Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Clinical value of a set of neuropeptides in term and preterm neonates with seizures: Brain derived neurotrophic factor, galanin and neuropeptide Y.

Journal of clinical neuroscience : official journal of the Neurosurgical Society of Australasia, cilt.74, ss.168-174, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of ten prognostic factors affecting the outcome of West syndrome.

Acta neurologica Belgica, cilt.116, ss.519-527, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Bone Mineral Status in Pediatric Outpatients on Antiepileptic Drug Monotherapy

Journal Of Child Neurology, cilt.21, ss.411-414, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Different Neurologic Aspects of Nutritional B-12 Deficiency in Infancy

JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY, cilt.31, ss.565-568, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A CASE OF MACROCEPHALY-CAPILLARY MALFORMATION SYNDROME PRESENTING WITH HOT WATER EPILEPSY.

Genetic counseling (Geneva, Switzerland), cilt.26, ss.333-7, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Electrophysiologic assessment of spasticity in children using H-reflex.

The Turkish journal of pediatrics, cilt.55, ss.519-23, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Changing views of cerebral palsy over 35 years: the experience of a center.

The Turkish journal of pediatrics, cilt.55, ss.8-15, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Paroxysmal dystonia as a rare initial manifestation of multiple sclerosis.

Journal of child neurology, cilt.26, ss.1564-6, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A case of neurobrucellosis presenting with isolated intracranial hypertension.

Journal of child neurology, cilt.26, ss.1316-8, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Convulsive status epilepticus in children: Etiology, treatment protocol and outcome

SEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY, cilt.20, ss.115-118, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Multidrug Resistance 1 (MDR1) Gene Polymorphisms in Childhood Drug-Resistant Epilepsy

JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY, cilt.25, ss.1485-1490, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Neuropsychologic impairment in children with rolandic epilepsy.

Pediatric neurology, cilt.41, ss.359-63, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of the cases with acute disseminated encephalomyelitis

INDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.76, ss.547-550, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of depression on academic achievement in children with epilepsy

EPILEPSY & BEHAVIOR, cilt.13, ss.494-498, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Arterial ischemic stroke in childhood: risk factors and outcome in old versus new era.

Journal of child neurology, cilt.22, ss.1204-8, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Subclinical neurological abnormalities in children with celiac disease receiving a gluten-free diet

JOURNAL OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY AND NUTRITION, cilt.45, ss.366-369, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A new case of Martsolf syndrome

GENETIC COUNSELING, cilt.18, ss.71-75, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Electrodiagnostic pattern approach for childhood polyneuropathies

PEDIATRIC NEUROLOGY, cilt.35, ss.11-17, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Identification of axonal involvement in Hallervorden-Spatz disease with magnetic resonance spectroscopy.

Journal of neuroradiology. Journal de neuroradiologie, cilt.33, ss.129-32, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

T-cell subsets and interleukin-6 response in Rasmussen's encephalitis

PEDIATRIC NEUROLOGY, cilt.33, ss.39-45, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ring chromosome 20 syndrome with intractable epilepsy

DEVELOPMENTAL MEDICINE AND CHILD NEUROLOGY, cilt.47, ss.343-346, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Value of biochemical markers for outcome in term infants with asphyxia

PEDIATRIC NEUROLOGY, cilt.31, ss.326-332, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Sodium valproate prophylaxis in childhood migraine

HEADACHE, cilt.42, ss.819-822, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Serum free carnitine levels during valproic acid therapy.

INDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS, ss.567-71, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Akinetic mutism due to diphenylhydantoin toxicity

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.39, ss.403-407, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A rare casue of brachial plexopathy: hereditary neuralgic amyotrophy

Türk Pediatri Arşivi-Turkish Archives Of Pediatrics, cilt.54, ss.189-191, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Acquired Demyelinating Syndrome: Single Center Experience

IZMIR DR BEHCET UZ COCUK HASTANESI DERGISI, cilt.9, ss.93-100, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Sturge-Weber Syndrome Type III

The Journal of Pediatric Research, cilt.5, ss.103-105, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Polyneuropathy After Gastric By-pass Surgery

JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, cilt.4, ss.239-241, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

The Effect of Vagal Nerve Stimulation on the Quality of Life in Pediatric Cases

JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, cilt.4, ss.137-142, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Çocuklarda Hareket Bozuklukları:Sınıflandırma, Fizyopatoloji veKlinik Gözlemsel Yaklaşım

Türkiye Klinikleri, cilt.13, ss.73-80, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çoçuk Hastalarda Vagus Sinir Uyarımının YaşamKalitesi Üzerine Etkileri

Journal of Pediatric Research, cilt.4, ss.137-142, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Quality of Life in Childhood Epilepsy: The Role of an Education Program on the Disease

JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, cilt.2, ss.144-151, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Aicardi sendromu nadir görülen bir nörolojik hastalık

