Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The use of Glucono-delta-lactone in the manufacture of Torba yoghurt

MILCHWISSENSCHAFT-MILK SCIENCE INTERNATIONAL, cilt.59, ss.43-45, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Farklı Modifiye Atmosfer Koşulları ile Paketlenen Sepet Peynirinin Fizikokimyasal ve Duyusal Özellikleri

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.54, ss.149-155, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cholesterol levels and some nutritional parameters of traditional Turkish cheese in Turkey

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.53, ss.161-168, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cholesterol Levels and Some Nutritional Parameters of Traditional Cheeses in Turkey

Journal of Agriculture Faculty of Ege University, cilt.53, ss.161-168, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'deki Geleneksel Peynirlerin Kolesterol Düzeyleri ve Bazı Beslenme Parametreleri

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.53, ss.161-168, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Probiyotiklerin Atopik Dermatit Üzerine Etkisi

AKADEMİK GIDA, cilt.4, ss.35-37, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süt ve süt ürünlerinde ester biyosentezi

AKADEMİK GIDA, cilt.4, ss.35-37, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Some properties of traditional Circassian cheese produced in Turkey

International Journal of Dairy Science, cilt.1, ss.9-11, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Characterisation of Yeasts Isolated from Artisanal Turkish Dairy Products

International Journal of Dairy Science, cilt.1, ss.44-50, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

The Quality of Yoghurt on Retail in Turkey

Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt.8, ss.1100-1104, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Elektronik Ticaret (E-Ticaret) ve Gıda Sektörü

Dünya Gıda, cilt.9, ss.76-83, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Manufacture and Some Properties of Turkish Fresh Goat Cheese

Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt.7, ss.1037-1039, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Some properties of yoghurts produced from goat milk and cowgoatmilk mixtures by different fortification methods

Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt.6, ss.1936-1939, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Folik Asit ve Sağlık

Dünya Gıda Dergisi, cilt.7, ss.90, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Işığın Süt ve Süt Ürünleri Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Dünya Gıda Dergisi, cilt.7, ss.87-89, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

UHT ürünlerde çiğ süt kalitesi

TMMOB .ZMO. İzmir Şubesi Özel Sayısı, cilt.36, ss.9-10, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Pilot Tesis Koşullarında Pastörize Keçi Sütünden Çimi Peyniri Üretimi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.39, ss.56-63, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fruktooligosakkaritler

Dünya Gıda Dergisi, cilt.6, ss.68-71, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hayvancılıkta Kullanılan Hormonların Hayvansal Gıda Üretimindeki Önemi

Tarım ve Köy Dergisi, ss.63-68, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Untersuchungen Uber die Verhinderung von Frühblahung in Weisskase

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.36, ss.97-102, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Chemical Microbiological and Sensory Changes in Ripening Kefirs Produced From Starters and Grains

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.36, ss.111-118, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mikrodalga Enerji ve Süt Endüstrisinde Kullanım Alanları (I)

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.193-200, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mikrodalga Enerji ve Süt Endüstrisinde Kullanım Alanları (II)

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.201-208, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Peyniraltı Suyu ve Türkiye'de Değerlendirilmesi

Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, Aydın, Türkiye, 26 Ekim 2018

PEYNİRALTI SUYU VE TÜRKİYE’xxDE DEĞERLENDİRİLMESİ

International Congress of Agriculture, Environment and Health, 26 - 29 Ekim 2018

Biotechnological Production of Lactic Acid by Lactic Acid Bacteria

The International Conference ”Agriculture for Life, Life for Agriculture, 8 - 10 Haziran 2017 Creative Commons License identifier identifier identifier

Süt Ürünlerinde Lipozomların Uygulama Alanları

Türkiye 12. Gıda Kongresi, Edirne, Türkiye, 05 Ekim 2016

Determination of genetically modified molecules in milk and risk assessment

European Biotechnology Congress, İstanbul, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2011, cilt.22 identifier

Geleneksel Gıdalar: Niçin ve Nasıl Gündemde Tutmalıyız

1. Uluslararası Adriyatik'ten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu., Tekirdağ, Türkiye, 15 Nisan 2010

Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Çiğ Süt Kalitesi ve İyileştirme Olanakları.

Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2009, ss.27

Functional Dairy Foods and Their Improvement in Turkey

3rd International Conferance 'Nutrition, Nutritional Status, and Food Sciences in Arab Countries, Cairo, Mısır, 03 Kasım 2008

Non-Digestible Oligosaccharides As Functional Foods: A Review

The 3th International Conference on Food Science and Nutrition, Cairo, Mısır, 3 - 05 Kasım 2008, ss.50

Effect of Functional Foods on Chronic Diseases of Aging.

II. AntiAging and Aesthetic Medicine Congress, İzmir, Türkiye, 22 Ekim 2009

İzmir Tulum Peynirinde Starter Kültür Kullanımının Biyojen Amin Oluşumuna Etkisi

XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2007, ss.393-396

Keçi Sütünden Ultrafilitrasyonla Üretilen Kuarkın Özellikleri

Süt Keçicililiği Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2005, ss.181-185

Keçi Sütünden Yapılan İzmir Tulum Peynirinin Özellikleri

Süt Keçicililiği Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2005, ss.165-171

Keçi Sütünden Yapılan Kuark Peynirinin Özellikleri

Süt Keçicililiği Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2005, ss.181-185

E- Commercial in Food Industry

International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Enviroment, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2003, ss.549-555

Süt Hijyeni ve Güvenliği Açısından Çiğ Süt Kalitesinin Önemi

VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2000, ss.154-161

Somatik Hücre Sayısı ve Çiğ Süt Kalitesi

VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2000, ss.154-161

Süt Teknolojisi Açısından Psikrotrof Bakteriler

VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, ”Süt ve Ürünleri Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2000, ss.431-442

Karadeniz Bölgesinde Üretilen Yöresel Süt Ürünleri

Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 15 - 16 Ekim 1999, ss.89-93

Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Sütçülüğünün Bugünkü Durumu.

Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu., Samsun, Türkiye, 15 - 16 Ekim 1999, ss.243-248

Süt Hijyeni ve Güvenliği Açısından Çiğ Süt Kalitesinin Önemi

Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu., Samsun, Türkiye, 15 - 16 Ekim 1999, ss.293-253

Türkiye’ de Üretilen Geleneksel Süt Ürünleri

GAP I. Tarım Kongresi, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 1999, ss.247-254

Mastitis ve Süt Endüstrisinde Önemi

Karadeniz Bölgesi Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 4 - 05 Ocak 1999, ss.341-352

Mastitis ve Süt Endüstrisindeki Önemi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi” Karadeniz Bölgesi Sempozyumu”, Samsun, Türkiye, 4 - 05 Ocak 1999, cilt.1, ss.341-352

Abaza Peynirlerinin Yapılışı ve Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

V. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 21 - 22 Mayıs 1998, ss.126-132

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar