Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 6. ULUSLARARASI SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİ TOPLANTISI

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2019 HIV İLE İLŞKİLİ KOMORBİDİTELER SEMPOZYUMU

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 41. Ulusal Solunum Kongresi Uluslararası Katılımlı

  Çalışma Grubu

  Muğla, Türkiye

 • 2019 EOD TOPLANTILARI

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2019 ĞROSTAT KANSERİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM TOPLANTISI

  Çalışma Grubu

  Manisa, Türkiye

 • 2018 Psikoonkoloji Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 9. Ulusal Obezite Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 3. Ulsası Kt Lenfödem Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2018 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2018 3. Ulsası Kt Lenfödem Kongresi

  Panelist

  İzmir, Türkiye

 • 2018 Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Sempozyumu IV

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 Palyatif Bakım Sempozyumu

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2018 Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Sempozyumu IV

  Oturum Başkanı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 1. Palyatif Bakım Sempozyumu

  Panelist

  İzmir, Türkiye

 • 2018 Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Sempozyumu IV

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 ALIS'18 öğrenci kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 ALIS'18 öğrenci kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 UBİAT Öğrenci kongresi Bursa

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2018 UBİAT öğrenci kongresi Bursa

  Davetli Konuşmacı

  Bursa, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 299

h-indeksi (WOS): 11