Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2004 - Devam Ediyor Türk-Alman Psikiyatri Derneği

  Yönetim Kurulu Üyesi

 • 2002 - Devam Ediyor Sağlıkta Yaşam Kalitesi Derneği (SAYKAD)

  Yönetim Kurulu Üyesi

 • 1992 - Devam Ediyor Türkiye Psikiyatri Derneği

  Üye

 • 1998 - 2015 Dünya Psiko-Onkoloji Derneği

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Ekim 2018 BMC Psychiatry BPSY-D-18-00618 Predictors of weight management advice behavior among psychiatry professionals: A cross sectional study

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2018 Anadolu Psikiyatri DergisiSon dönem böbrek yetmezliği nedeni ile böbrek nakli yapılan veya diyaliz uygulanan hastalarda psikiyatrik tanı ve tedavi uyumu

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2018 Archives of Clinical Psychiatry (São Paulo) Relationship Between Panic Disorder and Plasma Neuropeptide-S Level Manuscript ID RPC-2017-0099.R1

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Haziran 2018 Türk Psikiyatri Dergisi. DSM-5 BOZUKLUKLARI İÇİN YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK GÖRÜŞMENİN KLİNİK VERSİYONUNUN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2018 Anadolu Psikiyatri Dergisi Relationship between seasons of the year and anxiety disorders

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2018 Türk Psikiyatri Dergisi. Minör Fiziksel Anomalilerin Psikotik ve Eşik Altı Psikotik Belirtilerle İlişkisi

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2018 Anadolu Psikiyatri Dergisi PALYATİF BAKIM KAPSAMINDA PSİKOTERAPİLER VE UYGULAMALARI

  Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

 • 2018 - 2018 World Health Organization

  Diğer

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

 • Aralık 2019 5. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Elbi H.

  İzmir, Türkiye

 • Kasım 2019 6..SAYKAD Uluslararası Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

 • Ekim 2011 13th World Congress of Psycho-oncology

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Elbi H.

  Antalya, Türkiye