Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2016 - Devam Ediyor Prof.Dr.

    Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Verdiği Dersler

  • Lisans BİTKİ ANATOMİSİ

  • Lisans BOTANİK

  • Lisans SİTOLOJİ

  • Yüksek Lisans Bitki Sitolojisinde Yenilikler

  • Yüksek Lisans PATOLOJİK VE REJENERATİF BİTKİ ANATOMİSİ

  • Yüksek Lisans TIBBİ BİTKİLER VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ

  • Lisans TIBBİ BİTKİLER