Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Fuzzy Logic Application to Predict Egg Production on Laying Hens

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.25, ss.111-118, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Fuzzy Logic-Based Decision Support System for Dairy Cattle

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.22, ss.13-19, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fuzzy Logic Approach in the Evaluation of Raw Milk Quality

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.20, ss.223-229, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of Multiple Linear Regression and Artificial Neural Network Models Goodness of Fit to Lactation Milk Yields

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.18, ss.941-944, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of growth curve models on average and individual body weights in chickens

ARCHIV FUR GEFLUGELKUNDE, cilt.71, ss.1-5, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Genetic parameter of birth and weaning weights for Friesian calves by using an animal model

ARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF ANIMAL BREEDING, cilt.48, ss.261-269, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Variances of direct and maternal genetic effects for milk yield and age at first calving in a herd of Friesian cattle in Egypt

ARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF ANIMAL BREEDING, cilt.48, ss.24-31, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A comparison of different methods of estimating sire transmitting ability of some milk traits in a herd of Holstein Friesian cattle

ARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF ANIMAL BREEDING, cilt.43, ss.115-122, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Genetic relationship between days open and days dry with milk yield in a herd of Holstein Friesian cattle

ARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF ANIMAL BREEDING, cilt.43, ss.583-590, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Different Approach of Experimental Design Taguchi Method

Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt.3, ss.1538-1540, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

SxBLxM Melezi Kuzularda Besi ve Karkas Özellikleri Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar

Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, cilt.23, ss.203-208, 1999 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yumurta Verimi Üzerine Bazı Özelliklerin Etkisinin Regresyon Ağacı Analizi ile Belirlenmesi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.54, ss.459-463, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of artificial neural network and K means for clustering dairy cattle

Int. J. Sustainable Agricultural Management and Informatics, cilt.2, ss.40-52, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Süt Sığırcılığında Yapay Zeka Teknolojisi Bulanık Mantık veYapay Sinir Ağları

Hayvansal Üretim, cilt.55, ss.39-45, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bootstrap Metodu ve Uygulanışı Üzerine Bir Çalışma 2 Güven Aralıkları Hipotez testi ve Regresyon Analizinde Boostrap Metodu

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.43, ss.63-72, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Use of Multiple Traits Animal Model for Genetic Evaluation of Milk Yield and Age at First Calving of Holstein Friesian Cattle in Turkey

Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt.8, ss.114-117, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Estimation of Genetic Trends for Productive and Reproductive Traits of Holstein Friesian Cows in Turkey

Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt.8, ss.202-205, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bootstrap Metodu ve Uygulanışı Üzerine Bir Çalışma 1 Olasılık ve Bootstrap Metodu

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.40, ss.89-96, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Multiple Comparisons

Journal of Biological Sciences, cilt.1, ss.723-727, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genetic Analysis for Milk Traits in Different Herds of Holstein Friesian Cattle in Turkey

Journal of Biological Sciences, cilt.1, ss.737-741, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Age Correction Factors for Some Productive Traits in a Commercial Herd of Holstein Friesian Cattle in Egypt

Online Journal of Biological Sciences, cilt.1, ss.663-665, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of Growth Curve Models on Broilers II Comparison of Models

Online Journal of Biological Sciences, cilt.1, ss.682-684, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of Growth Curve Models on Broilers I Parameters Estimation

Online Journal of Biological Sciences, cilt.1, ss.680-681, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Multiple Comparisons

Journal of Biological Sciences, cilt.1, ss.723-727, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier identifier

A Different Approach of Experimental Design: Taguchi Method

Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt.3, ss.1538-1540, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparative Performance Between Imported and Local Born Holstein Friesian Cows Maintained at a Commercial Farm in Egypt

Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt.3, ss.1315-1318, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kanal Tedavisinin Başarısında Koroner Restorasyon ile Kanal Dolgusunun Rolü

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.212-218, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Estimation of Milk Producing Ability of Holstein Friesian Cattle in a Commercial Herd in Egypt

Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt.3, ss.1076-1079, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genetic Study of Fertility Traits and Productive in a Local Born Friesian Cattle in Egypt

Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt.2, ss.1178-1183, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Düzce Yöresinde Yetiştirilen Virginia Flue Cured Tütünlerinin Beslenme Durumları ve Toprak Bitki İlişkileri Üzerinde Bir Araştırma

EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANADOLU DERGİDSİ, cilt.9, ss.139-157, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Factors Affecting Annualized Milk Yield in a Herd of Holstein Friesian Cows in Egypt

Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt.2, ss.1579-1583, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seasonal Age Correction Factors for 305 Days Milk Yield in Holstein Cattle

Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt.2, ss.296-300, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ratio and Regression Factors for Predicting 305 Days Production from Part Lactation Milk Records in a Herd of Holstein Friesian Cattle

Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt.2, ss.31-37, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lifetime Production and Longevity of Holstein Friesian Cows in Relation to Their Sire Transmitting Ability

Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt.2, ss.69-73, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Azotlu Gübrelerin Patateste Verim Kalite ve Makro Besin Elementi Kapsamına Etkisi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.1-8, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of Dairy Cattle Traits by Using Artificial Neural Networks and Cluster Analysis

7th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment, HAICTA 2015, 17 - 20 Eylül 2015 identifier

Effect of Normalization Techniques on Artificial Neural Network Performance for 305 Day Milk Yield Prediction

8th Conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society (EMR-IBS), 11 - 15 Mayıs 2015

Süt Verim Özelliklerinin Kümeleme Analizi ile Sınıflandırılması

6. Uluslararası Konferans: Balnimalcon, 3 - 05 Ekim 2013

Çiftlik Hayvanlarında Hastalık Teşhisinde Yapay Zekanın Rolü

Uluslararası Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi, 11 - 13 Eylül 2012

Çiğ Süt Kalite Değerlendirmesinde Bulanık Mantık Yaklaşımı

International Animal Science Congress of Turkish and Relatives Communities, 11 - 13 Eylül 2012, ss.60

Use of Multiple Traits Animal Model for Genetic Evaluation of Milk Yield and Age at First Calving of Holstein Friesian Cattle in Turkey

4th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment, HAICTA 2008, 18 - 20 Eylül 2008

Goat Husbandry in Sustainable Agriculture a Special Reference for Seyhan Basin in Turkey

International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment, HAICTA 2006, 20 - 23 Eylül 2006

Comparison of Growth Curve Models on Average and Individual Body Weights in Chickens

International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment (ITAFE’xx05), 12 - 14 Ekim 2005

AARINENA Sub-Regional Project: Developing the Database of Western Asia Agricultural Researchers

International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment (ITAFE’xx05), 12 - 14 Ekim 2005

A Statistical System with Java Web Services

International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment (ITAFE’xx03), 7 - 10 Ekim 2003

Genetic Aspects of Productive and Reproductive Traits in Holstein Friesian Cows in Turkey

54th Annual Meeting of The European Association for Animal Production, 31 Ağustos - 03 Eylül 2003

Age Correction Factors for Milk Yield of Holstein Friesian Cattle in Turkey

54th Annual Meeting of The European Association for Animal Production, 31 Ağustos - 03 Eylül 2003

Genetic Evaluation of Birth and Weaning Weights for Friesian Calves by Using an Animal Model

The 2nd International Biometric Society Conference of The Eastern Mediterranean Region, 12 - 15 Ocak 2003

Variances of Direct and Maternal Genetic Effects for Milk Yield in A Herd of Friesian Cattle in Egypt

The 2nd International Biometric Society Conference of The Eastern Mediterranean Region, 12 - 15 Ocak 2003

A Study on Bootstrap Method and Its Application

Tarımsal Bilişim Teknolojileri 4. Sempozyumu, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2001

Genetic Analysis for Milk Traits in Different Herds of Holstein Friesian Cattle in Turkey

52nd Annual Meeting of The European Association for Animal Production, 26 - 29 Ağustos 2001

Estimation of Milk Producing Ability of Holstein Friesian Cattle in a Commercial Herd in Egypt

52nd Annual Meeting of The European Association for Animal Production, 26 - 29 Ağustos 2001

Age Correction Factors for Some Productive Traits in a Commercial Herd of Holstein Friesian Cattle in Egypt

3rd All Africa Conference on Animal Agriculture and 11th Conference of the Egyptian Society of Animal Production, 6 - 09 Kasım 2000

Comparison of Growth Curve Models on Broilers

World’xxs Poultry Congress, 20 - 24 Ağustos 2000

Kitap & Kitap Bölümleri

iSTATİSTİK

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 1998

Diğer Yayınlar