Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Web-based teaching video packages on anatomical education.

Surgical And Radiologic Anatomy, cilt.39, ss.1253-1261, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Health Promoting Lifestyle Behaviour in Medical Students: a Multicentre Study from Turkey

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.15, ss.8969-8974, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Effect of smoke-free legislation on smoking cessation rates in teachers in Manisa, Turkey

JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE, cilt.41, ss.1622-1631, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Anxiety of first cadaver demonstration in medical, dentistry and pharmacy faculty students

SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY, cilt.35, ss.419-426, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Learning styles of medical students change in relation to time

ADVANCES IN PHYSIOLOGY EDUCATION, cilt.35, ss.307-311, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Assessment of the Validity and Reliability of the Turkish Adaptation of the Study Process Questionnaire (R-SPQ-2F)

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.30, ss.1639-1646, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Students' Learning Approaches at Medical Schools Applying Different Curricula in Turkey

KUWAIT MEDICAL JOURNAL, cilt.41, ss.311-316, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Klinik Ortamda Eğitici Rolleri

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, ss.6-10, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıp Öğrencilerinin Lgbti Hastalara Yaklaşımı

Tıp Eğitimi Dünyası, cilt.18, ss.81-94, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğrenme ve Öğretme Süreci Yönetimi

Turkiye Klinikleri J Med Educ, cilt.2, ss.146-151, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Program Değerlendirmenin Genel İlkeleri

Türkiye Klinikleri J Med Educ, cilt.2, ss.9-13, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıbbi Profesyonalizm Algısı: Kavramsal Bir Çerçeve

MARMARA MEDICAL JOURNAL, cilt.27, ss.121-128, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tek Taraflı Herpetik Stromal Keratitli Hastaların Sağlıklı Gözlerinde Gözyaşı İşlevi

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.17, ss.150-157, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gençlerde sigaradan korunma konusunda akran eğitimi programının etkinliği, Cilt 10(2), 59-67 pp., 2012.

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ, cilt.10, ss.59-67, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meslek Liseli Kız Öğrencilere Uygulanan Nöral Tüp Defektleri ve Folik Asit Konulu Eğitimin Değerlendirilmesi

Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, cilt.22, ss.141-146, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi

Tıp Eğitimi Dünyası Dergisi, cilt.32, ss.18-29, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nöral Tüp Defektlerinden Korunmada Anahtar Rol: Sağlık Personelinin Danışmanlığı

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.16, ss.111-118, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ,

Tıp Eğitimi Dünyası Dergisi, cilt.23, ss.41-49, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzmir İli Bornova İlçesi Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Üniversiteye Giriş Sınavı Kaygısı

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.15, ss.107-113, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzmir İli Bornova İlçesi Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Üniversite Sınavı Kaygısı

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.15, ss.107-113, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzmir Diş Hekimleri Odası Üyelerinde Hepatit B Aşı Düzeyi

Viral Hepatit Derayramgisi, cilt.2, ss.316-320, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genital Sistem Enfeksiyonlarında Etken Organizmalar

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, cilt.19, ss.87-94, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Implementation of patient-specific vascular models for hepatic and/or navigation surgery

The International Medical Congress of Izmir Democracy University, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019, ss.780

3D Modeling for Realistic Training and Learning

FEBS Workshop on Molecular Life Sciences: Training Tomorrow’xxs Scientists, İzmir, Türkiye, 05 Eylül 2017 - 07 Eylül 2018

Program Değerlendirme Tür Model ve Süreçleri

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİ SEMPOZYUMU: AKREDİTASYON, STANDARTLAR, İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ, İzmir, Türkiye, 19 - 20 Haziran 2018

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlarının Kariyer Değerlendirmeleri

X. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018

Probiotic awareness and knowledge levels of medical faculty students

International Healthy Nutrition Congress: Gastrointestinal Dıseases, 5 - 07 Ekim 2017

Health Anxiety And Cyberchondria Among Ege University Health Science Students

8th World Conference On Learning, Teaching And Educational Leadership Universidade Aberta, Lisbon, Portugal26-28 October 2017, 26 - 28 Ekim 2017 identifier identifier identifier

Tıp fakülesi 1. sınıf öğrencilerinin probiyotik farkındalık ve bilgi düzeyleri

4. Ulusal Bağırsak Mikrobiyatası ve Probiyotik Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017

Özyeterlik ve Akademik Başarı

Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu 2017, Antalya, Türkiye, 15 - 17 Mart 2017

Health Science Students perceptions on Status of Women in Science

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Opinions of Health Science Students Towards Make a Scientific Research

III rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Perceptions of Web Based Computer Aided Teaching Packages on Learning Strategies in Anatomy Laboratory

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

İlk Mezunlarını Veren EÜTF Araştırma Eğitim Programının Dünden Bugüne Serüveni

Tıp Eğitiminde İyi Uygulamalar Sempozyumu 2015, İzmir, Türkiye, 23 - 24 Ekim 2015

Türkiye de Tıp Eğitiminin Akreditasyonu

Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Tıp Eğitimi Sempozyumu, Türkistan, Kazakistan, 24 - 25 Nisan 2015

The relationship of hopelessness-anxiety and depression in a sample of freshmen in meram medical faculty

12th International Forum on Mood and Anxiety Disorders, Barselona, İspanya, 07 Kasım 2012, ss.33

Medical students’ loneliness, anxiety and depression at the beginning

12th International Forum on Mood and Anxiety Disorders, Barselona, İspanya, 07 Kasım 2012, ss.33-34

Newly-Graduated physicians’ perceived stress before specialization exam

I12th International Forum on Mood and Anxiety Disorders, Barselona, İspanya, 07 Kasım 2012, ss.17-18

Self-reported physical activity levels among Turkish Youth, Manisa 2012

International Symposium on Social Determinants of NCDs in Mediterranean Countries, İstanbul, Türkiye, 06 Mayıs 2012, ss.23

We Want to See Our Students in Class! Lecture Attendance – An Issue of Importance in Education

Cyprus International Conference on Educational Research, Güzelyurt, Kıbrıs (Kktc), 08 Ocak 2012, ss.9

The Change in Learning Approaches of The Students At Medical Schools Applying Different Curricula

Cyprus International Conference on Educational Research, Güzelyurt, Kıbrıs (Kktc), 08 Ocak 2012, ss.9

Evaluating A Course Within The Framework Of PhD Education in Health Science

ORPHEUS Conference, İzmir, Türkiye, 27 Nisan 2011, ss.41

13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

Gençlerde Sigaradan Korunma Konusunda Akran Eğitimi Programının Etkinliği, İzmir, Türkiye, 18 Ekim 2010, ss.14

Tıp Eğitimi Sürecinde Mesleksel Tutumlar

VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Aydın, Türkiye, 02 Haziran 2010, ss.66

Educating High School Students on Neural Tube Defects and Folic Acid for Safe Motherhood

International Multidisiplinary Woman’s Congress, İzmir, Türkiye, 13 Ekim 2009, ss.652

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stili ve Yaklaşımı

Tıp Eğitiminde Akreditasyon ve Program Değerlendirme Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 04 Haziran 2009, ss.65

Change in Professional Attitudes During Medical Education

Association for Medical Education in Europe (AMEE) 2008, Prague, Çek Cumhuriyeti, 30 Ağustos 2008, ss.190

Hekimlik Mesleğini Seçmede Etkili Faktörler

V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 06 Mayıs 2008, ss.113

Klinik Beceri Eğitimleri İle Kurum Kültürü İlişkisi

V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 06 Mayıs 2008, ss.64

Does Injection Skills Training in Simulated Environments Help Ever Lasting Learning

Association for Medical Education in Europe (AMEE) Conference, Genoa, Italy, Genoa, İtalya, 14 - 18 Eylül 2006

The Strategies of Mixed Method in Curriculum Evaluation

Association for Medical Education in Europe (AMEE) 2006, Genova, İtalya, 14 Eylül 2006, ss.134

Halk Sağlığı Doktora Programı Temel Epidemiyoloji Dersi Değerlendirme Çalışması

X. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Van, Türkiye, 06 Eylül 2006, ss.255

Türkiye’de Uzmanlık Eğitimi Veren Kurumlarda Asistan Çalışma Koşulları

IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 02 Mayıs 2006, ss.141

Program Değerlendirmede Karma Teknik Kullanımı Yaklaşımı

IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 02 Mayıs 2006, ss.115

E.Ü.T.F. Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygı Düzeyleri

III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 12 Nisan 2004, ss.60

Tıbbi Bilimlere Giriş’te Blok Ara Sınavları Uygulaması

III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 12 Nisan 2004, ss.162

Kalabalık Sınıflarda Tema Toparlama Tekniği: Entegre Oturumlar

III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 12 Nisan 2004, ss.88

EÜ. Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 24 Haziran 2001, ss.50

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Birimi

I. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 Kasım 1998, ss.82

Ege Üniversitesi Gümüldür Kampında Akut Gastroenterit Olguları Araştırma Raporu

VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Adana, Türkiye, 14 Nisan 1998, ss.11

Kitap & Kitap Bölümleri

Yüz ve İletişim

Baş ve Boyun Anatomisi, Yelda Atamaz Pınar, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.1-5, 2019

Tıp Eğitimi Modelleri

Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Tıp Eğitimi, İrem Budakoğlu , Cengiz Yakıncı, Editör, İnönü Üniversitesi, Malatya, ss.91-96, 2018

Tıp Eğitiminin Evreleri ve Özellikleri

Tıp Eğiticisi El Kitabı, İskender Sayek, Sevgi Turan, Melis Naçar, Ayşe Arzu Akalın, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.29-43, 2016

Tıp Eğitimi Programlarında İçeriğin Örgütlenmesi

Tıp Eğiiticisi El Kitabı, İskender Sayek, Sevgi Turan, Melis Naçar, Ayşe Arzu Akalın, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.99-112, 2016

Olağandışı Durumlarda Beslenme

Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmeti, Ali Osman Karababa, Editör, Türk Tabipleri Birliği Yayını, Ankara, ss.123-136, 2002

“Olağandışı Durumların Epidemiyolojik Özellikleri” ve Olağandışı Durumlarda Risk Grupları”

Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Sağlık Çalışanının El Kitabı, Karababa, Ali Osman, Editör, Türk Tabipleri Birliği, Ankara, 2002

Eczacılık Hizmetleri

Ceza ve Tutukevlerinde Sağlık Hizmetlerinin Standartları, Çeviri Editörü Feride Saçaklıoğlu, Editör, Türk Tabipleri Birliği Yayınları, Ankara, ss.84-86, 1998

Diğer Yayınlar