Prof.Dr.

HATİCE ÖZAKTAN


Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma Bölümü

Fitopatoloji Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1987 - 1991

1987 - 1991

Doktora

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma, Türkiye

1987 - 1989

1987 - 1989

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1991

1991

Doktora

Domates Bakteriyel Solgunluğu (Clavibacter Michiganensis Subsp. Michiganensis) İle Savaşım Olanakları Üzerinde Araştırmalar

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Ziraat, Bitki Koruma, Fitopatoloji, Bakteriyoloji

Yönetimsel Görevler

2009 - 2011

2009 - 2011

Bölüm Başkanı

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

Yönetilen Tezler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Biyolojik Mücadele Uygulamalarında Mevcut Durum ve Gelecek

ÖZKAN C., ÖZPINAR A., Ulusoy R., KARSAVURAN Y., ÖZAKTAN H. , ÖZDER N., et al.

Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 13 - 17 Ocak 2020

2020

2020

Biyolojik mücadele uygulamalarında mevcut durum ve gelecek

ÖZKAN C., ÖZPINAR A., ULUSOY M. R. , KARSAVURAN Y. , ÖZAKTAN H. , ÖZDER N., et al.

Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 13 - 17 Ocak 2020, cilt.2, ss.27-45

2018

2018

Mısır’da kuraklık stresi üzerine bitki gelişimi artıran kök bakterilerin etkisi

ERYİĞİT G., ŞANVER U. , AKBABA M., AKBIYIK A., AKPINAR J., ÖZAKTAN H.

Uluslararası Katılımlı Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi, Muğla, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2018, ss.241

2018

2018

Effects of plant growth-promoting rhizobacteria combined with composts obtained from rose oil processing wastes on organic tomato seedling production

Öztekin G. B. , Tüzel Y. , Ekinci K., Özaktan H. , Beşirli G.

XXX. International Horticultural Congress (IHC2018): VIII International Symposium on Seed, Transplant and Stand Establishment of Horticultural Crops, İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Ağustos 2018

2018

2018

Effects of plant growth-promoting rhizobacteria and compost obtained from olive oil production wastes on organic tomato seedling production

Tüzel Y. , Öztekin G. B. , Ekinci K., Varol N., Özaktan H. , Beşirli G.

XXX. International Horticultural Congress (IHC2018): VIII International Symposium on Seed, Transplant and Stand Establishment of Horticultural Crops, İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Ağustos 2018

2018

2018

The First Findings to Fruit Characteristics of Nutrient and PGPR Applications on Chandler Walnut Variety

ACARSOY BİLGİN N. , ŞEN F. , YAĞMUR B. , ÖZAKTAN H. , AKBABA M.

2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 2 - 04 Nisan 2018

2016

2016

Effects of Plant Growth-Promoting Rhizobacteria on organic tomato seedling production

Özaktan H. , Malkoclu M. C. , Tüzel Y. , Öztekin G. B. , Yolageldi L.

III International Symposium on Organic Greenhouse Horticulture (Acta Horticulture), İzmir, Türkiye, 11 - 16 Nisan 2016, cilt.1, ss.63-68 identifier identifier

2017

2017

Rhizobacteria promoted growth and yield of tomato plants and control of Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici

GÜL A., ÖZAKTAN H. , YOLAGELDİ L. , ÇAKIR AYDEMİR B.

III International Symposium on Organic Greenhouse Horticulture, Acta, İSHS, 2016, 30 Haziran 2017

2017

2017

Biocontrol of plant bacterial diseases using licorice extract with new controlled release formulation

JACOBS s., ÖZAKTAN H. , AKBABA M., AKKÖPRÜ A., KLEEBERG I., SCHİKORA A.

15th Congress of the MPUPLANT HEALTH SUSTAINING MEDITERRANEAN ECOSYSTEMS, 20 - 23 Haziran 2017, ss.168

2017

2017

The big threat for sweet cherry production in Turkey: Identification of causal agents of Bacterial  canker

ÖZAKTAN H. , AKBABA M.

15th MPU Congress. Plant health Sustaining Mediterranean EcosystemsCórdoba 2017, 20 - 23 Haziran 2017, ss.140

2017

2017

In vivo Control Strategies of Walnut Blight.

SARAÇOĞLU M., ÖZAKTAN H.

International Workshop Plant Health: Challenges and Solutions, Antalya, Türkiye, 23 - 28 Nisan 2017, ss.48

2016

2016

Rhizobacteria promoted growth and yield of tomato plants and control of Fusarium oxysporum f. sp radicis-lycopersici

GÜL A., ÖZAKTAN H. , YOLAGELDİ L. , Cakir B.

3rd International Symposium on Organic Greenhouse Horticulture, İzmir, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2016, cilt.1164, ss.345-352 identifier identifier

2016

2016

Effects of plant growth-promoting rhizobacteria on organic lettuce production

Malkoclu M. C. , Tüzel Y. , Öztekin G. B. , Özaktan H. , Yolageldi L.

3rd International Symposium on Organic Greenhouse Horticulture, İzmir, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2016, cilt.1164, ss.265-271 identifier identifier

2015

2015

Studies on the etiology and control of brown apical necrosis BAN of walnut fruits in Turkey

AKAT S., ÖZAKTAN H. , YOLAGELDİ L.

Proc. II Int. Workshop on Bacterial Diseases of Stone Fruits and Nuts, Belçika, 21 - 24 Nisan 2015, ss.53-58

2016

2016

USING OF ENDOPHYTIC BACTERIA FOR BIOLOGICAL CONTROL OF POTATO BEETLE LEPTINOTARSA DECEMLINEATA AND PLANT GROWTH PROMOTION

ÖZAKTAN H. , ÖZSARI P. , AKBABA M., KARSAVURAN Y.

Transferring knowledge of tritrophic interaction to field application of microbes, Bielefeld, Almanya, 29 - 30 Eylül 2016

2016

2016

Leptinotarsa decemlineata Say Coleoptera Chrysomelidae nın biyolojik mücadelesinde bakteriyel endofitlerin kullanılması

ÖZSARI P. , AKBABA M., ÖZAKTAN H. , KARSAVURAN Y.

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016, Konya, Konya, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2016, ss.97

2016

2016

Ayvada Yanıklığa Neden Olan Bakteriyel Patojenlerin Tanısı

AKBABA M., ŞAHİN M., AKPINAR J., ÖZAKTAN H.

uluslararası katılımlı TÜRKİYE 6. BİTKİ KORUMA KONGRESİ, Konya, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2016

2016

2016

Bazı Mikrobiyal Ürünlerin Hıyar Bitkisinde Fide Gelişimi Üzerine Etkileri

AKBABA M., ATEŞ G., ÖZAKTAN H.

ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRKİYE 6. BİTKİ KORUMA KONGRESİ, Konya, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2016

2016

2016

Sert çekirdeklilerde bakteriyel kansere neden olan etmenlerin tanısı

ERTİMURTAŞ D., ÖZAKTAN H.

ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRKİYE 6. BİTKİ KORUMA KONGRESİ, Konya, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2016

2016

2016

BIOCONTROL STUDIES OF FIRE BLIGHT ON APPLE ORCHARDS IN TURKEY

ÖZAKTAN H. , AKKÖPRÜ A., ASLAN E. , İLHAN K.

INTERNATIONAL FIRE BLIGHT WORKSHOP: «WITH SPECIAL REFERENCE TO ECOLOGICAL ASPECT AND CONTROL MEASURES, almaty, Kazakistan, 24 - 27 Ağustos 2016, ss.162-170

2016

2016

IINTEGRATED CONTROL POSSIBILITIES OF FIRE BLIGHT DISEASE ON PEAR ORCHARD IN TURKEY

ÖZAKTAN H. , AKKÖPRÜ A., ASLAN E.

NTERNATIONAL FIRE BLIGHT WORKSHOP: «WITH SPECIAL REFERENCE TO ECOLOGICAL ASPECT AND CONTROL MEASURES, ALMATY, Kazakistan, 24 - 27 Ağustos 2016, ss.120-126

2016

2016

Tracking of Erwinia amylovora dissemination in Eastern Europe and central Asia using CRISPRs

REZZONICO F., DRENOVA N., BICEVSKA I. M. , BARANAUSKAITE L., VEGH A., MORADI A., et al.

FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FIRE BLIGHT OF ROSACEOUS PLANTS- ISFB2016, 5 - 08 Temmuz 2016

2016

2016

Biological control of fire blight Erwinia amylovora on quince by beneficial bacteria

ARDA h. e. , ÖZAKTAN H.

FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FIRE BLIGHT OF ROSACEOUS PLANTS- ISFB2016, 5 - 08 Temmuz 2016

2016

2016

EVALUATION OF BACTERIAL ANTAGONISTS TO CONTROL OF BACTERIAL BLIGHT OF WALNUT IN TURKEY

ÖZAKTAN H. , ERDAL M., AKKÖPRÜ A.

3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIOLOGICAL CONTROL OF PLANT BACTERIAL DISEASES, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 11 - 14 Nisan 2016

2016

2016

BIOLOGICAL CONTROL OF BACTERIAL FRUIT BLOTCH OF WATERMELON ACIDOVORAX CITRULLI BY ENDOPHYTIC BACTERIA

ÖZAKTAN H. , CEYHAN B., AKBABA M.

3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIOLOGICAL CONTROL OF PLANT BACTERIAL DISEASES, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 11 - 14 Nisan 2016

2016

2016

Bacterial canker of sweet cherry in Turkey Symptoms cultivar susceptibility and copper tolerance

ÖZAKTAN H. , AKBABA M., AKKÖPRÜ A.

‘Sustainable production of high-quality cherries for the European market’ Naoussa, Macedonia, Greece 4-8 April 2016, 4 - 08 Nisan 2016

2015

2015

Updating the information on disease problems of walnut cultivation in Turkey

ÖZAKTAN H. , SENEM a., AKKÖPRÜ A., YOLAGELDİ L.

1st European fruit research Institues Network Shell Fruit Species meeting, 10 - 11 Kasım 2015

2015

2015

Classical and molecular diagnosis of Pseudomonas syringae pathovars causing bacterial canker on stone fruits

ÖZAKTAN H. , ERTİMURTAŞ d.

2nd ISHS International workshop on Bacterial diseases of stone fruits and nuts, 21 - 24 Nisan 2015

2015

2015

Endophytic bacteria mediated resistance in cucumber plants to Fusarium oxysporum f sp cucumerinum and Pseudomonas syringae pv lachrymans

ÖZAKTAN H. , GÜL A. , ÇAKIR AYDEMİR B. , YOLAGELDİ L. , AKKÖPRÜ A., FAHRAEİ D., et al.

The "principal mode of action" of micro-organisms as agents between fertilization and plant protection, 12 - 13 Mart 2015

2013

2013

Isolation optimization of bacterial endophytes from cucumber plants and evaluation of their effects on growth promotion and biocontrol

ÖZAKTAN H. , GÜL A. , ÇAKIR AYDEMİR B. , YOLAGELDİ L. , AKKÖPRÜ A., FAKHRAEİ D., et al.

the 5th International Symposium on Plant Protection and Plant Health in Europe., Berlin, Almanya, 26 - 29 Mayıs 2013

2012

2012

The Occurrence of Fusarium Crown and Root Rot of Tomato in South and Southern West of Turkey

YOLAGELDİ L. , ÖZAKTAN H. , GÜL A., Cakir B.

International Symposium on Advanced Technologies and Management Towards Sustainable Greenhouse Ecosystems - Greensys, Athens, Yunanistan, 01 Haziran 2012, cilt.952, ss.809-812 identifier identifier

2012

2012

Effect of Rhizobacteria on Yield of Hydroponically Grown Tomato Plants

GÜL A., ÖZAKTAN H. , YOLAGELDİ L. , Cakir B. , ŞAHİN M. , AKAT S.

International Symposium on Advanced Technologies and Management Towards Sustainable Greenhouse Ecosystems - Greensys, Athens, Yunanistan, 01 Haziran 2012, cilt.952, ss.777-784 identifier identifier

2010

2010

Bio-inoculant Production of Plant Growth Promoting Rizobacteria by Using Soilless Media Substrates

ASLAN E. , VARDAR F. , ÖZAKTAN H.

