Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2020 Izmir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımda Kadın Girişimciliği Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2019 Climate Change Adaption: Green Revision for Resilient Cities

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük

  Çalışma Grubu

  Eskişehir, Türkiye

 • 2016 İzmir Büyükşehir Belediyesi Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma ve Yaşam Stratejisi Uzman Paneli

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2014 International Congress on Landscape Ecology; Understanding Mediterranean Landscapes Human vs Nature

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2014 25th International Scientific –Experts Congress On Agriculture And Food Industry

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2011 Ergonomi Kongresi

  Çalışma Grubu

  Eskişehir, Türkiye

 • 2011 2. Uluslararası, 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Aydın, Türkiye

 • 2007 4. Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2005 11. Ulusal Ergonomi Kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2005 III. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Burdur, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 5

h-indeksi (WOS): 1