TÜRKİYE KLİNİKLERİ PEDİATRİ DERGİSİ, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukluk Çağı Epilepsilerinde Çocuk Yaşam Kalitesi Hastalık Eğitiminin Rolü

The Journal of Pediatric Research, cilt.2, ss.144-151, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Rare Presentation of Conversion Disorder Palpebral Ptosis

JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, cilt.1, ss.33-35, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Nadir görülen bir konversiyon bozukluğu palpebral pitozis

THE JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neurological and developmental outcome of children with neonatal hypoglycemic seizures

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Dergisi, cilt.4, ss.37-43, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acute first seizures and seizure-like events in the pediatric emergency unit

Ege Journal of Medicine / Ege Tıp Dergisi, cilt.49, ss.193-196, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Unilateral reküren izole hipoglossal sinir paralizisi

EGE PEDİATRİ BÜLTENİ, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda orbital miyozit Bir vaka takdim

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, cilt.49, ss.117-120, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

4 OH bütirik asidüri: Vigabatrin tedavisi ile izlem.

Türkiye Klinikleri, cilt.1, ss.6-8, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biotinidaz eksikliği: Klinik ve immünolojik özellikleriyle iki vakanın takdimi

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, cilt.40, ss.285-292, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Nonkonvulzif Status Epileptikus Tanılı İki Hasta

21.Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2019

Doksisiklin İle Tetiklenen Fulminan İdiopatik İntrakraniyal Hipertansiyon Olgusu

21.Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2019

Çocukluk Çağının Nadir Bir Periferik Sinir Hiperekstabilite Olgusu:Isaacs Sendromu

21.Uluslararası Katılımlı .Ulusal Çocuk NörolojisiKongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2019

Vitamin Yanıtlı Epileptik Ensefalopati Olgusu: Serebral Folat Eksikliği

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2019

Cerebrospinal Fluid Levels Of Neuropeptides In Children West Syndrome

13th European Congress on Epileptology, Vienna, Avusturya, 26 - 30 Ağustos 2018, cilt.59 identifier

Spinal Muscular Atrophy Lower Extremity Dominant Type 2 (SMA-LED 2)

International Child Neurology Congress, Mumbai, Hindistan, 15 - 18 Kasım 2018

Spinal Muskuler Atrofi ve Solunum Sıkıntısı Tip 1(SMARD1)

19.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2017

Spinal Muskuler Atrofi ve Solunum Sıkıntısı Tip 1(SMARD)

19.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2017, ss.130

CHRNE mutasyonu saptanan konjenital myasteni olgusu.

19.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2017, ss.201

GNAO-1 geni ile ilişkili dirençli hareket bozukluğunda derin beyin stimulasyonu uygulaması

19.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi.19-23 Nisan 2017, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2017, ss.80

LMNA ilişkili konjenital muskuler distrofi olgusu.

19.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2017, ss.201

Herpes simpleks Virüs Ensefaliti Sonrası Gelişen NMDAR Ensefaliti

19.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2017, ss.174

Anormal göz hareketleri ile başvuran iki olgu

16. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Türkiye, 22 - 27 Haziran 2014

Two cases of Landau Kleffner Syndrome

THE 16. ANNUAL MEETING of the INFANTILE SEIZURE SOCIETY, kapodokya, Türkiye, 22 - 27 Haziran 2014 identifier

İnfantile spasm aetiology treatment modalities prognostic factors and outcome

European Academy of Childhood Disability. 24th Annual Meeting, 16 - 19 Mayıs 2012, cilt.54, ss.38

Serebral Palsi Tedavisinde Botulinum Toksini Uygulaması Olgu Sunumu

5. Ege Pediatri ve 1. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Aralık 2011

Ehler Danlos tip VI üç olgu sunumu

13. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Türkiye, 24 - 27 Mayıs 2011

B12 vitamin eksikliği olguları

13. ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Türkiye, 24 - 27 Mayıs 2011

Triozfosfat izomeraz eksikliği

12. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2010

Essential tremor Wilson s disease

8. CONGRESS of the EUROPEAN PAEDIATRIC SOCIETY, 30 Eylül - 03 Ekim 2009 identifier identifier identifier

Angelman sendromu iki olgu sunumu

11. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009

SSPE ve intraventriküler interferon tedavisi

11. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009

Esansiyel tremor mu Wilson hastalığı mı

11. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009

Erken çocukluk döneminde postiktal burun silme fenomeni

25. ULUSAL KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ EEG-EMG KONGRESİ, Türkiye, 15 - 19 Nisan 2009

Effectiveness of midazolam in the treatment of paediatric status epilepticus in an intensive care unit

26th International Epilepsy Congress, Paris, Fransa, 28 Ağustos - 01 Eylül 2005, cilt.46, ss.409 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

ÇOCUKLARDA NÖROLOJİK MUAYENE

NÖROLOJİK BİLİMLER KİTABI, PROF DR EMRE KURAL, Editör, EGE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, İzmir, ss.363-380, 2017