S.

PROCEEDINGS OF THE 2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FIG, ss.173-181, 1900 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1900

1900

Estimation of Leaf Area Index in Some Breba Fig Cultivars

CAN H. Z.

PROCEEDINGS OF THE THIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FIG, ss.109-115, 1900 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1900

1900

An environmentally friendly technique to control salination: Saltremoving crops

CAN H. Z. , AKSOY U.

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SUSTAINABLE USE OF PLANTBIODIVERSITY TO PROMOTE NEW OPPORTUNITIES FOR HORTICULTURAL PRODUCTIONDEVELOPMENT, ss.137-142, 1900 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1900

1900

Influence of rootstocks on physiological response of Satsuma mandarin(Citrus unshiu Marc.) to salinity

CAN H. Z. , HEPAKSOY S.

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TECHNIQUES TO CONTROLSALINATION FOR HORTICULTURAL PRODUCTIVITY, ss.247-253, 1900 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1900

1900

Leaf characteristics and net gas exchange of fig cultigens adapted todifferent climatic zones

CAN H. Z. , HEPAKSOY S. , AKSOY U.

XXV INTERNATIONAL HORTICULTURAL CONGRESS, PROCEEDINGS - PT 6: CULTURETECHNIQUES WITH SPECIAL EMPHASIS ON ENVIRONMENTAL IMPLICATIONSPHYSIOLOGICAL PROCESSES IN PLANTS, ss.131-137, 1900 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1900

1900

Fig (Ficus carica L.) selection study for fresh market in western Turkey

CAN H. Z. , AKSOY U.

PROCEEDINGS OF THE 2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FIG, ss.197-203, 1900 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1900

1900

Determination of Gas Exchange Capacity of Some Breba Fig Cultivars

CAN H. Z.

PROCEEDINGS OF THE THIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FIG, ss.117-122, 1900 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1900

1900

Response of Satsuma mandarin (Citrus unshiu Marc.) trees budded onTifoliate orange (P-trifoliata) to salinity due to seawater intrusion

CAN H. Z. , AKSOY U.

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TECHNIQUES TO CONTROLSALINATION FOR HORTICULTURAL PRODUCTIVITY, ss.265-270, 1900 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1900

1900

The effect of ground water salinity on Satsuma mandarins: Preliminaryresults

CAN H. Z. , AKSOY U.

SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON IRRIGATION OF HORTICULTURAL CROPS,VOLS 1 AND 2, ss.629-633, 1900 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1900

1900

Distribution of fire blight (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)disease in Western Anatolia region in Turkey

CAN H. Z. , HEPAKSOY S.

PROCEEDINGS OF THE EIGHTH INTERNATIONAL WORKSHOP ON FIRE BLIGHT, cilt.489, ss.193-196, 1900 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1900

1900

The effect of rootstock on leaf characteristics and physiologicalresponse of satsuma mandarins under saline conditions

CAN H. Z. , HEPAKSOY S. , AKSOY U.

PROCEEDINGS OF THE XXVTH INTERNATIONAL HORTICULTURAL CONGRESS, PT 3:CULTURE TECHNIQUES WITH SPECIAL EMPHASIS ON ENVIRONMENTAL IMPLICATIONS, ss.169-175, 1900 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2012

2012

Effect of Preharvest Gibberellic Acid and Calcium Applications on On-Tree Storage of Satsuma Mandarins

ŞEN F. , Meyvaci K. B. , CAN H. Z. , Teksur P. K.

7th International Postharvest Symposium, Kuala-Lumpur, Malezya, 25 - 29 Haziran 2012, cilt.1012, ss.233-239 identifier

2012

2012

İyi Uygulamaların Kuru İncirde Aflatoksinlerin Oluşumu ve Azaltılması Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi.

ÖZER K. B. , ŞEN F. , CAN H. Z. , AKSOY U., KÖSOĞLU İ., KOCATAŞ H., et al.

5. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 18 Eylül 2012, ss.267-273

2009

2009

Monitoring Aflatoxin Contamination in Turkish Dried Figs.

AKSOY U., ÖZER K. B. , ŞEN F. , CAN H. Z.

Proceedings of 4th International Fig Symposium, Meknes, Fas, 29 Eylül 2009, ss.79

2005

2005

Estimation of Leaf Area Index in Some Breba Fig Cultivars

Can H. Z.

