Prof.Dr.

HATİCE ŞİRİN


Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Eski Türk Dili Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1998 - 2003

1998 - 2003

Doktora

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

1995 - 1998

1995 - 1998

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

1990 - 1994

1990 - 1994

Lisans

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1998

1998

Yüksek Lisans

Hesen Tufan'ın şiirleri, giriş-metin-sözlük

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Eski Türk Dili

Akademik Unvanlar / Görevler

1995 - Devam Ediyor

1995 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Yönetimsel Görevler

2006 - 2012

2006 - 2012

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Yönetilen Tezler

2011

2011

Yüksek Lisans

Sibgat Hekim'in şiirleri, giriş-metin-dizin

ŞİRİN H.

Ü.POLAT(Öğrenci)

2008

2008

Yüksek Lisans

Yıldız Dergisi-Kırım Türkçesi Derlemeleri II

ŞİRİN H.

E.HENDEM(Öğrenci)

2007

2007

Yüksek Lisans

Nazar Nejmi'nin şiirleri giriş-metin-dizin

ŞİRİN H.

K.ERK(Öğrenci)

2006

2006

Yüksek Lisans

Ahmet Muhip Dıranas'ın söz varlığı

ŞİRİN H.

E.ÖZÇALIŞKAN(Öğrenci)

2005

2005

Yüksek Lisans

Fuzûli'nin Türkçe Divanı'nın söz varlığı

ŞİRİN H.

M.KARATAŞ(Öğrenci)

2005

2005

Yüksek Lisans

Şeyhü'l-İslâm Yahyâ Divan'ında sözvarlığı

ŞİRİN H.

M.LEVENT(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Runik Harfli Türk Yazıtlarında Ağız (Diyalektoloji) Ögeleri.

ŞİRİN H.

Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 16-17: 255-269., ss.255-269, 2020 (Hakemsiz Dergi)

2017

2017

Peygamberdevesi Es refu l Mahlukat mı Esfelu s Safilin mi

ŞİRİN H.

Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, 2017 (Hakemsiz Dergi)

2016

2016

Türkçede Para ve Para Birimi

ŞİRİN H.

TDK-Belleten, ss.129-151, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

olpan The Planet Venus in Turkic

ŞİRİN H.

Studia Etymologica Cracoviensia,, cilt.19, ss.169-178, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Kıyamet kop Üzerine

ŞİRİN H.

AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.13, ss.421-430, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Vampir

ŞİRİN H.

TDK-Belleten, ss.119-130, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Etimoloji Önerileri Eser Yelek

ŞİRİN H.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi, ss.91-102, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Bömbögör Yazıtı Bir Türk Kunçuyunun Mezar Taşı

ŞİRİN H.

Dil Araştırmaları, ss.62-73, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Runik Türk Yazıtlarında Anlamsal Açıdan Geçişlilik ve Geçişsizlik Özelliğini Ortaklaşa Taşıyan Eylemler Üzerine

ŞİRİN H.

Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,, cilt.6, ss.578-582, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Hakasya Bulgusu Eski Bir Türk Mezar Taşı Açurı Oçurı Ye 26 Yazıtı

ŞİRİN H.

Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi, ss.158-174, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Hobson Jobson The Anglo Indian Dictionary de Kayıtlı Eski Türk Kültür Sözleri

ŞİRİN H.

Interactions: Aegean Journal of English and American Studies/Ege İngiliz ve Amerikan İncelemeleri Dergisi, cilt.18, ss.113-134, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Runik Harfli Türk Yazıtlarında Atlar ve Bazı At Niteleyicileri

ŞİRİN H.

Ege Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, ss.271-279, 2009 (Hakemsiz Dergi)

2008

2008

Şine Usu Yazıtı nda Kayıtlı t a t a r ı g a y ı td ı m Cümlesi Üzerine

ŞİRİN H.

International Journal of Central Asian Studies, cilt.12, ss.183-196, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Kan Ağla ve Baş Bağla Deyimlerinin Bilge Kağan ve Suci Yazıtları Temelinde Açıklaması

ŞİRİN H.

Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi, ss.137-145, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Runik Harfli Türk Yazıtlarında Av

ŞİRİN H.

Dil Araştırmaları, ss.49-59, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Tonyukuk Yazıtı nda Geçen MDTLqrGo İbaresi Üzerine Yeni Bir Anlamlandırma Teklifi

ŞİRİN H.

Erdem, cilt.16, ss.157-165, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

AYAZ İSHAKİ’YLE BAŞLAYAN SÜREÇTE REJİM MUHALİFİ İÇ SÜRGÜNLER: HESEN TUFAN VE İBRAHİM SALAHOV

ŞİRİN H.

Gayaz İshaki hem XX. Gasır Başında Tatar Milli Yanarışı Halıkara Konferantsiya Materialları, 6 - 07 Eylül 2018

2017

2017

Türk Dilinin Özgürlük Anlamlı Sözleri

ŞİRİN H.

XII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri Kitabı, 25 - 28 Eylül 2017

2015

2015

İzmir Musevilerinin Ağızları ve Smirneika’dan Türkçeye Katkılar

ŞİRİN H.

