Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Parenting Practices Scale: Its Validity and Reliability for Parents of School-Aged Children

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.17, ss.745-769, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Effects of a sexual health education programme on school psychological counsellor candidates' sexism tendencies in Turkey

SEX EDUCATION-SEXUALITY SOCIETY AND LEARNING, cilt.17, ss.399-412, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

çocuğun mizacı ve problem davranışları: Ebeveyn uygulamalarının aracı rolü

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.15-29, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klinik Bir Olgu Olarak Yalnızlık: Yalnızlık ve Psikolojik Bozukluklar

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, cilt.5, ss.1-24, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kadınlara Sunulan Psikolojik Yardım Hizmetlerine Feminist Terapi Perspektifinden Eleştirel Bir Bakış

fe dergi: feminist eleştiri, cilt.7, ss.94-104, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

anne eğitim programının etkililiğinin değerlendirilmesi

aile ve toplum, cilt.4, ss.55-66, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ana Babalık Uygulamaları Ölçeği-Okul Öncesi Dönemi Formu (ABUÖ-okul öncesi): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi/2019, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2019, ss.63-76

Ana Babalık Uygulamaları Ölçeği (ABUÖ): Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması (Okul Öncesi Formu)

21. Uluslararası Psikolojik Danışmanlık Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2019

Türkiye’de Kadınlara Yönelik Feminist Psikoterapi Perspektifinden Geliştirilmiş Çok Kültürlü Bir Psikoeğitim Modeli Önerisi

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi/2018, Samsun, Türkiye, 25 Ekim - 29 Aralık 2018, ss.134-140

Kitap & Kitap Bölümleri

Eğitim Bilimleri Araştırmaları II

TÜRKİYE’DE ANNELERİN AİLE İÇİ SORUNLARLABAŞA ÇIKMA BECERLERİNİ, İYİLİK HALİNİ veEVLİLİK DOYUMUNU ARTTIRMAYA YÖNELİKGELİŞTİRİLMİŞ BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMADAYALI BİR PSİKOEĞİTİM PROGRAMI1, Ahmet Doğanay, M. Oğuz Kutlu, Editör, Akademisyen, Ankara, ss.53-72, 2019

anne çocuk sağlığı eğitimi

çocuk ve ergenlere yönelik cinsel sağlık eğitimi: ebeveynler için el kitabı, asuman seda saracaloğlu, gülten hergüner, selvinaz saçan, Editör, güven plus grup danişmanlik A.Ş., ss.198-217, 2019