Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şen H., "Residual Eggs in Post-Mortem Sepia officinalis (Mollusca: Cephalopoda)", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.17, pp.251-256, 2017 (Link)
Gerovasıleıou V., Akel E.H.K., Akyol O., Alongı G., Azevedo F., Babalı N., et al., "New Mediterranean Biodiversity Records (July 2017)", MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, vol.18, pp.355-384, 2017
Akyol O., Şen H., "First record of abnormal pigmentation in a wild common sole, Solea solea L., from the Aegean Sea", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.36, pp.727-729, 2012
Tanrıkul T.T., Şen H., Gültepe N., "Effects of Potassium Dichromate on Skin Ulcers of Musky Octopus Eledone moschata Lamarck 1799 Mollusca Cephalopoda", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.24, pp.5187-5189, 2012
Şen H., Tanrıkul T.T., "Efficacy of 2 phenoxyethanol as an anaesthetic for the musky octopus Eledone moschata Lamarck 1799 Cephalopoda Octopodidae", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, vol.33, pp.463-467, 2009
Akyol O., Şen H., Kmacigil H.T., "Reproductive biology of eledone moschata (Cephalopoda : octopodidae) in the Aegean sea (Izmir bay, turkey)", JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM, vol.87, pp.967-970, 2007
Şen H., Sunlu U., "Effects of Cadmium CdCl2 on development and hatching of eggs in European squid Loligo vulgaris Lamarck 1798 Cephalopoda Loliginidae", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.133, pp.371-378, 2007 (Link)
Akyol O., Şen H., Kınacıgil H.T., "Reproductive biology of Eledone moschata (Cephalopoda: Octopodidae) in the Aegean Sea (Izmir Bay, Turkey)", JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM, vol.87, pp.967-967, 2007 (Link)
Başaran F., Şen H., Paruğ Ş.Ş., "Effects of 2 phenoxyethanol on survival of normal juveniles and malformed juveniles having lordosis or nonfunctional swimbladders of European sea bass Dicentrarchus labrax L 1758", AQUACULTURE RESEARCH, vol.38, pp.933-939, 2007 (Link)
Şen H., "Incubation of European Squid (Loligo vulgaris Lamarck, 1798) eggs at different salinities", AQUACULTURE RESEARCH, vol.36, pp.876-881, 2005
Şen H., "Temperature Tolerance of Loliginid Squid Loligo vulgaris Lamarck 1798 Eggs", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.1, pp.53-56, 2005 (Link)
Şen H., "A Preliminary Study on the Effects of Salinity on Egg Development of European Squid Loligo vulgaris Lamarck 1798", ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, vol.56, pp.95-101, 2004 (Link)
Şen H., "A Preliminary Study on the Effects of Different Light Intensities on Hatching of European Squid Loligo vulgaris Lamarck 1798 Eggs", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.4, pp.1-4, 2004 (Link)
Akyol O., Şen H., "A New Large Pelagic Squid Record for the Northern Aegean Sea of Turkey Neon flying squid Ommastrephes bartrami Lesueur 1821 Cephalopoda Ommastephidae", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.4, pp.111-113, 2004 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şen H., "KALAMAR Loligo vulgaris Lamarck 1798 IN DIŞ GÖRÜNÜŞÜNDEN CİNSİYET TAYİNİ", Journal of FisheriesSciences.com, vol.8, pp.67-71, 2014
Şen H., Özatalay S., "Effects of prey larva ratio on larval development and survival rate of Maja crispata Risso 1827 Crustacea Majaidae", E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, cilt.30, ss.73-76, 2013
Şen H., "EFFECTS OF STRING DIAMETER PREFERENCE OF Sepia officinalis DURING L 1758 SPAWNING IN CAPTIVITY", Journal of FisheriesSciences.com, vol.7, pp.297-301, 2013
Şen H., Tanrikul T.T., "Effects of 2 Phenoxyethanol on cuttlefish Sepia officinalis L Cephalopoda Sepiidae", E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, cilt.30, ss.21-24, 2013
Şen H., Kop A., "KÜLTÜR KOŞULLARINDA KAFADANBACAKLILARIN BESLENMESİ", Journal of FisheriesSciences.com, vol.7, pp.245-252, 2013
Şen H., "Ahtapot Octopus vulgaris Cuvier 1797 un bireysel stoklama yöntemi ile adaptasyonu üzerine bir ön çalışma", E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, cilt.29, ss.171-174, 2012
Şen H., Akyol O., "A Preliminary Study on Feeding Preference of the Musky Octopus Eledone moschata Cephalopoda Octopodidae in Izmir Bay Aegean Sea", Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.5, ss.141-145, 2011
Şen H., "Kontrollü Koşullarda Sübye Sepia officinalis L nin Yumurtlaması Yumurtaların Gelişimi ve İnkübasyonu", Journal of FisheriesSciences.com, vol.3, pp.169-180, 2009 (Link)
Şen H., Firat M.K., Saka Ş., "Kontrollü koşullarda stoklama yoğunluğunun Lolig vulgaris Lamarck 1798 yumurtalarının inkübasyonuna etkisi", Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, cilt.20, ss.289-294, 2008 (Link)
Şen H., "Food Preference of Eledone moschata Lamarck 1799 Cephalopoda Octopodidae in Captive Conditions", International Journal of Natural and Engineering Sciences, vol.1, pp.29-31, 2007 (Link)
Akyol O., Şen H., "A new naximum size for Eledone moschata Cephalopoda Octopodidae", Marine Biodiversity Records, vol.1, pp.1-1, 2007 (Link)
Şen H., "Kontrollü Koşullarda Mis Ahtapot Eledone moschata Lamarck 1799 ta Kanibalizm Üzerine Bir Araştırma", E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, cilt.23, ss.385-387, 2006 (Link)
Şen H., "Embriyogenesis Sürecinde Loligo vulgaris Lamarck 1798 in Huni Sifon Organı Gelişimi", E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, cilt.23, ss.153-156, 2006 (Link)
Şen H., "Ahtapot Octopus vulgaris Cuvier 1797 Yetiştiriciliği", E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, cilt.23, ss.207-213, 2006 (Link)
Şen H., "Mis Ahtapot Eledone moschata Lamarck 1799 ta Cephalopoda Octopoda Yapay Yuva Kullanımı", E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, cilt.22, ss.427-429, 2005 (Link)
Şen H., "Mis Ahtapot Eledone moschata Lamarck 1799 un Kontrollü Koşullara Adaptasyonunda Yuvanın Etkisi", E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, cilt.22, ss.453-456, 2005 (Link)
Şen H., "Fotoperiyodun Kalamar Loligo vulgaris Lamarck 1798 Yumurtalarının Gelişimine ve İnkübasyon Başarısına Etkisi", E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, cilt.21, ss.211-214, 2004 (Link)
Şen H., "Sıcaklığın Kalamar Loligo vulgaris Lamarck 1798 Yumurtalarının Gelişimine ve İnkübasyonuna Etkisi", E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, cilt.21, ss.89-92, 2004 (Link)
Başaran F., Firat M.K., Saka Ş., Şen H., "Dip Trol Ağları ile Yakalanan Mırmır (Lithognathus mormyrus), Mercan (Pagellus erytrinus), Barbun (Mullus barbatus), Isparoz (Diplodus annularis) Türlerinin Kültür Koşullarına Adaptasyonu ve Hareket Davranışlarının Gözlenmesi", Konya Veteriner Hayvancılık Araştırma Dergisi, cilt.6, no.1-2, ss.51-56, 2000
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ceyhan T., Düzbastılar F.O., Özgül A., Şen H., "Ege Denizi’nde Ağ Kafesler Civarında Gözlemlenen İlgi Çekici Balık Türleri ve Memeliler", 20. Su Altı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, İZMİR, TÜRKIYE, 16-17 Kasım 2017, cilt.1, ss.7-8
Akyol O., Ceyhan T., Düzbastilar F.O., Özgül A., Şen H., "Ege Denizi’nde Ağ Kafesler Civarında Gözlemlenen İlgi Çekici Balık Türleri ve Memeliler", 20. Su Altı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, İzmir, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.7-8
Özgül A., Akyol O., Düzbastilar F.O., Ceyhan T., Şen H., "The Wild Fish Diversity Around the Sea Cages in the Turkish Aegean Sea", VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, çanakkale, TÜRKIYE, , vol.1, pp.88-88
Özgül A., Akyol O., Düzbastılar F.O., Şen H., "The wild fish diversity around the sea cages in the Turkish Aegean Sea", VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale, TÜRKIYE, , pp.388-388
Özgül A., Akyol O., Düzbastilar F.O., Ceyhan T., Şen H., "The wild fish diversity around the sea cages in the Turkish Aegean Sea", ISEEP-2017 VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.88-88
Akyol O., Ceyhan T., Düzbastılar F.O., Özgül A., Şen H., "Ege Denizi’xxnde Ağ Kafesler Civarında Gözlemlenen İlgi Çekici Balık Türleri ve Memeliler.", 20. Su Altı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, İZMİR, TÜRKIYE, , ss.7-8
Özgül A., Akyol O., Düzbastılar F.O., Ceyhan T., Şen H., "The Wild Fish Diversity Around the Sea Cages in the Turkish Aegean Sea", VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, vol.1, pp.88-88
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi