Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bakteriyel Balık Patojenlerinin Tanımlanmasında Kullanılan Serolojik Yöntemler

Anadolu Çevre ve Hayvancılık Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.77-82, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Levrek lerden Dicentrarchus labrax L 1758 İzole Edilen Vibrio Türlerinin API 20E Yöntemiyle İdentifikasyonu

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.21, ss.243-247, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Levrek Yavrularında Dicentrarchus labrax L 1758 Vibriozise Karşı Aşı Geliştirilmesi

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.21, ss.271-274, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğadaki Kefal Balıklarında Görülen Pasteurellosis Salgını

SU URUNLERI DERGISI, cilt.18, ss.509-512, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Balık Hastalıklarından Korunmada Genel Hijyenik Tedbirler

Bornova Vet. Kontr. ve Araşt. Enst. Md. Derg., cilt.20, ss.39-55, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektron Mikroskop ile Teşhis Edilmiş Önemli Viral Enfeksiyonlar

Bornova Vet. Kontr. ve Araşt. Enst. Md. Derg., cilt.20, ss.159-163, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Düşük Virulanslı Virusların neden Olduğu Önemli Enfeksiyonlar.

Bornova Vet. Kontr. ve Araşt. Enst. Md. Derg, cilt.20, ss.153-158, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ege Bölgesinde Yem Fabrikalarında Üretilen Balık Yemlerinde C Vitamini Noksanlığı

Bornova Veteriner Kontrol ve Arastirma Enstitüsü Dergisi, cilt.21, ss.15-23, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiyedeki Alabalık (Oncorhynchus mykiss, W.) Çiftliklerinde Yeni Bir Sorun: Enterococcus Benzeri Bir Bakteri Enfeksiyonu

Vet. Kontr. ve Araşt. Enst. Md. Derg, cilt.19, ss.9-19, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Balık Hastalıklarının Teşhis ve Kontrolünde Laboratuvarların rolü

Ege Üniversitesi Su ürünleri dergisi, cilt.11, ss.113-125, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The First Isolation of Pasteurella piscicida from Cultured Sea Bream (Sparus aurata L.) in Turkey

Hayvancılık Araştırma Dergisi, cilt.3, ss.17-19, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Balık Hastalıklarının Teşhisinde Labaratuvara Marazi Madde Gönderilmesi

Hayvancılık Araştırma Dergisi, cilt.2, ss.113-125, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teleostlarda Bağışıklık Sistemleri ve Teşhisteki Önemi

Ege Üniversitesi Su ürünleri Dergisi, cilt.7, ss.57-74, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İneklerde Meme Başı Kanalı darlıklarının Teşhis ve Tedavisi.

Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Dergisi, ss.22-26, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation Of Staphylococcus aureus in Smoked Trouts.

40th CIESM (The Mediterranean Science Commission) Congress-, Marseille, Fransa, 28 Ekim 2013, ss.878

Yetiştiriciliği Yapılan Balıklarda Paraziter Hastalıklarda Meydana Gelen İmmun Sistemle İlgili Gen Ekspresyonları

XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU EKOSİSTEM YAKLAŞIMLI SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ, Rize, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2009

Fısh Health In Sustaınable Development Of Aquaculture

1st International Symposium On Sustainable Devlopement, Sarajevo, Bosna-Hersek, 9 - 10 Haziran 2009 identifier identifier identifier

Türkiye de balık hastalıklarıyla ilgili problemler

İKİNCİ ULUSAL VETERİNER FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI), Samsun, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2007

First Isolation of Yersinia ruckerii from a Rainbow Trout Farm in Turkey.

EAFP 5th International Conferences on fish diseases, Budapeşte, Macaristan, 25 Ağustos 1991, ss.131

Ege Bölgesinde Görülen Yersinioz Vakaları ve Tedavisi.

Doğu Anadolu Bölgesi I. (1993) ve II. (1995) Su Ürünleri Sempozyum, Erzurum, Türkiye, ss.316