Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Cilt -2

Palyatif Bakım ve Psikiyatri, Hayriye Elbi,Can Ciöilli,Özen Önen Sertöz,Çağatay Karşıdağ,Gülfizar Sözeri Varma, Editör, BAYT Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd Şt., Ankara, ss.319-332, 2019

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Cilt -2

Obezite, Hayriye Elbi,Can Cimilli,Özen Önen Sertöz,Çağatay Karşıdağ,Gülfizar Sözeri Varma, Editör, BAYTBilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd. Şt., Ankara, ss.267-294, 2019

Disfaji: Tanıdan Tedaviye Multidisipliner Yaklaşım

Globus Hissi ve Psikojenik Disfaji, Eyigör S .Aydoğdu A.,Bilge O.,Bor S.,Demirağ K.,Öztürk K., Editör, Us Akademi, İzmir, ss.307-314, 2019

Dementia Care: International Perspectives

Chapter: 37 Turkey, Burns A., Robert P., Editör, Oxford University Press, London , Londra, ss.37-39, 2019

Dementia Care: International Perspectives

Turkey, Burns A, Robert P, Editör, Oxford University Press, Londrina, ss.37-39, 2019

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Cilt 2

Palyatif Bakım ve Psikiyatri, Elbi H, Cimilli C, Önen Sertöz Ö, Karşıdağ Ç, Sözeri Varma G, Editör, BAYT Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd Şt, Ankara, ss.319-332, 2019

Disfaji: Tanıdan Tedaviye Multidisipliner Yaklaşım

Globus Hissi ve Psikojenik Disfaji, Eyigör Sibel, Editör, Us Akademi, İzmir, ss.307-314, 2019

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Cilt 2

Obezite, Elbi H, Cimilli C, Önen Sertöz Ö, Karşıdağ Ç, Sözeri Varma G, Editör, BAYT Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd Şt, Ankara, ss.267-294, 2019

Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar

Ergenlik Döneminde Eşik Altı (Attenüe) Psikotik Belirtiler, Bildik T, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.180-186, 2018

Palyatif Bakım Semptom yönetimi ve yaşam sonu bakım.

Anksiyete, Prof. Dr. Yasemin Yıldırm, Çiçek Fadıloğlu, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitap Evleri, Ankara, ss.289-295, 2017

Pusulanız Sağlık Olsun- 5

Stres ve Obezite, Ahmet Gökhan Özgen, Editör, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, ss.119-120, 2017