3rd International Symposium on Fig, Algarve, Portekiz, 16 - 20 Mayıs 2005, ss.109-115 identifier identifier

2005

2005

Determination of Gas Exchange Capacity of Some Breba Fig Cultivars

CAN H. Z. , MEYVACI K. B. , BALCI B.

3rd International Symposium on Fig, Algarve, Portekiz, 16 - 20 Mayıs 2005, ss.117-0 identifier identifier

2006

2006

Olive Oil Sector in Turkey

CAN H. Z. , İSFENDİYAROĞLU M.

Olivebioteq 2006 Second International Seminar, Mazara Del Vallo, İtalya, 05 Kasım 2006, ss.109-119

2001

2001

Fig (Ficus carica L.) selection study for fresh market in western Turkey

AKSOY U., Can H. Z. , MISIRLI A. , KARA S. , SEFEROGLU G., SAHIN N.

2nd International Symposium on Fig, Caceres, İspanya, 7 - 11 Mayıs 2001, ss.197-203 identifier identifier

2001

2001

An environmentally friendly technique to control salination: Salt removing crops

Aksoy U., Kayikcioglu H. H. , Kukul Y. , Hepaksoy S. , Can H. Z. , Balcı B.

International Symposium on Sustainable Use of Plant Biodiversity to Promote New Opportunities for Horticultural Production Development, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2001, ss.137-142 identifier identifier

2001

2001

Some significant results of the research-work in Turkey on fig

AKSOY U., BALCI B., Can H. Z. , HEPAKSOY S.

2nd International Symposium on Fig, Caceres, İspanya, 7 - 11 Mayıs 2001, ss.173-181 identifier identifier

2000

2000

Influence of rootstocks on physiological response of Satsuma mandarin (Citrus unshiu Marc.) to salinity

HEPAKSOY S. , OZER B., Can H. Z. , UL M. A. , ANAC D.

International Symposium on Techniques to Control Salination for Horticultural Productivity, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2000, ss.247-253 identifier identifier

2000

2000

Response of Satsuma mandarin (Citrus unshiu Marc.) trees budded on Tifoliate orange (P-trifoliata) to salinity due to seawater intrusion

Can H. Z. , AKSOY U., ANAC S., KUKUL Y. S. , OKUR B.

International Symposium on Techniques to Control Salination for Horticultural Productivity, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2000, ss.265-270 identifier identifier

2001

2001

Performance of sodium removing species under saline conditions

Kukul Kurttaş Y. S. , Kayıkçıoğlu H. H. , Can H. Z. , Anaç D.

2001 Dahlia Greidinger Symposium on Fertilisers and Resource Management for Food Security, Quality and the Environment, Lisbon, Portekiz, 4 - 07 Mart 2001, ss.512-515

2000

2000

Response of Satsuma Mandarin (Citrus Unshiu marc.) Trees on Poncirus Triofoliata to Salinity Due to Seawater Intrusion

CAN H. Z. , Aksoy U., Anaç S., KUKUL KURTTAŞ Y. S. , OKUR İ. B.

. Intern ational Symp. On Tecniques to Control Salination for Horticultural Productivity, Antalya, Türkiye, 07 Kasım 2000, ss.150

1998

1998

The effect of rootstock on leaf characteristics and physiological response of satsuma mandarins under saline conditions

AKSOY U., Hepaksoy S. , Can H. Z. , ANAC S., Ul M. A. , DORSAN F., et al.

XXVth International Horticultural Congress, Brussels, Belçika, 2 - 07 Ağustos 1998, ss.169-175 identifier identifier

1998

1998

Leaf characteristics and net gas exchange of fig cultigens adapted to different climatic zones

Can H. Z. , HEPAKSOY S. , AKSOY U., KUTLU E.

XXVth International Horticultural Congress, Brussels, Belçika, 2 - 07 Ağustos 1998, ss.131-137 identifier identifier

1998

1998

Evaluation of gas exchange capacity and physiological responses of selected Sarilop (= Calimyrna) fig clones

KUTLU E., Can H. Z. , AKSOY U., HEPAKSOY S.

XXVth International Horticultural Congress, Brussels, Belçika, 2 - 07 Ağustos 1998, ss.59-63 identifier identifier

1999

1999

Salination Effects on Soil and Leaf Properties of Satsuma Orchards

OKUR İ. B. , KILIÇ C. C. , ANAÇ D., Anaç S., UL M. A. , Dorsan F., et al.

