Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An action research on developing English speaking skills through asynchronous online learning

International Journal of Curriculum and Instruction, cilt.12, ss.127-148, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İngilizce konuşma kaygısı ölçeğinin Türkçeye uyarlanma çalışması.

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.39, ss.1157-1180, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İngilizce konuşma kaygısı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması.

8th International Congress of Research in Education., Manisa, Türkiye, 09 Mayıs 2018, ss.5-6

Eş zamansız çevrimiçi öğrenme yoluyla konuşma becerilerinin geliştirilmesi üzerine bir eylem araştırması

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018, cilt.1, ss.23-32