5th International Bioengineering Congress, İzmir, Türkiye, 18 Haziran 2010, ss.71

2008

2008

Biological control of walnut blight: screening of antagonistic bacteria for Xanthomonas arboricola pv. juglandis and evaluation of their efficacy. Molecular tools for understanding and improving biocontrol

ÖZAKTAN H. , BOZKURT A., ERDAL M., AKKÖPRÜ A., ASLAN E.

IOBC-WPRS Working Group "Biological Control of Fungal and Bacterial Plant Pathogens", 10th meeting, Tools for understanding and improving biocontrol”, Interlaken, İsviçre, 09 Eylül 2008, ss.1

2006

2006

In vitro activity of Scenedesmus protuberans fritsch extract against some plant and mushroom pathogens

DEMİREL Z., USLU A., AKKÖPRÜ A., ASLAN E. , DALAY M. , ÖZAKTAN H.

3rd International Symposium on Microalgae and Seaweed Products in Agriculture, Mosonmagyarovar, Macaristan, 21 Haziran 2006, ss.1

2006

2006

Preliminary investigation on biological control of Verticillium dahliae

YOLAGELDİ L. , ÖZAKTAN H. , TUNÇ C., TURHAN G.

12 th 12th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union., Rhodos, Yunanistan, 11 - 15 Haziran 2006

2005

2005

Effects Of Different Drying Techniques On The Inhibitory Effect Of Pantoea Agglomerans Strain Eh-24 Bioformulation On Fire Blight.

ADIYAMAN T. , ASLAN E. , ÖZAKTAN H. , VARDAR F.

1st International Symposium On Biological Control Of Bacterial Plant Disease, Darmsttadt, Almanya, 23 Ekim 2005, cilt.1, no.408, ss.159-162

1998

1998

Studies on determination of antagonistic potential and biopreparation of some bacteria against the fireblight pathogen

Ozaktan H. , BORA T., SUKAN F., SUKAN S., SARGIN S.

8th International Workshop on Fire Blight, KUSADASI, Türkiye, 12 - 15 Ekim 1998, cilt.489, ss.663-668 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

kültür mantarında bakteriyel benek hastalığı

ÖZAKTAN H.

bitki bakteri hastalıkları, hikmet saygılı, Yeşim Aysan, fikrettin şahin, Soner Soylu, Mustafa Mirik, Editör, toprak ofset matbaacılık, Tekirdağ, ss.167-170, 2019

2019

2019

ceviz bakteriyel yanıklığı hastalığı

ÖZAKTAN H.

bitki bakteri hastalıkları, hikmet saygılı, yeşim aysan, fikrettin şahin, soner soylu, mustafa mirik, Editör, toprak ofset matbaacılık, Tekirdağ, ss.223-227, 2019

Desteklenen Projeler

2012 - 2015

2012 - 2015

endophytes

AB Destekli Diğer Projeler

ÖZAKTAN H.

2012 - 2013

2012 - 2013

ceviz uç nekrozu (BAN)

TÜBİTAK Projesi

ÖZAKTAN H. (Yürütücü)

2003 - 2006

2003 - 2006

biyoformulasyon

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

ÖZAKTAN H.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

turkish journal of agriculture of forestry

Editör

Bilimsel Hakemlikler

Ocak 2018

Ocak 2018

EUREPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY

SCI Kapsamındaki DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2015

2015

The using possibilities of bacterial endophytes as biostimulant and biopesticide in cucumber growing.

Katılımcı

-Avusturya

2010

2010

Evaluation of bacterial antagonists to control of bacterial blight of walnut in Turkey

Katılımcı

-Reunion

2010

2010

Integrated Control Possibilities of fire blight in Pear Orchard in Turkey using prohexadione-Ca and bacterial antagonists

Katılımcı

Warszawa-Polonya

2008

2008

. Determination of the incidence of the differend pathovars of Pseudomonas syringae in ston frutis.

Katılımcı

-Polonya

2007

2007

Biological control of walnut blight: screening of antagonistic bacteria for Xanthomonas arboricola pv. juglandis and evaluation of their in vitro efficiency.

Katılımcı

Murcia-İspanya

2007

2007

. Evaluation of susseptibility of some walnut cultivars to Xanthomonas arboricola pv. juglandis by immature nut test

Katılımcı

Murcia-İspanya

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 132

h-indeksi (WOS): 7