Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Psychometric testing of the Turkish version of the mentoring competency assessment scale for faculty

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.68, ss.1804-1808, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yuksekogretimde Mentorluk Yetkinligi ve Faydalari

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ALGISI

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.75-88, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM ELEMANLARININSUNDUKLARI HİZMETLERİN KALİTESİ İLE İLGİLİ BEKLENTİLERİ

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.53-70, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İLK UYGULAMA GÜNÜNE İLİŞKİN DENEYİMLERİ: BİR YANSITICI DÜŞÜNCE ETKİNLİĞİ

Hemşirelik Eğitiminin Geleceği II: Ölçme Değerlendirme, Program Değerlendirme, Sürekli İyileştirme, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2019, ss.29-30 Creative Commons License

Hemşirelerin birim, kurum ve meslekten ayrilma niyetini etkileyen faktörler: örgütsel ve mesleki tutum çerçevesi

1.Uluslararası 5.Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 15 Kasım - 17 Ocak 2018

Mentorluk programının hemşirelerin işten ayrılmaları üzerine etkisi

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 6 - 07 Kasım 2017

Mentorluk Programının Hemşirelerin İşten Ayrılmaları Üzerine Etkisi

5. uluslararası 16. ulusal hemşirelik kongresi, 5 - 08 Kasım 2017

Preference Ranking List of Nursing Undergraduate Programs in Turkey and Investigation of The Students’ Preferences Other Than The Nursing Program

“Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi/International Congress of Black Sea Nursing Education-ICOBNE, 12 - 13 Ekim 2017

Hemşirelerin Örgütsel İletişime Yönelik Görüşleri

III. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2015

Hemşirelik Yükseköğretiminde Mentorluk

III. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2015

Hemşirelerin Çalışma Ortamı Algısı

III. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2015

Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Okul Kültürü Algısı

VII. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 8 - 10 Nisan 2015

Tarihsel Süreçte Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı nın Gelişimi

l. Ulusal (uluslararası katılımlı) Hemşirelik Tarihi Kongresi, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2014