Doç.Dr.

HATİCE SÖNMEZ TÜREL


Ziraat Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2003 - 2009

2003 - 2009

Doktora

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı (Dr), Türkiye

2000 - 2003

2000 - 2003

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Doktora

Mekansal kapasite ölçütlerinin belirlenmesi üzerine bir yöntem araştırması: İzmir kenti ilköğretim okulları açık mekanları örneği

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı (Dr)

2003

2003

Yüksek Lisans

Kentsel kamusal dış mekanlara yönelik master plan oluşturma çalışmalarının Ege Üniversitesi Yerleşkesi örneğinde ortaya konulması

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Araştırma Alanları

Mimarlık, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2009 - 2020

2009 - 2020

Araştırma Görevlisi Dr.

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2000 - 2009

2000 - 2009

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

PPS (Project for Public Spaces)’nin Mekan Diyagramı Temelinde Kamusal Bir Mekanın Analizi

Malkoç True E. , Sönmez Türel H.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.54, ss.319-326, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Pedestrian Oriented Streets as Indispensable Places in Urban Life: A Case Study in Izmir City (Turkey)

Sönmez Türel H. , Malkoç True E.

Journal of Food, Agriculture and Environment, cilt.11, ss.1846-1852, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Bitkiler ve Renk

BİRİŞÇİ T. , SÖNMEZ TÜREL H.

Çiçek Dünyası, ss.12-14, 2012 (Hakemsiz Dergi)

2011

2011

Kapasite Kavramına Peyzaj Mimarlığı Bağlamında Genel Bir Bakış

KÜÇÜKERBAŞ E. V. , SÖNMEZ TÜREL H.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.8, ss.47-55, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Neden – Sonuç İlişkisi Bağlamında Peyzaj Tasarımı Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar

KÜÇÜKERBAŞ E. V. , SÖNMEZ TÜREL H.

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt.1, ss.219-226, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Yeni Çehresiyle İzmir Sevgi Yolu

Küçükerbaş E. V. , Sönmez Türel H. , Altuğ Turan İ.

Plant – Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, ss.16-20, 2011 (Hakemsiz Dergi)

2006

2006

İlkçağlardan Günümze Anadolu’da Açık Mekanın Evrimi

Malkoç True E., Sönmez Türel H.

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, cilt.3, no.2, ss.187-195, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

Süreç, Politika ve Çözümler Bağlamında Çevre Sorunları ve Türkiye

Sönmez Türel H. , Malkoç True E.

Tabiat ve İnsan, cilt.39, ss.31-35, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

User - Space Relationship in Public Spaces: Bornova Büyük Park İzmir (Turkey)

MALKOÇ TRUE E., SÖNMEZ TÜREL H. , ALTUĞ TURAN İ.

Environmental Engineering and Sustainable Development, 20 - 21 Haziran 2019

2019

2019

User - Space Relationship in Public Spaces: Bornova Büyük Park, Izmir (Turkey).

Malkoç True E., Sönmez Türel H. , Altuğ Turan İ.

Environmental Engineering and Sustainable Development, Alba, Romanya, 20 - 21 Haziran 2019, ss.34

2014

2014

The Analysis of User - Space Relations in Terms of Environmental Psychology: Urla Urban Settlement

Malkoç True E. , Altuğ Turan İ. , Sönmez Türel H. , Kalaycı Önaç A.

25th International Scientific Experts Congress Agriculture and Food Industry, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, cilt.1, ss.177-180

2014

2014

Determining the Recreational Opportunities of Ege University Campus with Regards to the View of Landscape Architecture Students

Sönmez Türel H. , Altuğ Turan İ. , Malkoç True E. , Kalaycı Önaç A.

25th International Scientific Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, cilt.2, ss.197-200

2006

2006

Kaynak - Hisarkapı Karayolu Bölümünün Kula Kenti’ne Rekreasyonel Kullanım Amaçlı Kazandırılması

Özkan M. B. , Küçükerbaş E. V. , Sönmez Türel H. , Altuğ Turan İ. , Malkoç True E. , Önen E.

