Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Fuzzy Logic Application to Predict Egg Production on Laying Hens

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.25, ss.111-118, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Fuzzy Logic-Based Decision Support System for Dairy Cattle

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.22, ss.13-19, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Fuzzy Logic Approach in the Evaluation of Raw Milk Quality

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.20, ss.223-229, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Comparison of Multiple Linear Regression and Artificial Neural Network Models Goodness of Fit to Lactation Milk Yields

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.18, ss.941-944, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Comparison of growth curve models on average and individual body weights in chickens

ARCHIV FUR GEFLUGELKUNDE, cilt.71, ss.1-5, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Genetic parameter of birth and weaning weights for Friesian calves by using an animal model

ARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF ANIMAL BREEDING, cilt.48, ss.261-269, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Variances of direct and maternal genetic effects for milk yield and age at first calving in a herd of Friesian cattle in Egypt

ARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF ANIMAL BREEDING, cilt.48, ss.24-31, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A comparison of different methods of estimating sire transmitting ability of some milk traits in a herd of Holstein Friesian cattle

ARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF ANIMAL BREEDING, cilt.43, ss.115-122, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Genetic relationship between days open and days dry with milk yield in a herd of Holstein Friesian cattle

ARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF ANIMAL BREEDING, cilt.43, ss.583-590, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A Different Approach of Experimental Design Taguchi Method

Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt.3, ss.1538-1540, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

SxBLxM Melezi Kuzularda Besi ve Karkas Özellikleri Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar

Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, cilt.23, ss.203-208, 1999 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
Link

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yumurta Verimi Üzerine Bazı Özelliklerin Etkisinin Regresyon Ağacı Analizi ile Belirlenmesi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.54, ss.459-463, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of artificial neural network and K means for clustering dairy cattle

Int. J. Sustainable Agricultural Management and Informatics, cilt.2, ss.40-52, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süt Sığırcılığında Yapay Zeka Teknolojisi Bulanık Mantık veYapay Sinir Ağları

Hayvansal Üretim, cilt.55, ss.39-45, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bootstrap Metodu ve Uygulanışı Üzerine Bir Çalışma 2 Güven Aralıkları Hipotez testi ve Regresyon Analizinde Boostrap Metodu

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.43, ss.63-72, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bootstrap Metodu ve Uygulanışı Üzerine Bir Çalışma 1 Olasılık ve Bootstrap Metodu

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.40, ss.89-96, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Multiple Comparisons

Journal of Biological Sciences, cilt.1, ss.723-727, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Multiple Comparisons

Journal of Biological Sciences, cilt.1, ss.723-727, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Comparison of Growth Curve Models on Broilers I Parameters Estimation

Online Journal of Biological Sciences, cilt.1, ss.680-681, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Comparison of Growth Curve Models on Broilers II Comparison of Models

Online Journal of Biological Sciences, cilt.1, ss.682-684, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Age Correction Factors for Some Productive Traits in a Commercial Herd of Holstein Friesian Cattle in Egypt

Online Journal of Biological Sciences, cilt.1, ss.663-665, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Genetic Analysis for Milk Traits in Different Herds of Holstein Friesian Cattle in Turkey

Journal of Biological Sciences, cilt.1, ss.737-741, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Different Approach of Experimental Design: Taguchi Method

Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt.3, ss.1538-1540, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Düzce Yöresinde Yetiştirilen Virginia Flue Cured Tütünlerinin Beslenme Durumları ve Toprak Bitki İlişkileri Üzerinde Bir Araştırma

EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANADOLU DERGİDSİ, cilt.9, ss.139-157, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lifetime Production and Longevity of Holstein Friesian Cows in Relation to Their Sire Transmitting Ability

Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt.2, ss.69-73, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Seasonal Age Correction Factors for 305 Days Milk Yield in Holstein Cattle

Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt.2, ss.296-300, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of Dairy Cattle Traits by Using Artificial Neural Networks and Cluster Analysis

7th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment, HAICTA 2015, 17 - 20 Eylül 2015

Effect of Normalization Techniques on Artificial Neural Network Performance for 305 Day Milk Yield Prediction

8th Conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society (EMR-IBS), 11 - 15 Mayıs 2015

Çiğ Süt Kalite Değerlendirmesinde Bulanık Mantık Yaklaşımı

International Animal Science Congress of Turkish and Relatives Communities, 11 - 13 Eylül 2012, ss.60

A General Study of Commercial Dried Fig Production in the Big Meander Valley of Turkey

Ist ınternational fig Sumposium, 1 - 05 Haziran 1997, cilt.480, ss.317-320

Kitap & Kitap Bölümleri

iSTATİSTİK

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 1998

Diğer Yayınlar