Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu 2-Ölçme değerlendirme program değerlendirme sürekli iyileştirme

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2019 “Genç Bilim İnsanları Makale Yazıyor” çalıştayı

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2019 ‘Eğitimde internet araçları eğitim günleri’ kapsamında Ege üniversitesi hemşirelik Fakültesi tarafından gerçekleştirilen EdPuzzle, Thinglink, Draw.io, Canva, Visme İnternet 2.0 araçları eğitimi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2018 Evde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2018 7th International Nursing Management Conference

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2018 Sanayi 4.0 ve Dijitalleşme: Nasıl Başlamalı?. Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi.24.09.2018. Panel Katılımı.İzmir.

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2018 Hemşirelik Eğitiminin Geleceği: Akreditasyon, Standartlar, İyi Uygulama Örnekleri

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2018 Dergipark Ulakbim Dergi Sistemleri Eğitim Semineri. 14.05.2018. Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenen.

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2017 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2017 IV nd International Eurasian Educational Research Congress

  Katılımcı

  Denizli, Türkiye

 • 2017 Öğretim Elemanı Uyumlanma Programı. DEÜ Hemşirelik Fakültesi Uyumlanma Komitesi Tarafından düzenlenen. 10 Nisan 2017.

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2017 I. Ulusal Hemşirelikte Araştırma Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2017 I.Ulusal Hemşireler İçin sağlıklı çalışma ortamı oluşturma sempozyumu. YÖHED-Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. Çanakkale. 28-29 Nisan 2017.

  Katılımcı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2016 2. Ulusal Hemşirelikte Yönetim Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 IV. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar ve Sorunlar Kongresi. İzmir Katip Çelebi Üniv. Sağlık Bilimleri Fak. DR. Selahattin Akçiçek Kongre ve Kültür Merkezi. 16-18 Kasım 2016. İzmir.

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2016 Akademik Yaşamda Dergi Saatleri-Neden? Ne sıklıkla? Nasıl?

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2016 Bilimsel Yayın Hazırlamada Bildiklerimize Farklı Bir Bakış

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2016 Ege Üniversitesi Hemsrielik Fakültesi Egitim Programı Paydas Görüsleri Çalıstayı

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2016 Hemşirelik ve Hasta Güvenliği Sempozyumu. İzmir İKÇU Atatürk ve Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir Güney Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ve THD İzmir Şubesi tarafından düzenlenen. 11-12 Nisan 2016.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Öğrenme Hedeflerine Yönelik Soru Hazırlama eğitimi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Öğretim AD tarafından düzenlenen. 03 Şubat 2016.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Tez yazımı için ileri Word teknikleri ve uygulaması. Eğitim etkinliği katılımı. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen. 14 Ocak 2016.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Tez Yazımı için ileri Word Teknikleri ve Uygulamaları

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 III. Hemsirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklasımlar Sempozyumu

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2015 VII Hemşirelik Eğitimi Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 Yenidoğan'da Kanıt Temelli Cilt Bakımı' Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Yeşil Üniversite &Sürdürebilirlik Ulusal Çalıştayı

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2015 İzmir Tabip Odası tarafından düzenlenen 'Sağlık Alanında Mobing Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Soru Hazırlama Teknikleri konulu konferans

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2014 Sağlık Bilimleri Eğitiminde Simulasyon' konulu Semineri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 Zaman Yönetimi' konulu Seminer

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 Kaynakça Yönetim Yazılımları

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2014 6th International Nursing Management Conference

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2014 6th International Management Conference, pre conference course 'The Rafaela System

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 I. Ulusal (Uluslararası Kalımlı) Hemşirelik Tarihi Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2014 Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tarafından Düzenlenen' Uyum Eğitimi'

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 Evlilik Perspektifinden Kadına Bakış' konulu Panel,

  Katılımcı

  Türkiye

Ödüller

 • Mayıs 2017 SÖZEL BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ:Türkiye’de Hemşirelik Lisans Programlarının Tercih Edilme Sırası ve Yerleşenlerin Hemşirelik Dışı Program Tercihlerinin İncelenmesi

  19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ “Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi/International Congress of Black Sea Nursing Education-ICOBNE”