Geçmişten Geleceğe Köprü: Yanık Ülke Kula Sempozyumu (Çevre - Kültür – Turizm), Manisa, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2006, ss.233-246

2006

2006

Kula Meydanı’nın Geliştirilmesine Yönelik Kentsel Tasarım Senaryoları.

Küçükerbaş E. V. , Özkan M. B. , Malkoç True E. , Sönmez Türel H. , Altuğ Turan İ. , Önen E.

Geçmişten Geleceğe Köprü: Yanık Ülke Kula Sempozyumu (Çevre - Kültür – Turizm), Manisa, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2006, ss.247-270

2005

2005

Üniversite Yerleşkeleri İçin Bütüncül Bir Gelişim Önerisi: Yerleşke Master Planları

SÖNMEZ TÜREL H. , KÜÇÜKERBAŞ E. V.

II. Ulusal Üniversite Yerleşke Planlaması ve Çevre Düzenlemesi Çalıştayı, Kahramanmaraş, Türkiye, 09 Haziran 2005, ss.219-226

2004

2004

Mesleki Bir Paradoks: Peyzaj Teknikerliği

Malkoç True E. , Sönmez Türel H. , Altuğ Turan İ.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Peyzaj Mimarlığı II. Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2004, ss.352-363

2004

2004

Seferihisar Kent Merkezi İçin Bir Meydan Önerisi

KÜÇÜKERBAŞ E. V. , ÖZKAN M. B. , SÖNMEZ TÜREL H.

Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 07 Ekim 2004, ss.124-134

2002

2002

Sektörel Boyutta Peyzaj Mimarlığı

Sönmez Türel H. , Malkoç True E.

Peyzaj Mimarlığı Öğrenci Topluluğu (PEMÖT), Peyzaj Mimarlığı Öğrencileri 1. Ulusal Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 27 - 28 Mayıs 2002, ss.111-123

2001

2001

The Visual Analysis of Some Pedestrian Malls in the City of Izmir

Özkan M. B. , Küçükerbaş E. V. , Malkoç True E. , Sönmez Türel H.

The 50th Anniversary Celebration of Landscape Architecture in Bulgaria, Sofija, Bulgaristan, 17 - 20 Mayıs 2001, ss.232-240

2001

2001

Gömeç Yerleşimi Kimlik Yapısı Üzerine Bir Araştırma

Küçükerbaş E. V. , Kara B., Malkoç True E. , Sönmez Türel H.

Tarihin Kucağında Gömeç Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2001, ss.121-131

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Spatial Analysis of Karşıyaka Above Tunnel Recreation Area in the Context of Urban Transformation Practice

SÖNMEZ TÜREL H. , ALTUĞ TURAN İ.

Recent Researches in Science and Landscape Management, Recep E., Zencirkiran M., Curebal İ., Editör, Cambridge Scholars Publishing, U.K., ss.133-152, 2018

2017

2017

FACILITY CAPACITY OF PRIMARY SCHOOL GROUNDS: A CASE STUDY ONIZMIR

SÖNMEZ TÜREL H. , KÜÇÜKERBAŞ E. V.

RESEARCHES ON SCIENCE AND ART iN 21 ST CENTURY TURKEY, , Editör, Gece Publishing, Ankara, 2017

2016

2016

Bornova Osman Kibar Kavşağı Peyzaj Tasarım Projesi, BİF 2 (Bornova İçin Fikirler) Kitap Seti

KÜÇÜKERBAŞ E. V. , SÖNMEZ TÜREL H. , ALTUĞ TURAN İ.

Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür Yayınları, İzmir, 2016

2016

2016

Bornova Kent Meydanı Peyzaj Tasarım Projesi, BİF 2 (Bornova İçin Fikirler) Kitap Seti

ALTUĞ TURAN İ. , KÜÇÜKERBAŞ E. V. , SÖNMEZ TÜREL H.

Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür Yayınları, İzmir, 2016

2006

2006

Bitkisel Tasarım

BİRİŞÇİ T. , MEHMET AYDIN G., SÖNMEZ TÜREL H. , KILIÇASLAN Ç.

Üniversiteliler Ofseet Basım, İzmir, 2006

Bilirkişi Raporları

2013

2013

Peyzaj Mimarlığı Bilirkişi Ek Raporu (2013/56)

SÖNMEZ TÜREL H. , ALTUĞ TURAN İ.

Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi, ss.8, İzmir, 2013

2013

2013

Peyzaj Mimarlığı Bilirkişi Ek Raporu (2013/56)

SÖNMEZ TÜREL H. , ALTUĞ TURAN İ.

Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi, ss.8, İzmir, 2013

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2002 - Devam Ediyor

2002 - Devam Ediyor

Üye

2001 - Devam Ediyor

2001 - Devam Ediyor

Üye

2005 - 2006

2005 - 2006

Yönetim Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Mart 2018

Mart 2018

Indoor and Built Environment

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2016

Eylül 2016

Landscape and Urban Planning

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Indoor and Built Environment

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2016

Mart 2016

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2012

Kasım 2012

Scientific Research and Essays

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2011

Kasım 2011

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2011

Nisan 2011

Scientific Research and Essays

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2009

Kasım 2009

Scientific Research and Essays

Diğer İndekslerce Taranan DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017

2017

European Conference on Science, Art & Culture

Katılımcı

Praha-Çek Cumhuriyeti

2014

2014

25th International Scientific – Experts Congress on Agriculture and Food Industry

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2014

2014

Peyzaj Mimarlığı Akademik İşbirliği Toplantısı (Ege Üniversitesi)

Katılımcı

-Türkiye

2013

2013

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Peyzaj Mimarlığı IV. Kongresi

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2011

2011

Öğrenci Perspektifinden Peyzaj Tasarım Eğitimi - Panel Yöneticisi

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2011

2011

Uluslararası Bergama Sempozyumu

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2006

2006

Geçmişten Geleceğe Köprü:Yanık Ülke Kula Semzpozyumu

Katılımcı

Manisa-Türkiye

2006

2006

Yıldız Tınas İzmiroğlu Lisesi Meslek Tanıtımı - Konuşmacı

Katılımcı

-Türkiye

2006

2006

Suphi Koyuncuoğlu Lisesi Meslek Tanıtımı - Konuşmacı

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2005

2005

III. Ulusal Yaşlılık Kongresi

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2005

2005

II. Ulusal Üniversite Yerleşke Planlaması ve Çevre Düzenlemesi Çalıştayı

Katılımcı

Kahramanmaraş-Türkiye

2005

2005

Torbalı Anadolu Lisesi Meslek Tanıtımı - Konuşmacı

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2004

2004

Peyzaj Mimarlığı II. Kongresi

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2004

2004

Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2003

2003

Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) AR-Ge Proje Pazarı

Katılımcı

-Türkiye

2003

2003

Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) Proje Yarışması ve Sergisi

Katılımcı

-Türkiye

2003

2003

Peyzaj Mimarlığı Akademik İşbirliği Toplantısı (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Katılımcı

Düzce-Türkiye

2002

2002

Peyzaj Mimarlığı Öğrencileri 1. Ulusal Sempozyumu

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2002

2002

Peyzaj Mimarlığı Akademik İşbirliği Toplantısı (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi)

Katılımcı

Bartın-Türkiye

2001

2001

Tarihin Kucağında Gömeç Sempozyumu

Katılımcı

Balıkesir-Türkiye

2001

2001

Peyzaj Mimarlığı Akademik İşbirliği Toplantısı (Akdeniz Üniversitesi)

Katılımcı

Antalya-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 42

h-indeksi (WOS): 3

Jüri Üyelikleri

Eylül-2009

Eylül 2009

Yarışma

Denizli Hükümet Konağı Mimari Projesi İle Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Projesi Yarışması Yedek Jüri Üyeliği - Denizli Valiliği