Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Ağustos 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  EÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Öğretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

  Gülsüm Çonoğlu, Hemşirelik Lisans Eğitim Programının Bağlam, Girdi, Süreç ve Ürün (CIPP) Modeli Kullanılarak Değerlendirilmesi

 • Şubat 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  EÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Öğretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Öğretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi-ale Sezer, Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Yönteminin Etkinliğinin İncelenmesi

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2014 - Devam Ediyor Nursing Care

  Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2016 - Devam Ediyor

  Üye

 • 2010 - Devam Ediyor

  Üye

 • 2010 - Devam Ediyor

  Üye

 • 2004 - Devam Ediyor

  Üye

 • 2002 - Devam Ediyor

  Üye

 • 1999 - Devam Ediyor

  Üye

 • 1986 - Devam Ediyor

  Üye

 • 2007 - 2016 Standartları Belirleme Komisyonu

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Mayıs 2020 Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2020 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  BAP Doktora, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

 • Mart 2020 Addicta: Turkish Journal on Addictions

  ESCI Kapsamındaki Dergi

 • Aralık 2019 LEARNING AND INDIVIDUAL DIFFERENCES

  SCI-E Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2019 JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Eylül 2018 Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2018 FEBS Open

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Aralık 2017 Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2017 Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimler Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2017 International Archives of Nursing and Health Care

  Diğer Dergiler

 • Ağustos 2016 Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Derfgisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2015 Jacob Journal of Nursing and Care

  Diğer Dergiler

 • Şubat 2014 Gaziantep Medical Journal

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2013 Teaching & Learning in Medicine

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2013 Medical Education Online

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2012 Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2012 Nurse Education Today

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Haziran 2010 Türk Sağlık Bilimleri Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2009 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2007 Ege Tıp Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2006 Tıp Eğitimi Dünyası

  Hakemli Bilimsel Dergi