Internatioan Symposium on Nutrient Management under Salinity and Water Stress, Haifa, İsrail, 28 Şubat 1999, ss.36-40

1998

1998

Investigation on determining some pear varieties resistant to fire blight (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)

SAYGILI H., TURKUSAY H., HEPAKSOY S. , UNAL A., Can H. Z.

8th International Workshop on Fire Blight, KUSADASI, Türkiye, 12 - 15 Ekim 1998, cilt.489, ss.225-228 identifier

1998

1998

Distribution of fire blight (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.) disease in Western Anatolia region in Turkey

HEPAKSOY S. , UNAL A., Can H. Z. , SAYGILI H., TURKUSAY H.

8th International Workshop on Fire Blight, KUSADASI, Türkiye, 12 - 15 Ekim 1998, cilt.489, ss.193-196 identifier

1998

1998

Effect of Nutritional Status on Fruit Quality of Satsuma Mandarin c.v. Owari under Saline Conditions.

HEPAKSOY S. , CAN H. Z. , Aksoy U., OKUR İ. B. , KILIÇ C. C. , ANAÇ D., et al.

Int. Workshop on: Improved Crop Quality by Nutrient Management., İzmir, Türkiye, 28 Eylül 1998, ss.184-190

1998

1998

Akdeniz Havzasında Çölleşme ve Tuzlulaşma Problemine Karşı Yeni tekniklerin Geliştirilmesi

Aksoy U., ANAÇ D., Anaç S., HEPAKSOY S. , OKUR İ. B. , UL M. A. , et al.

Bitkilerde Stres Fizyolojisinin Moleküler Temelleri, İzmir, Türkiye, 01 Ocak 1998, ss.126-137

1997

1997

Potassium Fertilization to Control Salinization Effects.

ANAÇ D., OKUR İ. B. , Kılıç C. C. , Aksoy U., CAN H. Z. , HEPAKSOY S. , et al.

Regional Workshop on Food Security in the WANA Region, the essential need for balanced fertilization ., İzmir, Türkiye, 26 Mayıs 1997, ss.35-38

1996

1996

The effect of ground water salinity on Satsuma mandarins: Preliminary results

AKSOY U., ANAC S., ANAC D., Can H. Z.

2nd International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops, KHANIA, Yunanistan, 9 - 13 Eylül 1996, ss.629-633 identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Desteklenen Projeler

1996 - 1999

1996 - 1999

Üstün Nitelikli İncir Fidanı Yetiştiriciliği

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Can H. Z. , Aksoy U.(Yürütücü)

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO)

Asli Üye

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Int. Society for Horticultural Science

Üye

1992 - Devam Ediyor

1992 - Devam Ediyor

Bahçe Bitkileri Derneği

Üye

2015 - 2018

2015 - 2018

Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO)

Yönetim Kurulu Üyesi

2010 - 2010

2010 - 2010

World Bank-IAASTD (Int. Assessment of Agricultural Science and Technology for Development) CWANA Region Group

Danışman

2005 - 2007

2005 - 2007

FAO-GNCGR “Dünya Turunçgiller Gen Kaynakları Networkü” ulusal komite üyeliği

Üye

2005 - 2007

2005 - 2007

FAO-MECINET “Akdeniz Ülkeleri Turunçgiller Networkü” ulusal komite üyeliği

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2015

Aralık 2015

PHOTOSYNTHETICA

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2015

Ekim 2015

PHOTOSYNTHETICA

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2015

Ağustos 2015

PHOTOSYNTHETICA

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2015

Mayıs 2015

PHOTOSYNTHETICA

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2014

Ağustos 2014

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2014

Haziran 2014

PHOTOSYNTHETICA

SCI Kapsamındaki Dergi

Ödüller

Mayıs 2007

Mayıs 2007

Proje Sergisi 01

Ege Üniversitesi - EbiltemDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2013

2013

Ia Simposio Mediterráneo De Agroecología y Agricultura Ecológica & 2ª Conferencia Internacional Biocitrics

