Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Post Harvest Usage of Invasive Aquatic Weeds for Economic Profit

25th Scienific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.189-192

Artificial Wetlands and Phythoremediaton as a Green Infrastructure for Wastewater Purification

International Congress on Landscape Ecology; Understanding Mediterranean Landscapes Human vs Nature, Antalya, Türkiye, 23 Ekim 2014, no.2, ss.201-210

Scrutinizing The Working Conditions In Greenhouses Within The Frame Of Ergonomic Criteria

25th International Scientific –Experts Congress On Agriculture And Food Industry, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.169-172

Preliminary Study for Utilization of Some Invasive Aquatic Plants as Raw Material for Aquaculture Feeds

25th International Scientific –Experts Congress On Agriculture And Food Industry, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.137-139 Creative Commons License

Kent Ergonomisinde Peyzaj Elemanlarının Rolü İzmir Örneği

17. Ulusal Ergonomi Kongresi, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2011, ss.609-618

Çocuk Oyun Alanlarında Ergonomi

11. Ulusal Ergonomi Kongresi, Türkiye, 26 - 28 Aralık 2005

Çocuk Oyun Alanlarının Güvenliğinin Sağlanmasında Avrupa Birliği Standartları

3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005, ss.96-101