Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yield Response of Limonium sinuatum Cultivars Under Salinity Stress

Journal Of Environmental Biology, cilt.41, ss.302-309, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

PRELIMINARY STUDY FOR UTILIZATION OF SOMEINVASIVE AQUATIC PLANTS AS RAW MATERIAL FORAQUACULTURE FEEDS

Fresenius Environmental Bulletin, cilt.25, ss.4915-4920, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Limonium sinuatum Yetiştiriciliğinde Farklı Yetiştirme Ortamlarının Bitki Besin Elementi İçeriklerine Etkisi

Mekmet Akif Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (MAKUFEBED), cilt.11, ss.76-85, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Post Harvest Usage of Invasive Aquatic Weeds for Economic Profit

25th Scienific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.189-192

Artificial Wetlands and Phythoremediaton as a Green Infrastructure for Wastewater Purification

International Congress on Landscape Ecology; Understanding Mediterranean Landscapes Human vs Nature, Antalya, Türkiye, 23 Ekim 2014, no.2, ss.201-210

Scrutinizing The Working Conditions In Greenhouses Within The Frame Of Ergonomic Criteria

25th International Scientific –Experts Congress On Agriculture And Food Industry, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.169-172

Preliminary Study for Utilization of Some Invasive Aquatic Plants as Raw Material for Aquaculture Feeds

25th International Scientific –Experts Congress On Agriculture And Food Industry, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.137-139 Creative Commons License

Kent Ergonomisinde Peyzaj Elemanlarının Rolü İzmir Örneği

17. Ulusal Ergonomi Kongresi, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2011, ss.609-618

Çocuk Oyun Alanlarında Ergonomi

11. Ulusal Ergonomi Kongresi, Türkiye, 26 - 28 Aralık 2005

Çocuk Oyun Alanlarının Güvenliğinin Sağlanmasında Avrupa Birliği Standartları

3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005, ss.96-101