Davetli Konuşmacı

Valencia-İspanya

2009

2009

IV Int. Symposium On Fig

Çalışma Grubu

Miknas-Fas

2006

2006

2nd Olivebioteq Symposium

Davetli Konuşmacı

Palermo-İtalya

2006

2006

Int. Assessment Of Agricultural Science And Technology For Development

Çalışma Grubu

Rabat-Fas

2005

2005

III. Int. Symposium On Fig

Çalışma Grubu

Faro-Portekiz

2002

2002

26th Int. Horticultural Congress

Çalışma Grubu

Toronto-Kanada

2001

2001

Int. Symp. On Sustainable Use Of Plant Biodiversity To Promote New Opportunities For Horticultural Production Development

Çalışma Grubu

Antalya-Türkiye

2001

2001

II. Int. Symposium On Fig

Çalışma Grubu

Caceres-İspanya

2000

2000

Int. Symp. On Techniques To Control Salination For Horticultural Productivity

Çalışma Grubu

Antalya-Türkiye

1998

1998

8th International Workshop On Fire Blight

Çalışma Grubu

Aydın-Türkiye

1998

1998

25th Int. Horticultural Congress

Çalışma Grubu

Brussels-Belçika

1997

1997

1st Int. Symposium On Fig

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

1993

1993

10th Int. Symposium On Apricot Culture

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

Davetli Konuşmalar

Aralık 2017

Aralık 2017

Bodrum Mandalinasının Sürdürülebilirliği Çalıştayı

Çalıştay

Bodrum Ticaret Odası-Türkiye

Nisan 2017

Nisan 2017

Organik Beslenme ve Sağlık, Mesleklerin Organik Sektörüne Bakışları Semineri

Konferans

Ekoloji İzmir - 8. İzmir Organik Ürünler Fuarı-Türkiye

Ocak 2017

Ocak 2017

Bodrum Mandalinası Çalıştayı

Çalıştay

Bodrum Ticaret Odası-Türkiye

Ekim 2016

Ekim 2016

Meyve Yetiştiriciliği ve Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları Eğitimi (Adana)

Seminer

Anadolu Etap - Agroacademy-Türkiye

Kasım 2015

Kasım 2015

Meyve Yetiştiriciliği ve Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları Eğitimi (Balıkesir)

Seminer

Anadolu Etap, Agroacademy-Türkiye

Mayıs 2015

Mayıs 2015

Meyve Yetiştiriciliği ve Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları Eğitimi (Çanakkale)

Seminer

Anadolu Etap, Agroacademy-Türkiye

Nisan 2015

Nisan 2015

2. Çevre Farkındalığı Sempozyumu

Seminer

Ege Üniversitesi-Türkiye

Mayıs 2013

Mayıs 2013

İyi Tarım Uygulamaları Paneli

Seminer

Ege Üniversitesi-Türkiye

Mayıs 2012

Mayıs 2012

Hizmet İçi Organik Tarım Eğitimi (Eskişehir)

Seminer

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-Türkiye

Kasım 2011

Kasım 2011

12. Mandalina Şenliği

Seminer

Seferihisar Belediyesi-Türkiye

Mart 2011

Mart 2011

Hizmet İçi Organik Tarım Eğitimi (Altınoluk, Balıkesir))

Seminer

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-Türkiye

Mayıs 2010

Mayıs 2010

Hizmet İçi Organik Tarım Eğitimi (Ankara)

Seminer

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-Türkiye

Nisan 2009

Nisan 2009

Gökçeadada Organik Tarım Eğitim Semineri

Seminer

Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği-Türkiye

Eylül 2008

Eylül 2008

Hizmet İçi Organik Tarım Eğitimi (Mersin)

Seminer

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-Türkiye

Şubat 2006

Şubat 2006

Hizmet İçi Organik Tarım Eğitimi (İzmir)

Seminer

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-Türkiye

Ağustos 2004

Ağustos 2004

Ordu Mesudiye İlçesi Organik Tarım Semineri

Seminer

Ordu Mesudiye Üreticileri-Türkiye

Burslar

2003 - 2003

2003 - 2003

Distance Learning in Organic Agriculture

Diğer Uluslararası Organizasyonlar

1994 - 1995

1994 - 1995

MASTER EN CITRICULTURA

Diğer Uluslararası Organizasyonlar

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 104

h-indeksi (WOS): 6

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Ulusal Turunçgil Konseyi

http://utk.org.tr/

Ege Üniversitesi, Turkey