İZMİR FROM PAST TO PRESENT: HUMAN ANDCULTURAL INTERACTIONS, 4 - 07 Kasım 2015

2016

2016

Dag lık Altay Bo lgesi Yazıtları Yeni Okuma ve Anlamlandırma Denemeleri

ŞİRİN H.

Milletlerarası (Kök) Türk Harfli Yazıtlar ve Güncel Sorunları Kongresi BildirileriThe Bulletins of International Inscriptions of (Kok) Turk Characters and Their Current Problems Congress, Bishkek, Kırgızistan, 25 - 29 Mayıs 2016, ss.167-172

2016

2016

Lehçe Rusça Almanca ve İngilizcedeki uhlan Sözcüğünün Türkçe Kökeni

ŞİRİN H.

XI. Uluslararası Büyük Türk Dİli Kurultayı Budapeşte Macaristan, Budapest, Macaristan, 26 - 27 Eylül 2016, ss.82-85

2015

2015

Türkçede geçmek aşmak Anlamlı Eylemlerin Türevlerinde Gerçekleşen Metaforlaşmalar

ŞİRİN H.

X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Sarajevo, Bosna-Hersek, 26 Eylül - 01 Ekim 2015, ss.166-169

2015

2015

Hint Dilleri Aracılığıyla İngilizceye Geçen Türkçe Sözcükler Hobson Jobson The Anglo Indian Dictionary e Göre

ŞİRİN H.

Geçmişten Günümüze Türkiye-Hindistan İlişkileri, Delhi, Kanada, 26 - 27 Mart 2015

2008

2008

Runik Harfli Tu rk Yazıtlarında Diyalektik O geler

ŞİRİN H.

VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Türkiye, 20 - 25 Ekim 2008

2010

2010

Yenisey Yazıtlarının Okunma ve Anlamlandırılması Üzerine Yeni Öneriler II 767 775

ŞİRİN H.

acettepe Üniversitesi, 3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2010, ss.767-775

2010

2010

Runik Türk Yazıtları Çerçevesinde katun ve kunçuy

ŞİRİN H.

Ötüken’den İstanbul’a Türkçenin 1290. Yılı (720-2010) Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Aralık 2010, ss.281-294

2006

2006

Turkcede Yas ve Ufak Kavramlarindan Gelismis Meyve Adlari

ŞİRİN H.

Türk Kültüründe Meyve Sempozyumu, Türkiye, 30 Ocak 2006

2004

2004

Türkçede Yol Kavramı ve Yol Sözleri Uğur Çığır Tıkır

ŞİRİN H.

V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Ankara, Türkiye, 20 - 26 Eylül 2004, ss.2763-2776

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Sözcük Hikayeleri Sözlerde Saklı Kültür

ŞİRİN H.

Bilge Kültür Sanat Yayınevi, İstanbul, 2019

2015

2015

Başlangıcından Günümüze Türk Yazı Sistemleri

ŞİRİN H.

Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2015

2015

2015

Kül Tigin Yazıtı Notlar

ŞİRİN H.

Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2015

2013

2013

“Yenisey Yazıtlarında Okuma ve Anlamlandırma Sorunları: k1wy1d1a kunç(u)y(u)m ẅzd2a ogl(u)m Yazımı

ŞİRİN H.

Dursun Yıldırım Armağanı, Bülent Gül, Ferruh Ağca, Faruk Gökçe, Editör, TKAE, Ankara, ss.587, 2013

2013

2013

Çoban Yıldızı

ŞİRİN H.

Prof Dr Leyla Karahan Armağanı, Yavuz Kartallıoğlu, Feyzi Ersoy, Figen Güner Dilek, Dilek Ergönenç Akbaba, Habibe Yazıcı Ersoy, Ülkü Gürsoy, Editör, Akçağ Yayınları, Ankara, ss.829-837, 2013

2013

2013

Yabogan Yazıtı

ŞİRİN H.

Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, Bülent Gül, Editör, TKAE, Ankara, ss.457-464, 2013

2013

2013

E-28, E-38, E-51, E-71, E-144, E-152 Yazıtlarındaki Bazı Sözcük Ve İbareler Üzerine Yeni Önerile

ŞİRİN H.

Yalım Kaya Bitigi Osman Fikri Sertkaya Armağanı, Hatice Şirin User, Bülent Gül,, Editör, TKAE, Ankara, ss.549-557, 2013

2008

2008

Eski Türkçeden Başkurtçaya Kent, Konut, Yerleşim Nomenclaturası Üzerine Notlar

ŞİRİN H.

Tarihten Bugüne Başkurtlar Dil Tarih Ve Kültür Üzerine İncelemeler, A. Melek Özyetgin-A. Merthan Dündar-İlyas Kamalov, Editör, Ötüken, Ankara, ss.294-312, 2008

2002

2002

Türklerde Alfabe ve Kimlik

ŞİRİN H.

Türkler, Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Editör, Yeni Türkiye, Ankara, ss.740-753, 2002

Desteklenen Projeler

2005 - 2009

2005 - 2009

ESKİ TÜRKÇENİN SÖZ VARLIĞI 1: GÖKTÜRK DÖNEMİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ŞİRİN H. (Yürütücü)