Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

REFLECTIONS FROM EGE UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL’S CLINICAL INTERNSHIP MENTORINGPROGRAM (2011-2018)

Turkish Journal of Biochemistry -Türk Biyokimya Dergisi, cilt.43, ss.17-18, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Developing a web-based multiple-choice question item bank.

Medical education, cilt.44, ss.524-5, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of Dermatology Residents Using the Multisource (360-Degree) Assessment Method

KUWAIT MEDICAL JOURNAL, cilt.41, ss.205-209, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK EVRE STAJ DANIŞMANLIK SİSTEMİ DENEYİMİ (2011-2018)

Workshop on PhDSupervision in Biomedicineand Health Sciences:ORPHEUS Perspective, 21 - 22 Haziran 2018, cilt.43, ss.19

EÜ. Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 24 Haziran 2001, ss.50

Kitap & Kitap Bölümleri

Dünden Bugüne Türkiye’de Uygulanan Tıp Eğitim Program Örnekleri

Kuruluşundan Bugüne Ege ÜniversitesiTıp Fakültesi’nde Eğitim ÖğretimProgramı, Gürpınar Erol, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, 2018

Tıp Eğiticisinin El Kitabı

Tıp Eğitiminde Program Geliştirme, iskender Sayek, Editör, GÜNEŞ TIP KİTAPEVLERİ, ss.55-72, 2016

Tıp Eğiticisi El Kitabı

Tıp Eğitiminde Temel Kavramlar, Sayek, İskender, Editör, Güneş Kitabevi, 2016

Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Program Geliştirme ve Ölçme-Değerlendirme

Klinik Eğitimde Kullanılabilecek Eğitim Kuramları ve Öğretim Tasarımı Modelleri, Dağlı T., Editör, Türk Tabipleri Birliği Yayınları, İstanbul, ss.33-47, 2008

Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Sağlık Çalışanının El Kitabı

Olağandışı durumlara hazırlıklı olma, Karababa A.O., Editör, Türk Tabipleri Birliği Yayınları, Ankara, ss.203-222, 2002

Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Sağlık Çalışanının El Kitabı

“Olağandışı Durumların Epidemiyolojik Özellikleri” ve Olağandışı Durumlarda Risk Grupları”, Karababa, Ali Osman, Editör, Türk Tabipleri Birliği, Ankara, 2002

Ceza ve Tutukevlerinde Sağlık Hizmetlerinin Standartları

Diğr Sağlık Hizmetleri, Aksu Tanık (Saçaklıoğlu) Feride, Editör, Türk Tabipleri Birliği, 1998

Diğer Yayınlar