Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cultural adaptation of the Adolescent Pediatric Pain Tool in Turkish children with cancer

EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING, cilt.34, ss.28-34, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Determination of Methods Used by the Neonatal Care Unit Nurses for Management of Procedural Pain in Turkey

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.65, ss.526-531, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Reliability and Validity of Turkish Versions of the Child Parent and Staff Cancer Fatigue Scales

Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention, cilt.13, ss.3135-3141, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Children who work in the street in Izmir

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, cilt.39, ss.129-144, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Investigation of Pediatric Nurses’ Oral Care Practices

JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, cilt.0, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Aile İçi Şiddet ve ÇocukSağlığına Etkileri

Turkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs, cilt.2, ss.57-61, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trombositopenili Çocuğa Yaklaşım

Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs, cilt.2, ss.4-7, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuğa Yönelik Şiddet ve Hemşirelik Bakımı

Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs-Special Topics, cilt.2, ss.220-226, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BEBEK MASAJI

e-sağlık EBELİK DERGİSİ, cilt.2, ss.32-41, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yetişkinlerin Çocuklar İçin Oyuncak Seçimine Yönelik Davranışlarının İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.976-990, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kanserli çocuklarda uluslararası çocuk mukozit değerlendirme ölçeği Türkçe formunun geçerlilik güvenilirlik çalışması

TURK ONKOLOGI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY, cilt.26, ss.157-162, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Tip 1 Diyabetli Adölesanların Sosyal Destek Düzeylerinin Belirlenmesi

Dirim Tıp Gazetesi, cilt.86, ss.13-19, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emzirme ve Kanser Araştırmalarının İncelenmesi

The Journal of Breast Health, Meme Sağlığı Dergisi, cilt.6, ss.141-144, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hasta Çocuk ve Ebeveynlerinde Post Travmatik Stres Bozukluğu

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.26, ss.45-50, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenidoğanda Ağrının Değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.25, ss.101-106, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Massage by Mothers on Growing Healthy Full Term Infants

International Journal of Human Sciences, cilt.6, ss.969-977, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Annelerin Çocuk Sağlığına İlişkin Geleneksel Uygulamaları

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.17, ss.190-197, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pediatri Hemşirelerinin Ağrıya İlişkin Geleneksel İnanç ve Uygulamaları

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, cilt.2, ss.12-18, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pediatrik onkoloji hastalarında yaşam kalitesi kavramı

Türk Onkoloji Dergisi, cilt.23, ss.104-107, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tip I Diyabetli Çocukların Diyabetli Olmakla İlgili Duygu Durumlarının İncelenmesi

Ege Pediatri Bülteni, cilt.14, ss.17-23, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kanserli Çocuklarda Yalnızlık

Ege Pediatri Bülteni, cilt.14, ss.165-171, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Benlik Saygısını Etkileyen Faktörler

International Journal of Human Sciences, cilt.6, ss.330-338, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sünnet ve Sünnet Sonrası Bakımın Çocuk Sağlığı Açısından Önemi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.20, ss.117-125, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Korozif Madde İçen Çocukların Değerlendirilmesi ve ailelerinin Hastaneye Başvurana Kadar Uyguladıkları Yöntemlerin Saptanması

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.20, ss.1-9, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastane Ortamındaki Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Oyunun Önemi

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.10, ss.77-85, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kemoterapi Uygulayan Çocuk Hemşirelerinin Aldıkları Koruyucu Önlemler İle Fiziksel Etkilenme Durumlarının İncelenmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.18, ss.15-29, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prematüre Bebeklerde Kanguru Bakım Modeli Uygulaması ve Hemşirelik Bakımında Yeri

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.16, ss.93-98, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mekanik Ventilatör Desteği Alan Yenidoğanın Bakımı Konusunda Geliştirilen Standart Hemşirelik Bakım Modelinin Bakım Kalitesine Etkisi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.16, ss.1-10, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukluk Çağı Kanserleri

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.16, ss.91-105, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ÜLKEMİZDE BEBEK BAKIMINDA YAPILAN GELENEKSEL UYGULAMALARIN TARİHSEL SÜRECİ

I.ULUSLARARASI III.ULUSALHEMŞİRELİK TARİHİ KONGRESİ, 19 - 21 Eylül 2018

ANİ BEBEK ÖLÜMÜ SENDROMUNUN TARİHÇESİ

1. Uluslararası 3. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2018, cilt.1, ss.793-798

YENİDOĞANLARDA KANGURU BAKIMININ TARİHÇESİ

I.ULUSLARARASI III.ULUSALHEMŞİRELİK TARİHİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2018

Çocuklarda Ameliyat Öncesi Hazırlık: Algoritması

10. Ege Pediatri ve 6. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 Aralık 2017, ss.1

PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ ALANINDA YAPILAN ETİK ARAŞTIRMALARI

10.Ege Pediatri ve 6.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2017

PEDİATRİK İLAÇ HATALARI KONUSUNDA YAPILAN SİSTEMATİK DERLEMELERİN İNCELENMESİ

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği KOngresi, Antalya, Türkiye, 29 Kasım - 02 Aralık 2017

Pediatrik İlaç Hataları Konusunda Yapılan Sistematik Derlemelerin İncelenmesi

6. ulusal 1. Uluslararası PEdiatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Kasım - 02 Aralık 2017

The effect of simulator use in safe pediatric drug implementations

International Congress of Black Sea Nursing Education, Samsun, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2017, ss.1

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE AİLE MERKEZLİ BAKIM

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

YENİDOĞAN ve ETİK

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

YENİDOĞAN BAKIMINDA KANITA DAYALI UYGULAMALAR

I. ULUSLARARASI II. ULUSAL KADIN HASTALIKLARI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI KONGRESİ, 7 - 08 Ekim 2016

Edebiyatta Savaş ve Hemşirelik: Kitap İncelemesi

II. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi: Savaşlar ve Hemşirelik, İzmir, Türkiye, 01 Haziran 2016, ss.1

Ağrının Yönetiminde Farmakolojik Olmayan Yöntemler

Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 Kasım 2015, ss.1

Determination of Breastfeeding and Cancer Research

International Symposium Food, Nutrition and Cancer, İzmir, Türkiye, 17 Nisan 2008, ss.47

Kitap & Kitap Bölümleri

Pediatri Hemşireliği Akıl Notları

Çocukluk Dönemlerinde Bağışıklama ve Aşılar, Hicran Çavuşoğlu, Editör, Güneş Çağlayan Kitabevi, Ankara, ss.91-98, 2018

Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (NIC)

Bebek Beslenmesine İlişkin Tanılar, Erdemir F., Kav S., Akman Yılmaz A.., Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, 2017

Palyatif Bakım: Semptom Yönetimi ve Yaşam Sonu Bakım

Kanama, Yıldırım Y, Fadıloğlu Ç., Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.497-505, 2017

yenidoğan yoğun bakım hemşireliği

yenidoğan transportu, Tüfekçi F T,Alemdar D K,Özdemir F K, Editör, nobel akademik, 2017

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE AĞRI VE AĞRI YÖNETİMİ, GÜDÜCÜ TÜFEKÇİ F., KÜÇÜKALEMDAR D., KARDAŞ ÖZDEMİR F., Editör, NOBEL, 2016

Pediatri Hemşireliği

Çocuklarda Beslenme, Zeynep Conk, Zümrüt Başbakkal, Hatice Bal Yılmaz, Bahire Bolışık, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.49-86, 2013