Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Scheduling jobs through multiple parallel channels using an expert system

PRODUCTION PLANNING & CONTROL, cilt.18, ss.35-43, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME VE SİPARİŞ MİKTARI BELİRLEME PROBLEMİ İÇİN BULANIK BİR YAKLAŞIM

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, ss.117-136, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

From Mass Customization To Product Personalization In Automotive Industry: Potentials Of Industry 4.0

Journal of Management, Marketing and Logistics, cilt.4, ss.244-250, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Product lifecycle management as a whole business management system: an exploratory research.

Research Journal of Business and Management, cilt.4, ss.336-346, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enabling entrepreneurial practices with market-oriented approach: A case study

Marketing and Branding Research, ss.179-191, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Firmalarının e-İş Uygulamaları: İmalat Sanayinde Bir Alan Araştırması

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi,, cilt.9, ss.27-39, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tam Zamanında Üretim Sistemleri’nin Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerde Uygulanma Koşulları

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.139-150, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hücresel İmalat Sistemlerinin Tasarımında Grup Analizi Yaklaşımı ve Bilgisayar Uygulaması

Verimlilik Dergisi, ss.131-142, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Prediction Model for Fault Detection in Molding Process Based On Logistic Regression Technique

2019 International Symposium for Production Research (ISPR 2019), Viyana, Avusturya, 28 - 30 Ağustos 2019

An Assessment Model for Organizational Adoption of Industry 4.0Based on Multi-criteria Decision Techniques

International Symposium for Production Research 2018 (ISPR2018), Viyana, Avusturya, 28 - 31 Ağustos 2018, ss.85-100

Heuristic Algorithm for Solving Multi-Stage Job Scheduling in Multi-Server Systems

International Symposium for Production Research 2017, Viyana, Avusturya, 13 - 15 Eylül 2017

BİR İŞLETME YÖNETİM SİSTEMİ OLARAK ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ: KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA

Global Business Research Congress (GBRC), May 24-25, 2017, Istanbul, Turkey., 24 - 25 Mayıs 2017

A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR COMPANIES IN THE CONTEXT OF INTEGRATION OF INDUSTRY 4 0 AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 12 - 14 Ekim 2016

ÜRETİM YÖNETİMİNDE DEĞİŞEN AKADEMİK EĞİLİMLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

14. ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2014, ss.299-310

Üretim Yönetiminde Değişen Akademik Eğilimler Üzerine Bir Araştırma

14. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2014

İzmir İlindeki Öncelikli Sektörlerde İnovatif İş Davranış Kalıplarının Belirlenmesi

21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2013, ss.389-394

Basketbolda Top Hakimiyetinin Analizi ve Takım Performansı Üzerine Etkisi

I. Uluslararası Spor Ekonomisi ve Yönetimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2011, ss.91-107

Mean Variance Skewness Kurtosis Approach To Portfolio Optimization An Applicatıon In Istanbul Stock Exchange

12th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, 26 - 27 Mayıs 2011, ss.9-17

Dağıtım Rotalarının Belirlenmesinde Bir Model Önerisi

Yöneylem Araştırması Ve Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Haziran - 02 Temmuz 2010

A Developed Encoding Method for Parallel Machine Scheduling with Permutation Genetic Algorithm

European and Mediterranean Conference on Information Systems, İzmir, Türkiye, 13 - 14 Temmuz 2009, ss.1-8

Aile İşletmelerinde Dijital Kurumsallaşma:İzmir İli’nde Bir Aile İşletmesi Örneği”

2. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 Nisan 2006, ss.390-398

KOBİ’lerin e-İş Uygulamaları: Türk-Avrupa Birliği KOBİ’lerinin Karşılaştırılması”

2. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 02 Aralık 2005, ss.19-27

Bütünleşik Bilgi Sistemi Uygulamaları ve Üretim-Pazarlama Arayüzü

3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 26 Kasım 2004, ss.209-220

İşletmelerde E İş Uygulamaları Kapsamında Kitlesel Kişiye Özel Üretim Sistemi

Pamukkale Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2004, ss.1-19

Route Planning for Success in Logistics

International Logistics Congress, İzmir, Türkiye, 02 Ekim 2004, ss.766-773

Kesikli Üretim Yapan İşletmelerde Hücresel İmalat Sistemi ve Tesis İçi Yerleşim Uygulaması

24. Ulusal Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 15 Haziran 2004, ss.305-310

İşletmelerde Bilgisayar Destekli İnsan Kaynağı Değerlendirme ve Seçme Süreci

2. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 17 Mayıs 2005, ss.673-684

Kitap & Kitap Bölümleri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Politikalarının Yerele Yansıması: İzmir Örneği

Üniversite Sanayi İşbirliğinde Üniversiteler, Akpınar, R., Arıkbay, C., Editör, Dora Basım, Bursa, ss.1-17, 2013

Sıtkı Gözlü ye Armağan

Üretim Yönetimi Alanında Yaşanan Paradigmal Değişimler Ve Kullanılan Nicel Yöntemlere Etkileri, , Editör, Çağlayan Basımevi, 2007