Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Residual Eggs in Post-Mortem Sepia Officinalis (Mollusca: Cephalopoda)

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.17, ss.251-256, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

First record of abnormal pigmentation in a wild common sole, Solea solea L., from the Aegean Sea

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.36, ss.727-729, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Efficacy of 2-phenoxyethanol as an anaesthetic for the musky octopus, Eledone moschata (Lamarck 1799), (Cephalopoda: Octopodidae)

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.33, ss.463-467, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Reproductive biology of eledone moschata (Cephalopoda : octopodidae) in the Aegean sea (Izmir bay, turkey)

JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM, cilt.87, ss.967-970, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Incubation of European Squid (Loligo vulgaris Lamarck, 1798) eggs at different salinities

AQUACULTURE RESEARCH, cilt.36, ss.876-881, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Temperature Tolerance of Loliginid Squid Loligo vulgaris Lamarck 1798 Eggs

Turkish Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences, cilt.1, ss.53-56, 2005 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

A Preliminary Study on the Effects of Different Light Intensities on Hatching of European Squid Loligo vulgaris Lamarck 1798 Eggs

Turkish Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences, cilt.4, ss.1-4, 2004 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

A Preliminary Study on the Effects of Salinity on Egg Development of European Squid Loligo vulgaris Lamarck 1798

Israeli Journal Of Aquaculture-Bamidgeh, cilt.56, ss.95-101, 2004 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KALAMAR Loligo vulgaris Lamarck 1798 IN DIŞ GÖRÜNÜŞÜNDEN CİNSİYET TAYİNİ

Journal of FisheriesSciences.com, cilt.8, ss.67-71, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KÜLTÜR KOŞULLARINDA KAFADANBACAKLILARIN BESLENMESİ

Journal of FisheriesSciences.com, cilt.7, ss.245-252, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of prey larva ratio on larval development and survival rate of Maja crispata Risso 1827 Crustacea Majaidae

E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, cilt.30, ss.73-76, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of 2 Phenoxyethanol on cuttlefish Sepia officinalis L Cephalopoda Sepiidae

E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, cilt.30, ss.21-24, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EFFECTS OF STRING DIAMETER PREFERENCE OF Sepia officinalis DURING L 1758 SPAWNING IN CAPTIVITY

Journal of FisheriesSciences.com, cilt.7, ss.297-301, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahtapot Octopus vulgaris Cuvier 1797 un bireysel stoklama yöntemi ile adaptasyonu üzerine bir ön çalışma

E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, cilt.29, ss.171-174, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Preliminary Study on Feeding Preference of the Musky Octopus Eledone moschata Cephalopoda Octopodidae in Izmir Bay Aegean Sea

Turkish Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences, cilt.5, ss.141-145, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kontrollü Koşullarda Sübye Sepia officinalis L nin Yumurtlaması Yumurtaların Gelişimi ve İnkübasyonu

Journal of FisheriesSciences.com, cilt.3, ss.169-180, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kontrollü koşullarda stoklama yoğunluğunun Lolig vulgaris Lamarck 1798 yumurtalarının inkübasyonuna etkisi

Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, cilt.20, ss.289-294, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A new naximum size for Eledone moschata Cephalopoda Octopodidae

Marine Biodiversity Records, cilt.1, ss.1, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Food Preference of Eledone moschata Lamarck 1799 Cephalopoda Octopodidae in Captive Conditions

International Journal of Natural and Engineering Sciences, cilt.1, ss.29-31, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kontrollü Koşullarda Mis Ahtapot Eledone moschata Lamarck 1799 ta Kanibalizm Üzerine Bir Araştırma

E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, cilt.23, ss.385-387, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Embriyogenesis Sürecinde Loligo vulgaris Lamarck 1798 in Huni Sifon Organı Gelişimi

E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, cilt.23, ss.153-156, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahtapot Octopus vulgaris Cuvier 1797 Yetiştiriciliği

E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, cilt.23, ss.207-213, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mis Ahtapot Eledone moschata Lamarck 1799 ta Cephalopoda Octopoda Yapay Yuva Kullanımı

E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, cilt.22, ss.427-429, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mis Ahtapot Eledone moschata Lamarck 1799 un Kontrollü Koşullara Adaptasyonunda Yuvanın Etkisi

E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, cilt.22, ss.453-456, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sıcaklığın Kalamar Loligo vulgaris Lamarck 1798 Yumurtalarının Gelişimine ve İnkübasyonuna Etkisi

E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, cilt.21, ss.89-92, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fotoperiyodun Kalamar Loligo vulgaris Lamarck 1798 Yumurtalarının Gelişimine ve İnkübasyon Başarısına Etkisi

E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, cilt.21, ss.211-214, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Determination of Pelagic Fish Shoals in Izmir Bay Using Acoustic Method

5th International Eurasian Congress on "Natural Nutrition Healthy Life & Sport", Ankara, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2019, cilt.1, no.1, ss.229-237

Seasonal Variability of Wild Fish Assemblages Associated With Sea-cage Fish Farms in the Turkish Aegean Sea

3rd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environment, Hydromedit2018, Volos, Yunanistan, 08 Kasım 2018, ss.634-635

Ege Denizi’nde Ağ Kafesler Civarında Gözlemlenen İlgi Çekici Balık Türleri ve Memeliler

20. Su Altı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, İzmir, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2017, cilt.1, ss.7-8

The Wild Fish Diversity Around the Sea Cages in the Turkish Aegean Sea

VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017, cilt.1, ss.88

Kitap & Kitap Bölümleri