Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1985 - 1991 Doktora

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği (Tezli), Türkiye

 • 1979 - 1981 Yüksek Lisans

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği (Tezli), Türkiye

 • 1974 - 1979 Lisans Çift Anadal

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1991 Doktora

  Doğrusal olmayan (nonlinear) cevap yüzeyi modellerinin doğrusallıktan uzaklaşmaları ölçütleri ve bu ölçütlerin parametre tahminleri üzerine etkilerinin incelenmesi

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği (Yl) (Tezli)

 • 1981 Yüksek Lisans

  Şans Sayısı Türetme Yöntemleri ve Bu Yöntemlerden Bazıları için Gerekli Olan Başlangıç Sayısının Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği (Yl) (Tezli)