Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sosyal ilişkilerde kişilik özellikleri etkili mi Sosyal ağ yalnızlık ve algılanan sosyal desteğin aracı etki olarak incelenmesi

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, cilt.14, ss.46-52, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Psikobiyolojik kişilik modeli ile Beş Faktör kişilik kuramının Türk örnekleminde karşılaştırılması

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, cilt.13, ss.262-269, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Depresyon ve kaygı nın yordayıcısı olarak mizaç ve karakter boyutları

Türk Psikoloji Dergisi, cilt.27, ss.21-30, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Mizaç ve karakter özelliklerinin evlilik doyumu üzerine etkisi

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, cilt.12, ss.24-29, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effects of quetiapine on cognitive functions in schizophrenia

PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY, cilt.29, ss.233-238, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Klinik bir örneklemde Beck Depresyon Envanterinin boyutlarının araştırılması

Turk Psikoloji Dergisi, cilt.53, ss.117-128, 2004 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Effect of clozapine on serum leptin insulin levels and body composition in patients with schizophrenia

Progress In Neuro-Psychopharmacology Psychiatry, cilt.27, ss.795-799, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Generality of support sources and psychometric properties of a scale of perceived social support in Turkey

SOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY, cilt.35, ss.228-233, 2000 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Influence of a 3 week psychiatric training programme on attitudes toward mental illness in medical students

Social Psychiatry And Psychiatric Epidemiology, cilt.32, ss.171-176, 1997 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Akıl hastalıkları ile ilgili tutumlar verilen neden tipinin etkisi

Turk Psikiyatri Dergisi, cilt.7, ss.191-197, 1996 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

PERCEIVED SOCIAL SUPPORT - PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE MSPSS IN NORMAL AND PATHOLOGICAL GROUPS IN A DEVELOPING-COUNTRY

SOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY, cilt.30, ss.121-126, 1995 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Çokboyutlu algılanan sosyal destek ölçeğinin faktör yapısı geçerlik ve güvenirliği

Turk Psikoloji Dergisi, cilt.10, ss.45-55, 1995 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

EFFECT OF PSYCHIATRIC LABELS ON ATTITUDES TOWARD MENTAL-ILLNESS IN A TURKISH SAMPLE

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL PSYCHIATRY, cilt.40, ss.205-213, 1994 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Akıl hastalıkları ile ilgili tutumlar deneyim ve psikopatoloji tipinin etkisi

Turk Psikiyatri Dergisi, cilt.3, ss.243-248, 1992 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Influence of having a hospitalized mentally ill member in the family on attitudes toward mental patients in Turkey

Social Psychiatry And Psychiatric Epidemiology, cilt.27, ss.151-155, 1992 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Experienced Turkish nurses attitudes towards mental illness and the predictor variables of their attitudes

International Journal Of Social Psychiatry, cilt.37, ss.214-222, 1991 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Üniversite öğrencilerinde öfke ifade tarzları ile mizaç ve karakter özellikleri arasındaki ilişki

Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, cilt.29, ss.120-128, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Evli çiftlerde evlilik uyumu ve cinsel doyum arasındaki ilişkiler

Literatür Symposium Psikiyatri, Nöroloji ve Davranış Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.16-24, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tükenmişlik sendromu ile kişilik arasındaki ilişki Maslach Tükenmişlik Envanteri ile Mizaç ve Karakter Envanteri nin karşılaştırılması

Yeni Symposium Psikiyatri, Nöroloji ve Davranış Bilimleri Dergisi, cilt.49, ss.159-164, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Miyokard İnfarktüsü geçiren kişilerde mizaç ve karakter boyutları ve öfke anksiyete ve depresyon düzeyleri

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, cilt.14, ss.143-149, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Migren Baş Ağrısı Hastalarının Öfke Tarzları ile Mizaç ve Karakter Özellikleri

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, cilt.13, ss.23-35, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationships between attempted suicide and Cloninger s personality dimensions of temperament and character in Turkish psychiatric patients

Yeni Symposium Psikiyatri, Nöroloji ve Davranış Bilimleri Dergisi, cilt.48, ss.110-115, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Depresif duygudurum ile kişilik arasındaki ilişki Beck Depresyon Envanteri ile Mizaç ve Karakter Envanteri nin karşılaştırılması

Yeni Symposium Psikiyatri, Nöroloji ve Davranış Bilimleri Dergisi, cilt.48, ss.116-121, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güçler ve Güçlükler Anketi nin GGA Türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, cilt.15, ss.65-74, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güçler ve güçlükler anketi’xxnin (GGA) Türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, cilt.15, ss.65-74, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cloninger in mizaç ve karakter boyutları ile kişilik bozuklukları arasındaki ilişki

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, cilt.11, ss.115-124, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Düşünce ve Dil Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, cilt.10, ss.77-85, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cloninger in psikobiyolojik kişilik kuramı

Türk Psikoloji Bülteni, cilt.36, ss.82-94, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alkol kullanım bozukluklarında kişilik özellikleri

Bağımlılık Dergisi, cilt.6, ss.57-59, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Influence of psychiatric label attached to a normal case on attitudes towards mental illness

Yeni Symposium Psikiyatri, Nöroloji ve Davranış Bilimleri Dergisi, cilt.43, ss.28-32, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationships between quality of life perceived social support social network and loneliness in a Turkish sample

Yeni Symposium Psikiyatri, Nöroloji ve Davranış Bilimleri Dergisi, cilt.42, ss.20-27, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farkındalığı arttırmada genogram kullanımı

Türk Psikoloji Yazıları, cilt.6, ss.21-31, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aile terapisi bağlamında kendilik

Türk Psikoloji Yazıları, cilt.6, ss.43-52, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akıl hastalıkları ile ilgili tutumlar psikiyatri stajının etkisi

3P Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, cilt.6, ss.263-270, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Leuko Araiosis ve kognitif işlevler

Dusunen Adam-Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, cilt.6, ss.1-2, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akıl hastasının sosyal reddedilimi

Dusunen Adam-Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, cilt.4, ss.6-9, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beck in depresyon modeli ve bilişsel terapisi

Dusunen Adam-Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, cilt.5, ss.37-40, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar