Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2014 - Devam Ediyor Doç.Dr.

    Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Yönetilen Tezler

  • Siyasal Alanda Üniversite Gençliği [1960- 1980], ORTAÇ H. , S.SARIGÜL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
  • 1890- 1913 tarihleri arasında Osmanlı arşiv belgeleriyle Selanik vilayetinde komitacılık(1890-1913), ORTAÇ H. , D.GÜCEL(Öğrenci), Doktora, 2014
  • İtalyan işgali sırasında Doğu Ege adaları, ORTAÇ H. , E.CHARLOTTE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
  • Halil Rıfat Paşa'nın Aydın valiliği, ORTAÇ H. , K.YILDIRIM(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008
  • Osmanlı İmparatorluğu'nda yenileşme sürecinde harem, ORTAÇ H. , F.MENTEŞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006
  • 19.yy' ın ortalarında Menemen kazasında köylerinin sosyal ve ekonomik yapısı, ORTAÇ H. , D.ÖZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006
  • 19. yy ortalarında Bayındır kazasının sosyal ve ekonomik yapısı, ORTAÇ H. , D.HEPKARŞI(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2001